Žádost o vydání závazného stanoviska podle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání závazného stanoviska podle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

 2. Základní informace k životní situaci

  Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší se vydává pro zdroje znečišťování ovzduší nevyjmenované v příloze č. 2  zákona  č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o závazné stanovisko podává ten, kdo zásah zamýšlí (např. stavebník - vlastník pozemku, investor stavby) nebo osoba k tomu zmocněná.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele a stavby (situační výkres). V případě staveb je nutno doložit projektovou dokumentaci nebo její část, která se vztahuje k stacionárnímu zdroji znečišťování ovzduší.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s náležitostmi.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

  Ing. Sylva Gärtnerová
  specialista ochrany ovzduší
  +420599442331 325 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Magdalena Geržová
  specialista ochrany ovzduší
  +420599443217 324 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Marie Havránková
  specialista ochrany ovzduší
  +420599442327 325 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osobní kontakt není nutný, žádost s náležitostmi je možno zaslat.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  -

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  -

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část konečného rozhodnutí (např. stavebního úřadu) se lze odvolat až po vydání tohoto rozhodnutí podáním učiněným u orgánu, který jej vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  -

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  29.09.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno