Tramvajové mosty v Plzeňské ulici

Mosty v havarijním stavu budou zbourány, místo nich vyrostou dva nové

Havarijní stav dvou mostů v Plzeňské ulici si vyžádá jejich demolici. Namísto nich postaví vítěz veřejné zakázky společnost Metrostav dva nové mosty. Práce začnou 1. 4., přinesou změny v dopravě a skončí do 30. 11. 2017. Za práce zaplatí Ostrava z rozpočtu města realizátorovi 89,3 milionů korun s DPH.

Dva mosty v Plzeňské ulici v obvodu Ostrava-Jih budou postupně strženy a nahrazeny novými mosty. Jedná se o tramvajový most přes Rudnou ulici a další tramvajový most přes železniční a tramvajovou trať směrem k Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Součástí stavby jsou přeložky a úpravy inženýrských síti a rekonstrukce veřejného osvětlení pod mostem na ulici Rudné. Celková délka upravovaného úseku obou mostů je 218 metrů.

mapka plzenska

Demolice obou mostů se uskuteční v termínu od úterý 4. 4. do úterý 25. 4. Bourání v nočních hodinách je naplánováno v těchto termínech:

8.4. - 9.4.     od 20:00 do 2:00 hodin

9.4. - 10.4.  od 20:00 do 2:00 hodin

11.4. - 12.4.   od 20:00 do 2:00 hodin

12.4. - 13.4.   od 20:00 do 2:00 hodin

15.4. - 16.4.   od 22:50 do 4:20 hodin

16.4. - 17.4.   od 22:50 do 4:20 hodin

24.4. - 25.4.   od 22:00 do 4:00 hodin

26.4. -  27.4.  od 22:00 do 4:00 hodin

27.4. - 28.4.   od 22:00 do 4:00 hodin

„Na základě upřesnění technologického postupu  a po konzultacích zhotovitele stavby se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) došlo k úpravě termínů pro bourací práce v noci. Jejich provádění právě v nočních hodinách bylo jednoznačnou podmínkou SŽDC, abychom mohli rekonstrukci mostů zahájit. Most se totiž nachází nad frekventovanou elektrifikovanou železniční tratí a proto, s ohledem na zajištění bezpečnosti projíždějících vlaků, vyhradila SŽDC pro možné výluky na trati právě noční hodiny, kdy je provoz minimální. Protože SŽDC nezohledňuje oblast obytné zóny, na provádění prací  v nočních hodinách vyřizuje zhotovitel u  Krajské hygienické stanice MSK vydání výjimky. Naší jednoznačnou snahou bylo minimalizovat dopady na kvalitu lidí žijících v této lokalitě. Protože jsou ale mosty v havarijním stavu a jejich rekonstrukce je nutná, děkujeme za pochopení a vstřícnost všem, kterých se tato investiční akce města negativním způsobem dotkne,“ řekl náměstek primátora Břetislav Riger.

Silniční doprava na ulici Plzeňské bude v termínu od 1. 4. do 30. 11. zachována. Dojde pouze k částečnému omezení silniční dopravy, a to v jednotlivých jízdních pruzích (podle postupu bouracích a stavebních prací).

V době rekonstrukce pojedou tramvaje objížďkou přes Vítkovické nádraží a v Plzeňské ulici  dojde k celkové tramvajové výluce na obou kolejích. Krátkodobá výluka se bude týkat dopravy pod železničním mostem a také bude omezen provoz na tramvajové trati pod mostem.

Krátkodobá výluka úseku pod železničním mostem (po dobu vytvoření splítky kolejí):

 • Zahájení: 15. 3. 2017 od 00:01 hod.
 • Ukončení : 22. 3. 2017 od 23:59 hod.


Dlouhodobá výluka tramvajové dopravy na mostě v Plzeňské ulici:

 • Zahájení: 1. 4. 2017 od 00:01 hod.
 • Ukončení: 15. 9. 2017 do 23:59 hod.


Zastávky náhradní autobusové dopravy po dobu výluky tramvají SMĚR DUBINA:

 1. Ferona – zastávka přemístěna na ul. Plzeňskou (nástupní zastávka)
 2. Hulvácká – zastávka přemístěna na ul. Plzeňskou
 3. Dolní – zastávka přemístěna na ul. Plzeňskou
 4. Tylova – zastávka přemístěna na ul. Plzeňskou
 5. Most Mládeže – zastávka zrušena
 6. ÚMOb Jih – zastávka přemístěna na ul. Horní (výstupní zastávka)


Zastávky náhradní autobusové dopravy po dobu výluky tramvají SMĚR CENTRUM:

 1. ÚMOb Jih – zastávka přemísťěna na ul. Horní (nástupní zastávka)
 2. Most Mládeže – zastávka zrušena
 3. Tylova – zastávka přemístěna na ul. Plzeňskou
 4. Dolní – zastávka přemístěna na ul. Plzeňskou
 5. Hulvácká – zastávka zrušena
 6. Ferona – výstupní zastávka bude u Ferony ve směru na Dubinu