Duben

Development Newsletter!!! duben 2013

 

Ostrava na veletrhu MIPIM ukázala investorům svůj potenciál pro různorodé investiční záměry

 

V březnu proběhla největší evropská přehlídka nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM, jejíž 24. ročník se konal ve Festivalovém paláci francouzského Cannes. Mezi významnými městy se snaží posílit svou pozici a přitáhnout pozornost zahraničních investorů také město Ostrava. Podle světových investorů důvěra ve finanční trh stoupá a již koncem roku 2013 by mělo na většině realitních trhů nastat postupné ozdravování.

Právě tomuto trendu vyšla Ostrava na MIPIMu vstříc nabídkou kvalitních projektů pro různorodé investiční záměry. Řeč byla zejména o projektech rozvojového území Ostrava-Hrušov a Nové Karoliny v návaznosti na Dolní oblast Vítkovice, a především pak o projektech s vyšší přidanou hodnotou, tedy Vědecko-technologickém parku Ostrava, Národním centru excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií, IT4Innovations a Centru buněčné terapie a diagnostiky.

Náměstek primátora města Ostravy Jiří Hrabina k letošní prezentaci uvedl: „Na MIPIMu jsme jednali s investory a developery z Německa, bývalých zemí Ruské federace, Anglie a Francie, kteří projevili zájem o lehkou průmyslovou výrobu v rozvojovém území Ostrava-Hrušov. Pro investory byla rovněž velmi zajímavá informace o lokalitě Nové Karoliny v návaznosti na Dolní oblast Vítkovice. Terénními úpravami okolí byl již zahájen projekt Trojhalí, jehož revitalizace bude dokončena ještě letos. Trojhalí bude poté sloužit veřejnosti pro volnočasové aktivity – výstavy, koncerty a jiné společenské události. Podílí se na něm architekt Josef Pleskot, který je i autorem realizace Dolní oblasti Vítkovic; díky tomu vznikají velké synergické efekty a přesahy mezi oběma areály. Příklady takovýchto projektů konverze bývalých průmyslových areálů dává Ostrava investorům na MIPIMu dobrý signál, že se stává stále lepším místem k životu. Posilování renomé Ostravy vnímáme jako další pozitivní přínos veletrhu, který je vpravdě globální, neboť se jej zúčastní všechna významná evropská města od Londýna přes Paříž, Milán a Berlín až po Moskvu. Vedle nových zájemců z řad investorů slouží MIPIM i k tomu, abychom se setkali s investory, kteří již tradičně působí na českém trhu, a projednali s nimi detaily další možné spolupráce. V neposlední řadě je pak expozice Ostravy příjemným místem pro osm našich spoluvystavujících partnerů, kteří zde kromě vlastní prezentace mohou vést svá obchodní jednání.“

MIPIM patří k nejvýznamnějším globálním evropským fórům v oboru. Z České republiky přijelo do Cannes na 50 společností včetně významných nadnárodních investorů a developerů, kteří v tuzemsku úspěšně působí. Pro města a regiony zůstává MIPIM důležitou prezentační příležitostí, kde se mohou pochlubit realizovanými projekty velkého rozsahu, představit své vize a v podmínkách stále většího konkurenčního boje mezi metropolemi a celými regiony také přilákat investory, jichž přijelo do Cannes 4 300.

25. ročník veletrhu se v Cannes uskuteční od 11. do 14. března 2014.

mipim1          mipim2

 

V Ostravě vznikne 4MEDI - centrum pro vývoj produktů z lidských buněk za miliardu Kč

 

PrimeCell a. s., nejvýznamnější investor ve střední Evropě a České republice v oblasti Moderní terapie a vývoje lidských buněk, úspěšně pokračuje ve výstavbě biotechnologického parku. V areálu Fakultní nemocnice Ostrava vyroste do prosince 2013 světově unikátní centrum 4MEDi – Biotech Park For Medical Innovations.

