Únor

Development Newsletter!!! únor 2011

 

V Hrušově vznikne nová průmyslová zóna


Statutární město Ostrava připravuje novou průmyslovou zónu v městské části Hrušov. Tato kdysi lukrativní ostravská čtvrť s asi 7 tisíci obyvateli začala upadat po útlumu zdejší průmyslové výroby po roce 1989. Definitivní vylidnění Hrušova a zkázu zástavby uspíšila katastrofální povodeň v roce 1997. Lokalita totiž vlivem důlní činnosti poklesla o tři až čtyři metry a stalo se z ní záplavové území.

Rozvojová plocha nedaleko dálnice D1 by se měla v budoucnu proměnit v chybějící zónu pro lehký průmysl. Na 40 hektarech by měly stát především výrobní haly soukromých společností. Podle primátora Ostravy Petra Kajnara by zóna mohla přinést kolem 2 000 nových pracovních míst. „Chtěli bychom v Hrušově vybudovat i inkubátor pro začínající řemeslníky a malé podnikatele," řekl primátor. Projekt by měl fungovat na podobném principu jako inkubátory pro vývojové firmy.

Nejprve je ale nutné areál připravit pro výstavbu včetně jeho odvodnění. Proto v současné době probíhá projekt „Gravitační odvodnění Hrušova“, který řeší přípravu technické infrastruktury tohoto území. Jeho stěžejní částí je navýšení pokleslého terénu o cca 3,5 metru, tedy o výšku, o kterou terén poklesl vlivem poddolování. Lokalita se musí navýšit pomocí hlušiny skladované na sousední haldě, která patří státnímu podniku Diamo. Tím se využitelné území rozšíří o dalších zhruba pět hektarů. Celkové náklady na realizaci projektu si do roku 2014 vyžádají 2,3 miliardy korun.

HrusovV červnu 2010 město požádalo o dotaci na projekt ve výši cca 1,5 miliardy korun. Dotace na přípravu technické infrastruktury a navýšení terénu byla schválena meziresortní komisí ministerstva průmyslu a obchodu. Zbývající částka na výkupy pozemků, projektové dokumentace, vedlejší náklady a DPH bude hrazena z rozpočtu města. V současné době má Ostrava zadán požadavek na stanovisko k dokumentaci pro posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a má zpracovánu dokumentaci pro územní rozhodnutí, po jehož vydání bude požádáno o stavební povolení. Zároveň město jedná se skupinou ČEZ, protože v lokalitě není dostatek elektrické energie a bude nutné postavit další trafostanici. Začátkem roku 2012 by měla začít sanace areálu, na konci roku 2014 by měla být plocha připravena pro vstup investorů.

Nespornou výhodou hrušovské zóny je 51procentní majetkový podíl města Ostravy na pozemcích. S pozemky, které vlastní stát, už je to kolem 63 procent. Druhým významným vlastníkem pozemků je společnost RPG (21 %). V rukou soukromníků momentálně zůstává ještě dalších 16 procent ploch. O odkoupení pozemků oba vlastníci jednají. Pokud by se nedařilo dohodnout na jejich výkupu, má město v tomto případě možnost je nechat vyvlastnit. Bylo by to poprvé, co by Ostrava institut vyvlastnění použila, zatím se však vždy podařilo uzavřít dohodu.

Rozvojová zóna Hrušov nabídne po dokončení plochu o rozloze 40 hektarů. Při nedostatku míst v již existujících průmyslových zónách ve městě půjde o významnou lokalitu vhodnou pro podnikání malých a středních firem. Předností hrušovské zóny je ideální dopravní napojení, bezprostřední blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí, ve směru na Polsko a Slovensko.

 

 

Dolní oblast Vítkovice se začíná proměňovat


Jedna z chráněných památek v Dolní oblasti Vítkovic se začala měnit na prostor pro vzdělávání, kulturu a společenský život. Mohutný zvon historického plynojemu musel být z důvodu jeho proměny na víceúčelovou aulu vyzdvižen o třináct metrů. Jelikož byl od doby vyprázdnění plynojemu zapadlý dolů a nešlo již využít vztlaku plynu, musel se zvon zdvihat speciálními hydraulickými zvedáky.

