Říjen

Development Newsletter!!! říjen 2009

 

OSTRAVA opět míří na EXPO REAL

logo_EXPO_REALNejvětší evropský veletrh komerčních nemovitostí Expo Real v Mnichově ve Spolkové republice Německo je pro Ostravu důležitým místem, na kterém prezentuje své rozvojové projekty a představuje je potenciálním investorům. Ve dnech 5. až 7. října 2009 se návštěvníci mnichovského veletrhu mohou ve stánku č. 111 v hale C1 seznámit s nejvýznamnějšími projekty města v realizaci, ale i s těmi, které na realizaci teprve čekají. Mezi partnery města při prezentaci Ostravy patří již tradičně renomované společnosti působící na ostravském realitním trhu – CTP, Multi Development Česká republika, OHL ŽS – divize Stavitelství Ostrava a RPG Real Estate. Oficiální prezentace města potenciálním investorům se bude za přítomnosti nejvyšších představitelů Ostravy konat v úterý 6. října 2009 od 16 hodin a naváže na ni barmanská show. K programu přispěje také ochutnávka piva Ostravar, kterou zajišťuje partner města Ostravy Pivovary Staropramen, a. s.

Veletrh komerčních nemovitostí Expo Real se zaměřuje na networking při realizaci mezinárodních a mezioborových projektů, investice a financování. Účastní se jej města a celé regiony, banky, investiční fondy, developeři, stavební firmy, architekti, projektanti i poradenské společnosti. Koná se tradičně v říjnu v areálu Nového výstaviště Mnichov. Vloni se na celkové výstavní ploše 74 000 m2 prezentovalo 17 500 vystavovatelů z 1856 společností ze 45 zemí. Veletrh tak navzdory současné ekonomické situaci ovlivňující celosvětový trh nemovitostí ukazuje, že v době nejistoty na světových finančních trzích realitní sektor potřebuje fórum, na němž lze aktuální stav globálně analyzovat a rozvíjet trendy pro budoucnost. Letos Expo Real zaznamená úbytek pouze o jednu halu; zaujme 64 000 m2 výstavní plochy v celkem šesti halách, což zhruba odpovídá stavu v roce 2007. Pro české vystavovatele, jimž vloni patřilo 7. místo ve statistice zúčastněných, zůstává Expo Real nadále i díky blízkosti z České republiky a provenienci potenciálních obchodních partnerů efektivním nástrojem prezentace. Vedle Ostravy se jej zúčastní i dvě největší česká města – Praha a Brno – stejně jako zástupci některých krajů.

Více informací na www.exporeal.net

 

 

Podnikatelský inkubátor je příležitost pro začínající a inovátorské firmy

logo_PIÚspěch každé firmy záleží na mnoha vzájemně se ovlivňujících faktorech. Jedním z nich může být zejména pro začínající a spin-off firmy konkurenční výhoda v podobě tvorby inovace, dalším například strategická poloha a dobrá dopravní dostupnost, nebo reprezentativní klientské centrum s dostatkem parkovacích míst. A právě za účelem intenzivní pomoci pro začínající a inovativní podnikatele usilující o vybudování úspěšné společnosti byl v roce 2008 otevřen na jednom z nejlukrativnějších míst v Ostravě za podpory finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava.

PI_budovyBudova se nachází v samotném centru univerzitního areálu v Ostravě-Porubě, v lokalitě plné zeleně, pulsujícího akademického a studentské života, s dostatkem parkovacích míst a přímé blízkosti dálnice D1, u dopravních tepen Rudné a Opavské. Těsná provázanost s vysokou školou dovoluje aktivní spolupráci začínajících a inovativních podnikatelů s výzkumnými pracovníky i snadné získávání nových pracovních sil v podobě studentů a absolventů.

Mladým, inovativním, rozvíjejícím se firmám poskytuje podnikatelský inkubátor nejen pronájem atraktivních kancelářských, poloprovozních, zasedacích a doplňkových prostor za výhodné ceny, ale také soubor vzájemně se doplňujících poradenských a administrativních služeb, které jim pomáhají překonat počáteční problémy a dosáhnout tak úspěchu na trhu. Ze široké škály služeb, které PI VŠB-TUO nabízí, jmenujme např. balíček Jak založit společnost, Jak chránit průmyslové vlastnictví nebo třeba Jak financovat inovační podnikání. V podnikatelském inkubátoru na začínající firmy čeká tým odborníků připravený podat pomocnou ruku, kterou již využilo víc jak šestnáct úspěšně inkubujících se a hlavně prosperujících firem, s nimiž našla své místo v podnikatelském inkubátoru i klastrová uskupení a inovační centra renomovaných firem.

