Koupě nemovitosti do vlastnictví statutárního města Ostrava, prodej nemovitostí do vlastnictví třetích osob , směna nemovitostí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Koupě nemovitosti do vlastnictví statutárního města Ostrava, prodej nemovitostí do vlastnictví třetích osob , směna nemovitostí

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o

  • koupě nemovitostí z vlastnictví třetích osob do vlastnictví statutárního města Ostrava
  • prodej nemovitostí z vlastnictví statutárního města Ostrava do vlastnictví třetích osob
  • směna nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba na základě plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • podání písemné žádosti spolu se snímkem katastrální mapy, nebo snímkem územní informace, na kterém je zakreslen pozemek, nebo jeho část
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • podání písemné žádosti spolu se snímkem katastrální mapy, nebo snímkem územní informace, na kterém je zakreslen pozemek, nebo jeho část
 6. Na které instituci životní situaci řešit
  • Magistrát města Ostrava, odbor majetkový
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  • Magistrát města Ostravy, odbor majetkový, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava
  Pavlína Nogolová Bařinová
  referent převodu nemovitostí I.
  +420599443247 342 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Petra Brňáková
  referent evidence II.
  +420599443015 343 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Radmila Glosová
  referent evidence I.
  +420599443698 341 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Renáta Kozubová
  referent převodu nemovitostí I.
  +420599443070 353 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Marie Kučinská, MPA
  vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí
  +420599443424 347 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ivana Rehová Plačková
  referent převodu nemovitostí I.
  +420599442261 353 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Lenka Rozumová
  referent převodu nemovitostí I.
  +420599443020 342 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Milena Stromská
  referent majetkové správy
  +420599442881 114 / Edvarda Beneše
  Ing. Eva Tošenovjanová
  referent převodu nemovitostí II.
  +420599442379 342 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • údaje o žadateli (jméno, tel. kontakt, adresa, datum narození)
  • obec
  • katastrální území
  • parcelní číslo, u budovy číslo popisné  a číslo pozemku na němž budova stojí 
  • účel koupě popř.  důvod nabídky
  • požadovaná cena za nabízenou nemovitost, popř. znalecký posudek
  • u nemovitostí, z nichž nabízena pouze část, zákres ve snímku katastrální mapy, případně geometrický plán
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • nabídka k prodeji nemovitosti
  • lze podat i neformalizovanou písemnou žádost

   

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky se nehradí. Hradí se pouze náklady spojené s prodejem, a to poplatek ve výši 1000,-Kč za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, náklady na vypracování znaleckého posudku a geometrického plánu. Tyto náklady hradí kupující.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání Rady města a Zastupitelstva Města. Běžná doba vyřízení je většinou 6 měsíců.
  • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Útvar hlavního architekta, Odbor hospodářské správy, Odbor investiční, Odbor dopravy, Odbor životního prostředí, atd.  – vždy dle konkrétní situace.
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Útvar hlavního architekta
  • Odbor hospodářské správy
  • Odbor investiční
  • Odbor dopravy
  • Odbor životního prostředí
  • příslušný městský obvod
  • aj. – vždy dle konkrétní situace. 

   

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání žádosti o koupi, směnu nemovitosti je možné řešit elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  • Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence Zastupitelstva města, které je možné požádat o opětovné posouzení žádosti.
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Uplatňují se smluvní sankce v případě, že jsou sjednány ve smlouvách.
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  20.04.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno