Duben 2018

Development Newsletter!!! duben 2018

Ostrava je 1. městem pro byznys České republiky


Letošní jaro bylo pro Ostravu skutečně štědré v oceněních, která město získalo v oblasti investičních příležitostí. Naposledy se jednalo o první místo ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys, ve kterém Ostrava dosáhla nejlepšího výsledku v přístupu veřejné správy k podnikatelům v Moravskoslezském kraji. Agentura Datank dále porovnávala údaje 205 českých obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Prahy a sestavila unikátní žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v České republice. Ostrava se v něm opět umístila na první příčce. Cenu převzal ve středu 18. dubna v prostorách Centra současného umění DOX v Praze náměstek primátora Radim Babinec na slavnostním vyhlášení celorepublikových výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2017.

Organizátor hodnotil webové stránky se skvělým obsahem pro podnikatele, nastavení úředních hodin a především výborný výsledek v testu elektronické komunikace, který hodnotí rychlost, vstřícnost a kvalitu odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy. V podnikatelském prostředí Ostrava dosáhla vynikajících výsledků ve vysokém podílu malých a středních firem, pro něž je také výrazným plusem napojení aglomerace na dálniční síť. Ostrava disponuje rovněž vysokým počtem studentů v odborném vzdělání, což násobí podnikatelský potenciál města i do budoucnosti. Kompletní výsledky ke stažení ZDE.

mstoprobyznys.jpg
Deputy Mayor Radim Babinec receiving the award
„Tento rok jsme zahájili opravdu úspěšně. Nejprve jsme získali zahraniční ocenění jako město, které se úspěšně rozvíjí v oblasti center sdílených služeb, poté jsme převzali cenu za strategii pro zahraniční investice a nyní dvě domácí ceny Město pro byznys. Je to pro nás znamení, že se ubíráme správným směrem a rozhodně se oblasti podpory investic a inovací, rozšiřování podnikatelské struktury a nabídce atraktivních pracovních míst budeme aktivně věnovat i nadále. Mimo jiné tím plníme jeden z cílů Strategického plánu pro roky 2017 až 2023, který jsme si vytyčili,“ komentoval úspěch náměstek primátora Radim Babinec.

Ocenění  2018:

5. místo v soutěži CEE Shared Services and Outsourcing Awards 2018 (Sdílené a outsourcingové služby v zemích střední a východní Evropy 2018) v kategorii Emerging City of the Year – CEE, kterou vyhlašuje BiznesPolska (polská webová stránka, která se zaměřuje na zahraniční investory).

6. místo v kategorii TOP10 fDi Strategy v soutěži fDi European Cities and Regions of the Future 2018/2019. Slavnostní vyhlášení proběhlo v rámci veletrhu MIPIM 2018. Soutěž pořádá prestižní fDi Magazine (vydávaný fDi Intelligence, divizí britských The Financial Times Group)

1. místo ve srovnávacím průzkumu Město pro byznys v rámci Moravskoslezského kraje.

1. místo v celostátním srovnávacím průzkumu Město pro byznys České republiky.  


Ostrava má potřetí v řadě zlepšený rating


Mezinárodní ratingová agentura Moody´s  zvýšila v dubnu 2018 Ostravě ratingovou známku z A1 stabilní na A1 pozitivní, což odpovídá nejvyššímu ohodnocení, jaké může české město získat. Stejné hodnocení má i Česká republika a žádné město nemůže mít vyšší rating než stát. Ostrava je jediným městem v ČR, kterému každým rokem stoupá ratingová známka a zařadila se mezi pět českých měst se stejně špičkovým ohodnocením. 

