Komunitní centrum Ostrava

V pondělí 1. srpna se uskutečnilo slavnostní položení základního kamene Komunitního centra Ostrava v Mařatkově ulici v obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Nový komplex budov nabídne moderní zařízení takového typu, který zatím chybí nejen v Ostravě, ale také na území celého Moravskoslezského kraje.


8.4. 2013

Sen rodičů postižených dětí se naplnil

Domov plný světla

Je snadno dostupný autem i hromadnou dopravou, vejít a pohybovat se v něm můžete po svých i na invalidním vozíku. Má pokoje plné světla a je dobře vybavený. Takový je Duhový dům, který byl otevřen 8. dubna v obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením.
Slavnostní události se zúčastnil primátor Petr Kajnar, jeho náměstci Martin Štěpánek, Jiří Hrabina a Tomáš Sucharda, Zuzana Filipková, ředitelka Slezské diakonie, ostravsko-opavský biskup František F. V. Lobkowicz, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Jan Waclawek, zástupci Regionální rady Moravskoslezsko a další hosté. „O vybudování takového zařízení jsme v Ostravě dlouho usilovali, protože ve spektru sociálních služeb, které ve městě máme, chybělo,“ řekl primátor Kajnar.
„Město Ostrava disponuje nejen sociálními zařízeními různého typu, ale také bohatou nabídkou sociálních služeb, které občanům poskytujeme ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Naše sociální práce je koncepční, je obsažena v systému komunitního plánování, jehož posláním je především zajišťování místní dostupnosti sociálních služeb a souvisejících aktivit,“ dodal náměstek Martin Štěpánek.
Pro Věru Rackovou, která si myšlenku vybudování centra přivezla před dvaceti lety z Francie, bylo otevření Duhového domu završením jejího mnohaletého úsilí o zkvalitnění péče pro hendikepované. Její dcera Zuzanka se této události již nedočkala, zařízení však bude sloužit mnoha dalších dětem a lidem do 50 let. Jeden z pokojů byl při slavnostním otevření již zařízen nábytkem, hračkami, fotografiemi, čeká na Michala, který trpí autismem. Přišli však jeho rodiče, pro které je každodenní péče o postiženého syna již nezvladatelná. Přes týden bude Michal v Duhovém domě, na víkend si jej budou brát domů. Také mohou kdykoli přijít a strávit se synem společné chvíle v jeho pokoji nebo ve společenských místnostech.
Duhový dům provozuje Slezská diakonie. Původně předpokládané náklady projektu 150 milionů korun byly soutěžením sníženy na necelých 100 milionů korun. Z Regionálního operačního programu soudržnosti Moravskoslezsko přišlo 48 mil. korun, zbytek nákladů hradí město Ostrava. Jde o největší projekt financovaný z ROP Moravskoslezsko v oblasti sociálních služeb. Město teď čeká na přidělení státní dotace pro hrazení provozu, který by měl představovat asi 30 až 40 mil. korun ročně. Částečně ho bude hradit také město Ostrava. (vk)

duhovy-dum1duhovy-dum2duhovy-dum3duhovy-dum4duhovy-dum5

 


Město převzalo komunitní centrum

14. 12. 2012

V pátek 14. prosince dopoledne převzalo město od realizátora společnosti ALPINE Bau stavbu s pracovním názvem Komunitní centrum Ostrava. Duhový dům tak může začít sloužit (od března 2013) klientům, kteří na něj netrpělivě čekají.

Stavbu, která bude zkolaudována v lednu 2013, jsme převzali na základě znaleckého posudku dodaného 12. 12. 2012. Ten konstatoval, že centrum již nemá vady, které by bránily jeho užívání. Materiály, které byly použity v rozporu se schválenou projektovou dokumentací, budou předmětem dalšího vyjednávání se zhotovitelem stavby o snížení ceny díla. Penále z prodlení za pozdní předání díla společností ALPINE Bau městu bude předmětem dalších jednání.

Srpnový znalecký posudek vytýkal realizátorovi stavby použití odlišného podlahového polystyrénu a jiný technologický postup než udávala projektová dokumentace. Následný znalecký posudek, jehož součástí byl statický výpočet, ukázal, že použití odlišného typu podlahového izolačního materiálu by pro daný typ využití neměl mít vliv na nosnost podlahové konstrukce, což vedlo znalce k doporučení stavbu převzít. Nutno zdůraznit, že problém s podlahami nebyl jediným důvodem, kterým bylo zpožděno dokončení stavby a předání díla investorovi.

