Tiskové zprávy

Téměř půl miliardy do ostravského sportu

7. 3. 2018. Na podporu sportu je pro rok 2018 v ostravském rozpočtu alokováno celkem 473 milionů korun. Jedná se o investiční a neinvestiční dotace obchodním společnostem, dotace, podporu profesionálních klubů, výchovu talentů i podporu menších sportovních odvětví a rekreačních sportovců. V porovnání s rokem 2017 se jedná o nárůst podpory v této oblasti o 23 milionů korun.

Začínáme přijímat žádosti o dotace k výročím

1. 3. 2018. Žádosti o dotace ve dvou programech s názvy 100 let republiky: Ostrava 1918 – 2018 a 90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka přijímáme od pondělí 5. do pátku 9. března do 13 hodin. Na podporu projektů v obou výzvách je vyčleněno celkem 1,2 milionu korun, na jednu žádost maximálně 50 tisíc korun. Představení, přednášky, workshopy a další možné aktivity, které budou podpořeny, se musí uskutečnit do konce letošního roku. O poskytnutí dotací, příspěvků a transferů rozhodnou ostravští zastupitelé nejpozději do konce dubna 2018.

Začíná instalace požárních hlásičů a detektorů oxidu uhelnatého do obecních bytů

21. 2. 2018. Město Ostrava nakoupilo po dohodě s městskými obvody do obecních bytů požární hlásiče a detektory oxidu uhelnatého (CO). Namontováno do nich bude 2799 hlásičů požáru a v domácnostech, které využívají k ohřevu tepelné zdroje, 1682 detektorů CO. Instalace zařízení v celkové hodnotě 2,2 milionu korun s DPH bude zahájena ve druhé polovině února a nejzazším termínem pro její dokončení je konec srpna 2018.

Nebuď LAMA, buď eco-friendly

21. 2. 2018. Město Ostrava vyhlásilo v pondělí 19. února soutěž pro děti ostravských základních škol s názvem Nebuď LAMA, buď eco-friendly. Akce je součástí kandidatury Ostravy na Evropské zelené město 2020. Děti mají za úkol natočit videospot nebo připravit prezentaci, slideshow či animaci na jedno z daných témat. Dvě vítězné školy získají peníze na modernizaci školních budov. Ve hře jsou také outdoorové kamery, tablety, koloběžky nebo příspěvek na výlet pro celou třídu.

Ostrava je lídrem v modernizaci vozového parku na alternativní pohon

21. 2. 2018. Šestici vozidel na alternativní pohon předal ve středu 21. února ostravský primátor Tomáš Macura a náměstkyně primátora Kateřina Šebestová zástupcům Městské policie Ostrava a městských obvodů. Ředitel MPO Zdeněk Harazim převzal dvě vozidla VW Caddy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Elektromobily Volkswagen e-UP! si převzali starostové. Pro Radvanice a Bartovice převzala dva vozy Šárka Tekielová , po jednom za Slezskou Ostravu Barbora Jelonková a za Hrabovou Igor Trávníček. Auta byla nakoupena v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon I“ spolufinancovaného z Národního programu životní prostředí (NPŽP). Těchto 6 vozidel bylo pořízeno za 3,96 milionů korun, z toho činí dotace ministerstva ŽP 900 tisíc korun.

Ostrava přispívá ke zlepšení ovzduší konkrétními kroky

21. 2. 2018. Zhoršenou kvalitu ovzduší způsobuje v Ostravě hned několik faktorů. Kromě geografické polohy, kdy se město nachází v kotlině Ostravské pánve pomyslně uzavřené inverzní „pokličkou“ a povětrnostních podmínek, hraje významnou roli hromadění zplodin z lokálních topenišť, regionálního průmyslu, přeshraniční emise z Polska a také doprava.

Město Ostrava hledá ředitele Komorní scény Aréna

19. 2. 2018. Rada města Ostravy vyhlásila v úterý 13. února výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Komorní scény Aréna. Podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání a praxe v řídící funkci, dále výborná znalost českého jazyka a aktivní znalost jednoho světového jazyka, znalost problematiky příspěvkové organizace, manažerské a komunikační schopnosti, empatie, diplomatické vystupování, schopnost jednání s různorodými osobnostmi (umělci, sponzoři, novináři…), orientace v oblasti kultury a umění, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům.

Večery s vědci – Zelená Ostravě!!! Beseda na téma zeleň a veřejný prostor

19. 2. 2018. Město Ostrava ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) a Ostravskou univerzitou (OU) si Vás dovolují pozvat na další besedu ze seriálu Večery s vědci. Beseda s názvem „Zelená Ostravě“ se uskuteční ve středu 21. února v centru Pant od 17.30 hodin. Společným znakem všech debat je atraktivní téma a účast zajímavých osobností, navíc jde o akci, kterou připravuje ostravský tým jako součást celonárodní akce Noc vědců 2018. Vstup je zdarma.

Ostrava vyhlásila 24. ročník soutěže Ostravský dům roku

16. 2. 2018. Statutární město Ostrava již od roku 1994 každoročně vybírá a oceňuje stavby, které byly dokončeny nebo rekonstruovány na území města v hodnoceném období. Soutěží v ní investoři novostaveb nebo rekonstrukcí budov. V tomto ročníku se jedná o stavby, které byly dokončeny od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Zájemci o účast v soutěži mohou své stavby přihlásit do pátku 30. března do 11 hodin.

