Revitalizace řeky Ostravice

Snahy po navrácení řeky Ostravice a jejích břehů občanům a návštěvníkům Ostravy k rekreaci, sportu i relaxaci začínají nabývat reálných rozměrů. Město Ostrava připravilo a již začalo realizovat soubor různých projektů, které jsou určeny k revitalizaci řeky a jejího bezprostředního okolí. Projekty jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města „Ostrava – Magnet regionu“.

Pohled na řeku OstraviciS myšlenkou revitalizace řeky přišlo město Ostrava v roce 2007. Jednotlivé projekty, které jsou součástí celkové úpravy řeky a jejího okolí, se chystaly v roce 2008.  V jejich rámci jsou řešeny objekty na řece, odtěžení sedimentů z řeky, odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov, cyklostezky nebo visuté galerie nad Ostravicí. Náplní samostatného projektu jsou kompenzační opatření, navržená Agenturou ochrany přírody a krajiny. Na aktivity města navazuje také projekt vodáckého přístavu, který vznikne asi 100 metrů pod soutokem Ostravice s Lučinou řešený ve spolupráci města a Vodáckého spolku Campanula.

Projekty revitalizace řeky Ostravice, řešené městem Ostravou, by měly být realizovány do roku 2014. Celkové náklady na ně činí 399 miliónů korun. Město počítá na některé části projektu se stoprocentní dotací ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 173 milionů korun. Vybudování rekreačních prvků včetně cyklostezek by mělo stát 270 milionů korun, z toho 230 milionů korun město získalo z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Ze svého rozpočtu počítá město Ostrava s vynaloženou částkou 40 milionů korun.


 

Proměny řeky

revitalizace

 

Hladina řeky sjízdná pro vodáky, slunící plochy - zastávka pro vodáky, půjčovna lodí, výletní restaurace, cyklostezky, trasy pro bruslaře, visuté promenádní galerie. A také štěrkové lavice pro volný pohyb živočichů, tůně, migrační zařízení pro ryby, odpočívárna pro ještěrky, nory, budky pro ptáky – tak by měla řeka Ostravice a její okolí do roku 2014 vypadat.

Vybudování cyklostezek, visutých vyhlídkových galerií na řeku před krajským soudem, slunících ploch nebo jezů a přístavišť předcházelo na jaře 2011 odtěžení znečištěných sedimentů z koryta a břehů Ostravice a rekonstrukce jejich břehů.


 

Objekty na řece

Stavba několika objektů na březích řeky Ostravice v centru Ostravy byla zahájena 11. července 2011. Celkové náklady dosáhnou 34 916 tis. Kč s DPH. Vše by mělo být hotovo do února 2013, s tím, že zhotovitel a město Ostrava budou dělat vše pro to, aby byla stavba hotová na podzim roku 2012.
Necelých sto metrů pod soutokem Ostravice s Lučinou po proudu řeky vyroste Vodácký přístav, který vodákům umožní přístup k řece. Nacházet se bude na pravém břehu toku Ostravice a povede k němu chodník. Přístup k přístavišti bude navazovat na cyklostezku a na stávající silnici. Záliv přístaviště a pevné molo budou tvořeny z drátokamenných matrací - gabionů. Přístav navazuje i na záměr Vodáckého spolku Campanula a to loděnici s výletní restaurací.   
Na Ostravici bude vybudován také tzv. Horní a Dolní stupeň. Díky těmto stupňům se vzedme vodní hladina a vytvoří vodní zrcadlo, které zlepší podmínky  pro rekreační aktivity. Břehy kolem stupňů budou upraveny pro pohyb a rekreaci občanů kamennou dlažbou a dřevěnými platy. Horní stupeň je umístěn 170 metrů proti proudu řeky nad mostem Miloše Sýkory, spodní stupeň bude 165 metrů po proudu pod lávkou na Kamenec.
Vše doplní tři slunící plochy. Jsou navrženy mezi spodním stupněm (pod lávkou na Kamenec) a pěší lávkou u Památníku rudoarmějců, z toho dvě na levém břehu v přímé vazbě na Komenského sady a jedna  na pravém (slezském) břehu v sousedství sídliště na Kamenci. Tyto plochy poslouží jako zastávky pro vodáky. Hlavním prvkem této plochy bude plató celkových rozměrů 5 x 25 metrů z voděodolných desek na bázi dřeva a PVC. Všechny stavby zajistí vítězná firma ve výběrovém řízení Eurovia.

 

Slunicí plochy

 

slunící plochy slunicí zhora

 

Pro vodáky                                                                                       Visutá galerie

přístaviště visuté

 

Galerie u krajského soudu

podélný galerie

 

Loděnice s výletní restaurací (Campanula)

budova

 

 


 

 

Kompenzační opatření

Město Ostrava při přípravě projektů revitalizace Ostravice v předstihu jednalo rovněž s orgány ochrany přírody a dotčených občanských sdružení, které garantovaly to, aby nedošlo k narušení životního prostředí, případně aby byly dopady minimalizovány. Mezi kompenzačními opatřeními je vybudování speciálních periodických říčních tůní pro rozmnožování obojživelníků a stanovišť pro ještěrky, osazení stromů budkami pro morčáky, pěvce a netopýry a břehů umělými norami pro ledňáčky, dále výsadba nových keřů a stromů v místech, kde budou původní vykáceny, a umístění solitérních dřevin původních druhů stromů.

Cyklostezky

Cyklostezka, která povede kolem řeky, začne u koblovských mostů v Ostravě a bude končit v Hrabové, kde se napojí na vratimovskou stezku, po níž pak bude možné dojet až do Beskyd.

 

logo ROP