Podpora obnovy reklamního označení provozoven

Podmínky dotačního programu Podpora obnovy reklamního označení provozoven na území města Ostravy vymezeném v Nařízení města č. 11/2019, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu v roce 2020

Statutární město Ostrava chce aktivně podpořit v rámci dotačního programu obnovu a výměnu reklamního označení stávajících provozoven s cílem dosáhnout jejího kultivovaného provedení zejména ve veřejném prostoru. Účelem dotace je podpora obnovy označení provozoven dle dokumentu „OSTRAVA 360“ část B1 u provozoven, které se nachází na území města Ostravy vymezeném v Nařízení.
Dotace bude podporovat kvalitu a úroveň celkového grafického zpracování exteriéru provozovny a to včetně jejího reklamního označení s výjimkou markýz. Je určena konkrétně na úhradu nákladů na návrh celkového grafického zpracování exteriéru provozovny včetně reklamního označení, jeho výrobu a instalaci.

V textech uváděný odbor „Útvar hlavního architekta a stavebního řádu“ je s platností od 1.6.2020 přejmenován na „Odbor územního plánování a stavebního řádu“.

Přílohy:

 


Odkaz ke stažení a nainstalování programu Software602 Form Filler 4  

Manuál k programu

Postup při vyplňování žádosti

Technická podpora