Ostrava je pro zahraniční investory atraktivní

14. 2. 2018. Přestože Velká Británie již rozhodla o svém odchodu z evropské zóny, její zájem o nejvhodnější evropské destinace pro zahraniční investice neklesá. V britské odborné publikaci fDi Magazine (Financial Times) byly zveřejněny žebříčky nejslibnějších měst a regionů budoucnosti 2018/2019. Ostrava se umístila na 6. místě mezi středně velkými městy v kategorii „Top 10 fDi’s European Cities and Regions of the Future 2018/19 – fDi strategy“.

Olympijský festival v Ostravě – prezentační zóny města

6. 2. 2018. V únoru se konají zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu a v Ostravě se v době jejich trvání od 9. do 25. února uskuteční zimní Olympijský festival. Zájemci ho budou moci navštívit ve vnitřním i venkovním areálu Ostravar Arény, kde se bude město Ostrava prezentovat ve svých zónách. Návštěvníci festivalu si vyzkoušejí za symbolický jednodenní vstup do areálu ve výši 50 korun celkem třicet sportů. Děti do 150 centimetrů mají vstup zdarma. Areál bude otevřen od neděle do čtvrtku od 9 do 19 hodin a v pátek a sobotu od 9 do 21 hodin.

Miliony v programu na obnovu ostravských památek

1. 2. 2018. Ostrava ze svého rozpočtu podporuje obnovu kulturních památek. Dlouhodobě se jedná o významné kulturní památky, od letošního roku jsou to nově historicky a architektonicky významné stavby, které spoluvytvářejí obraz města. K dispozici je 5 milionů korun, o dotaci z programu si mohou požádat vlastníci staveb od 2. března do 2. května. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace nemůže podávat stát a subjekty jím zřizované a financované. O schválení dotací rozhodnou zastupitelé na svém zasedání 20. června.

Z fondu Ostrava letos rozdělí zhruba 25 miliónů, přispěly do něj také regionální firmy

1. 2. 2018. Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší funguje od května roku 2010. Jeho účelem je poskytovat finanční prostředky dětem z ostravských mateřských a základních škol na pobyty strávené v horských oblastech. Pro období letošní sezóny pro ozdravné pobyty, tedy od začátku listopadu 2018 do konce dubna 2019, mohou školky a školy zřizované městem posílat své žádosti až do 25. května. K rozdělení bude zhruba 25 milionů korun.

Praha, Brno a Ostrava společně na veletrh investičních příležitostí MIPIM

17. 1. 2018. Prestižní mezinárodní veletrh se uskuteční ve francouzském Cannes ve dnech 13. – 16. 3. 2018 a bude se jednat o jeho již 29. ročník. Ostrava, která se veletrhu zúčastní po jednadvacáté v řadě, spojila své síly s Prahou a Brnem ve společné expozici s názvem Czech Cities.

Ostrava vyhlásila veřejnou soutěž na připomínku internačního tábora Hanke

17. 1. 2018. Město Ostrava vyhlášením výtvarné soutěže začíná s realizací jednoho ze dvou plánovaných nových pietních míst na svém území. V místě bývalého internačního tábora Hanke bude umístěn vítězný návrh jako memento poválečných hrůz na německém civilním obyvatelstvu. O život zde násilně bezprostředně po skončení 2. světové války a bez soudů přišlo 231 lidí.

Architektonická soutěž na nový bytový dům

10. 1. 2018. Ostravští radní rozhodli v úterý 9. ledna o vyhlášení veřejné zakázky na autora soutěžního návrhu na novostavbu bytového domu na křížení ulic Kostelní a Biskupská v centru Ostravy. Architektonická soutěž je vyhlášena jako otevřená a jednofázová s realizační cenou, která nepřesáhne částku 120 milionů korun bez DPH.

Poplatky v Ostravě se pro rok 2018 nemění

9. 1. 2017. Poplatky, které vybírá ostravský magistrát od Ostravanů a návštěvníků města, zůstávají stejné jako v předchozích letech. Jedná se o poplatky za svoz komunálního odpadu a z ubytovací kapacity. Další dva poplatky vybírají jednotlivé městské obvody, za psa a zábor veřejného prostranství. Ani u nich nedošlo pro rok 2018 k navýšení.

Malí Ostravané dostávají nejčastěji jména Eliška a Jan

2. 1. 2018. V Ostravě se v roce 2017 narodilo 5271 dětí, z toho 2613 děvčátek a 2658 chlapečků. Oproti roku 2016 je to v moravskoslezské metropoli o 183 dětí méně. V roce 2016 se v Ostravě narodilo 5454 dětí, v roce 2015 se jednalo o 5439 a v roce 2014 o 5262 dětí.

První miminko se narodilo v Městské nemocnici Ostrava

2. 1. 2018. Na oddělení Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava se narodil v pondělí 1. ledna v 0.12 hodin chlapeček Tomáš Slovák. Je tak prvním dítětem narozeným v Ostravě.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

22. 12. 2017. U příležitosti 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka byly sloučeny festivaly Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy pod názvem Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Významný hudební festival s janáčkovskou tematikou se bude každoročně konat od května do začátku července. Základní festivalovou osou budou Hukvaldy jako místo narození a Ostrava jako místo úmrtí Leoše Janáčka. Spolupráci při pořádání festivalu stvrdili podpisem memoranda za město Ostravu primátor Tomáš Macura, za Moravskoslezský kraj hejtman MSK Ivo Vondrák a za Hukvaldy starosta Luděk Bujnošek.