Kancelář Regionálního centra transferu technologií se specialisty na ochranu průmyslového vlastnictví, je už jen třešničkou na dortu podpůrných aktivit Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava začínajícím a inovativním podnikatelům.

Pokud váháte, zda začít s podnikáním, nebo hledáte dobrou adresu pro vaši firmu, pracovní tým pracovníků Podnikatelského inkubátoru je připraven Vám pomoci.

Bližší informace na www.cpit.vsb.cz/inkubator/, nebo tel. čísle 603 565 918.

 

 

Mezinárodní škola v Ostravě roste

1st_Int_SchoolDalší školní rok zahájila v září The 1st International School of Ostrava. Učitelé přivítali nové žáky, kteří tak rozšířili řady více než 90 dětí, jež společně se svými vyučujícími tvoří nevšední mezinárodní komunitu složenou z mnoha národností celého světa, namátkou z Velké Británie, USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Jižní Korey, Indie, Španělska, Francie, Finska, Venezuely a České republiky.

Vznik mezinárodní školy s anglickým vyučovacím jazykem do značné míry ovlivnil požadavek zahraničních investorů, kteří při zvažování svého vstupu do regionu hodnotili nejen jazykovou připravenost budoucích zaměstnanců, ale také možnosti vzdělávání jejich vlastních dětí, protože mnozí ze zahraničních manažerů zde přesídlili i se svými rodinami. Ostrava tak získala silnou konkurenční výhodu – potencionálním investorům může nabídnout vzdělávací zařízení s výukou podle britských osnov, což usnadňuje žákům přestup v rámci škol stejného charakteru kdekoliv na světě. Dalším úspěchem pak byl v minulém školním roce zisk prestižního členství v Radě mezinárodních škol jako první instituce svého druhu v ČR se sídlem mimo území hlavního města Prahy.

1st International School of Ostrava zahraničním rodinám poskytuje snadnější integraci v případě nutnosti změnit své bydliště. "Bylo to jedno z nejsložitějších rozhodnutí, které jsme kdy museli učinit," uvedla Anne Grimerö krátce před odletem na prázdniny zpět do Švédska. "Nemohli bychom si dovolit přestěhovat se do Ostravy, pokud by zde nevznikla tato mezinárodní škola. Bez možnosti umístit své děti do kvalitní a opravdové mezinárodní školy by zajímavá pracovní nabídka pro mého manžela naprosto ztratila smysl".

Bližsí informace www.is-ostrava.cz

 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK - poradenská síť pro podnikatele

logo_EENSpletitost českého a evropského právního systému, nepřehledná nabídka dotačních titulů pro podnikatelské subjekty nebo třeba jazyková bariéra při hledání zahraničního partnera. Je mnoho překážek, se kterými se dnes v Evropě potýká řada podnikatelů. Snahou celoevropské poradenské sítě Enterprise Europe Network je eliminovat překážky a napomáhat tak rozvoji inovačního podnikání ve státech EU a dalších spolupracujících zemích. Prostřednictvím národních informačních sítí a jejich napojením na Evropskou komisi nabízí Enterprise Europe Network celoplošné pokrytí s jednotným kompetentním servisem.

Aktivity české části sítě Enterprise Europe Network jsou realizovány konsorciem jedenácti partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. Regionální rozložení všech konsorciálních partnerů a úzká spolupráce s ostatními institucemi z oblasti podpory podnikání a inovací zaručuje optimální dosažitelnost kvalitních služeb a informací pro všechny české podnikatelské subjekty.

Síť poskytuje služby ve třech hlavních oblastech. První oblastí je Poradenství pro podnikatele, které poskytuje především informace související s podnikáním na evropském trhu a navázáním obchodní, výrobní či technologické spolupráce se zahraničním partnerem. Druhou je oblast Inovací a technologického transferu, jejímž prostřednictvím je nabízeno poradenství a asistence v technologickém transferu a inovacích. Třetí oblast tvoří Projektové poradenství, podpora zapojení podniků do rámcových programů EU. Zde je hlavním cílem zvyšování informovanosti o možnostech finančních dotací, grantů a jiných forem podpory vhodných pro české žadatele.

