Regulace reklamního smogu – prodloužení termínu o 1 rok

Podnikatelé teď nebudou zatíženi striktní regulací reklamního smogu v rámci projektu Ostrava 360°.

Podnikatelé teď nebudou zatíženi striktní regulací reklamního smogu v rámci projektu Ostrava 360°.

Rada města schválila přechodné ustanovení tohoto Nařízení, kterým podnikatelům posunuje termín pro odstranění některé nevhodné reklamy na svých provozovnách o 1 rok – z původního 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021. Prodloužení termínu se týká tedy reklam na těchto komunikačních médiích (plné znění viz článek 6 odstavec 2 Nařízení)

a) plakáty, polepy a plachty na mobiliáři, stožárech, mostních konstrukcích a sloupech, na ohrazení venkovních restauračních zahrádek a předzahrádek,

b) velkoplošné reklamy na markýzách a slunečnících na venkovních restauračních zahrádkách a předzahrádkách, vyjma reklamních nápisů a log na volánech a lemech markýz a slunečníků.

g) vnější polepy výloh a dalších skleněných ploch s výjimkou polepů výkladců a prosklených vstupních dveří do provozovny provedených v tlumených barevných odstínech bez použití reflexních, fluorescenčních či ostře kontrastních barev, nepřesahující svým rozsahem 1/3 prosklení výkladce či dveří,

h) reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2, mimo přenosné „A" tabule, umisťované před vlastní provozovnou pro účely této provozovny, povolené v režimu zvláštního užívání dle zákona č.13/1997). Nevztahuje se na povolené označení provozovny.

Plánuje se také stejné prodloužení termínu o 1 rok pro podání žádostí v rámci dotačního programu na Podporu obnovy reklamního označení provozoven.

Více informací na www.ostrava360.cz. Plné znění Nařízení ke stažení zde.