ÚNOR 2022

Development newsletter!!!

Vedle rekonstruovaných Jatek postaví investor nové bydlení

Ostrava zahájí jednání o prodeji komplexu nemovitostí „Rezidence Stodolní“ v centru města se společností Linkcity Czech Republic a.s. Rozhodla o tom rada města 11. ledna po vyhodnocení dvou předložených nabídek. Zástupci města nyní s investorem zahájí jednání o smlouvě, definující termíny realizace záměru a veškeré podmínky. Návrh smlouvy následně projedná zastupitelstvo města pravděpodobně v březnu či dubnu.

Investor předložil záměr vybudování kvalitní nové zástavby, působící reprezentativně, a zároveň citlivě doplňující mezeru v kompaktní centrální zástavbě města. Rád by vybudoval multifunkční budovu pro rezidenční bydlení i aktivní odpočinek, doplněnou o obchodní parter. 

Inspirací návrhu zpracovaného společností Bogle Architects byla architektura rekonstruovaných historických Jatek, což se odrazilo v industriální architektuře pro moderní bydlení. Investor klade důraz na společné zahrady, vytváří dva vnitřní dvory, přičemž jeden by měl být k dispozici také veřejnosti a návštěvníkům komerčních prostor, druhý pak bude určen pouze pro obyvatele domu.

Více informací ZDE.

 

Havlíčkovo nábřeží ozdobila visutá galerie

Další část centra Ostravy se oděla do nového a láká návštěvníky k procházkám kolem řeky. Na přelomu roku byla ukončena jedna z fází revitalizace nábřeží řeky Ostravice. Po změnách v předešlých letech, které se zaměřily na pravý (slezský) břeh, probíhala v minulém roce úprava levého břehu (moravská část).

Projekt se realizoval ve dvou úsecích. Od Sýkorova mostu směrem k hradní lávce a opačným směrem k ulici Na Hradbách.

Došlo zde k oddělení cyklostezky od chodníku, byla vysázena nová zeleň a doplněn mobiliář. Hlavní dominantou se stala nová visutá galerie doplněná o skleněné desky z vrstveného skla s protiskluzovou úpravou, které jsou podsvíceny reflektory. Následovat budou v příštích letech další fáze revitalizace směrem ke Kampusu Ostravské univerzity.

Více informací o projektu Revitalizace nábřeží řeky Ostravice ZDE.

 

Výstavba inteligentní a šetrné Organiky je v plném proudu

Inteligentní administrativní budova Organica roste na bývalém brownfieldu v centru Ostravy. Staví ji zde developer Contera, která zároveň jedná s potenciálními zájemci. Většinu objektu po dokončení v roce 2023 obsadí mezinárodní IT gigant TietoEVRY.

Stavba Organiky začala v červenci 2021 a v současnosti se pokračuje v hrubých terénních úpravách a pilotovém založení objektu. Rozeběhnuty jsou i práce na monolitickém železobetonovém skeletu. Ty potrvají na bývalém brownfieldu mezi Trojhalím a obchodním centrem Forum Nová Karolina zhruba do poloviny dubna 2022, kdy budou vybetonována dvě podzemní podlaží. Pak začne růst nadzemní část budovy.

Organica se po dokončení pochlubí inteligentními řídícími systémy, šetrností k životnímu prostředí nebo certifikací BREEAM Excellent a bude tak patřit k nejmodernějším administrativním budovám v Ostravě.

Developer staví také v Ostravě-Hrušově, kde vzniká CONTERA Park Ostrava D1 včetně hlavního skladu pro Sportisimo.

Více informací o projektu ZDE.

 

V kraji běží tři programy na podporu podnikání

V průběhu ledna vyhlásilo Moravskoslezské inovační centrum tři programy, které mají podpořit rozvoj podnikání v kraji. První s názvem Voucher pro začínající firmy je určený těm, kteří mají potenciál a ambici stát se kvalitní regionální firmou. Je vhodný pro obvyklejší podnikatelské obory jako jsou gastro, služby, řemesla apod. 