„Jakkoliv to neděláme prvoplánově kvůli ratingu, je sympatické vidět, že ratingová agentura oceňuje náš kontinuální tlak na efektivní, transparentní a prozíravou správu městských financí a také rostoucí ekonomický potenciál Ostravy, coby významné regionální metropole. Trojí zlepšení ratingu v průběhu tří let je přitom výjimečné,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

 

 

Město schválilo záměr vypsání mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na koncertní halu


Mezinárodní architektonická soutěž na koncertní halu, kterou město Ostrava vyhlásí, bude již pátá v pořadí za poslední dva roky, ale rozhodně nejvýznamnější od dob postavení Nové radnice v roce 1930, která je jednou z dominant města. Snahou města je postavit výjimečnou stavbu nejen z architektonického hlediska, ale především se špičkovou akustikou. Soutěž bude koncipována jako kombinovaná se dvěma koly. Náklady na realizaci koncertní haly jsou v tuto chvíli odhadovány na 1,5 mld. korun bez DPH.

Ostrava již desítky let usiluje o výstavbu koncertní haly s perfektní akustikou, dostatečným místem pro posluchače a zázemím pro Janáčkovu filharmonii Ostrava. Pro její realizaci byla vybrána lokalita Domu kultury města Ostravy. Kulturní dům postavený v letech 1956 až 1961 v duchu moderního klasicizmu se již mnoho let potýká s problémem jeho smysluplného využití a zapojení do současného kulturního života. A právě od jeho spojení s novou koncertní halou, jejíž výstavba si zároveň vyžádá celkovou rekonstrukci kulturního domu, si město slibuje jeho oživení a nové využití.

Naším cílem je vybudovat kvalitní koncertní halu s kapacitou až 1300 míst, která nebude mít v České republice obdoby. Prověřili jsme proto podrobně způsob a podmínky podobných soutěží u nás i v okolních státech. Došli jsme k závěru, že nutností pro skutečně kvalitní výsledek je oslovení takového projektového týmu, který bude disponovat nejen kvalitním architektem se zkušenostmi s projektováním koncertní haly, ale také zkušeným akustikem. Abychom zajistili co nejkvalitnější výsledek soutěže a navrženého řešení, rozhodli jsme se oslovit kromě odborné veřejnosti i tři mezinárodně uznávané architektonické kanceláře se zkušenostmi s projektováním koncertní síně, která již v praxi své akustické kvality prokázala. Těmi třemi oslovenými týmy budou:  Steven Holl Architects + Kropac Architects; Konior Studio a do třetice Henning Larsen," řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Soutěž bude koncipována jako kombinovaná. K účasti v soutěži budou vyzvány tři zahraniční ateliéry, a zároveň budou dle zákona o zadávání veřejných zakázek vybráni další účastníci soutěže, a to na základě předložených portfolií prokazujících jejich zkušenosti s takovým typem staveb a personálního zajištění projekčního týmu osobami disponujícími rovněž těmito zkušenostmi. Tito účastníci budou vybráni z neomezeného počtu zájemců, kteří se nad rámec vyzvaných mohou o účast v soutěži ucházet. Výsledný maximální počet účastníků v soutěži, kteří budou zpracovávat své návrhy řešení, tak bude šest. Dále je soutěž připravována jako dvoukolová, a to z důvodu značného rozsahu, složitosti a náročnosti předmětu soutěže a jeho součástí. Soutěžní podmínky mohou být ještě měněny a to na základě jednání soutěžní poroty a při projednávání s Českou komorou architektů.

„Je zřejmé, že v případě takto významné soutěže není prioritou rychlost, ale kvalita. S tím souvisí i časová náročnost na její organizaci. V tuto chvíli předpokládáme, že soutěž vyhlásíme ještě letos v červnu, vítěze bychom mohli znát na začátku příštího roku a odhaduji, že bychom mohli začít stavět v letech 2021 až 2022. Rád bych ještě připomněl, že jsme pro financování výstavby haly zřídili v roce 2017 speciální účelový fond, ve kterém na stavbu haly střádáme peníze. Prozatím jsme do něj vložili 100 milionů korun. Předpokládáme finanční participaci státu a kraje,“ upřesnil ostravský primátor Tomáš Macura.