Stavba komunitního centra v obvodu Mariánské Hory a Hulváky byla slavnostně zahájena 1. srpna 2011 a dokončena měla být do 44 týdnů (36 týdnů + 8 týdnů z dodatku smlouvy). Bezbariérové komunitní centrum je určeno lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou nesoběstační ve většině životních situací a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Svým klientům nabídne ubytovací služby – domov (18 míst), odlehčovací služby (pro 6 klientů) a ambulantní služby – denní stacionář pro 54 osob. Zaměstná až 39 lidí. Na výstavbu centra přispěla Evropská unie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Stavba s projektovanou cenou 150 milionů korun byla vysoutěžena za necelých 100 milionů korun včetně DPH.

Komunitní centrum bylo pojmenováno Duhový dům po jednom z návrhů, které do ankety zaslali občané města.

 


Komunitní centrum Ostrava má nový název

29. 8. 2012

Na počátku května letošního roku jsme se obrátili na širokou veřejnost s žádostí o účast v anketě o nové, výstižnější pojmenování tohoto zařízení. Anketa byla ukončena 15. června. Sešlo se téměř čtyřicet e-mailů, v řadě z nich byl více než jeden návrh na nové pojmenování KCO. Mnohé názvy byly inspirovány lokalitou, v níž se centrum nachází (Čertovka, Benátský vrch, Na kopečku), jiné jsou například reakcí na zaměření tohoto sociálního zařízení (Druhý domov, Hendi Camp, Důstojný svět), a podobně.

Do užšího výběru se nakonec dostaly názvy: Vivere, Zuzana, Duhový dům a Benátský vrch.

Podle hlasování výběrové komise se vítězným návrhem stal Duhový dům.

Komise byla složená ze zástupců města, rodičů – iniciátorů výstavby KCO a budoucího poskytovatele služeb KCO. Vítěz byl odměněn balíčkem dárkových a propagačních předmětů.

 


 

Vyberte nový název pro Komunitní centrum Ostrava

3. 5. 2012

Objekt Komunitního centra Ostrava (KCO) v obvodu Mariánské Hory - Hulváky, který vznikl z podnětu občanů města Ostravy, rodičů a osob se zdravotním postižením, má nyní prozatímní název, jenž zcela nevystihuje charakter a účel toto zařízení, které bude po svém dokončení sloužit lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením.  Město Ostrava se proto obrací na širokou veřejnost s žádostí o účast v anketě o nové, výstižnější pojmenování tohoto zařízení.

Ankety se můžete zúčastnit zasláním e-mailu s návrhem nového pojmenování KCO , a to na adresu anketa@ostrava.cz.

Anketa poběží do 15. června letošního roku.

O vítězném návrhu rozhodne porota složená ze zástupců města, rodičů – iniciátorů výstavby KCO a budoucího poskytovatele služeb KCO. Vítěz bude odměněn balíčkem dárkových a propagačních předmětů.


Výstavba Komunitního centra Ostrava úspěšně pokračuje

18. 11. 2011

Už více než tři a půl měsíce uplynuly od slavnostního položení základního kamene Komunitního centra Ostrava v Mařatkově ulici v obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Zhotovitel stavby se zavázal, že bude ukončena do 36 týdnů od jejího zahájení a zdá se, že vše jde podle plánu.

V současnosti probíhá zdění svislých obvodových konstrukcí apartmánové části centra, v části stacionáře jsou betonovány základy. Kromě toho se intenzívně pracuje na výstavbě a přeložkách inženýrských sítí. Subdodavatelské  firmy provádějící zdravotechniku, vytápění, elektroinstalace a tesařské práce by podle zhotovitele měly nastoupit od pondělí 21. listopadu. Protože počasí stavbařům stále přeje a denní teploty jsou stále technologicky vyhovující, o přerušení stavby se zatím neuvažuje. Práci by mohla přerušit pouze náhlá změna počasí.

