Pomoc seniorům

Mezi nejzranitelnější skupinu obyvatel nemocí COVID-19 patří senioři. Město Ostrava se jim proto snaží pomoci ve spolupráci s Městskou policií Ostrava a dalšími subjekty, mezi něž patří například nezisková organizace ADRA.

800 199 922 – Zelená linka pomoci. |Na této lince si mohou osamělí senioři v izolaci (karanténě) nebo senioři, kteří si nedokáži sami nakoupit a nemají možnost zajištění nákupů rodinou nebo sousedky, domluvit nákup potřebného zboží. Linku obsluhují pracovníci Městské policie Ostrava, kteří převezmou požadavek a v opodstatněných případech předají požadavek neziskové organizaci ADRA. Její dobrovolníci zajistí nákup základních potravin, drogistického zboží a léků. Lidé se na linku mohou obrátit i s dalšími dotazy.