Rekonstrukce městského stadionu

Výstavba nového fotbalového stadionu v Ostravě zůstává v dlouhodobějším výhledu, rekonstruovat se bude městský stadion

květen 2013

Proměna městského stadionu: krytá tribuna pro 5 tisíc diváků

Na Městském stadionu v Ostravě¬ Vítkovicích probíhá od září 2012 nejzásadnější proměna sportoviště, jehož historie se začala psát už v roce 1939. Na místě betonových ochozů na východní straně vyrůstá nová krytá tribuna pro 5 tisíc sedících diváků. V rámci stavebních prací prováděných společností Metrostav dostanou dráhu a sektory nový tartanový povrch, bude položen nový trávník na hrací plochu, vybudovány vstupní brány a další objekty. Za oběma brankami vyrostou do Zlaté tretry (27. června) mobilní tribuny. S výstavbou protilehlých tribun se počítá ve druhé etapě projektu. Předpokládané náklady první etapy stavby jsou 480 milionů korun bez DPH.

mestsky_stadion1mestsky_stadion2mestsky_stadion3mestsky_stadion4

 


První etapa rekonstrukce Městského stadionu ve Vítkovicích

3. 10. 2012

prvni fazeV polovině září 2012 začala první etapa rekonstrukce Městského stadionu ve Vítkovicích, jejímž cílem je vybudovat moderní multifunkční zařízení. Po jeho dokončení Ostrava získá stadion umožňující pořádání atletických soutěží nejvyšší mezinárodní kategorie, domácích, mezinárodních a mezistátních zápasů ve fotbale, kulturních a společenských akcí.

Na místě zbouraných betonových ochozů na východní straně areálu začala společnost Metrostav stavět krytou tribunu pro 5 tisíc sedících diváků. Nový povrch dostane atletická dráha i travnatá plocha stadionu. Mezi celkem 49 stavebními objekty jsou také vstupy pro diváky, věže pro umělé osvětlení, kanál pod atletickou dráhou, Energocentrum Jih aj. První etapa prací bude hotova do konání 52. ročníku Zlaté tretry v červnu 2013.

Finanční náročnost rekonstrukce městského stadionu předpokládá uvolnění státní dotace, kterou městu Ostrava poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Podmínkou poskytnutí dotace je vlastnické právo k příslušným nemovitostem, které jejich vlastník Vítkovice Aréna a. s. daroval statutárnímu městu Ostrava. Celkové náklady na první etapu přestavby městského stadionu dosáhnou 448 mil. Kč bez DPH, z toho představuje 50 mil. Kč dotace z MŠMT.

Město Ostrava připravuje také II. etapu rekonstrukce, během níž mají vyrůst dvě kryté tribuny tzv. severní a jižní za oběma brankami. Tím by se spolu s hlavní a novou východní tribunou uzavřel prstenec stadionu s kapacitou 15 tisíc sedících diváků. Předpokládaný termín zahájení prací je v červenci 2013, ukončení v květnu 2014. Ve stejném měsíci má Ostrava pořádat mistrovství republiky v atletice, o měsíc později pak Zlatou tretru a případně také mistrovství Evropy v atletice družstev 2014, o jehož pořadatelství se metropole Moravskoslezského kraje uchází.


Práce na stavbě tribuny začnou v polovině září

10. 9. 2012

Zastupitelstvo města bude ve středu 12. září rozhodovat o uzavření Darovací smlouvy k nemovitostem a Smlouvy o dílo v souvislosti rekonstrukcí Městského stadionu Ostrava-Vítkovice. Rekonstrukci stadionu stavbaři ze společnosti Metrostav a.s. zahájili v červenci 2012 demolicí východních betonových ochozů. Od poloviny září letošního roku začnou budovat novou východní krytou tribunu.


Rekonstrukce začne demolicí ochozů v červnu příštího roku

11. 10. 2011

Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, součást Vítkovice Aréna, a. s., městské obchodní společnosti, podstoupí už brzy náročnou rekonstrukci a modernizaci. O podrobnostech projektu informovali novináře náměstek primátora Martin Štěpánek a arch. David Kotek z Projektstudia.