Zvon o váze kolem osmi set tun a průměru více než sedmdesát metrů se vysouval na 16 místech rychlostí šest až osm centimetrů za hodinu. Oproti původním očekáváním se zvon dostal do nynější výšky třiceti metrů za pouhých jedenáct dnů. Plynojem, který měl původně výšku zhruba osmnáct metrů, se tak zvětšil o 14,92 metru.

V březnu by měla pokračovat proměna historického plynojemu na multifunkční konferenční a vzdělávací centrum se sálem pro 1 500 návštěvníků. Autorem návrhu je architekt Josef Pleskot, který označil "nadechnutí" plynojemu za symbol zahajované obnovy vítkovického areálu. Tím spíše, že se iniciátoři projektu musejí vyrovnávat s požadavky památkářů chránících národní kulturní památku, ale také s praktickým využitím.

Čtvrtina současného ocelového pláště zvonu bude odřezána a nahrazena sklem, které ale zachová tradiční tvar obřího plynojemu postaveného ve dvacátých letech minulého století. Kromě přestavby plynojemu budou v rámci oživení a nového využití národní kulturní památky Dolní oblasti Vítkovice pokračovat budování prohlídkové trasy Vysoké pece č. 1, rekonstrukce šesté energetické ústředny na interaktivní muzeum a další projekty.

Všechny tři objekty mají představovat jednolitý celek, s jehož dokončením se počítá v roce 2012. Náklady na stavbu by neměly přesáhnout 300 mil. korun.

plynojem1          plynojem2

Více na www.dolnioblastvitkovice.cz.

 

 

Ostrava uvažuje o vybudování velké výzkumné univerzity


Zástupci Ostravské univerzity (OU) a Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) uvažují o spojení univerzit. Rektor OU Jiří Močkoř a rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák potvrdili, že jsou ve fázi uvažování a vyjednávání. „Na úrovni vedení probíráme možné varianty, hledáme výhody i možná úskalí," řekl Močkoř.

Nově vzniklá univerzita technického a zároveň humanitně-přírodovědného zaměření by byla pravděpodobně třetí největší v zemi a měla by i statut výzkumné univerzity. Vznikl by tak velký, vědecko - výzkumný a vzdělávací komplex se třinácti fakultami a šestatřiceti tisíci studenty.

Spojení univerzit by podle obou rektorů bylo logické. „Jedna velká univerzita by určitě měla lepší vyjednávací pozici než každá zvlášť. Chceme například v Ostravě vybudovat největší superpočítač v České republice. I to je důvod, proč se spojit a vystupovat společně," řekl Vondrák.

Rektor OU uvedl, že sloučení dvou univerzit by byl komplikovaný proces. OU má šest fakult a VŠB-TUO sedm. „Fakulty si vzájemně nekonkurují, spíše se doplňují, což je výhoda. Mají ale například jiné předpisy," řekl Močkoř. Vondrák dodal, že by spojení obou škol vytvořilo klasickou univerzitu s celým spektrem předmětů. Na VŠB-TUO studuje bezmála 24 000 studentů, OU jich má přibližně 10 000.

Močkoř řekl, že by spojení mohlo přijít nejdříve za dva roky. „Kromě sloučení ekonomických způsobů řízení, studijních programů či informačních systémů budou zapotřebí také legislativní úpravy. Sloučit veřejné vysoké školy jde totiž pouze zákonem - a ten musí nejdřív vzniknout.“

K úvahám o sloučení škol vede jejich rektory i fakt, že by se mohla zlepšit ekonomická situace institucí. Ministerstvo školství totiž chce, aby v příštích letech vzniklo maximálně pět univerzit, které by získávaly peníze na výzkum. Zájem o zařazení mezi špičková výzkumně-vzdělávací centra je tak velký, že se kvůli tomu už dohodly na sloučení dvě pražské vysoké školy: ČVUT a Vysoká škola chemicko-technologická. Ministerstvo školství fúze podporuje.