Vzhledem k tomu, že síť Enterprise Europe Network je v ČR zajišťována projektem BISONet, který je spolufinancován z Rámcového Programu EU pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, jsou všechny služby realizovány bezplatně. Od 1. ledna 2008 bylo v rámci sítě například uspořádáno 183 vzdělávacích seminářů, 44 dvoustranných jednání firem a zodpovězeno 8193 dotazů.

V Moravskoslezském a Olomouckém kraji poskytují své služby v rámci Enterprise Europe Network dvě organizace: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a společnost BIC Ostrava s.r.o.

 

logo_KHKKrajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje – zajišťuje služby v oblastech poradenství pro podnikatele a projektového poradenství.

Kontaktní osoby Enterprise Europe Network v KHK MSK:

Ing. Eva Šimečková, Ing. Markéta Nenzová
e.simeckova@khkmsk.cz, m.nenzova@khkmsk.cz  
tel.: +420 597 479 335, 330

Více informací na www.khkmsk.cz

logo_BIC 

BIC Ostrava s.r.o. – nabízí své služby v oblasti transferu technologií a projektového poradenství.

Kontaktní osoba Enterprise Europe Network v BIC Ostrava:

Ing. Lukáš Gottesman
gottesman@bicova.cz  
tel.: +420 595 957 458

Více informací na www.bicova.cz

 

Kontakty na partnery v ostatních regionech: www.enterprise-europe-network.cz

 

 

 

Představujeme projekt – Dostavba objektu RED HOUSE

skelet_OstravaDvacet let chátrající nedostavěný objekt poblíž centra Ostravy, známý jako "skelet", se během příštího roku promění v novou administrativní budovu. Městu Ostrava se po mnoha letech podařilo objekt odprodat, do městské pokladny tak za nedokončenou stavbu přibylo 53 milionů Kč. Společnost Red House Development, která železobetonový objekt koupila, ho opraví a dostaví v devítipatrovou budovu s kancelářemi, obchody a restaurací. Firma ji chce otevřít na konci příštího roku.

Technický stav skeletu z konce 80. let minulého století byl i po dvou desítkách let vyhovující. Společnost se proto rozhodla pokračovat v jeho dostavbě podle návrhu ostravské architektonické kanceláře OSA projekt, která stojí autorsky například za novostavbou Centra pokročilých inovačních technologií.

V současnosti probíhají sanační práce – skelet se čistí a konzervuje. Poté příjde na řadu dostavba, pro kterou je stále platné původní stavební povolení z konce osmdesátých let. V devítipatrové budově budou především kanceláře, v přízemí obchody a restaurace. Budovu doplní ještě nový parkovací objekt s kapacitou více než 200 parkovacích míst.
Rozestavěný skelet měl být původně krajským sídlem komunistické strany. Po roce 1989 zůstal na frekventované ulici 28. října jako torzo minulého režimu. V roce 2006 ztroskotaly plány bývalého vedení Ostravy na jeho dostavbu ve Středisko správních činností, které by se prodražilo na 850 milionů korun. Až loni ho město prodalo i s okolními pozemky.

Základní informace o projektu:

investor Red House Development a.s.
architekt OSA projekt s.r.o.
lokalita Ostrava, ulice 28.října
parametry stavby 9patrová budova/kanceláře, obchody, restaurace, parkovací objekt
zahájení prací III. čtvrtletí 2009
předpokládaná kolaudace IV. čtvrtletí 2010

 

 

Proč???/Why??? Ostravatitulka_Why

Ostrava má nový image materiál zaměřený především na investory a developery. Publikace prezentuje Ostravu jako město se silným potenciálem k dalšímu rozvoji, jako místo vhodné pro business i pro život.

Publikace poukazuje na dobrou polohu města v rámci ČR, jeho kvalitní infrastrukturu, vysoce vzdělané obyvatelstvo, zázemí vědy a výzkumu či kladně hodnocený rating města. Obsahuje významné developerské projekty stejně jako kapitoly představující kvalitu života v Ostravě. Nechybí ani zmínka o kandidatuře města na Evropské hlavní město kultury 2015. Dvojjazyčné (česko/anglicky) psané texty jsou doplněny poutavými fotografiemi. Materiál byl zpracován dle nového designmanuálu města a již je v prodeji prostřednictvím Ostravského informačního servisu.