Na jeho výstavbu byla společnosti PrimeCell a. s. přislíbena dotace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) spravovaného agenturou CzechInvest. Konkrétně z programu Prosperita dostane centrum podporu ve výši 400 milionů korun. Jeho celkové náklady jsou v hodnotě jedné miliardy korun. Pro vědce a výzkumníky z oblasti biotechnologie, medicíny a materiálového inženýrství zde vznikne na 150 nových pracovních míst. Jedná se o největší investici do oblasti Moderní terapie nejen v České republice, ale i v Evropě.bunka

Světově unikátní centrum s plochou 6 450 m2 bude vyvíjet léčivé přípravky Moderní terapie pro léčbu dosud nedostatečně léčených či neléčitelných onemocnění, a to pomocí lidských buněk a nových materiálů. Jedná se například o léčbu vážných ischemických chorob, diabetu či degenerativních onemocnění, jako jsou Alzheimer a roztroušená skleróza. Naváže tak na brněnské laboratoře Národního Tkáňového Centra a. s., které již v současné době léčivé přípravky z lidských buněk úspěšně vyrábí.

Centrum 4MEDi také významně přispívá do celkové hodnoty trhu výzkumu a vývoje v České republice, což přináší příležitosti i pro zahraniční investory a mimo jiné zvyšuje konkurenceschopnost České republiky ve zcela novém průmyslovém oboru výroby buněčných přípravků pro léčbu pacientů.

Park 4MEDi vzniká za úzké spolupráce státních vědecko-výzkumných institucí - Zdravotního ústavu v Ostravě, Fakultní nemocnice Ostrava a společností PrimeCell. Spolupráce s institucemi vědy a výzkumu umožní úzké propojení akademické obce s komerčními subjekty, jejichž úkolem bude produkty dovyvinout a umožnit jejich použití pro pacienty. Bude se jednat jak o klinické testování, které dle evropské legislativy může trvat mnoho let a jehož cena se pohybuje v desítkách až stovkách miliónů Kč pro jeden produkt, tak také o výrobu a léčbu pacientů s využitím buněk.

4MEDi je výjimečná příležitost pro Českou republiku. Pacientům v celé zemi zvýší možnosti kvalitní léčby díky využití lidských buněk. Vytvoří nová pracovní místa pro špičkové odborníky a zlepší konkurenceschopnost ostravského regionu a České republiky na světovém trhu Moderní terapie, vědy a výzkumu.

4MEDi

www.primecell.cz  

 

Ostrava už má jeden z nejvýkonnějších superpočítačů střední Evropy

 

IT4IPrvní kontejner, který je nedílnou součástí superpočítače vyrůstajícího v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations, dorazil v březnu do Ostravy. Kontejner obsahuje první, „menší“ ze dvou klastrů (částí) superpočítače o výkonu srovnatelném s 3 900 běžnými notebooky. Byl umístěn na speciálně připraveném venkovním prostranství v campusu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), která je hlavním realizátorem projektu.

„Tento superpočítač je několikrát menší než ten, který zprovozníme za dva roky, i tak se ale řadí mezi nejvýkonnější superpočítače střední Evropy,“ komentuje rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák. Stroj je unikátní i v tom, že je ukotven do venkovního kontejneru. „Superpočítač jsme do kontejneru umístili proto, abychom nemuseli čekat na dokončení nové budovy superpočítačového centra IT4Innovations. Čeští vědci potřebují velké výpočetní zdroje a potřebují je nyní,“ vysvětluje Branislav Jansík, ředitel superpočítačových služeb IT4Innovations.

„Kontejner obsahuje kompletní a smontovaný superpočítač včetně napojení na veškeré podpůrné subsystémy jako je chlazení a zabezpečení,“ upřesňuje Tomáš Hlavsa ze společnosti BULL, která uspěla v déle než rok trvajícím tendru a superpočítač pro IT4Innovations dodává. Od přivezení superpočítače má společnost BULL přibližně měsíc na jeho napojení na připravené infrastruktury. Další měsíc budou probíhat tzv. akceptační testy, které prověří stabilitu a spolehlivost celého systému. Spuštění superpočítače proběhne v květnu. Do superpočítače se také konfiguruje jeho nové jméno, které vzešlo ze soutěže, do níž se zapojila i široká veřejnost. Superpočítač je umístěn v kontejneru, který měří přibližně 13 metrů a obsahuje zejména záložní energetické zdroje, které jsou pro hladký provoz superpočítače klíčové.

Superpočítač budou ze začátku využívat tuzemské výzkumné instituce. Z těch už projevily zájem Akademie věd, Karlova univerzita, České vysoké učení technické a mnohé další. „O možnost využívání superpočítače žádají také nově budovaná centra excelentního výzkumu, pražské ELI a brněnský CEITEC,“ doplňuje Jansík. Na ostravském superpočítači se tak bude počítat např. v oblasti nanotechnologií, biomedicíny, při vývoji nových léčiv, ve strojírenství či automobilovém průmyslu a v chemii.

BULLOstravský superpočítač vzniká ve dvou etapách. Společnost BULL dodává tzv. malý klastr („menší superpočítač“). V současnosti probíhá nový tendr na dodávku finální části superpočítačové technologie tzv. velký klastr, který by v době svého dokončení měl patřit mezi sto nejvýkonnějších strojů světa. Mezitím bude dostavěna nová budova superpočítačového centra, do které se oba stroje přestěhují.

Symbolický křest superpočítače je naplánován na květen, to už bude superpočítač ve zkušebním provozu. Celkové náklady na výrobu, instalaci a provoz první části ostravského superpočítače, spolu s dvouletým pronájmem mobilního datového centra, vyjdou na 90 milionů korun. Celkově má projekt Národního superpočítačového centra IT4Innovations hodnotu zhruba dvě miliardy korun. Zahrnuje i čerstvě rozestavěnou budovu centra za zhruba 193 milionů korun, která pak bude ukrývat celý superpočítač i všechny související výzkumné aktivity. VŠB - TUO získala na projekt 1,8 miliardy korun z evropských fondů.

www.it4i.eu

 

 

V roce 2012 agentura CzechInvest přilákala do České republiky 350 nových projektů

 

Počet nových investičních projektů zprostředkovaných Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest průběžně narůstá. 350 novými investicemi za rok 2012 překonala svůj dosavadní rekord z roku 2011. Nové investice přinesou do České republiky přes 26 miliard korun a vytvoří 12 236 nových pracovních míst.

graf

„Na vyšším počtu investičních projektů v ČR v roce 2012 má samozřejmě podíl novela zákona o investičních pobídkách,“ konstatuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. V objemu investic a počtu nově vytvořených pracovních míst tradičně dominuje automobilový průmysl. Statistiky však vykazují kontinuální růst počtu tzv. službových projektů (informační technologie a centra sdílených služeb) a projektů technologických center. Výrobní projekty se oproti tomu na celkovém počtu projektů loni podílely pouze 16 procenty. Jednoznačně vede sektor IT a vývoje softwaru (38 procent).

CIVzhledem k trendu reinvestic pochází nejvíce projektů z České republiky, respektive od investorů, kteří už u nás nějakou dobu působí. „Je to důkaz, že investora, kterého do země přivedeme, se nám tu daří i udržet,“ komentuje Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu, který je zároveň pověřený řízením agentury CzechInvest.

Investoři v roce 2012 nejčastěji mířili do Jihomoravského, Středočeského a Moravskoslezského kraje, které jsou investorsky tradičně velmi oblíbené. O výběru lokality nejčastěji rozhodují faktory jako připravená infrastruktura, logisticky vhodná poloha, nižší pracovní náklady, dostupnost kvalifikované pracovní síly a blízkost velkých automobilových výrobců.

Do Moravskoslezského kraje zprostředkovala agentura CzechInvest v roce 2012 celkem 44 nových investičních projektů v celkovém objemu více než 2,6 mld. Kč. Díky těmto projektům zde vzniklo 1 139 nových pracovních míst.

RegionPočet projektů

Výše investice (mil. CZK)

Výše investice (mil. USD)Vytvořená pracovní místa
Jihomoravský kraj 79 1 578,65 80,35 1 971
Středočeský kraj 62 3 636,31 184,69 2 302
Moravskoslezský kraj 44 2 652,82 135,06 1 139
Ústecký kraj 30 2 935,42 148,83 1 218
Zlínský kraj 25 2 354,26 119,10 702
Pardubický kraj 19 855,09 43,55 798
Olomoucký kraj 17 1 474,35 74,99 448
Plzeňský kraj 17 1 327,52 67,78 1 499
Vysočina 15 4 336,53 219,36 953
Jihočeský kraj 11,5 800,59 40,76 213
Královéhradecký kraj 11 2 723,56 137,88 166
Liberecký kraj 10,5 1 194,04 60,62 530
Hl. m. Praha 7 195,21 9,90 376
Karlovarský kraj 2 12,74 0,66 12

www.czechinvest.org

 

 

Představujeme společnost PrimeCell a. s.