V červnu 2012, hned po skončení 51. ročníku atletického mítinku Zlatá tretra, se začne s demolicí betonových ochozů na stání (východní tribuna) a úpravou okolního prostranství. Nově rekonstruovaná krytá východní tribuna stadionu spolu s krytou hlavní tribunou poskytne kapacitu 13 tisíc sedících diváků. Předpokládané finanční náklady na realizaci této části projektu by měly dosáhnout 246 milionů korun. Termín dokončení rekonstrukce východní tribuny bude upřesněn, předběžně se odhaduje na přelom let 2012 – 2013.

Okolní  související stavby např. oprava stávajících ochozů za oběma brankami (tribuny sever a jih), skladové haly, energetického centra (sever a jih), pokladen a vstupů do areálu (část A a část B), kanalizace, rekonstrukce elektro zařízení Vítkovice Arény, rekonstrukce rozvoden ve stávající tribuně apod. si vyžádají investici ve výši cca 200 mil. Kč. Konečná kapacita městského stadionu, po dokončení všech tribun, má v roce 2014 dosáhnout 15 tisíc sedících diváků.

Rada města rozhodla ve věci rekonstrukce městského stadionu o podání žádosti o dotaci ve výši 100 milionů korun na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

V průběhu rekonstrukce bude Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích nadále v provozu, včetně konání atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava nebo fotbalových zápasů. FC Baník Ostrava má už nyní podepsánu s provozovatelem městského stadionu společností Vítkovice Aréna smlouvu na využití tréninkových ploch. Vzhledem k podmínkám projektu Fotbalové asociace ČR „Stadiony 2012“ je předpoklad, že od srpna 2012 bude FC Baník své soutěžní zápasy hrát na městském stadionu ve Vítkovicích.

Vizualizace naleznete v příloze


Městský fotbalový stadion zůstává ve výhledu

mestskystadion.jpg Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích postavený v roce 1939 se dočká rekonstrukce. Zástupce sdělovacích prostředků o tom 16. února informovali na tiskové konferenci v Radnici města Ostravy primátor Petr Kajnar, náměstci primátora Jiří Srba a Martin Štěpánek. Přítomni byli také představitelé FC Baník Ostrava a SSK Vítkovice.

Město tuto variantu upřednostnilo před stavbou nového městského fotbalového stadionu, který by stál téměř 1,5 mld. korun. Jde o částku, kterou s ohledem na hospodářskou krizi přesahuje současné finanční možnosti města. Jen za rok 2010 klesly očekávané daňové příjmy do rozpočtu města o 350 milionů korun.

V srpnu letošního roku má na vítkovickém stadionu začít demolice oválu betonových ochozů s místy k stání, výstavba nových tribun a úprava okolního prostranství. Na dobré cestě je dohoda s majiteli přilehlých sportovních a rehabilitačních zařízení o využití části jejich pozemků během stavebních prací. Nově rekonstruované hlediště stadionu, včetně hlavní tribuny, bude mít kapacitu 13 tisíc sedících diváků, předpokládané finanční náklady by měly dosáhnout 300 až 400 milionů korun. Termín dokončení se odhaduje na přelomu let 2013 – 2014. V průběhu rekonstrukce bude vítkovický stadion v provozu, včetně konání atletických soutěží a fotbalových zápasů.

V souvislosti s tvrdými podmínkami Českomoravského fotbalového svazu v rámci projektu Stadiony 2012, vyprší v příštím roce výjimka pro konání ligových zápasů na stadionu na Bazalech. Pro fotbalový klub, jeho fanoušky a Ostravu představuje stěhování na městský stadion nejoptimálnější řešení. Rekonstruovaný městský stadion ve Vítkovicích bude požadavky svazu splňovat.