 TechArt voucher je zaměřen na ty, kteří by chtěli vylepšit svůj produkt. Program je určen pro malé a střední firmy se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji, které chtějí zvýšit svůj podíl na trhu, nebo vstoupit na trhy nové pomocí re-designu stávajícího produktu.

Poslední program InnoBooster pomůže při hledání profesionála, kterého by daný podnikatel rád zaměstnal.

Lhůta pro podávání žádostí je od 17. 1.  do 23. 3. 2022.

MSIC se dlouhodobě snaží o podporu začínajících podnikatelů také v podobě motivujících soutěže Start-up Voucher. Té poslední se na podzim 2021 zúčastnilo celkem 89 startupů, z nichž 64 postoupilo do dalšího kola s možností další spolupráce. Nakonec bylo vybráno 14 finalistů a 3 vítězové, kteří získali také finanční odměnu. První místo získal ostravský startup Nilmore, který se zabývá výrobou cirkulárního oblečení. O této inovativní firmě jsme informovali v říjnovém čísle newsletteru.

 

Stále hledáme investora pro kryté sportoviště na Jihu

Rada města se na svém prvním lednovém jednání usnesla, že nezahájí jednání k loni vyhlášenému záměru prodeje pozemků na Svazácké ulici v Ostravě-Jihu. Do záměru prodeje se přihlásil jediný zájemce, který zároveň nesplnil podmínky vyhlášeného výběrového řízení.

Zájem města na vybudování sportoviště, jehož součástí by měl být také bazén, však trvá, proto se plánuje záměr prodeje příslušných pozemků vyhlásit znovu.

Výstavba akvaparku je zahrnuta v akčním plánu pro sport v oblasti investic. Bazén by měl sloužit školám i veřejnosti.

Komise pro hodnocení nabídek posoudila předložené nabídky z hlediska splnění požadavků stanovených zadavatelem a konstatovala, že žádná podmínky nesplňuje.

Více informací ZDE.

 

Slezské Zámostí se rozroste o nový polyfunkční dům

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo na svém prvním letošním zasedání o prodeji pozemku mezi ulicemi U Staré elektrárny a Bohumínská ve Slezské Ostravě. Společnost UNNI Development gama by zde ráda vybudovala polyfunkční dům s 11 byty, 30 parkovacími místy i dvěma komerčními jednotkami.

Jedná se o pozemek v lokalitě zvané Zámostí. Toto dříve atraktivní a hustě zastavěné území bylo v druhé polovině minulého století necitlivými stavebními zásahy velmi degradováno a Slezská Ostrava přišla o své historické centrum.

Regulační podmínky pro záměr prodeje, ve kterých se již odráží plán na budoucí přeměnu území, zpracoval Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA), který definuje například, jak má být budoucí zástavba přesně na pozemku umístěna, aby na ni mohl navazovat blok domů podél ulice Bohumínská nebo jak má zástavba výškově navazovat na okolní budovy.

Objekt musí být dokončen do 31. 3. 2027. Město se bude v průběhu tohoto roku zabývat dalším rozvojem lokality Zámostí – počínaje přeměnou ulice Bohumínská na městskou třídu přes zvýšení pobytové funkce a celkové kvality veřejného prostoru ulice, po dostavbu proluk i související zklidnění automobilové dopravy.

Více informací ZDE.

 

Slezská univerzita nabízí nový studijní program Inovativní podnikání

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě získala akreditaci na revoluční vzdělávací koncept z Finska Team Academy. Ten otevřela jako bakalářský studijní program Inovativní podnikání.

Studenti si již v prvním ročníku založí reálnou firmu a učí se podnikat. Místo přednášek probíhá tzv. týmové učení, při kterém se týmy scházejí a probírají nabyté zkušenosti a znalosti. Sami si určují, v čem se chtějí vzdělávat. Studenty provází školení týmoví koučové z řad vysokoškolských pedagogů.

