Říjen

Development Newsletter!!! říjen 2012

  

Ostrava na veletrhu EXPO REAL: Velký potenciál pro investice především v oblasti vyspělých technologií

 

logo_ExpoOstrava se ve dnech 8. – 10. října zúčastnila již 15. ročníku prestižního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real. Ten se konal v areálu Nového výstaviště v německém Mnichově. Ostrava byla vedle hlavního města Prahy jediným českým městem, které ve své prezentaci na veletrhu EXPO REAL zachovává kontinuitu a s expozicí o ploše více než 80 m2 se představilo potenciálním investorům již pojedenácté. V konkurenci nejvýznamnějších evropských metropolí se Ostrava letos soustředila především na svůj budoucí rozvoj v oblasti hi-tech technologií a oslovení investorů v této oblasti.

Město Ostrava považuje z hlediska svého dlouhodobého rozvoje za klíčové systematicky komunikovat se stávajícími i potenciálními investory, kterým je schopné poskytnout zázemí a stabilní podnikatelské prostředí. Konkurenceschopnost Ostravy zvyšuje také dlouhodobě vysoké ratingové hodnocení agentur Standard & Poor´s a Moody´s, které město hodnotí známkami A+, resp. A2.

Na letošním ročníku veletrhu město představilo z oblasti rozvojových zón jedinečnou lokalitu Mošnov. K dispozici je zde volná plocha 45 ha pro strategického investora zóny a dalších 40 ha pro ostatní investory.

Byl také zdůrazněn význam Ostravy jako rozvíjejícího se města v oblasti hi-tech technologií s podtržením úlohy Vědecko-technologického parku Ostrava nebo projektu Národního centra excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií IT4Innovations, v jehož rámci má být okolo roku 2013 uveden do provozu superpočítač.

Ve společné ostravské expozici představili své záměry a projekty partneři z řad významných společností, které ve městě působí: developeři CTP, HB Reavis Group, Multi Development Czech Republic a RPG Real Estate, stavební firma OHL ŽS – Divize stavitelství Ostrava, advokátní kancelář PRK Partners a poradenská společnost Global Networks.

Letošní ročník navštívilo 38 000 návštěvníků (v roce 2011 to bylo 37 000) ze 71 zemí. Vystavujících společností bylo letos 1 700. Česká republika svým počtem expozic zaujala 8. místo (za Německem, Velkou Británii, Rakouskem, Nizozemím, Polskem, Francii, Švýcarskem).

Příští, 16. ročník se v Mnichově uskuteční od 7. do 9. října 2013.

Expo1    Expo2 

www.exporeal.net

www.ostrava.cz

 

 

Studie MasterCard: Ostrava zaznamenala nejlepší socioekonomický rozvoj mezi městy ČR

 

logo_MasterCardDne 19. září 2012 přinesla společnost MasterCard výsledky již 5. ročníku unikátní studie MasterCard česká centra rozvoje, kterou tradičně zpracoval tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze. V letošním roce se během první části projektu odborníci zaměřili na systémy veřejné dopravy v krajích, v druhé části se zabývali celkovým socioekonomickým rozvojem měst a krajů mezi lety 2008 a 2012.

Za toto období zaznamenalo nejlepší socioekonomický rozvoj město Ostrava, které vyhrálo v celorepublikovém srovnání a dosáhlo nejpříznivějšího vývoje mezi všemi krajskými městy. Moravskoslezský kraj se v krajském žebříčku umístil na třetím místě a jeho umístění v rámci celé České republiky ovlivnil zejména nárůst podnikatelské aktivity.

Ostrava dosáhla ve srovnání s ostatními krajskými městy nejpříznivějšího vývoje dle stanovených indikátorů a patří jí tak první místo. Moravskoslezské krajské město dle žádného ze sledovaných indikátorů neskončilo v druhé polovině žebříčku. Naopak vykazuje nejnižší relativní nárůst míry nezaměstnanosti (1,28) a podílu dlouhodobě nezaměstnaných. Také indikátory vývoje podnikatelské aktivity (počtu plátců DPH a obchodních společností) jsou pro město velice příznivé.

Stejně tak jako Ostrava se po obchodní a hospodářské stránce rozvíjí i Moravskoslezský kraj. Důkazem toho je fakt, že obsadil druhou příčku (hned za Hlavním městem Praha) v nejvyšším relativním nárůstu počtu obchodních společností, stejně jako druhý nejvyšší (1,06) relativní nárůst počtu plátců DPH. Kromě toho byl ve sledovaném období 2008 až 2012 zaznamenán v Moravskoslezském kraji nejnižší relativní nárůst nezaměstnanosti.

