Přihlásit k newsletteru

Vyplněním formuláře vyjádříte souhlas s evidencí vyplněných údajů statutárním městem Ostrava a budete zařazeni do seznamu odběratelů newsletteru. Statutární město Ostrava používá tento seznam výhradně k zasílání vlastních marketingových sdělení a zaručuje, že nebude předán třetím osobám pro jiné využití.