1. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku Statutárního města Ostrava

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  1. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku Statutárního města Ostrava

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o vyřizování žádostí o souhlas s umístěním  inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s tím související majetkoprávní vypořádání tj. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba na základě plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podáním písemné žádosti, která bude obsahovat:

  • zákres inž. sítí ve snímku katastrální mapy
  • zkrácenou technickou zprávu vztahující se k předmětu věcného břemene
  • stanoviska provozovatelů inž. sítí vztahující se k předmětu věcného břemene
  • stanovisko ÚHA  (Útvar hlavního architekta)
  • informaci o parcele
  • telefonní kontakt popř. e – mailovou adresu
  • v případě zastupování plnou moc k zastupování

   

  u podnikatelských subjektů popř.  podnikajících fyzických osob navíc:

  • kopie platného výpisu z obchodního rejstříku
  • kopie živnostenského listu
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • podáním písemné žádosti
 6. Na které instituci životní situaci řešit
  • Magistrát města Ostrava, odbor majetkový
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • zákres inž. sítí ve snímku katastrální mapy
  • zkrácenou technickou zprávu vztahující se k předmětu věcného břemene
  • stanoviska provozovatelů inž. sítí vztahující se k předmětu věcného břemene
  • stanovisko ÚHA a SŘ  (Útvar hlavního architekta a stavebního řádu)
  • informaci o parcele
  • v případě zastupování plnou moc k zastupování
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
  • lze podat i neformalizovanou písemnou žádost.
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene, a to:

  • geometrické zaměření (pokud nebylo dohodnuto jinak)
  • úplatu za zřízení věcného břemene
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání rady města popř. zastupitelstva města
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
  • Odbor hospodářské správy
  • Odbor investiční
  • Odbor dopravy
  • Odbor životního prostředí
  • příslušný městský obvod
  • aj. – vždy dle konkrétní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou po žadateli požadovány

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
  • podání žádosti o zřízení věcného břemene je možné řešit elektronickou poštou
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  20.04.2018

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno