Ekonomický potenciál

Hlavním bodem strategie rozvoje města je dlouhodobě úzká spolupráce s investory. Ostrava se v posledních letech stala sídlem řady mezinárodních společností, které mají přístup nejenom na český, ale také na polský a slovenský trh. Nízké mzdové náklady, kvalitní infrastruktura, kvalitní vysokoškolské vzdělání a podpora vědy a výzkumu v kombinaci se strategickou polohou dávají navíc Ostravě silný potenciál pro růst i v následujících letech.


  • Metropole Severní Moravy - průmyslové, administrativní, obchodní, a univerzitní centrum nejlidnatějšího kraje České republiky
  • Strategická poloha blízko hranic s Polskem a Slovenskem s výbornou dopravní dostupností včetně mezinárodního letiště

  • 3 univerzity, bilingvní školy a školy s mezinárodním přístupem - vzdělaná, kvalifikovaná a flexibilní pracovní síla
  • Kvalitní podnikatelské prostředí - přítomnost řady významných zahraničních investorů v Ostravě a okolí

  • Podpůrná infrastruktura pro podnikání v oblasti vědy, výzkumu a inovací
  • Vysoká kvalita života – kulturní a sportovní vyžití
  • Vysoký úvěrový rating Aa3/stabilní udělený městu v červnu 2021 agenturou Moody’s.

 POPULACE

Ostrava – rozlohou druhé a počtem obyvatel třetí největší město České republiky - je díky svému aktivnímu přístupu jedním z nejatraktivnějších cílů směřování investic, a to nejen v rámci ČR, ale také v rámci středoevropského regionu. Tato metropole s 289 tis. obyvateli je správním centrem Moravskoslezského kraje, v němž žije více než 1,2 milionu obyvatel.

POLOHA

Ostrava zaujímá výhodnou geografickou polohu v severovýchodní části země na trase severojižního dopravního koridoru mezi Baltským a Jaderským mořem. Velmi dobrá dostupnost polského a slovenského trhu podtrhuje její pozici jako ekonomického, obchodního a kulturního centra euroregionu.

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Ostrava disponuje vyspělou dopravní infrastrukturou (letiště, dálnice, železniční koridory, kvalitní regionální integrovaný dopravní systém veřejné dopravy). Neustále narůstá i její význam jako důležitého železničního uzlu pro osobní i nákladní dopravu s blízkostí a dostupností mezinárodního letiště s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem. Mezinárodní letiště Leoše Janáčka provozuje pravidelné a charterové linky včetně cargo přepravy. Letiště je vybaveno pro odbavování leteckého nákladu, včetně skladových zařízení.

V současné době je v provozu pravidelná linka Ostrava – Londýn s leteckou společností Ryanair. V březnu 2022 došlo k obnovení linky do Varšavy, ze které je možno návaznými lety pokračovat do dalších více než 100 destinací v Evropě, severní Americe a Asii. Linku provozují polské aerolinky LOT Polish Airlines. Přes letní sezónu nabízí letecké společnosti spojení do zhruba 15 letních destinací. 

Významnou součástí ostravského letiště je cargo. Síť linek pro nákladní dopravu tvoří pravidelné spojení do Lipska s DHL a linka do Kolína nad Rýnem s jednou z největších logistických společností na světě UPS. Pravidelné cargo spojení s Čínou, které na letišti funguje od roku 2019 bylo od února 2021 posíleno o další pravidelné spoje pro přepravu všeobecného nákladu.

V roce 2020 byl otevřen nový hangár, který umožní rozvoj další nákladní přepravy, i přímé napojení na železniční vlečku. Mezinárodního Letiště Leoše Janáčka Ostrava, které je schopno odbavovat všechny typy letadel. Přistávací dráha je určena pro největší nákladní a osobní letadla světa (včetně letadla Airbus A 380). Spojení letiště a železniční dopravy pro nákladní i osobní přepravu je v České republice unikátní a má nezpochybnitelnou konkurenční výhodu.

  


LIDSKÉ ZDROJE

Je třeba zdůraznit i významný potenciál lidských zdrojů - jak v absolventech odborných učilišť, tak v absolventech vysokých škol, zejména technických oborů. Důležitá je rostoucí vzdělanostní úroveň populace, zejména díky rozsáhlé síti veřejných i soukromých škol.

Ve městě sídlí tři univerzity. Nechybí ani bilingvinní školy či školy s mezinárodním přístupem, jako je např. 1st International School of Ostrava a The Ostrava International School, a silné zázemí vědy, výzkumu, vývoje a inovací.

 

 

INVESTICE

Město dlouhodobě podporuje investice. Rozpočet Ostravy je velmi proinvestiční, v roce 2022 téměř 36% rozpočtu míří do investic.

Po úspěšném ukončení procesu vybudování průmyslových zón následoval masivní příchod zahraničních i domácích investorů. V Ostravě si našly svou základnu významné společnosti, jako např. PEGATRON Czech, Tietoevry, SungWoo Hitech, CTP Invest, Mahle Behr, Siemens, a mnohé další.

Milníkem v oblasti přílivu investic do regionu se stal v roce 2007 příchod jihokorejské automobilky Hyundai Motor Company do průmyslové zóny v Nošovicích nedaleko Ostravy. Ta se tak stala centrem automobilového průmyslu se silným zastoupením korejských značek. V oblasti do 100 km je denně vyrobeno téměř 3 500 automobilů.

Postupně došlo v Ostravě k vytvoření tisíců nových pracovních příležitostí, přičemž v posledních letech sledujeme trend zvyšování podílu investorů, kteří zde lokalizují investice generující převážně vysoce kvalifikovaná pracovní místa, např. Centrum zákaznických služeb MONETA Money Bank, Tietoevry a další.

 

 

VĚDA, VÝZKUM A INOVACE

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, Bussines Innovation Centre Ostrava, Centrum pokročilých inovačních technologií spolu s Podnikatelským inkubátorem a dalšími subjekty, nabízejí nejen pomoc při integraci nových obchodních aktivit, ale i možnost využití výsledků výzkumu a prostředků Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a ostatních škol.

 

 

 


 

Máte-li zájem o pravidelné zasílání informací o dění ve sféře podnikání, developmentu, vědy, investic a strategie města, přihlaste se k odběru Development Newsletteru!!!

  


 

Ostrava pracuje na zlepšování podmínek k životu i podnikání. O aktivitách města a strategických projektech informují následující webové stránky:

 Ostrava! Město pro nové začátky. Tak zní vize, kterou chce město naplnit během příštích sedmi let.