Aktuální dopravní uzavírky

Přinášíme přehled důležitých dopravních staveb a oprav na území města a s nimi souvisejících dopravních uzavírek.

Rekonstrukce křižovatky Českobratrská x Sokolská

V centru města je modernizována jedna z hlavních křižovatek na ulicích Českobratrská a Sokolská třída. Další část její rekonstrukce bude v následujících týdnech spojena s uzávěrou pro individuální dopravu, která bude vedena po značených objízdných trasách a nebude se týkat městské hromadné dopravy. Práce budou dokončeny na konci září. Zhotovitelem je vítěz veřejné zakázky společnost STRABAG a. s. Cena za objednané práce činí 21,4 milionu korun s DPH.

V termínu od 30. června do 31. srpna 2019 bude uzavřena pro individuální dopravu křižovatka ulic Sokolská třída a Českobratrská. Omezení v dopravě začne o půlnoci ze soboty 29. na neděli 30. června.

 Uzavřen bude úsek od křižovatky s ulicí Přívozskou, včetně příjezdu z estakády od Slezské Ostravy. V dalším směru bude uzávěra v úseku od křižovatky se  Sokolskou třídou po křižovatku s ulicí Michálkovickou pro veškerou dopravu, včetně všech sjezdových a výjezdových ramp na ulici Bohumínské.

Sokolská třída bude uzavřena ve směru z Mostu Miloše Sýkory od ulice Matiční a ve směru z Ostravy-Přívozu od okružní křižovatky s ulicí 30. dubna.  

Řidiči, kteří přijíždějí po ulici Českobratrská ve směru od ulice Hornopolní, budou pro směr jízdy „Slezská Ostrava“ trasováni po ulici Janáčkova, a dále Porážková, K Trojhalí, Na Karolíně, Frýdecká a Bohumínská.

Pro směr jízdy „Přívoz“ budou řidiči ze směru od ulice Hornopolní před křižovatkou s ulicí Poděbradova trasováni po ulicích Poděbradova, 30. dubna a Sokolská třída.

 

Na křižovatce ulic Českobratrská a Přívozská budou řidiči trasováni:

1)                pro směr jízdy na „Přívoz“ a „Slezská Ostrava“ po ulici Přívozská, 30. dubna a Sokolská třída,

2)                pro směr jízdy „Centrum“ a „Nábřeží“ po ulici Přívozská, Dvořákova a Sokolská třída,

3)                pro směr jízdy „Fifejdy“ a „Nádražní“ z ul. Přívozské po ulici Přívozská a Českobratrská.

4)                Na křižovatce ulic Nádražní a Českobratrská budou řidiči přijíždějící z centra pro směr „Přívoz“ a „Slezská Ostrava“ trasováni po ulici Nádražní, 30. dubna a Sokolská třída.

 Z oblasti ulic Matiční, Kratochvílova, Na Hradbách budou řidiči vedeni po trase:

1) pro směr jízdy „Slezská Ostrava“ po ulici Sokolská třída, Biskupská, Havlíčkovo nábřeží, ulici 28. října a Frýdeckou

2) pro směr jízdy „Fifejdy“, „Nádražní“ „Přívoz“ budou řidiči z uvedené oblasti ulic navedeni po ulici Sokolská třída, Dvořákova a Přívozská.

Z oblasti ulic Biskupská, Havlíčkovo nábřeží a Kostelní budou řidiči trasováni:

1) pro směr jízdy „Nádražní“ po ulici Havlíčkovo nábřeží, 28. října, Frýdecká, Na Karolíně, Žofínská a ulice 28. října,

2) pro směr jízdy „Mariánské Hory“ budou řidiči vedeni po ulici Havlíčkovo nábřeží, 28. října, Frýdecká, Na Karolíně, K Trojhalí, Porážková a Švabinského,

3) pro směr jízdy „Přívoz“ budou řidiči trasováni po ulici Havlíčkovo nábřeží, 28. října, Bohumínská a Muglinovská.

Pro směr od Frýdku-Místku do centra povede trasa po ulici Bohumínská přes ulici Na Karolíně, alternativně přes most Miloše Sýkory.

  • Pro směr od Frýdku-Místku na Michálkovice:

1) pro dopravu do 3,5t přes ulici Těšínská, Na Baranovci a  Keltičkova, alternativa přes ulici Dědičná a Michálkovická,

2) pro dopravu nad 3,5t přes ulici Dědičná a Michálkovická.

  • Pro směr od Michálkovic na Bohumín:

1)  v době od 1. 7. do 23. 7. přes ulici Hladnovská, Bohumínská a Muglinovská, alternativně přes ulici Dědičná Michálkovická,

2) v době od 24. 7. do 31. 8. přes ulici Hladnovská, Betonářská a Orlovská, alternativně přes ulici Dědičná a Michálkovická.

