Školství a doprava

Opatření ve školství

Nouzový stav byl ukončen 17. května 2020.

V tomto týdnu (18. - 22. 5.) je ještě tzv. krizový provoz pro hlídání dětí zaměstnanců bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil zajištěn v:

  • MŠ F. Formana 13, Dubina, tel. 596 711 804, 777 079 918
  • MŠ Za Školou 1, Zábřeh, tel.: 602 511 622, 725 059 525

Během nouzového stavu vláda zakázala osobní přítomnost žáků a studentů ve výuce, aby se zabránilo šíření koronaviru. U tohoto důvodu byla v Ostravě uzavřena všechna školská zařízení – mateřské, základní, střední, vysoké, jazykové a umělecké školy i jednoleté  pomaturitní kurzy.

Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsou odpovědi na nejčastější dotazy, které se dotýkají této problematiky. Ministerstvo navíc zřídilo speciální linky, které mohou kontaktovat občané s dotazy týkající se školství, pokud na stránkách na své dotazy nenašli odpovědi. Jedná se o tyto telefonické linky, které jsou v provozu v pracovní dny od9 do 18 hodin:
771 139 410
771 139 411
778 725 602
771 139 398


Hlídání dětí pracovníků z první linie - ukončeno.

Město Ostrava v době, kdy jsou uzavřené školy a mateřské školy, vyčlenilo zařízení pro hlídání dětí zaměstnanců bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil.
Pro hlídání dětí ve vědu od 6 do 10 let město vyčlenilo tři střediska volného času a Dům dětí a mládeže v Porubě s celkovou kapacitou až 375 dětí. Děti jsou rozděleny do menších skupin po maximálně 15 dětech. Všechna místa jsou vybavena dezinfekcí a ochrannými rouškami, aby děti pobývaly v bezpečném prostředí. Rodiče dětí ve věku do šesti let zase mohou využít některou z 11 mateřských škol na území celého města. Tato zařízení fungují v pracovní dny od 7 do 17 hodin, avšak v případě potřeby mohou být otevřena 7 dní v týdnu po celých 24 hodin.

Vyčleněné mateřské školy pro děti 3 – 6 let:
MŠ Ukrajinská 1530 -1531, Poruba, tel.: 775 560 535
MŠ F. Formana 13, Dubina, tel. 596 711 804, 777 079 918
MŠ Za Školou 1, Zábřeh, tel.: 602 511 622, 725 059 525
MŠ Bohumínská 68, Slezská Ostrava, tel.: 724 232 388, 739 418 144
MŠ Zámostní 31, Slezská Ostrava, tel.: 596 241 745. 702 218 434, 725 934 169  
ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, tel.: 596 931 563, 731 153 947
MŠ Dobroslavická 42/4, Plesná, tel.: 596 935 029, 774 928 311
MŠ Těšínská, Radvanice, tel.: 596 232 782, 602 630 220
ZŠ a MŠ Ostrčilova 10, Moravská Ostrava, tel.: 725 055 858, 731 588 152, 596 113 411
MŠ Na Jízdárně 19a, Moravská Ostrava, tel.: 725 474 939, 602 170 715
Zařízení pro hlídání děti ve věku 6 – 10 let:
SVČ Korunka, Mariánské Hory, tel.: 775104422
SVČ Gurťjevova, Jih, tel.: 739218326 
SVČ Ostrčilova, Moravská Ostrava, tel.: 775598661, 775598662,
DDM M. Majerové, Poruba, tel.: 725037080

Zápisy dětí do prvních tříd

V letošním školním roce by do prvních tříd ostravských škol mělo nastoupit 3156 dětí, kterých se týká povinnost zápisu. Noví školáci se narodili mezi zářím 2013 a posledním srpnem roku 2014. Letošní zápisy proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19.
Podle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů do ZŠ pro tento školní rok 2020/2021  všechny základní školy zveřejnily na svých webových stránkách termíny a dobu zápisu a detailní popis průběhu a možností zápisu včetně možnosti stáhnout si přihlášku.  Zápisy probíhají od 1. do 30. dubna 2020.
Jaké jsou hlavní změny oproti minulým letům? Současná situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole, upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Ředitelé škol stanovili pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  • · do datové schránky školy
  • · e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • · poštou na adresu základní školy
  • · osobním podáním (aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, je nutné se předem objednat na určitou hodinu. To je možné telefonicky nebo prostřednictvím rezervačního systému, pokud jej škola má zřízen.

Pokud bude podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Městská hromadná doprava

Dopravní podnik Ostrava zajišťuje pravidelnou intenzivní dezinfekci všech vozů městské hromadné dopravy, včetně ozónové dezinfekce. Na konečných stanicích řidiči větrají vozy.
Dočasně byly zrušeny zastávky na znamení. Na nich autobusy a trolejbusy zastavují jako na běžné zastávce, aby cestující nemuseli mačkat tlačítka. Ve večerních hodinách byl zrušen nástup předními dveřmi související s kontrolou jízdních dokladů řidičem. Cestující nyní mohou nastupovat všemi dveřmi.

Dopravní podnik rovněž upozorňuje, že cestující musí mít v prostředcích městské hromadné dopravy povinně roušky nebo jinak zakryté dýchací cesty. Na tuto povinnost vtipně upozornil rouškami namalovanými na tramvajích.
U některých linek byly upraveny intervaly, dočasně byly zrušeny tramvajové spoje č. 6 a 15, autobusové linky 20, 90  a 91, které reagují na uzavření školských zařízení, a trolejbusové linky 103 a 109. Obslužnost je zajištěna dalšími spoji.
Další opatření najdete na stránkách Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz.

Parkování

V souladu s usnesením vlády č. 483 ze dne 27. dubna 2020 o zrušení krizového opatření Statutární město Ostrava oznamuje, že veřejná parkoviště budou s účinností od 4.5.2020 opět zpoplatněna a budou provozována v režimu před vyhlášením nouzového stavu.

Oznámení všem držitelům karet „R" a „A", mající kartu zakoupenou před vyhlášením nouzového stavu to je před 2.4.2020 - částka za duben 2020, kdy byla vládou pozastavena platnost nařízení města č. 6/2019 bude zohledněna při nákupu nové karty na rok 2021. Jiné případy budou řešeny individuálně.