 

 

Veřejné diskuse o budoucí podobě Ostravy

V průběhu října proběhnou v Ostravě pod hlavičkou internetového časopisu Stavební fórum dvě veřejné diskuse o připravovaných ostravských projektech. Ve čtvrtek 15. října bude veřejnosti představen, za přítomnosti zástupců statutárního města Ostravy, plán na regeneraci řeky Ostravice. Další setkání proběhne v úterý 27. 10. a předmětem diskuse bude projekt regenerace Dolní oblasti Vítkovic s orientací na možnosti pro investory.

logo_Stavebni_forum 

Nová tvář řeky Ostravice - projekty za 1,65 miliardy Kč

Diskusní setkání Stavebního fóra
Čtvrtek 15. 10. 2009 od 11.00 do 13.00 hodin
Hotel Park Inn Ostrava, Hornopolní 3308/40

Program:
• Projekt Ostravice
• Waterfront Development
• Nejen rekreační potenciál Ostravice
• Jak to vidí hlavní architekt města Ostravy?

 

Nové Vítkovice – prostor pro investory
Pod záštitou Jana Světlíka, generálního ředitele VÍTKOVICE HOLDING

Diskusní setkání Stavebního fóra
Úterý 27. 10. 2009 od 11.00 do 13.00 hodin
Vítkovický zámek, Výstavní 99, Ostrava

Program:
• Vysokoškolský areál, vědecké a vývojové centrum
• Hotely, obchody, byty, veřejná sportoviště
• Muzeum a koncertní síň
• Dolní oblast Vítkovic – Ostrava – Moravskoslezský kraj
• Možnost prohlídky části areálu Dolní oblasti Vítkovic
Více informací o jednotlivých debatách a přihlášky na www.stavebni-forum.cz

 

 

Soutěž – Podnikatelský záměr roku

logo_Podnikatel_rokuPro zájemce, kteří mají podnikatelského ducha a mají rádi výzvy, je určen 2. ročník "ČSOB soutěže o nejlepší podnikatelský záměr roku 2009". Soutěž vyhlašuje Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava, partnery akce jsou ČSOB, Ostrava a VŠB-TU Ostrava. Pro vítěze jsou připraveny ceny v celkové hodnotě 75 000 Kč, včetně možnosti inkubace v Podnikatelském inkubátoru na jeden rok ZDARMA!!!

Cílem pořadatelů akce, jejíž uzávěrka je stanovena na 2. 11. 2009, je podchytit zájem kreativních, zejména mladých lidí, nositelů inovačních nápadů a tedy potenciálních podnikatelů z řad studentů a veřejnosti. Zúčastnit se může jednotlivec – fyzická osoba (student, OSVČ, zaměstnanec, nezaměstnaný) nebo tým fyzických osob. Podmínkou je věk nad 18 let (v případě týmu musí tuto podmínku splnit minimálně jeden člen týmu). Soutěž není omezena pouze na Ostravu či Moravskoslezský kraj, zúčastnit se může každý občan ČR nebo například zahraniční student, jehož podnikatelský záměr v sobě ponese inovační potenciál, nejlépe technické nebo technologické povahy.

Pravidla soutěže a soutěžní formulář na www.nejlepsipodnikatel.cz

 

 

PROLOGIS PARK OSTRAVA má nového nájemce

logo_Prologis         Prologis_Park_Ostrava

Společnost ProLogis přivedla do svého parku nového nájemce. Stala se jím společnost Geis Logistics, která si v ProLogis Parku Ostrava pronajala 14 300 metrů čtverečních moderních skladových prostor. Geis Logistics je mezinárodní logistická společnost, její česká pobočka má více než 800 zaměstnanců po celé České republice a nabízí široký rozsah služeb od národní a mezinárodní spedice přes letecké a námořní zásilky až po přepravu balíků.

Moravský region je pro společnost Geis Logistics důležitou lokalitou a nové prostory v ProLogis Parku Ostrava budou sloužit jako centrální sklad pro operace v České republice a na Slovensku, ale také jako brána pro trhy východní Evropy.

ProLogis Park Ostrava je moderní distribuční park sestávající ze dvou budov o celkové rozloze 66 000 metrů čtverečních skladových prostor. Park se nachází 14 km západně od centra Ostravy a mezi další nájemce parku patří Richter+Frenzel a In Time Spedice.

Porfolio ProLogis v České republice zahrnuje šest distribučních parků o celkové rozloze 605 tisíc metrů čtverečních skladových prostor.

Více informací na www.prologiseurope.com