Myšlenka zaujala i primátora Ostravy Petra Kajnara. Podle něj totiž zdejší region výzkumnou univerzitu potřebuje. „Musíme v krajském městě vytvořit místa pro vzdělané lidi, kteří budou zakládat firmy a vytvářet bohatství oblasti, tedy pro ty, kteří budou motorem regionu. K jejich vzdělávání potřebujeme technickou univerzitu a výzkum. Bez výzkumné univerzity si proto rozvoj regionu nedovedu představit," řekl primátor.

 

 

Nová Karolina Park


V rámci rozsáhlého projektu Nová Karolina vznikne v samém srdci Ostravy moderní administrativní objekt Nová Karolina Park. Developerem budovy je firma PASSERINVEST GROUP ve spolupráci se společností MULTI Development.

Nová Karolina Park v sobě v dokonalé symbióze spojuje dva světy – historickou minulost města spolu s novým pohledem na moderní architekturu budoucnosti v dnešním světě. Této klíčové myšlence odpovídá i urbanistická koncepce celé budovy, jež v šesti nadzemních podlažích nabídne téměř 25 tisíc m2 špičkových kancelářských prostor, doplněných v přízemí o 4 tisíce m2 obchodů, služeb a gastronomii. Kromě atraktivních kancelářských ploch s flexibilní možností dělení pater vznikne v budově podzemní podlaží s 280 parkovacími místy. Celá novostavba administrativní budovy se pak skládá ze dvou bloků s vnitřním prostranstvím plným zeleně, laviček a vodních prvků.

Unikátnost projektu spočívá především v jeho vynikající poloze – oblast Karolina se nachází téměř v centru Ostravy, kde tvoří symbolickou pomyslnou vstupní bránu mezi historickým centrem města a nově urbanizovaným územím. Kromě této administrativní budovy se v oblasti bude nacházet obchodní a zábavní centrum s více než 250 obchody, multikino, fitness či kulturní a vzdělávací centrum v budově Dvojhalí.

Návrh projektu Nová Karolina Park vzešel z dílny CMC architects, architektů Víta Másla a Davida R. Chrisholma. Ti objekt navrhli na pozemku v severovýchodním cípu nově urbanizovaného území Karoliny, který je vnímán jako vstupní pozice ve směru od historického centra města. Toto umístění předurčilo vnímání navrhovaného objektu jako „brány" do nové městské čtvrti.

Karolina_Park1          Karolina_Park2

Více informací o projektu na www.novakarolinapark.cz.

 

 

Dokončení prvního projektu z programu „Budoucnost Vítkovic“


Od 1. 7. 2009 město Ostrava v součinnosti s městským obvodem Vítkovice realizuje Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) pod názvem „Budoucnost Vítkovic“. IPRM se primárně zaměřuje na pilotní projekty směřující k řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením. Konkrétně se jedná o revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů ve vybrané zóně.

Statutární město Ostrava má v úzké spolupráci s městským obvodem Vítkovice připraveno celkem 7 projektů revitalizací veřejných prostranství a 5 projektů regenerace bytových domů. V současné době je zrealizován první z nich, a to projekt s názvem Parkovací plochy na ul. Mírová. Nová parkovací plocha má 26 stání, na parkovišti bylo osazeno nové dopravní značení a vybudováno veřejné osvětlení. Celkové náklady projektu představují finanční objem ve výši 1 956 000 Kč. Dotace z fondů Evropské unie činí 85 % z celkových způsobilých nákladů. Realizace projektu probíhala od 20. 9. do 5. 11. 2010, projekt byl ukončen k 31. 12. 2010.

Do přípravy IPRM spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu (IOP) se zapojilo statutární město Ostrava, neboť pro město samotné, zejména občany v něm žijící je řešení této problematiky zásadní.

IPRM „Budoucnost Vítkovic“ navazuje na Strategický plán rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů ve zvolené zóně a za využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007-2013. Ministr pro místní rozvoj schválil v březnu 2009 pro tento IPRM dotaci ve výši 6 943 367 EUR. Realizace celého Integrovaného plánu rozvoje města „Budoucnost Vítkovic“ má být dokončena v roce 2014.

Více informací o projektu naleznete zde.

