Návrhy rozpočtů na rok 2023 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na léta 2024 - 2025 příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem SMO

Výhled

V souladu s ustanovením odstavců 1) a 3) § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje statutární město Ostrava

 

 

návrhy rozpočtů na rok 2023 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na léta 2024-2025 příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem statutárního města Ostravy, které bude projednávat rada města na svém zasedání dne 13. 12. 2022.

 

Rozpočty p.o. na rok 2023

Střednědobé výhledy rozpočtu p.o. na léta 2024 -2025