„Podnikatelská aktivita je důležitým předpokladem úspěšného fungování ekonomiky kteréhokoliv regionu. Proto se také dlouhodobě snažíme o podporu rozvoje podnikání na území našeho města a regionu, především pak malého a středního podnikání. Za důležitou považujeme také podporu nově vznikajících inovativních malých a středních podniků. Z tohoto důvodu připravuje město Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským krajem zřízení Fondu mikropůjček pro tyto podniky,“ uvedl Marian Lebiedzik, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a evropské fondy.

 

Celkové výsledky

Index socioekonomického vývoje v letech 2008 – 2012 v jednotlivých krajských městech

Pořadí

Město

Hodnota indexu

Nadprůměrně se rozvíjející krajská města

1.

Ostrava

93,01 %

2.

Karlovy Vary

92,26 %

3.

Brno

87,19 %

4.

Ústí nad Labem

87,17 %

Průměrně se rozvíjející krajská města

5.

Jihlava

85,94 %

6.

Praha

85,17 %

7.

České Budějovice

84,83 %

8.

Liberec

84,51 %

9.

Pardubice

84,12 %

Podprůměrně se rozvíjející krajská města

10.

Zlín

83,45 %

11.

Plzeň

82,91 %

12.

Olomouc

81,15 %

13.

Hradec Králové

78,35 %

Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012

 

Index socioekonomického vývoje v letech 2008 – 2012 v jednotlivých krajích

Pořadí

Kraj

Hodnota indexu

Nadprůměrně se rozvíjející kraje

1.

Ústecký kraj

94,29 %

2.

Liberecký kraj

90,29 %

3.

Moravskoslezský kraj

90,14 %

4.

Karlovarský kraj

89,84 %

Průměrně se rozvíjející kraje

5.

Pardubický kraj

88,37 %

6.

Praha

87,38 %

7.

Olomoucký kraj

87,36 %

8.

Plzeňský kraj

87,19 %

9.

Jihočeský kraj

86,52 %

10.

Středočeský kraj

86,00 %

Podprůměrně se rozvíjející kraje

11.

Jihomoravský kraj

85,99 %

12.

Královéhradecký kraj

85,44 %

13.

Kraj Vysočina

84,26 %

14.

Zlínsky kraj

83,16 %

Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012

www.centrarozvoje.cz

 

 

Společné úsilí krajských inkubátorů pomůže dobrým nápadům

 

Pět podnikatelských inkubátorů se s podporou Agentury pro regionální rozvoj rozhodlo spojit své síly tak, aby v kraji přibývalo mladých podnikatelů s inovativními myšlenkami a záměry. Vědecko-technologický park Ostrava, Centrum podpory inovací VŠB-TU Ostrava, inkubátor Steel IT v Třinci, Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání Ostrava a BIC Ostrava-Vítkovice společně zlepšily nabídku poradenských a vzdělávacích aktivit směřujících k rozvoji podnikatelských schopností. Inkubátory směrují společné úsilí především k motivaci studentů krajských vysokých škol, aby se nebáli své inovativní nápady přetvořit v podnikatelský záměr a zahájit podnikání. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem také výhledově plánují zatraktivnění finančních podmínek při pronájmu prostor pro podnikání.

Nové firmy, tzv. Start up, jsou příslibem vzniku kvalitních pracovních míst a zároveň v těchto firmách vzniká nejvíce inovativních myšlenek a nápadů. Inkubátory zahrnují celkem 46 mladých a začínajících firem, v nichž dnes pracuje 228 lidí. Kapacita inkubátorů činí přes 4 000 m2, VTP Ostrava se brzy rozroste o další plochu větší než 5 000 m2, takže nabídka prostor pro začínající firmy bude dostatečná.

Podnikatelské inkubátory slouží především začínajícím firmám, poskytují jim po dobu několika let zajímavé podmínky pronájmu prostor, cenné poradenské služby, vzdělávání a pomoc v prvních letech jejich existence. Inkubátory jsou zčásti dotovány státem, obcemi či EU. Nejstarším z výše jmenovaných je BIC Ostrava, který funguje od roku 1993, nejmladším pak teprve rok fungující inkubátor Vysoké školy podnikání v Ostravě. Samy inkubátory pak poskytují služby v oblasti poradenství, a to firmám v rámci inkubace ve většině případů zdarma – odhadem už takto poskytly nejméně 10 tisíc poradenských hodin v hodnotě více než 6 miliónů korun. Za dobu jejich existence vzniklo v podpořených firmách více než tisíc vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Mezi úspěšné firmy, které prošly krajskými inkubátory, patří například firmy Biosynchron RESEARCH s. r. o. Enwico data, s.r.o., či Railsformers s.r.o.