 

 

Představujeme společnost CROMODORA WHEELS s.r.o.


logo_CromodoraSpolečnost CROMODORA WHEELS s.r.o. je dceřinou společností italské firmy Cromodora Wheels S.p.A. se sídlem v Ghedi (Brescia). Ostravská pobočka založená dne 27. září 2006 byla postavena na „zelené louce” v průmyslové zóně Ostrava-Mošnov. Výstavba sídla pobočky byla dokončena v polovině roku 2008, zkušební provoz pak zahájen 1. září stejného roku.

Pro působnost v Mošnově se společnost CROMODORA WHEELS s.r.o. rozhodla z několika důvodů. Jedním z nich byla skutečnost, že Moravskoslezský kraj je po Praze nejlidnatějším regionem v České republice a i díky vysokoškolsky vzdělanému obyvatelstvu nabízí velký počet potenciálních zaměstnanců. Dalším důvodem rozhodnutí pro Mošnov byla příznivá logistická poloha závodu.

Společnost prochází rychlým vývojem s velkým důrazem na vybudování kvalitního a samostatného týmu. Výrobní technologie se zaměřuje na litá kola pro osobní automobily s vysokým podílem robotizace. To napomáhá k neustálemu zlepšování kvality výroby, jakož i konečného produktu a zároveň ke snižování nákladů firmy. Strategií společnosti je maximální uspokojení potřeb zákazníka se zaměřením na vysokou flexibilitu a jakost dodávaných výrobků.

Firma disponuje výrobní technologií slévárny, obrobny a lakovny jakož i dalšími úseky a odděleními zabezpečujícími potřebné činnosti výrobního závodu. Veškeré činnosti jsou koordinovány a prováděny s ohledem na bezpečnost, hygienu práce a životní prostředí.

V letošním roce společnost díky dvěma stům zaměstnanců plánuje vyrobit cca 900 tisíc litých kol z lehkých slitin a do roku 2013 by chtěla dosáhnout roční kapacity 1,2 milionů kol.

Společnost CROMODORA WHEELS s.r.o. je držitelem certifikátů ISO/TS 16 949 a ISO14001. O vysoké kvalitě produktů firmy hovoří například skutečnost, že mezi jejími hlavními odběrateli jsou prestižní automobilky BMW, Fiat či Daimler-Chrysler a další.

Od roku 2007 je společnost členem Moravskoslezského automobilového klastru.

Více informací na www.cromodorawheels.com.

 

 

Ostravský stánek se opět ukáže na veletrhu MIPIM

 

logo_MIPIMMoravskoslezská metropole se na veletrh MIPIM chystá již potřinácté, tentokrát s expozicí na ploše více než 80 m2 .

V čele ostravské delegace bude stát primátor a jeho náměstci. Partnery při prezentaci města na veletrhu jsou společnosti CTP Invest spol s.r.o., Dalkia Česká republika, a.s., Multi Development Czech Republic a. s., OHL ŽS, a.s. – divize Stavitelství Ostrava, RPG Real Estate Management, s.r.o., PRK Partners s.r.o, Globalnetworks a CzechInvest. Součástí prezentace města na veletrhu bude i doprovodný program. Akce pro potenciální investory se uskuteční ve čtvrtek 10. března. K příjemné atmosféře ostravského stánku po celou dobu veletrhu jako každoročně přispěje ochutnávka piva Ostravar, míchaných nápojů i barmanská show.

V pořadí 22. ročník veletrhu MIPIM se bude konat v Cannes ve dnech 8. - 11. března 2011.

Více informací na www.mipim.com.

 

 

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje


IBCOd ledna letošního roku se naplno rozjel provoz Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje. Hasiči, záchranáři a policisté zde pod jednou střechou společně koordinují a řídí zásahy na území celého regionu.

Integrované bezpečnostní centrum zvyšuje efektivitu fungování příjmu tísňových volání a řízení zásahů všech bezpečnostních a záchranných složek na území Moravskoslezského kraje, tedy Hasičského záchranného sboru, Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby. Výrazně tak přispívá ke snížení škod na životech, zdraví a majetku. Své řídící středisko má v budově integrovaného centra také Městská policie Ostrava. Integrované centrum je jediným krajským operačním střediskem, které zajišťuje příjem volání na všechny tísňové linky, vysílání zásahových jednotek a jejich podporu po dobu zásahu.

