Právní předpisy

Statut města Ostravy, Vyhlášky statutárního města Ostravy, Nařízení statutárního města Ostravy

 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města vydané statutárním městem Ostrava v letech 1990 až 2003 jsou k nahlédnutí na magistrátu města Ostravy, odboru legislativním a právním.