 

PrimeCellPrimeCell a. s. je globální bio-tech společnost zaměřená na oblast Regenerativní medicíny a Moderní terapie. PrimeCell vyvíjí a vyrábí léčivé přípravky Moderní terapie (z angl. Advanced Therapies Medicinal Products – ATMPs), které zvyšují kvalitu života občanů.

PrimeCell provozuje vysoce konkurenceschopnou vědeckou a výrobní infrastrukturu s využitím nejlepších technologií pro vývoj, zpracování a výrobu lidských buněk a ATMPs. Patří mezi evropskou špičku v oblasti buněčné terapie, tkáňového inženýrství a spolupracuje s nejvýznamnějšími světovými vědeckými institucemi na uvádění výsledků vědy a výzkumu do praxe.

Jejími klienty jsou kliniky, zdravotnická zařízení a vědecké instituce po celém světě. Pracovníci jsou světově uznávaní odborníci s vysokou kvalifikací z oblasti medicíny, biotechnologií, materiálového inženýrství a zdravotnického managementu. Na výzkumu, vývoji a klinickém testování spolupracují s více než 20 vědeckými institucemi, univerzitami a univerzitními nemocnicemi.

 

Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.

CBTDCentrum buněčné terapie a diagnostiky je společným podnikem Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZČR) a společnosti PrimeCell a.s. Bylo založeno v roce 2009 s cílem vybudovat biotechnologické centrum medicíny na světové úrovni a zajistit komercializaci poznatků především české vědy a výzkumu do praxe v oblastech medicíny, biotechnologie a nových materiálů.

Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. je inovativní centrum designované pro klinický vývoj a výrobu léčivých přípravků a produktů oboru Regenerativní medicíny a Moderní terapie v nejvyšší celosvětové kvalitě.
Cílem Centra buněčné terapie a diagnostiky a.s. je obsadit světovou špičku v tomto prestižním a nově vznikajícím bio-medicínském průmyslu.

Moderní terapie je mladé interdisciplinární odvětví medicíny, které, zjednodušeně řečeno, spočívá zejména v léčbě pomocí autologních či alogenních buněk pacienta. Cílem oboru je léčba akutních a chronických stavů člověka nebo náhrada tkání, především s využitím lidských buněk. Zásadním dlouhodobým vědeckým cílem je prodloužit životnost a funkci lidských orgánů, léčba rakoviny a chronických či degenerativních onemocnění. Cílem je tedy postupné prodloužení lidského života a zvýšení jeho kvality s využitím lidských buněk a jejich jedinečných vlastností.

www.primecell.cz

 

 

Nabídku nových kanceláří v Ostravě loni rozšířily další dokončené projekty

 

Kancelářský trh v Ostravě se během loňského roku rozšířil o další tisíce metrů čtverečních nových kancelářských ploch v dokončených administrativních projektech. Díky rozšíření nabídky se tak mírně zvýšila neobsazenost kanceláří. Vyplývá to z údajů sdružení Regional Research Forum, které tvoří poradenské společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ a Jones Lang LaSalle.

Ke konci roku 2012 dosáhla celková výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě hodnoty 169 500 metrů čtverečních. Budovy třídy A představovaly 69 procent celkové plochy a zbývajících 31 procent tvořily kanceláře třídy B.

V roce 2012 zde byly dokončeny tři kancelářské budovy: IQ Ostrava (Tieto Towers) s 21 700 m2 plochy, rekonstrukce Nádražní 93 (4 700 m2) a rekonstrukce Gong Business Center (2 400 m2). Celkem tak Ostravě přibylo 28 800 metrů čtverečních nových a zrekonstruovaných kancelářských prostor. V prvním čtvrtletí 2013 pak byla dokončena rozestavěná budova projektu Nová Karolina Park, která nabízí 24 900 metrů čtverečních nových kanceláří.

