Nová lávka na Karolinu

Průběh prací od stržení staré lávky přes výstavbu nové lávky až po její otevření

Lávka pro pěší je po celé své délce plně k dispozici veřejnosti


Část lávky pro pěší v užívání veřejnosti

Dne 1. prosince 2011 byla uvedena do provozu první část lávky pro pěší, spojující ústřední autobusové nádraží a vlakové nádraží Ostrava - Střed.


Montáž nové lávky

V průběhu roku byla provedena montáž nové lávky. Přinášíme snímek z osazování oblouku lávky a celkový pohled na oblast Nové Karoliny z října 2011 od ústředního autobusového nádraží.


Karolina: demolice staré lávky, může se začít stavět nová

28. 3. 2011

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-demolice-web-1.jpgO uplynulém víkendu byla provedena demolice staré lávky pro pěší, která vede z autobusového nádraží přes silnici Místeckou směrem k vlakovému nádraží Ostrava-Střed. Do konce letošního roku bude nahrazena lávkou novou, která zajistí propojení centra města přes území Nové Karoliny na vlakové, autobusové nádraží a dále na oblast západně od Nové Karoliny.

Demolice lávky probíhala za úplné uzavírky silnice Místecké v úseku prací, následující tři dny bude omezena doprava na dotčených komunikacích kvůli dokončovacím pracím po demolici. Bude platit částečná uzavírka silnice Místecké. Uzavřen bude jízdní pás ze směru od Frýdku-Místku. Provoz bude veden obousměrně v druhém jízdním pásu, pro každý směr jízdy jeden jízdní pruh.

Nová lávka pro pěší bude postavena do 31.12.2011. Po celou dobu stavby nové lávky bude platit částečná uzavírka silnice Místecké. Po celou dobu demolice a výstavby lávky bude uzavřen provoz pro pěší přes silnici Místeckou. Chodci budou směrováni na ulici 28. října a podchodem Frýdlantské mosty.


Demolice staré lávky začne na konci března, pak se bude ihned stavět nová

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-la-vka-karolina-lavka-karolina.jpgVýstavba objektů na Nové Karolině úspěšně pokračuje. Na konci března začne demolice staré lávky pro pěší, která vede z autobusového nádraží přes silnici Místeckou směrem k vlakovému nádraží Ostrava-Střed. Do konce letošního roku bude nahrazena lávkou novou, která bude ústit do objektu obchodně zábavního centra na Nové Karolině, procházet na novou pěší ulici a pokračovat do centra města.Nová lávka zajistí přímé a komfortní pěší propojení centra města přes území Nové Karoliny na vlakové, autobusové nádraží a dále na oblast západně od Nové Karoliny.

 

 


Uzavírka při demolici staré lávky

V souvislosti s touto demolicí bude trvat tři dny – o víkendu od 26. do 28. března – úplná uzavírka silnice Místecké v tomto úseku a následující tři dny bude omezena doprava na dotčených komunikacích kvůli dokončovacím pracím. Na tuto dobu jsou rovněž přemístěny autobusové zastávky a náhradně vedeny linky veřejné linkové osobní dopravy.

Pro silnici Místecká (silnice č. I/56) v době úplné uzavírky od 26. do 28. března bude platit objízdná trasa:
ze směru od centra bude provoz převeden na místní komunikaci přes autobusové nádraží na silnici
č. III/4793 – ul. Vítkovická a zpět na ul. I/56 – ul. Místecká
ze směru od Frýdku-Místku bude provoz převeden ze silnice č. I/56 na silnici č. I/11 – ul. Rudná a
pak na silnici č. II/477 – ul. Frýdecká
Objízdná trasa pro záchranný systém a linkovou dopravu je vedena stejně jako trasa pro dopravní obsluhu - rampou kolem autobazaru AAA na silnici III/4793 – ul.Vítkovická, II/479 – ul.28. října a zpět na I/56 ul.Místeckou.
Autobusová zastávka Ostrava-žel. stan. střed bude přemístěna na zastávku MHD na ul. Vítkovické – Ostrava, ÚAN.

Částečná uzavírka silnice Místecké bude platit ve dnech 29. 3. 2011 až 1. 4. 2011. Uzavřen bude jízdní pás ze směru od Frýdku-Místku. Provoz bude veden obousměrně v druhém jízdním pásu, pro každý směr jízdy jeden jízdní pruh.

Uzavírka Místecká, I. etapa:

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-la-vka-karolina-mistecka-lavka-i-etapa.jpg Nová lávka pro pěší bude postavena do 31. 12. 2011.

Po celou dobu stavby nové lávky, která začne ihned po demolici lávky staré, bude platit částečná uzavírka silnice Místecké. Uzavřeny budou levé jízdní pruhy každého jízdního pásu a provoz bude veden v pravých jízdních pruzích.

 

 

 


Provoz pro pěší

Po celou dobu demolice a výstavby lávky bude provoz pro pěší přes silnici Místeckou uzavřen. Chodci budou směrováni na ulici 28. října a podchodem Frýdlantské mosty. Více najdete v letáku zde a na přiložené mapce:

 

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-la-vka-karolina-mapka.jpg

 


Nová lávka přes Karolinu

Lávka je řešena ve dvou oddělených částech, spojení mezi nimi je po terénu v prostoru městské zeleně mezi ulicí Frýdlantskou a Místeckou, kde na ni navazují pěší trasy od nádraží Ostrava-střed a z ulice Frýdlantské. Toto řešení umožňuje bezbariérový přístup na obě části Lávky a podstatným způsobem zjednodušuje údržbu Lávky.

Přemostění ulice Porážkové, trati ČD a ulice Frýdlantské je řešeno obloukovou konstrukcí o jednom poli s mezilehlou mostovkou. Mostovka je ve střední části zavěšena na oblouk prostřednictvím závěsů a spojuje 2.NP Obchodního a zábavního centra a prostor městské zeleně mezi ulicí Frýdlantskou a Místeckou. Celková délka mostovky je 145 m. Šířka nosné konstrukce je 4,60 m, volná šířka mezi zábradlím je 3,50 m. Hlavní nosný prvek je tvořen dvojící skloněných oblouků tvořících v příčném řezu písmeno „A“. Mostovka je navržena ocelová, tzv. ortotropní.

Přemostění ulice Místecké je řešeno novou spojitou trámovou konstrukcí o třech polích s využitím základů stávající lávky. Tomu je podřízeno směrové vedení trasy komunikace a její napojení na křižovatku v prostoru městské zeleně mezi ulicí Frýdlantskou a Místeckou. Celková délka mostovky je 61 m s rozpětím hlavního pole 24 m. Šířka nosné konstrukce je 4,60 m, volná šířka mezi zábradlím je 3,50 m. Mostovka je navržena jako dodatečně předepjatý beton. Příčný řez je navržen stejný jako průřez mostovky hlavní obloukové lávky.