Od vzájemné spolupráce si inkubátory, město Ostrava a potažmo celý Moravskoslezský kraj slibují lepší výměnu zkušeností, zvýšenou aktivitu studentů při zakládání firem a také lepší spolupráci firem a krajských vysokých škol na společných výzkumných a vývojových aktivitách, využitelných v praxi.

Více informací o inkubátorech naleznete na www.ostrava.cz

 

 

Konference ŠPIČKOVÉ STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE PRO PLYNÁRENSTVÍ

 

Národní strojírenský klastr, o.s., a generální partner konference, společnost VÍTKOVICE, a.s., vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Špičkové strojírenské technologie pro plynárenství, která se koná ve dnech 24 - 25. 10. 2012 v multifunkční aule GONG Dolní oblast Vítkovice.

Na konferenci vystoupí ministr průmyslu a obchodu MUDr. MARTIN KUBA, pod jehož záštitou se konference koná, dále také například 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje MIROSLAV NOVÁK, rektor VŠB-TUO prof. Ing. IVO VONDRÁK, prezident Národního strojírenského klastru Ing. JAN SVĚTLÍK a rovněž zahraniční zástupci s příklady strojírenských technologií v jiných zemích.

Součástí dvoudenní konference budou také odpolední exkurze do VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. a DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICE.

Na akci jste srdečně zváni.

Pozvánka konference

Program konference

 

 

HR konference – Zaměstnanec a zaměstnavatel jako konkurenční výhoda Ostravského regionu

 

logo_Global_NetworksSpolečnost Global Networks, s.r.o., za podpory města Ostravy a společností TRENKWALDER, OKIN GROUP a AHRA - Consulting připravuje první ročník odborné HR konference konané pod záštitou primátora města Ostravy.

Konference proběhne ve dnech 1. až 2. listopadu v netradičním prostředí zámku Šilheřovice. Je určena pro odbornou veřejnost z řad personalistů, personálních agentur, vzdělávacích společností a mnohým dalším, kteří v Moravskoslezském kraji ovlivňují úroveň a stav personální oblasti.

Cílem prvního ročníku konference je dotknout se všech základních personálních oblastí (HR strategie, plánování lidských zdrojů a jejich rozvoj, nábor, adaptace a motivace zaměstnanců, jejich hodnocení a další), identifikovat stav a míru plnění těchto činností a snažit se pojmenovat problémy, se kterým se odborníci setkávají.

Diskutována bude také otázka vývoje personální oblasti jako takové. Před pár lety byl personální manažer součástí strategického řízení organizace. Ta tak lépe plánovala svůj rozvoj, nábor pracovníků apod. Dnes je ve většině firem personální manažer pracovníkem, který reaguje na nastalou situaci a problémy řeší operativně, místo toho, aby jim předcházel. Svůj dopad to samozřejmě má na úspěch firmy. Proč tomu tak je zjistíte právě na konferenci, kde organizátoři rádi uslyší Váš pohled na věc a názor.

Další témata konference:

- Spolupráce HR oddělení s vnějšími dodavateli, včetně přímé konfrontace. Dělají personální a vzdělávací agentury svou práci dobře? Proč je zde nesoulad v potřebách a nabízených službách? Také na toto téma bude vedena debata.

- Benchmarking. Příklady dobré praxe a jak je možné jednotlivé personální činnosti vykonávat efektivně s dopadem na to nejdůležitější ve firmě, tedy s dopadem na zaměstnance.

Cílem tohoto dvoudenního pracovního setkání je nastavení procesu rozvoje personální oblasti v regionu, který má svá specifika. Tato oblast je velmi často opomíjena, což má neblahý vliv na celý region. Výstupy budou využity jednak pro přípravu na další ročníky konference, jednak například pro zpracování strategického dokumentu, který městům v Moravskoslezském kraji, Ministerstvu práce a sociálních věcí a v neposlední řadě také investorům plánující vstup do tohoto kraje ukáží, v jaké pozici se u nás personalistika nachází a že obrovskou měrou ovlivňuje nejen organizace v kraji, ale také samotná města a obce.