Tento koncept funguje ve Finsku a v pobočkách po celém světě již přes 20 let a podle výsledků až 47 % studentů po dostudování nadále podniká a ostatní jsou úspěšní v jiných organizacích.

Více informací o programu ZDE.

 

Zkrášlete místo, ve kterém žijete, s programem Tvoříme prostor

I v letošním roce se mohou hlásit zájemci o dotaci z programu města Ostravy, jenž je určen všem, kteří mají zajímavý nápad, jak estetizovat veřejný prostor nebo zlepšit jeho funkci. Program byl pod původním názvem „fajnOVy prostor“ vyhlášen poprvé v roce 2017 a stačil od té doby finančně podpořit bezmála pět desítek projektů. S rokem 2022 změnil svůj název i vizuální podobu.

Program Tvoříme prostor je vyhlášen až do konce roku 2024, ale skládá se z několika dílčích výzev. Posouzení předložených žádostí o dotaci projde třemi koly hodnocení. Hodnotící komise předložené projekty posuzuje vždy z hlediska nejen estetické a užitné hodnoty pro daný prostor, ale hlavně z hlediska zapojení komunity do samotné realizace projektu, což je jedna ze základních podmínek pro získání dotace.

Zájemci o dotaci najdou veškeré informace o programu, včetně přihlášky, na webu www.tvorimeprostor.cz.

 

V areálu VŠB-TUO vznikne unikátní zázemí pro přeměnu alternativních paliv

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO oslavilo první narozeniny. Ambicí tohoto vysokoškolského ústavu je poskytnout moderní technologie a metody, díky nimž bude moci Česká republika přejít od fosilních paliv k využívání čisté energie. Ke splnění tohoto cíle může přispět i skutečnost, že pod jednu střechu se značkou CEET se podařilo dostat špičkový tým i unikátní laboratorní zázemí. Jedna z prioritních surovin, se kterou v rámci vědy a výzkumu CEET počítá, je vodík. S jeho pomocí by chtělo centrum například zajistit částečně energetickou soběstačnost a surovinovou nezávislost pro některé z regionů.

CEET, jež vzniklo spojením čtyř vědeckých center VŠB-TUO a je unikátní i složením vědeckých týmů, v nichž se výzkumu věnuje na 400 vědců. Velmi zásadní je pro CEET i spolupráce s komerčními partnery, která patří k prioritám centra a čímž se odlišuje od jiných výzkumných center.

Již v lednu čeká CEET zahájení významné investiční akce, jíž je vybudování CEETe - Centra energetických a environmentálních technologií - explorer. Jedná se o unikátní technologické zázemí v areálu VŠB-TUO pro přeměnu alternativních paliv, odpadů na užitečné formy energie a její využití. V prosinci 2021 začala příprava území, která potrvá do března 2022, pak by měla začít samotná stavba budovy. Dokončení je plánováno v roce 2023.

Zdroj informací: VŠB-TUO

Autoři vizualizace: Chválek atelirér

 

OSTATNÍ

 

Jak rozvinout potenciál Slezské Ostravy představuje nová výstava

19. ledna proběhla v prostoru Za výlohou Městského ateliéru architektury a prostorového plánování (MAPPA) vernisáž nové výstavy Ostrava za řekou. Představuje práce studentů třetího ročníku katedry architektury VŠB - TUO, ve kterých se zabývali celkovým urbanistickým řešením lokality Zámostí ve Slezské Ostravě. Ukazují potenciál některých veřejných prostranství a konkrétní nové objekty pro toto území. Výstava potrvá až do 18. 3. 2022 a prohlédnout si ji můžete každý všední den od 14 do 18 hodin.

 Více informací o výstavě ZDE.

 

Také v roce 2022 proběhne v Ostravě několik mezinárodních sportovních akcí

Ostrava hostí každoročně řadu sportovních událostí, z nichž některé si již získaly mezinárodní uznání. Zastupitelstvo města Ostravy na svém lednovém zasedání pro ně stejně jako předcházející léta schválilo finanční podporu. Příspěvky poputují na velké sportovní události napříč odvětvími. Na jaké prestižní sportovní podniky se mohou diváci letos těšit?