 

Významnými transakcemi byly především renegociace

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů dosáhla v roce 2012 zhruba 16 400 metrů čtverečních. Výraznými nájemními transakcemi tohoto období byla renegociace AWT – OKD doprava (2 500 m2) v administrativním projektu Orchard, nová nájemní smlouva DHL Express (1 700 m2) na Nádražní 93 a nová nájemní smlouva Evraz Vítkovice Steel (1 400 m2) v projektu Nordica. Na konci loňského roku bylo v Ostravě k dispozici celkem 41 900 metrů čtverečních volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti dosáhla 24,7 procenta. Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě ke konci roku 2012 činilo 12,5 eur/m2/měsíc.

www.ostrava.cz

 

 

Cromodora Wheels ztrojnásobí výrobu

 

CromodoraItalský výrobce litých kol pro automobilový průmysl Cromodora Wheels hodlá do roku 2020 zvýšit produkci ve výrobním závodě v Mošnově téměř trojnásobně. Důvodem jsou noví zákazníci včetně tuzemské jedničky Škoda Auto či skupiny Jaguar Land Rover. Do rozšíření kapacit investuje v první fázi sedmnáct milionů eur.

„Vzhledem ke stále rostoucímu zájmu našich zákazníků o zvyšování dodávek z našeho závodu se italští majitelé rozhodli závod rozšířit. Tato vize zde byla od počátku projektu, kdy byl zakoupen pozemek s rezervou na budoucí rozšíření,“ řekl generální ředitel tuzemského závodu Cromodora Wheels René Hilscher.

„Probíhají potřebná povolení s cílem zahájit stavbu v tomto roce. Projekt se bude realizovat postupně v návaznosti na situaci na trhu,“ dodal. S nárůstem kapacit by měl růst i počet zaměstnanců z nynějších dvou set až na dvojnásobek.

Výrobní závod v průmyslové zóně Mošnov zahájil provoz v roce 2008. Tehdy firma se stovkou zaměstnanců vyrobila zhruba 200 tisíc kol, letos jich chce vyrobit 1,3 milionu. Kapacita v roce 2020 by měla dosáhnout 2,6 milionu kol. Firma, jejíž tržby dosáhly předloni téměř miliardy korun, má ve svém výrobním areálu volné pozemky o třiceti tisících metrech čtverečních – a na nich chce postavit nové výrobní prostory.

Cromodora_Wheels

www.cromodorawheels.it

 

 

Podnikatelé mohou žádat o mikropůjčky na zajímavé nápady

 

Fond mikropůjček umožňuje začínajícím inovativním firmám získat půjčku na rozvoj inovačního projektu. Cílem fondu je umožnit získání úvěrů podnikatelům na výzkumné a vývojové činnosti realizované na území Moravskoslezského kraje.

Inovativní projekty musí směřovat k vytvoření nových nebo rozšíření či zlepšování stávajících výrobků či služeb nebo zlepšení jejich užitných vlastností, vstupu na nové trhy s těmito produkty, zavedení nových postupů či změn ve výrobě, distribuci, řízení, organizaci práce nebo kvalifikaci pracovní síly.

Program vyhlásili Moravskoslezský kraj spolu se statutárním městem Ostrava v lednu letošního roku. Finanční alokace fondu činí 5 mil. Kč. Finanční prostředky může podnik získat prostřednictvím úvěru ve výši až 500 000 Kč s úročením 2 % p. a. Splatnost úvěru je 3 roky s možností předčasného splacení bez vedlejších poplatků.

Žádosti o úvěr se přijímají průběžně do 31. 12. 2013 nebo do vyčerpání finančních prostředků, vyčleněných pro tento program.

Podrobnější informace o Programu a podmínky žádosti naleznete na www.rismsk.cz nebo
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz

 

 

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013

 

KlastrNárodní strojírenský klastr, o. s. pořádá dne 23. dubna 2013 již VII. ročník konference „STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013“, tentokrát na téma „Špičkoví technici – podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu“. Cílem celé akce je upozornit na problematiku technického vzdělávání a nedostatek mladých technický vzdělaných lidí pro potřeby průmyslu. Konference se bude konat v multifunkční aule GONG v Dolní oblasti Vítkovice od 9.00 hod.

Pozvánku na tuto konferenci spolu s programem naleznete na webových stránkách Národního strojírenského klastru www.nskova.cz. Účast na konferenci je bezplatná.

Registraci je možno učinit on-line http://registrace.msskova.cz/2013/registrace_nova.php