Komunitní centrum bude sloužit lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, kteří nejsou soběstační ve většině životních situací a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Bude v něm pro ně zajištěn bezproblémový chod a bezbariérový provoz. Další informace viz níže.

Aktuální fotografie ze stavby z 17. 11. 2011:


Položení základního kamene

1. srpna 2011

Stavba Komunitního centra Ostrava v obvodu Mariánské Hory a Hulváky byla dnes slavnostně zahájena položením a vysvěcením základního kamene. Slavnostního aktu se zúčastnili biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowitz,  primátora města Ostravy Jiří Srba, ředitel úřadu regionální rady Moravskoslezsko David Sventek, ředitel divize Ostrava firmy Alpine BAU CZ Aleš Kramný a člen rady města Tomáš Sucharda, přítomni byli četní hosté.

Náměstek Jiří Srba v úvodním proslovu zhodnotil stavbu jako zařízení nadčasového typu, které bylo na tomto území plánováno již řadu let a nyní se dočká realizace. David Sventek uvedl, že komunitní centrum vzbudilo velký zájem i v Bruselu a bude největší sociálním projektem z evropských peněz v tomto regionu. Za zhotovitele ředitel Aleš Kramný potvrdil termín dokončení stavby za 36 týdnů v požadované kvalitě.  Po svém projevu posvětil základní kámen biskup František Lobkowitz a na závěr připomněl za potencionální klienty budoucího centra Ján Žaludko význam celého projektu, který by měl sloužit k integraci handicapovaných do společnosti, dát jim jedinečnou šanci na důstojný a plnohodnotný život. Při poděkování všem, kdo se o centrum zasloužili, nezapomněl ani na Věru Rackovou, která stála u zrodu myšlenky na toto zařízení.


Osobnosti hovoří o projektu:


Informace o centru a jeho financování

Komunitní centrumKomunitní centrum je navrženo projektantem tak, aby v něm mohl být zajištěn bezproblémový chod a bezbariérový provoz pro ty, jimž je centrum určeno – tedy lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou nesoběstační ve většině životních situací a jsou závislí na pomoci jiné osoby.

Výstavba Komunitního centra je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Jedná se o největší evropskou investici z ROP Moravskoslezsko v oblasti sociálních služeb v letech 2007 - 2013. Evropská dotace činila původně zhruba 80,5 milionu korun, projekt dofinancovává ze svých zdrojů statutární město Ostrava. Část projektu, výstavbu jednoho z apartmánových domů, bude financovat město Ostrava v plné výši. Původně činily předpokládané celkové finanční náklady na stavbu téměř 150 miliónů korun, po veřejné soutěži byla tato částka snížena na necelých 100 miliónů korun včetně DPH, procentuálně k tomu se sníží i evropská dotace.

O realizátorovi stavby rozhodla Rada města Ostravy na svém jednání 14. června na základě doporučení hodnotící komise. Z celkem devíti podaných nabídek firem byla vybrána společnost ALPINE Bau CZ s.r. o.

Zařízení na evropské úrovni, které vznikne v souladu s hlavními principy transformace pobytových zařízení, jimiž jsou humanizace, individualizace a integrace sociálních služeb, zaměstná až 39 lidí. Svým klientům nabídne ubytovací služby – domov (18 míst), odlehčovací služby (pro 6 klientů) a ambulantní služby – denní stacionář pro 54 osob.

Termín:

Stavba má být dokončena nejpozději do 36 týdnů od převzetí staveniště dodavatelem (tedy od 1. 8. 2011).


Budoucí podoba centra

Komunitní centrum Ostrava bude tvořeno dvěma základními provozy: stacionářem s denním provozem a bydlením s podporou, ve kterém budou respektována práva uživatele na vlastní soukromí.

APARTMÁNOVÉ BYDLENÍ

Chodbaje umístěno do tří obytných bloků, vzájemně propojených spojovací chodbou – koridorem. Každý blok je tvořen šesti obytnými buňkami po jednom lůžku a sedmou buňkou se dvěma lůžky pro odlehčovací službu, společnými prostory (kuchyně, jídelna, obývací část), hygienickým zařízením s asistencí, kanceláří a zázemím personálu. U každého apartmánového domu bude vybudován klidový prostor – obytné atrium, které bude přístupné z jednotlivých pokojů a umožní venkovní relaxaci v chráněném prostředí se zelení.  Interiér je navržen ve třech barevných variantách, různými barvami budou od sebe odlišeny jednotlivé bloky. Obyvatelé si budou moci vybrat z barevné kombinace v zelenočervených odstínech nebo zelenožlutých barvách povrchů podlah a tomu odpovídající barevnost stěn. Nábytek bude jednotný, hlavní důraz je kladen na praktičnost, správné výškové umístění a kvalitu materiálů.

