Finanční dar 20 tis. Kč - UKONČENO

Poslední žádosti o dar do výše 20 tis. Kč byly přijaty 30. dubna a vyhodnoceny v následujícím týdnu.

 Od 1.května je platný nový program, ve kterém lze žádat o dar do výše 100 tis. Kč.

Aktuální data k programu finanční pomoci do 20 tis. Kč - počet schválených darů, jejich celkový objem a strukturu podle činnosti, lze sledovat online přes vizualizaci „mapy pomoci“.


Kdo byl oprávněný žadatel?

Menší podnikatelé s ročním obratem do 6 milionů korun, kteří mají provozovnu na území města Ostravy.

Na co bylo možné žádat?

Například na mzdy zaměstnanců, zálohy služby/energie, splátka úvěru, nájemné apod. za celé období, kdy došlo k uzavření vaší provozovny, omezení činnosti.

POZOR!!! Vzhledem k rozhodnutí vlády prosím neposílejte náklady na sociální a zdravotní pojištění.


 Poslední žádosti budou přijaty 30. dubna a vyhodnoceny v následujícím týdnu.