Výstavba nového fotbalového stadionu v Ostravě zůstává v dlouhodobějším výhledu. Město o ní stále jedná, hledá nejvýhodnější lokalitu z hlediska majetkových vztahů a dopravní dostupnosti. Kromě lokality ve Svinově se momentálně vyhodnocují některé nabídky soukromých investorů. Možnosti se otevírají na bývalých průmyslových plochách, kde by se při přípravě pozemku mohly využít státní prostředky pro odstraňování ekologických zátěží. Zvažují se další způsoby financování, včetně získání státních dotací. Město samotné bez externích zdrojů nemůže stavbu v hodnotě půldruhé miliardy korun v současné ekonomické situaci realizovat.


Projekt Bezpečný stadion pro konání fotbalových utkání v Ostravě

fotbal.jpg Před startem jarní fotbalové Gambrinus ligy v Ostravě, který obstaral v pondělí 28. února zápas Baníku Ostrava a Sparty Praha, se statutární město Ostrava, FC Baník Ostrava, a. s., Policie ČR a Městská policie Ostrava v rámci projektu Bezpečný stadion dohodli na opatřeních pro zmíněné utkání. Podle rizikovosti budou provázet i další prvoligové fotbalové zápasy ve městě v tomto roce. Jejich cílem je zajistit bezpečnost aktérů utkání, diváků i obyvatel města.

FC Baník zorganizoval předprodej lístků na zápas se Spartou formou tzv. adresného ticketingu, s uvedením jména, data narození, event. čísla karty fanouška. Na stadion se tak dostali jen ti, o kterých má klub přehled. Policie ČR nasadila v den konání zápasu dostatečný počet policistů, včetně speciální jednotky. Dohlíželi na přesuny fanoušků hostů i domácích, zajišťovali bezpečnost v bezprostředním okolí stadionu, ve městě. V součinnosti s republikovou policií byli k zásahu připraveni strážníci městské policie, včetně jízdního oddílu. Utkání Baník-Sparta (0:2) se také díky přijatým opatřením nakonec obešlo bez vážěnjších incidentů.

Nikdo si nepřeje opakování výtržností vyprovokovaných nevelkou skupinou návštěvníků utkání Gambrinus ligy, v němž 6. 11. 2010 Baník hostil Viktorii Plzeň. Během zápasu i po jeho skončení došlo k zásahu bezpečnostních složek pro narušení veřejného pořádku, násilnosti a ničení majetku. Zápas, který byl Českou televizí přenášen do celé republiky, musel být přerušen a dohrával se ve vypjaté atmosféře.

„Udělali jsme maximum, abychom zabránili opakování výtržností, které během zápasu s Plzní přerostly ve střety mezi policií a částí diváků. Pro tyto neukázněné jedince je fotbal pouze zástěrkou k páchání nepravostí, ničení obecního a soukromého majetku. Opravdových fanoušků Baníku si vážím. Jsem přesvědčen, že drtivá většina z nich je slušných. Bohužel, malá skupinka výtržníků je schopna udělat ostudu klubu i městu Ostrava,“ dodal náměstek primátora Martin Štěpánek.

Na diváky se obrátili také hráči FC Baník Ostrava. Ve svém „Prohlášení“ mj. vyzvali všechny fanoušky ke slušnému chování na stadionu. Fotbalisté věří, že se jim zlepšenými výkony podaří přilákat diváky zpět do ochozů. Společně s fanoušky vylepší pošramocené renomé klubu.


PROHLÁŠENÍ HRÁČŮ FC BANÍK OSTRAVA, a. s.

„Fanoušci k fotbalu patří tak jako kličky, šance nebo góly. Bohužel jich na stadionech hodně ubylo a my uděláme vše pro to, abychom je svými výkony přilákali na Bazaly zpátky. Jde nám o každého diváka, přesto v době, kdy se snažíme dostat na fotbal rodiny s dětmi, bychom rádi i my, hráči Baníku, vyzvali všechny fanoušky, aby se chovali v rámci našich zápasů, jak se v civilizované společnosti sluší a patří. Je před námi všemi velký úkol. Musíme vylepšit pošramocené renomé Baníku a pevně věříme tomu, že nám v tom naši věrní příznivci svým chováním hodně pomůžou.“

Hráči FC Baník Ostrava