Prostor apartmánu je rozdělen na vstupní část, koupelnu s WC a obytnou místnost s kuchyňským koutem. V předsíňce se nachází odkládací stěna, botník a je zde i místo k odložení druhého invalidního vozíku. V koupelně je umístěn sprchový kout, umývadlo a WC mísa. Všechny pokoje jsou vybaveny nábytkem umožňující jejich užívání osobami hendikepovanými - kuchyňský minikout  je výškově nastavitelný s možností podjetí pod kuchyňskou desku, je zde polohovatelná postel, noční stolek s výsuvným ramenem pro odložení věcí. Sestava skříní umožňuje dosáhnout na poličky osobám na vozíku. V předsíni je možno umístit náhradní vozík, nad ním je skříňka na čepice a šály, dále předsíňová odkládací stěna na kabáty se zrcadlem a botník. Sestava skříní pokračuje po stěně dále do pokoje, je rozdělena na část úložnou pro uskladnění šatstva a prádla, a na část společenskou s výsuvným stolkem, policí pro TV a videotechniku. U okna je zakončena stolem pro PC a horní policí. V každém pokoji bude umístěna skládací židle pro návštěvy, v některých pokojích možnost umístění polohovacího křesla.  Kuchyňský minikout obsahuje dřez, pracovní plochu, dvouplotýnkový vařič, lednici, skříňku, pojízdný kontejner, digestoř, odkládací polici a drátěný program. Dvoulůžkový pokoj se liší od jednolůžkového zkrácenou sestavou skříní, vypuštěním pracovního stolu pro PC a umístěním ještě jedné postele a nočního stolku namísto nich.

Apartmány jsou mezi sebou odděleny zahradou se vstupy z jednotlivých buněk a společného prostoru. Spojovací chodba se samostatnými vstupy na západní straně propojuje všechny apartmány a navazuje na vstupní halu denního stacionáře. Z propojovacího koridoru se vstupuje do společenské části s kuchyňkou, dále do chodby, z které jsou přístupny jednotlivé pokoje a zázemí apartmánových bloků. Společenská část obsahuje obývací pokoj, jídelnu a přípravnu jídla. V obývacím pokoji je umístěno sezení u šestibokého stolu v pohodlných křesílkách, dvě sedačky s odkládacími konferenčními stolky a stěna s televizí, audio a video technikou. V jídelně jsou umístěny dva větší jídelní stoly a židle pro osm osob. Přípravnu jídla pak tvoří kuchyňská linka s varným centrem, dřezem, myčkou, lednicí, mrazničkou a skříněmi na uskladnění potravin. Kuchyňská linka má dvě výškové úrovně pracovní plochy a umožňuje přípravu jídla obslužným personálem i osobami hendikepovanými. Od jídelny je kuchyňský kout oddělen pultovou odkládací skříňkou.

DENNÍ STACIONÁŘ

V levé části od vstupní haly se nachází denní stacionář pro těžce tělesně postižené ve věku 16 - 64 let.  Stacionář jim má umožnit seberealizaci mimo domov a zajistit pravidelné a odborné rehabilitace. V objektu bude multifunkční společenský prostor s jídelnou a kuchyňkou, rehabilitační provozy, tělocvična, chráněné dílny, hygienické zázemí a šatny. Multifunkční společenský prostor je rozdělen na několik částí, které volně přecházejí jedna ve druhou a to: posezení pro relaxaci, četbu a sledování TV, práce na počítačích, hudební koutek včetně audio techniky, pracovní stoly pro různé činnosti denního stacionáře. Tělocvična je rozdělena páskami v podlahové krytině na dva kurty hry Boccia, celý prostor tělocvičny však slouží i k jiným účelům a je ho možno shrnovací stěnou propojit s multifunkční místností. Uprostřed všech provozů denního stacionáře je umístěno atrium se zelení a možností posezení a relaxace.