budovaDKMO.jpg
The Cultural Centre of the City of Ostrava
Rada města zároveň schválila složení soutěžní poroty, kterou budou jako řádní členové závislí tvořit primátor Tomáš Macura, náměstek primátora Zbyněk Pražák a starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová. Nezávislými členy poroty jsou Zvi Hecker, nezávislý architekt z Berlína, Krzysztof Ingarden, nezávislý architekt z Krakowa, Rafi Segal, nezávislý architekt z Princetonu a Valerie Mulvin, nezávislá architekta z Dublina. Schváleni byli také tito přizvaní odborníci – ředitel NPÚ Ostrava Michal Zezula, historik umění NPÚ Ostrava Martin Strakoš, rozpočtář Jindřich Jansa, vedoucí odboru Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy Cyril Vltavský, ředitel JFO Jan Žemla, akustik Martin Vondrášek a Jan Košulič, mistr zvuku a provozní specialista.

Soutěž bude vyhlášena v červnu na stránkách ZDE

 

O architektonickou soutěž na nový bytový dům v centru byl velký zájem

 

Do architektonické soutěže, kterou město Ostrava vyhlásilo ve spolupráci s obvodem Moravská Ostrava a Přívoz v lednu na novostavbu bytového domu na křížení ulic Kostelní a Biskupská, dorazilo 48 návrhů. Rada města schválila vítězný návrh a čtyři další, které získají finanční odměnu. Nejvíce se porotcům líbil návrh architekta Michala Palaščáka z Brna a jeho spoluautorů. 

„Do žádné z našich architektonických soutěží zatím nedorazil tak vysoký počet návrhů. Třetina z nich je přitom ze zahraničí. A bylo z čeho vybírat. Porotci nakonec jednohlasně podpořili autory z Brna, kteří mají na svém kontě projekty několika bytových domů, rekonstrukci kryté tržnice na Zelném trhu i návrh na výstavbu parkovacího domu nebo lávky přes Labe. Věřím, že v této proluce na historicky cenném místě bývalé středověké městské brány brzy podle vítězného návrhu vyroste architektonicky hodnotný vícepodlažní městský objekt,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Regulérnost soutěže posoudila Česká komora architektů, která na její správnost vydala potvrzení. Investorem stavby bytového domu bude městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který požádal magistrát města o organizaci architektonické soutěže, se kterou sami nemají dostatek zkušeností. 

Soutěžní návrhy odevzdala zahraniční studia ze Španělska (2x), Itálie, Velké Británie, Nizozemska, Polska, Německa a Slovenska (7x). Z celkem 48 návrhů jich bylo ze soutěže pro nesplnění závazných soutěžních podmínek vyloučeno patnáct. Porotci posuzovali celkem 33 návrhů. Soutěžní porota posoudila jednotlivé návrhy v tomto složení: závislí členové poroty starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová, místostarosta obvodu Dalibor Mouka a vedoucí odboru útvar hlavního architekta MMO Cyril Vltavský a dále nezávislí porotci: ostravský architekt Tadeáš Goryczka, architekt z Brna Adam Horák, pražský architekt Tomáš Oth a varšavský architekt Jakub Szczęsny. 

Porota se rozhodla vybrat a finančně ocenit nejlepší projekty ze všech 48 přihlášených návrhů. Odměnu tak udělili studiu STOPRO architekta Petra Stojanova, studiím PLATFORMA Architekti a 53 architekti s architektem Petrem Bořeckým a architektovi Martinu Cvičkovi.

Projekt nového bytového domu v lokalitě Biskupská x Kostelní souvisí se snahou o oživení historického centra města, kdy jednou ze základních podmínek úspěchu je vyšší počet rezidentů v lokalitě. Město a centrální obvod mají v různé fázi rozpracovanosti několik projektů nových nebo rekonstruovaných bytových domů, které by měly do lokality umístit cca 200 nových bytů.