Podrobné informace o konferenci a její konkrétní program naleznete na stránkách www.globalnetworks.cz/node/45.

 

 

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje ukazuje kam směrovat investice

 

atlasV roce 2012 zpracoval expertní tým společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a měst, s.r.o., ve spolupráci s Regionální radou Moravskoslezsko Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje. Jedná se o ojedinělé dílo z hlediska obsahu i kartografického zpracování.

Atlas popisuje procesy a jevy, kterými region v posledních 10 letech procházel, a současně zobrazuje geografické rozložení dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na období 2007–2013 (ROP Moravskoslezsko). Jsou zde vytvořeny podklady pro rozložení a směrování investic v novém programovém období EU 2014–2020. Atlas je průvodcem pro efektivní plánování investic na území regionu a zároveň odpovídá na otázky:

• Jaké jsou ekonomické procesy v území?
• Která města prožívají dynamický rozvoj a která stagnaci?
• Která místa se vysídlují, kam a proč se lidé stěhují?
• Kde je největší koncentrace podnikatelských aktivit?
• Jak významnou úlohu zastává Ostravská aglomerace v regionu?

Pro interpretaci procesů je zde využita sociologie prostoru postavená na principech prostorového plánování jako systémového přístupu, který integruje plánovací postupy, pracovní procesy jako komplexní přístup k řízení událostí v území. V době rozvoje IT technologií se stává prioritou proměnit stávající data (současnost je jimi zaplavena) ve znalost o území a využít je pro management měst i regionů v jejich rozhodování.

Moravskoslezský kraj je specifický svou polycentrickou strukturou Ostravské aglomerace, která soustřeďuje 80 % obyvatelstva regionu a 87 % obsazených pracovních míst v kraji. Geografické rozmístění dosud přidělených dotací ROP Moravskoslezsko vyznívá příznivě pro vnitroregionální soudržnost – v Ostravské aglomeraci, kde bylo investováno 70 % celkové dotace dosud přidělené do Moravskoslezského kraje. V oblasti cestovního ruchu a investic do regionální silniční infrastruktury je situace pro periferní části kraje ještě příznivější (58 % prostředků do aglomerace). Neodhalený potenciál Ostravské aglomerace jako hlavního hnacího motoru celého regionu by se měla promítnout při přípravě nového programového období kohezní politiky EU 2014 – 2020.

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje (2012)

 

 

Přehled projektů spolufinancovaných z EU - portál MAPAPROJEKTU.CZ

 

logo_mapaprojektuInformace o zdrojích financování projektů, informace o příjemcích dotací, popisy projektů, jejich fotografie a umístění. Tyto a další informace o více než 9 000 finalizovaných projektech financovaných z evropských fondů v České republice jsou aktuálně k dispozici veřejnosti na stránkách portálu www.mapaprojektu.cz.

Portál má za cíl umožnit uživatelům z řad nejširší veřejnosti snadno a rychle získat aktuální přehled o vybraných projektech, které byly na území České republiky realizovány za pomoci prostředků z fondů EU. Současně portál přispívá k vyšší transparentnosti při seznamování veřejnosti se systémem dotací z fondů EU: Zájemcům o podrobnější údaje nabízí odkazy na další zdroje informací včetně úplného seznamu příjemců prostředků z evropských fondů v aktuálním programovacím období.

Mapaprojektu.cz má podobu interaktivní mapy s jednoduchým rozhraním umožňujícím vyhledávání projektů podle kritérií. Najít jednotlivé projekty lze jak kliknutím přímo na mapu, tak zadáním místa, názvu projektu nebo jména jeho předkladatele do vyhledávacího pole.

V současné době je na portálu mapaprojektu.cz zobrazeno 9 414 projektů, které vedle textových informací dokumentuje také 1 707 fotografií a videospotů. Jedná se o projekty, které byly již úspěšně ukončeny. Celkem bylo v České republice dosud schváleno téměř 40 000 projektů, které je možno najít v Seznamu příjemců na hlavní straně mapy a vychází z přehledu umístěného na webu MMR ČR – www.strukturalni-fondy.cz.

Mapaprojektu.cz je výsledkem spolupráce Zastoupení Evropské komise v ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a řídících orgánů jednotlivých operačních programů. Zatímco Zastoupení EK v ČR zajistilo vytvoření portálu a jeho provoz, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s řídícími orgány jednotlivých operačních programů spravuje obsah a jeho měsíční aktualizaci.

logo_MMR   logo_EU