Závěr

Projekt Komunitního centra Ostrava představuje vytvoření vnitřního prostoru přízemní stavby pavilónového bydlení a denního stacionáře, má za úkol ověřit možnosti menšího zařízení rodinného typu se sociálními službami pod jednou střechou. Vytváří bezbariérové prostředí, které je z hlediska možnosti dobrého pohybu a orientace příjemné a vstřícné pro všechny klienty bez rozdílu postižení.


Celkový pohled - vizualizace a umístění v lokalitě

logo ROP

 Komunitní centrum Ostrava má nový název

29. 8. 2012

Na počátku května letošního roku jsme se obrátili na širokou veřejnost s žádostí o účast v anketě o nové, výstižnější pojmenování tohoto zařízení. Anketa byla ukončena 15. června. Sešlo se téměř čtyřicet e-mailů, v řadě z nich byl více než jeden návrh na nové pojmenování KCO. Mnohé názvy byly inspirovány lokalitou, v níž se centrum nachází (Čertovka, Benátský vrch, Na kopečku), jiné jsou například reakcí na zaměření tohoto sociálního zařízení (Druhý domov, Hendi Camp, Důstojný svět), a podobně.

Do užšího výběru se nakonec dostaly názvy: Vivere, Zuzana, Duhový dům a Benátský vrch.

Podle hlasování výběrové komise se vítězným návrhem stal Duhový dům.

Komise byla složená ze zástupců města, rodičů – iniciátorů výstavby KCO a budoucího poskytovatele služeb KCO. Vítěz byl odměněn balíčkem dárkových a propagačních předmětů.

 


 

Vyberte nový název pro Komunitní centrum Ostrava

3. 5. 2012

Objekt Komunitního centra Ostrava (KCO) v obvodu Mariánské Hory - Hulváky, který vznikl z podnětu občanů města Ostravy, rodičů a osob se zdravotním postižením, má nyní prozatímní název, jenž zcela nevystihuje charakter a účel toto zařízení, které bude po svém dokončení sloužit lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením.  Město Ostrava se proto obrací na širokou veřejnost s žádostí o účast v anketě o nové, výstižnější pojmenování tohoto zařízení.

Ankety se můžete zúčastnit zasláním e-mailu s návrhem nového pojmenování KCO , a to na adresu anketa@ostrava.cz.

Anketa poběží do 15. června letošního roku.

O vítězném návrhu rozhodne porota složená ze zástupců města, rodičů – iniciátorů výstavby KCO a budoucího poskytovatele služeb KCO. Vítěz bude odměněn balíčkem dárkových a propagačních předmětů.


Výstavba Komunitního centra Ostrava úspěšně pokračuje

18. 11. 2011

Už více než tři a půl měsíce uplynuly od slavnostního položení základního kamene Komunitního centra Ostrava v Mařatkově ulici v obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Zhotovitel stavby se zavázal, že bude ukončena do 36 týdnů od jejího zahájení a zdá se, že vše jde podle plánu.

V současnosti probíhá zdění svislých obvodových konstrukcí apartmánové části centra, v části stacionáře jsou betonovány základy. Kromě toho se intenzívně pracuje na výstavbě a přeložkách inženýrských sítí. Subdodavatelské  firmy provádějící zdravotechniku, vytápění, elektroinstalace a tesařské práce by podle zhotovitele měly nastoupit od pondělí 21. listopadu. Protože počasí stavbařům stále přeje a denní teploty jsou stále technologicky vyhovující, o přerušení stavby se zatím neuvažuje. Práci by mohla přerušit pouze náhlá změna počasí.

Komunitní centrum bude sloužit lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, kteří nejsou soběstační ve většině životních situací a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Bude v něm pro ně zajištěn bezproblémový chod a bezbariérový provoz. Další informace viz níže.

Aktuální fotografie ze stavby z 17. 11. 2011:


Položení základního kamene

1. srpna 2011

Stavba Komunitního centra Ostrava v obvodu Mariánské Hory a Hulváky byla dnes slavnostně zahájena položením a vysvěcením základního kamene. Slavnostního aktu se zúčastnili biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowitz,  primátora města Ostravy Jiří Srba, ředitel úřadu regionální rady Moravskoslezsko David Sventek, ředitel divize Ostrava firmy Alpine BAU CZ Aleš Kramný a člen rady města Tomáš Sucharda, přítomni byli četní hosté.