Městská hromadná doprava

Hromadné dopravy se úpravy dotknou spíše okrajově, v úseku od křižovatky ulice Českobratrská a Sokolská třída po zastávku „Stadion Bazaly“. Cestující v termínu od 30. června do 1. září nebudou jezdit trolejbusy (vyjma parciálních), ale autobusy. Od 30. června do 31. srpna bude obousměrně uzavřena větev křižovatky ulice Českobratrská ve směru na Michálkovice. Odkloněny budou linky č. 104, 108, 111, 112 a 113 v obou směrech po ulicích Sokolská tř. – Bohumínská – Dědičná – Michálkovická s obsluhou všech zastávek na trase (mimo Most Pionýrů, Stadion Bazaly a Jaklovecká) – viz mapka níže. Více informací na webu www.dpo.cz.


Rekonsktrukce Výškovické ulice a přilehlých mostů

Moravskoslezský kraj připravil jednu z největších letošních dopravních staveb v regionu. Začala rozsáhlá modernizace Výškovické ulice v Ostravě a přilehlých mostů. Náročná a složitá stavba si vyžádá nejen velkou trpělivost řidičů a cestujících, ale i pochopení občanů, kteří bydlí v této lokalitě. Budou muset počítat s mnoha omezeními, která zkomplikují dopravu v této části krajského města. Vzhledem ke kritickému stavu mostů, ale nelze opravu odkládat.Od 9. května do dubna 2019 jsou uzavřeny západní mosty ve Výškovické ulici přes Rudnou. Do Výškovic tudy řidiči neprojedou vůbec, v opačném směru se o východní mosty budou dělit s protijedoucími vozidly MHD. Od června 2019 jsou mosty uzavřeny individuální dopravě zcela, trasa vede objížďkami.

Náklady na rekonstrukci mimoúrovňového křížení Výškovické ulice se silnicí I/11 (ulice Rudná) a železniční tratí (Polanecká spojka) dosáhnou zhruba 328 milionů korun bez DPH. Na stavbě se kromě Moravskoslezského kraje výrazně podílí i statutární město Ostrava. Většina nákladů ale bude hrazena z evropských fondů.
Po skončení stavby povede zrekonstruovaný, téměř půlkilometrový úsek Výškovické ulice (III/4787) po šesti nových mostech namísto dnešních čtyř, které jsou ve špatném technickém stavu, a proto musí být zdemolovány. Dva nové mosty budou sloužit cyklistům jako samostatná cyklostezka. Stavět se bude ve dvou etapách.

První fáze výstavby začala v březnu a trvala do konce roku 2018.

V této etapě byly zdemolovány staré západní mosty (směrem k Ostravě-Porubě) a postaveny nové. „Stavební práce nebudou  vyžadovat razantní omezení dopravy, ani uzavření jízdního pruhu silnice směrem do Výškovic. S tím se počítá až na začátku května," uvedl tehdy náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka. V době demoličních prací, během dvou víkendů v červnu, kdy byla hustota provozu menší, museli řidiči počítat se zúžením provozu do jednoho jízdního pruhu Rudné ulice pod Výškovickými mosty a jeho převedením do protisměru. Na některých místech, kterými budou auta projíždět, byla také zúžená vozovka

Druhá fáze rekonstrukce Výškovické ulice a přilehlých mostů začala na jaře 2019,  demolicí východních mostů. Další uzavírky naleznete v sekci odboru dopravy zde.


Oprava mimoúrovňové křižovatky na Bazalech

Oprava silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly etapa II. a III. bude probíhat v termínu od 3.5.2018 do 30.8.2019.

V této etapě uvedené stavby je uzavřena ul. Českobratrská v úseku od křižovatky s ul. Sokolská třída po křižovatku ulic Českobratrská a Bukovanského včetně sjezdové rampy ze směru Michálkovice na Frýdek – Místek a výjezdové rampy ze směru Bohumín na centrum Ostravy.

Individuální doprava: směr z Bohumína do centra: je vedena po ulici Muglinovská a Sokolská třída případně po ul. Bohumínská a po 28. října přes most Miloše Sýkory. Směr od Michálkovic do Bohumína: je vedena po ul. Hladnovská a ul. Orlovská případně po ul. Michálkovická a ul. Dědičná. Směr od Michálkovic do Frýdku – Místku: objízdná trasa bude vedena po ul. Michálkovická a ul. Dědičná.

Veřejná autobusová linková doprava byla odkloněna do trasy: Autobusová zastávka Ostrava, most Pionýrů je ve směru z Bohumína dočasně neobsloužena. Jako náhrada za dočasné zrušenou obsluhu zastávky Ostrava, most Pionýrů bude linka veřejné linkové dopravy – příměstské dopravy 870555 Bohumín – Ostrava, která bude touto uzavírkou dotčena, nově obsluhovat autobusová zastávka Ostrava, most M. Sýkory. Objízdná trasa linky ve směru z Bohumína do Ostravy bude vedena po MK v Ostravě ul. 28. října a ul. Sokolská třída.

SITUAČNÍ MAPKU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE:

thumb mapka