OstraVirus - nový virus objevili ostravští výzkumníci


O tom, že biologický výzkum v Ostravě probíhá na špičkové úrovni, se nyní dozvídá vědecká veřejnost společně s objevem, který učinili vědci z Ostravské univerzity.  Při výzkumu leishmaniózy, což je smrtelná nemoc postihující lidi v Africe a Asii, našli v těle ploštice virus, s nímž se dosud nikdo na světě nesetkal. Nazvali ho OstraVirus.

Ostravanovvirus.jpg
Vjačeslav Jurčenko, head of the research laboratory at the University of Ostrava’s Science Faculty

Hledání nového viru nebylo podstatou výzkumné práce ostravských vědců. Virus tak objevili náhodou.

„Šlo o mnohem širší výzkum biodiverzity, kterým jsme chtěli nahlédnout dále za hranice současného poznání, podívat se, co ještě se tam venku skrývá. Na projektu jsme pracovali čtyři roky a objevení OstraViru je jeho nečekaným vrcholem,“ potvrdil vedoucí laboratoře Vjačeslav Jurčenko. 

O objevu ostravských vědců už diskutují odborníci po celém světě. Článek o OstraViru totiž vyšel v jednom z nejprestižnějších multidisciplinárních vědeckých časopisů na světě: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

 

BROSE otevřelo v areálu MSIC špičkové IT centrum


Společnost Brose CZ, která se specializuje na mechatronické systémy pro automobilový průmysl a dodává díly řadě světových automobilových značek, otevřela za účasti hejtmana MSK, prof. Ivo Vondráka a primátora města Ostravy, Tomáše Macury servisní středisko IT služeb. Středisko se nachází v prostorách Moravskoslezského inovačního centra, a nově tak z Ostravy poskytuje IT podporu globálně celé skupině Brose. Uplatnění zde nalezne až 50 IT specialistů, z čehož více než polovina bude v Ostravě. Jedná se zejména o specialisty v oblasti IT infrastruktury, softwarové inženýry a vývojáře aplikací, systémovou podporu a podporu uživatelům.

brose1.jpg
The new IT centre at the MSIC

Ostravu a MSIC pro svou novou kancelář si společnost nevybrala náhodou: „Umístění přímo na kampusu VŠB-TUO je skvělou příležitostí, jak být v kontaktu se studenty a absolventy a otvírá nám možnosti různých forem spolupráce,“ říká jednatel společnosti Brose CZ Niclas Pfüller.

Původem rodinná německá firma působí v Kopřivnici na Novojičínsku a v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Kromě mechatronických systémů do dveří a sedadel aut podnik vyvíjí a vyrábí elektrické motory, pohony a elektroniku pro řízení, brzdy, převodovky a chlazení motorů. V České republice zaměstnává přibližně 3400 zaměstnanců a je tak největším výrobním závodem skupiny Brose. V loňském roce dosáhl podnik obratu 20,7 miliardy korun.

brose2.jpg
Ostrava’s Mayor Tomáš Macura (right) at a Brose car seat production line.

„Těší nás, že společnost Brose má nyní svůj závod i v Ostravě a že si vybrala pro rozšíření svých aktivit právě prostory Moravskoslezského inovačního centra. Věřím, že jsme získali referenci pro další potenciální zájemce, kteří by do města mohli přivést více investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje a také zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou. Potvrzuje se tím význam loňského společného kroku města a kraje založit Moravskoslezské inovační centrum (MSIC), které je pokračovatelem Vědecko-technologického parku Ostrava založeného již v roce 1997. Přeji ostravskému závodu i celé společnosti Brose další úspěšný rozvoj, který může přinést vznik nových pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou,“ uvedl primátor města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA."Fajna dílna" podporuje řemeslnou zručnost


V březnu byl za přítomnosti ostravského primátora Tomáše Macury, náměstkyně primátora Ivety Vozňákové a dalších hostů slavnostně rozšířen provoz Fajne dílny v Dolní oblasti Vítkovice. Ke třem stávajícím dílnám - keramické, šicí, 3D a Arduino dílně nově přibyly dvě největší dílny - truhlářská a zámečnická. Všech pět dílen je pro veřejnost otevřeno v Kompresorovně na Dole Hlubina v pracovních dnech i o víkendech od 9 do 18 hodin.