Náměstek Jiří Srba v úvodním proslovu zhodnotil stavbu jako zařízení nadčasového typu, které bylo na tomto území plánováno již řadu let a nyní se dočká realizace. David Sventek uvedl, že komunitní centrum vzbudilo velký zájem i v Bruselu a bude největší sociálním projektem z evropských peněz v tomto regionu. Za zhotovitele ředitel Aleš Kramný potvrdil termín dokončení stavby za 36 týdnů v požadované kvalitě.  Po svém projevu posvětil základní kámen biskup František Lobkowitz a na závěr připomněl za potencionální klienty budoucího centra Ján Žaludko význam celého projektu, který by měl sloužit k integraci handicapovaných do společnosti, dát jim jedinečnou šanci na důstojný a plnohodnotný život. Při poděkování všem, kdo se o centrum zasloužili, nezapomněl ani na Věru Rackovou, která stála u zrodu myšlenky na toto zařízení.


Osobnosti hovoří o projektu:


Informace o centru a jeho financování

Komunitní centrumKomunitní centrum je navrženo projektantem tak, aby v něm mohl být zajištěn bezproblémový chod a bezbariérový provoz pro ty, jimž je centrum určeno – tedy lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou nesoběstační ve většině životních situací a jsou závislí na pomoci jiné osoby.

Výstavba Komunitního centra je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Jedná se o největší evropskou investici z ROP Moravskoslezsko v oblasti sociálních služeb v letech 2007 - 2013. Evropská dotace činila původně zhruba 80,5 milionu korun, projekt dofinancovává ze svých zdrojů statutární město Ostrava. Část projektu, výstavbu jednoho z apartmánových domů, bude financovat město Ostrava v plné výši. Původně činily předpokládané celkové finanční náklady na stavbu téměř 150 miliónů korun, po veřejné soutěži byla tato částka snížena na necelých 100 miliónů korun včetně DPH, procentuálně k tomu se sníží i evropská dotace.

O realizátorovi stavby rozhodla Rada města Ostravy na svém jednání 14. června na základě doporučení hodnotící komise. Z celkem devíti podaných nabídek firem byla vybrána společnost ALPINE Bau CZ s.r. o.

Zařízení na evropské úrovni, které vznikne v souladu s hlavními principy transformace pobytových zařízení, jimiž jsou humanizace, individualizace a integrace sociálních služeb, zaměstná až 39 lidí. Svým klientům nabídne ubytovací služby – domov (18 míst), odlehčovací služby (pro 6 klientů) a ambulantní služby – denní stacionář pro 54 osob.

Termín:

Stavba má být dokončena nejpozději do 36 týdnů od převzetí staveniště dodavatelem (tedy od 1. 8. 2011).


Budoucí podoba centra

Komunitní centrum Ostrava bude tvořeno dvěma základními provozy: stacionářem s denním provozem a bydlením s podporou, ve kterém budou respektována práva uživatele na vlastní soukromí.

APARTMÁNOVÉ BYDLENÍ

Chodbaje umístěno do tří obytných bloků, vzájemně propojených spojovací chodbou – koridorem. Každý blok je tvořen šesti obytnými buňkami po jednom lůžku a sedmou buňkou se dvěma lůžky pro odlehčovací službu, společnými prostory (kuchyně, jídelna, obývací část), hygienickým zařízením s asistencí, kanceláří a zázemím personálu. U každého apartmánového domu bude vybudován klidový prostor – obytné atrium, které bude přístupné z jednotlivých pokojů a umožní venkovní relaxaci v chráněném prostředí se zelení.  Interiér je navržen ve třech barevných variantách, různými barvami budou od sebe odlišeny jednotlivé bloky. Obyvatelé si budou moci vybrat z barevné kombinace v zelenočervených odstínech nebo zelenožlutých barvách povrchů podlah a tomu odpovídající barevnost stěn. Nábytek bude jednotný, hlavní důraz je kladen na praktičnost, správné výškové umístění a kvalitu materiálů.