Významným finančním příspěvkem město podpoří osm velkých akcí. Podpory se dočká například halový atletický meeting Czech Indoor Gala, který se v Ostravě koná od roku 2017. Další ze zásadních atletických akcí se uskuteční 31. května 2022, a sice Zlatá tretra. Ta se v Ostravě každoročně koná už od roku 1961 a jde se o jednu z nejprestižnějších atletických soutěží ve světě vůbec.

Finanční podpory se dočkají i míčové sporty. Od 25. dubna bude probíhat Mezinárodní tenisový turnaj mužů. Ve Sport centru v Komenského sadech se utkají špičkoví čeští, ale i zahraniční hráči. Ke konci května pak proběhne Ostrava Beach Open, turnaj v plážovém volejbale. Jde o soutěž s nejvyšším ratingem Mezinárodní volejbalové federace, tedy o nejprestižnější soutěž plážového volejbalu na světě.

Více informací ZDE.

 

Získejte finance pro svůj zelený projekt

Společnost OZO Ostrava už pošesté vyhlásila tematickou výzvu, která je letos zaměřena na výsadbu a údržbu veřejné zeleně v Ostravě a financována z výtěžku Reuse centra Ostrava. Centrum si klade za cíl předcházet vzniku odpadu a vracet funkční předměty, jichž se jejich původní majitelé chtějí zbavit, zpátky do života.

V předcházejících letech společnost z prostředků obdržených z výzvy podpořila šest projektů zaměřených na zkvalitnění života seniorů v Ostravě a jeden projekt dětského hřiště. Své projekty mohou do 28. února přihlašovat právnické osoby soukromého i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO.

Podmínkou podpory projektů je realizace aktivit na veřejně přístupných místech na území statutárního města Ostravy a doložení souhlasu vlastníka pozemku, případně čestné prohlášení žadatele o vlastnictví pozemku. Jednotlivé projekty mohou být podpořeny částkou v rozmezí 20 až 150 tisíc korun.

Více informací o projektu ZDE.

 

AKCE

9. 2. 2022 - Patenty, značka a design při exportu (online)

Na online semináři se dozvíte, co patří mezi základy ochrany duševního vlastnictví (IP), které musí úspěšný exportér znát.Více informací

9. 2. 2022 - Doprava zboží v mezinárodním prostoru

Znalost zákonitostí i zvláštností mezinárodní přepravy by mělo být základní výbavou mimo jiné i pro obchodníky s přeshraniční působností. Více informací.

10. 2. 2022 - Rozjeď to

Máte podnikatelský nápad, který chcete v tomto roce dostat na světlo světa? Zajímá vás, jaké možnosti nabízí dotační programy Moravskoslezského kraje na podporu podnikání? Více informací.

15. 2. 2022 - 6 kroků, jak na reklamu na Facebooku a Instagramu

Naučte se efektivně pracovat s reklamou na Facebooku a Instagramu! Vytvořte si z obou sítí další prodejní kanál. Více informací.

16. 2. 2022 - Česko-australský podnikatelský seminář

Seminář „Czech Australian Business Forum“, kde se představí zástupci hospodářské komory, austraského velvyslanecví i jednotliví podnikatelé. Více informací.

17. 2. 2022 - Umění jak vést přijímací pracovní pohovory 

Získejte dovednosti, jak vytěžit maximum informací o kandidátech v rámci půlhodinového pohovoru. Více informací.

17. 2. 2022 - Sourcing day: Setkání českých start-upů a rakouských investorů

Tato akce je určena inovativním českým firmám, které mají zájem o financování a hledají nové investiční partnery. Více informací.

22. 2. 2022 - Naučte se Excel za 2,5 hodiny (webinář)

Získejte návod, jak pracovat v MS Excelu bez chyb, plus spoustu tipů a vychytávek k tomu. Více informací.