Rekonstrukce Nádražní ulice

Jedna z nejvýznamnější tepen města podstoupí druhou polovinu kompletní omlazovací kůry. Město přistoupilo k opravě vpravdě historické páteřní komunikace především z důvodu havarijního stavu kanalizace pod vozovkou a kolejemi. Při této příležitosti dochází také na rekonstrukci inženýrských sítí, vozovky, chodníků, kolejiště a tramvajových zastávek Stodolní a Elektra. Polovina ulice je již opravena a v provozu, druhá polovina se začne opravovat od 1. dubna, rekonstrukce potrvá přibližně do 30. listopadu 2016.

Organizace dopravy - II. fáze

Nádražní ulice - opravaEtapy a jejich členění

Rekonstrukce Nádražní ulice má dvě hlavní etapy.

První etapa probíhajících oprav
ulice Nádražní v úseku od ul. 30. dubna po ul. Stodolní byla stavebně dokončena k 30. listopadu 2015. Automobilová doprava včetně chodců se rozjela v tomto úseku oboustranně od 1. prosince 2015. Ke zdržením nedošlo, termín 30.11. 2015 byl daný smluvně od počátku stavby.Provoz tramvajové zastávky ul. Stodolní  byl zahájen 2.12.2015 od 00.00 hod.Kolaudace tohoto úseku bude začátkem roku 2016.

Druhá etapa rekonstrukce se týká úseku mezi ulicemi Stodolní a 28. října. Stejně jako první etapa bude mít několik dílčích fází. Zahájí ji čtyřdenní dopravní výluka kvůli zjednokolejnění tramvajové tratě. Začala 1. dubna 2016 v 5 hodin ráno a trvala do 4. dubna do půlnoci. Místo tramvají jezdila Poděbradovou ulicí náhradní autobusová doprava, automobilová doprava bude vedena objížďkami.

Po ukončení výluky je tramvajový provoz veden po jedné koleji s tím, že zastávka Elektra je přemístěna na zastávku Karolina a zastávka Stodolní je přemístěna na provizorní zastávku blíž k ulici Českobratrské. Další výluka tramvajové dopravy je plánována na 4. až 6. června.

Automobilový provoz je v rámci prvních dvou fází rekonstrukce Nádražní, to znamená v době od 1. dubna do 4. června, vyloučen ve směru z Přívozu na Novou Karolinu v úseku od ul. Mlýnské po ul. 28. října, ve směru z Nové Karoliny do Přívozu v úseku od ul. Čs. legií po ul. Mlýnskou. Možný nebude ani průjezd křižovatkou ulic 28. října a Nádražní od ulic Pivovarské a Na Karolině ve směru na Porubu.

Oficiální objízdná trasa ve směru od Přívozu ke Karolině je vedena ulicemi Českobratrskou, Poděbradovou, Švabinského, Porážkovou a Těžařskou. V opačném směru, od Karoliny na Přívoz, bude automobilová doprava odkláněna ulicemi Zámeckou, Tyršovou a Mlýnskou.

O organizaci dopravy v dalších fázích rekonstrukce budeme informovat. 

Pro připomenutí, 1. eteapa rekonstrukce ulice Nádražní sestávala z hlediska dopravních změn ve svém průběhu z několika fází.

  • První fáze trvala od 17.4.2015 od 5:00 hod. – 20.4.2015 do 24:00 hod.
  • Během druhé fáze (12.6.2015 od 4:00 hod – 31.7.2015 do 24:00 hod) byla uzavírka ulice Nádražní ve směru od centra do Přívozu, tj. levá strana ulice Nádražní v úseku od ulice Stodolní po ulici 30. dubna mimo ulici Českobratrskou.
  • Třetí fáze nastala od 31.7.2015  – do 29.8.2015. V této fázi výstavby byla prováděna rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní v úseku ul. Stodolní – ul. 30. dubna. Bylvyloučen provoz tramvají, které byly nahrazeny autobusy.
  • Čvrtá fáze představovala rekonstrukce komunikací a chodníků. Ta začala 31. srpna  tohoto roku a končila 30. listopadu.

Projekt „Zklidnění ulice Nádražní – I. etapa" je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osa 1. Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti. Míra dotace činí 85 % ze způsobilých výdajů pro první etapu realizace.

rop

 

Termíny

První etapa započala 17. dubna 2015 a hotovo bylo 30. listopadu 2015. Druhá etapa začně 1. dubna 2016 a skončí přibližně 30. listopadu 2016. Pro přehlednost budou informace postupně doplňovány.

Cena a zhotovitel

Odhadované náklady byly 308 milionů korun s DPH. Zhotovitelem je "Společnost Nádražní", sdružující společnosti STRABAG a.s. a STASPO, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 164,5 milionů korun s DPH.

Co přinese oprava?

  • Odhlučnění kolejí - namísto po panelech budou tramvaje jezdit po živičném povrchu, drážní těleso bude podložené anitivibrační rohoží a kolejnice obložené pryžovými bokovnicemi.
  • Bezpečnost zastávek - větší bezpečnost zajistí cestujícím zastávkové mysy (rozšířené o nástupiště s obrubníkem, které dosáhnou až ke kolejím). V momentě, kdy na zastávce bude stát tramvaj, budou muset řidiči počkat, než odbaví cestující, aby mohli pokračovat v jízdě.
  • Modernizace inženýrských sítí (vodovodu, plynovodu...) a kanalizace.
  • Kvalitní povrchy - nový svršek vozovky a moderní chodníky.
  • Zklidnění dopravy - snížení počtu projíždějících vozidel na polovinu.

Videoreportáže