Rozšíření areálu Bělský les

Oblíbené výletní a relaxační místo Ostravanů prochází velkou proměnou.

V oblíbené relaxační zóně Ostravanů – v Bělském lese je aktuálně realizován velký projekt regenerace stávajícího území lesoparku o rozloze přibližně 12,8 hektaru.

Projekt nese název Rozšíření výukového areálu Bělský les a je rozložen do tří na sebe navazujících částí:

  • Regenerace brownfields – rozšíření výukového areálu Bělský les

Projekt řeší odstranění všech technických prvků v dotčeném areálu – zejména se jedná o asfaltové a betonové areálové komunikace, zpevněné plochy betonové a asfaltové, drobné technické prvky jako značky, ocelové prvky, betonové základové konstrukce a kanalizační šachty. Tato část projektu byla ukončena 29. listopadu 2013 a stála 2,9 milionu korun, přičemž většinu nákladů pokryla dotace.

  • Rozšíření výukového areálu Bělský les – výsadba zeleně

Tato část je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí, náklady projektu dosahují 9 607 tis. korun, dotace z toho 5614 tis. korun.  Cílem úprav je převod porostů do lesnicky přijatelného a hospodaření schopného stavu s následným využitím jako lesopark. V rámci projektu bude provedena výsadba nových dřevin, ošetření stávajících a taktéž založení nových podrostů a trávníků a v tomto rozsahu:

celkový počet vysazených dřevin – 5076 kusů

počet vysazených stromů – 3998 kusů

počet vysazených keřů – 1078 kusů

celkový počet ošetřených dřevin – 145 stromů

celková plocha zakládané zeleně 9,91 ha

Město nyní hledá dodavatele na obnovu zeleně. S úpravami by se mělo začít v dubnu 2014, dokončení je plánováno na léto.

  • Rozšíření výukového areálu Bělský les  - výukové centrum

Jedná se také o projekt financovaný z Operačního programu Životní prostředí, žádost musí město podat do poloviny ledna. V rámci tohoto projektu bude provedeno doplnění nových cest, altánů, laviček a informačních tabulí naučného programu, který je navázán na již fungující Lesní školu. Měla by také vzniknout naučná stezka pro děti. Projekt by se měl realizovat ve druhé polovině (srpnu) roku 2014, ke konci roku by tak Bělský les měl být kompletně dokončen.

Projekty revitalizace Bělského lesa představuje následující video:

 

rop