Nově otevřená truhlářská dílna je vybavena profesionálními stroji a nářadím pro práci se dřevem, v zámečnické dílně najdou vše potřebné pro svou práci kutilové i profi řemeslníci pracující s kovem. K dílnám, které byly pro veřejnost zpřístupněny v srpnu 2017 patří keramická dílna vybavená dvěma hrnčířskými kruhy, vypalovací pecí a sadou na tvoření z hlíny. Ve stejný den byla pro zájemce otevřena také dílna vybavená dvěma 3D tiskárnami včetně PC se softwarem pro grafické návrhy a přípravu před samotným tiskem. K zapůjčení je několik sad stále populárnější stavebnice Arduino, což je otevřená elektronická platforma pro vytváření interaktivních objektů nebo prostředí. 

Ve Fajne dílně jsou připraveny workshopy šití, plánují se také workshop na výrobu vlastní postele nebo zabezpečovacích zařízení. K vizím pro budoucnost patří nejen spolupráce se středními školami, aby mladí řemeslníci zůstali u oborů, které studují, ale také spolupráce s designovými obory, např. kvůli výrobě dřevěných hraček. Fajna dílna plánuje výrobu exponátů pro Science Centra nebo výroba městského mobiliáře.

Více informací na http://fajnadilna.cz/ a https://www.facebook.com/Fajnadilna/.

 

Den klastrů v Moravskoslezském kraji

 

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje pořádají ve středu 9. května DEN KLASTRŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI. 

Akce proběhne pod záštitou primátora města Ostravy a hejtmana Moravskoslezského kraje v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Budou prezentovány výsledky spolupráce firem, univerzit a výzkumných institucí v klastrových organizacích nejen našeho regionu. Můžete se těšit na zajímavé projekty, exponáty, prezentace i vystoupení expertů. Podrobné informace o programu a registrace najdete ZDE

 

Bikesharing v Ostravě


Město chce v co nejširší míře zapojit obyvatele Ostravy do péče o životní prostředí a upozornit na osobní zodpovědnost každého z nás za jeho stav. Jedna z možností, jak mohou obyvatelé Ostravy aktivně snižovat emise ve městě a posílit při tom své zdraví, je používat pro přesun po městě kolo místo motorového vozidla. Aby mohl na kole opravdu každý, město se dohodlo se společností Rekola Bikesharing na spuštění provozu 180 kol, která bude možné vypůjčit a vrátit na 39 stanovištích v centru města. 

Ostrava nabídne svým obyvatelům a návštěvníkům moderní ekologičtější dopravu. Bikesharing bude mít pozitivní vliv nejen na zdraví těch, kteří ho budou využívat, ale i všech ostatních. Protože využívání kol znamená nulové znečištění zplodinami a hlukem a také snížení intenzity individuální automobilové dopravy v centru města. A navíc jízda na kole je i životní styl,“ říká ostravský primátor Tomáš Macura.

Půjčování kol bude v provozu od 1. května do zimní sezóny. Přehled stanovišť Bikesharingu v Ostravě najdete na mapě.

Nyní již nic nebrání tomu, aby se Ostraváci zapojili do celostátní květnové soutěže „Do práce na kole, kterou pořádá zapsaný spolek Auto*Mat. Cílem 8. ročníku této soutěže je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy, včetně běhu a chůze, aby zlepšili nejen svou kondici, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale i přispěli k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu. Město Ostrava se do soutěže Do práce na kole letos účastní poprvé jako lokální partner. Registrace účastníků do soutěže Do práce na kole probíhá do 30. dubna 2018. Neváhejte a zapojte se, na měsíc, na dva, napořád…Ostrava podporuje rozvoj cyklodopravy a nabízí rozsáhlou síť 250 km cyklostezek,