Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volby

Poslední změna: Středa 06.09.2017 16:01 - Lukša Lukáš
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Kontaktní osoby Magistrátu města Ostravy pro úsek voleb

, vedoucí oddělení správních činností, tel. 599 443 609

, vedoucí oddělení středisko informačních služeb, tel. 599 443 335 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 19. dubna 2017 zveřejněným pod č. 135/2017 Sb. byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dny konání voleb byly stanoveny na pátek 20. října a sobotu 21. října 2017.

Seznam volebních místností naleznete pod tímto odkazem

Právní předpisy 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Senátu“)

Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, v platném znění.  

Volba prezidenta republiky 2018

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 23. srpna 2017 zveřejněným pod č. 275/2017 Sb. byla vyhlášena volba prezidenta republiky. Dny konání volby byly stanoveny na pátek 12. ledna a sobotu 13. ledna 2018.

Právní předpisy 

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbě prezidenta republiky“);

Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů;

 

Odkazy k volbám:

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

volba prezidenta republiky na stránkách Ministerstva vnitra České republiky 

volby na stránkách Moravskoslezského kraje