Historické snímky sadů z Archivu města Ostravy

Na místě, kde původně stávala střelnice a okolo řeky se vinuly přilehlé louky, vyrostla nová radnice s rozsáhlým upraveným parkem

Budova střelnice

(před rokem 1918)Střelnice

Jubilejní sad

(před rokem 1918)

Vodní plocha

Starý altán

(blíže neurčeno)

Altán

         Busta byla dobře viditelná

             (poč. 60. let 20. století)

Busta

      Úprava parku před bustou

          (poč. 60. let 20. století)

Kašna

      Bohaté vodní plochy parku

                      (asi 1938)

Park

                    Růžový sad

          (poč. 60. let 20. století)

Růže

   Restaurace byla součástí sadu

              (30. léta 20. století)

Restaurace

        Místo procházek i posezení 

                      (rok 1958)

U radnice