Prostor apartmánu je rozdělen na vstupní část, koupelnu s WC a obytnou místnost s kuchyňským koutem. V předsíňce se nachází odkládací stěna, botník a je zde i místo k odložení druhého invalidního vozíku. V koupelně je umístěn sprchový kout, umývadlo a WC mísa. Všechny pokoje jsou vybaveny nábytkem umožňující jejich užívání osobami hendikepovanými - kuchyňský minikout  je výškově nastavitelný s možností podjetí pod kuchyňskou desku, je zde polohovatelná postel, noční stolek s výsuvným ramenem pro odložení věcí. Sestava skříní umožňuje dosáhnout na poličky osobám na vozíku. V předsíni je možno umístit náhradní vozík, nad ním je skříňka na čepice a šály, dále předsíňová odkládací stěna na kabáty se zrcadlem a botník. Sestava skříní pokračuje po stěně dále do pokoje, je rozdělena na část úložnou pro uskladnění šatstva a prádla, a na část společenskou s výsuvným stolkem, policí pro TV a videotechniku. U okna je zakončena stolem pro PC a horní policí. V každém pokoji bude umístěna skládací židle pro návštěvy, v některých pokojích možnost umístění polohovacího křesla.  Kuchyňský minikout obsahuje dřez, pracovní plochu, dvouplotýnkový vařič, lednici, skříňku, pojízdný kontejner, digestoř, odkládací polici a drátěný program. Dvoulůžkový pokoj se liší od jednolůžkového zkrácenou sestavou skříní, vypuštěním pracovního stolu pro PC a umístěním ještě jedné postele a nočního stolku namísto nich.

Apartmány jsou mezi sebou odděleny zahradou se vstupy z jednotlivých buněk a společného prostoru. Spojovací chodba se samostatnými vstupy na západní straně propojuje všechny apartmány a navazuje na vstupní halu denního stacionáře. Z propojovacího koridoru se vstupuje do společenské části s kuchyňkou, dále do chodby, z které jsou přístupny jednotlivé pokoje a zázemí apartmánových bloků. Společenská část obsahuje obývací pokoj, jídelnu a přípravnu jídla. V obývacím pokoji je umístěno sezení u šestibokého stolu v pohodlných křesílkách, dvě sedačky s odkládacími konferenčními stolky a stěna s televizí, audio a video technikou. V jídelně jsou umístěny dva větší jídelní stoly a židle pro osm osob. Přípravnu jídla pak tvoří kuchyňská linka s varným centrem, dřezem, myčkou, lednicí, mrazničkou a skříněmi na uskladnění potravin. Kuchyňská linka má dvě výškové úrovně pracovní plochy a umožňuje přípravu jídla obslužným personálem i osobami hendikepovanými. Od jídelny je kuchyňský kout oddělen pultovou odkládací skříňkou.

DENNÍ STACIONÁŘ

V levé části od vstupní haly se nachází denní stacionář pro těžce tělesně postižené ve věku 16 - 64 let.  Stacionář jim má umožnit seberealizaci mimo domov a zajistit pravidelné a odborné rehabilitace. V objektu bude multifunkční společenský prostor s jídelnou a kuchyňkou, rehabilitační provozy, tělocvična, chráněné dílny, hygienické zázemí a šatny. Multifunkční společenský prostor je rozdělen na několik částí, které volně přecházejí jedna ve druhou a to: posezení pro relaxaci, četbu a sledování TV, práce na počítačích, hudební koutek včetně audio techniky, pracovní stoly pro různé činnosti denního stacionáře. Tělocvična je rozdělena páskami v podlahové krytině na dva kurty hry Boccia, celý prostor tělocvičny však slouží i k jiným účelům a je ho možno shrnovací stěnou propojit s multifunkční místností. Uprostřed všech provozů denního stacionáře je umístěno atrium se zelení a možností posezení a relaxace.

Závěr

Projekt Komunitního centra Ostrava představuje vytvoření vnitřního prostoru přízemní stavby pavilónového bydlení a denního stacionáře, má za úkol ověřit možnosti menšího zařízení rodinného typu se sociálními službami pod jednou střechou. Vytváří bezbariérové prostředí, které je z hlediska možnosti dobrého pohybu a orientace příjemné a vstřícné pro všechny klienty bez rozdílu postižení.


Celkový pohled - vizualizace a umístění v lokalitě

logo ROP