Jádrem nového bezpečnostního centra je operační dispečerský sál tísňového volání pro 31 dispečerů s kójemi záchranářů, hasičů, republikových a městských policistů. Ze sálu vede cesta do operačních středisek jednotlivých složek. Všichni mají k dispozici nejmodernější techniku. Samostatné patro je vyhrazeno pro krizové řízení kraje a města Ostravy.

Projekt se širokou politickou podporou byl realizován s finanční podporou z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Náklady dosáhly výše 680 milionů korun. Dotace na projekt z ROP Moravskoslezsko činila 628 milionů korun. Zbývající finance pocházejí z prostředků Ministerstva vnitra ČR, statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje, který je zároveň nositelem projektu.

 

 

Advokátní kancelář Havel & Holásek jmenovala čtyři nové partnery


logo_HHNejvětší česká advokátní kancelář Havel & Holásek se sídly v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě zaměstnává téměř 110 právníků, 80 studentů právnické fakulty a více než 270 pracovníků. Od 1. ledna 2011 tato právnická kancelář jmenovala čtyři nové partnery, kterými se stali Ivan Barabáš, Pavel Říha, Jan Topinka a Daniel Uličný. Počet partnerů ostravské kanceláře se tak zvýšil na 18.

Ivan Barabáš, který pracuje v kanceláři Havel & Holásek od února 2004, se stal vedoucím ostravské pobočky. Současně se zaměřuje také na oblasti fúzí a akvizic, korporátního, bankovního a finančního práva a práva kapitálových trhů, insolvence a restrukturalizace, corporate governance a právní úpravu vztahu s top managementem obchodních společností.

Pavel Říha v kanceláři zodpovídá za fungování a další rozvoj ostravské pobočky. Současně se zaměřuje na oblast obchodního práva, corporate governance, práva nemovitostí, fúze a akvizice a rozvoj vztahů s polsky hovořící klientelou. Pavel Říha působí v advokátní kanceláři Havel & Holásek od dubna 2007. Během této doby se účastnil se řady vnitrostátních a mezinárodních projektů zejména v oblasti fúzí a akvizic a nemovitostních transakcí.

Jan Topinka spoluzodpovídá za oblast bankovního a finančního práva a práva kapitálových trhů. Mimo to se výrazně zapojí do budování systémů interního vzdělávání, rozvoje know-how a kontroly kvality poskytovaných služeb. Specializuje se také na regulační aspekty finančních trhů, poskytování finančních služeb a alternativní formy financování podniků.

Daniel Uličný je spoluodpovědný za vedení a rozvoj týmu v oblasti soudních sporů, arbitráží a specializované skupiny pro vymáhání pohledávek. Rovněž je zapojen do týmů věnujících se francouzsky a italsky hovořící klientele.
Havel & Holásek je členem prestižní mezinárodní sítě právnických firem State Capital Group, která sdružuje 140 advokátních kanceláří po celém světě s více než 10 000 právníky.

Více informací na www.havelholasek.cz.

 

 

Konference „Příprava stavby 2011“


logo_konference_StavbaVe dnech 16. – 19. února 2011 se na Výstavišti Černá Louka v Ostravě budou konat veletrhy STŘECHY, PLÁŠTĚ, IZOLACE a STAVBA Ostrava. V rámci 1. ročníku specializované stavební výstavy se uskuteční i odborná konference na téma Příprava stavby.

Konference proběhne dne 18. února 2011 od 9 hodin a bude zaměřena na problematiku rozvoje Moravskoslezského kraje v součinnosti s Žilinským krajem a Slezským vojvodstvím. Zmapuje možnosti rozvoje trhů na Severní Moravě a v sousedních oblastech Polska a Slovenska. Téma konference je koncipováno v návaznostech spolupráce soukromého a veřejného sektoru s výhledem k možnostem přípravy pozice pro příchod investorů do regionu Severní Moravy.

V rámci konference se budou probírat témata jako Rozvoj měst a průmyslový development, Možnosti financování projektů, ERP systémy ve stavebnictví, Ekologie staveb a development, Development odpadového hospodářství, Geologický development, Politická podpora vývozu zboží a služeb z regionu či Výzvy a investoři.
Podrobnější informace naleznete na www.priprava-stavby.cz.