Divadlo

Divadla v Ostravě

Až do konce 90. let 19. století neměla Ostrava profesionální divadlo. Do města, kde se hovořilo česky, ale i polsky a zejména německy, začali s přílivem německého kapitálu přibývat noví obyvatelé. Upravení divadelního sálu v městské střelnici v roce 1881 umožnilo hostovat v Moravské Ostravě i velkým operním a operetním společnostem a po zahájení divadelního provozu v Deutsches Haus v roce 1895 mohlo německé publikum na Ostravsku pravidelně vídat provinční německá divadla z Rakousko-Uherska, Německa i pruského Slezska, ale hrál zde například i vídeňský Burghtheater.

V roce 1907 postavili ostravští Němci nové městské divadlo, které se brzy stalo významným centrem německého kulturního života na Ostravsku. Od roku 1908 začalo v Národním domě působit také české divadlo. K pestrosti divadelního života přispívaly i kabarety, které vznikaly především ve velkých hotelích; kabaretní večery však pěstovalo i české divadlo v Národním domě. Skutečný rozmach kulturního dění nastal až po vzniku Československé republiky v roce 1918, dalším významným obdobím pro ostravskou kulturu bylo poválečné období a pak 90. léta 20. století, kdy vznikaly další profesionální divadelní scény.

Národní divadlo moravskoslezské

DivadloADvoraka.jpgNárodní divadlo moravskoslezské datuje svou oficiální historii od 12. 8. 1919, kdy zahájilo uměleckou činnost představením Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Dnes v tomto největším a zároveň nejstarším ostravském profesionálním divadle působí čtyři stálé umělecké soubory – opera, činohra, opereta/muzikál a balet. Národní divadlo moravskoslezské sídlí ve dvou budovách – Divadle Jiřího Myrona (budova někdejšího Národního domu), kde se hrají operetní, muzikálové, činoherní a baletní inscenace, a v Divadle Antonína Dvořáka (někdejší Městské divadlo), kde můžete zhlédnout představení souborů opery, činohry a baletu.

Všechny soubory mají ve svém repertoáru díla českých a světových klasiků i současných autorů. Svou úrovní se dnes Národní divadlo moravskoslezské řadí ke špičce českého divadelního umění, což dokládají jak ocenění na divadelních festivalech, tak zájem domácích i zahraničních inscenátorů, choreografů i sólistů o práci v tomto divadle. Každoročně uvádějí všechny čtyři umělecké soubory ke dvacítce premiér, z toho 4-6 operních, 7-8 činoherních, 2 baletní, 4-6 operetních. Ročně navštíví téměř pět stovek představení NDM v obou divadelních budovách okolo 200 000 diváků.

Národní divadlo moravskoslezské, p.o.

Čs. legií 14, 701 04 Ostrava
tel.: +420 596 276 111
www.ndm.cz

Divadlo loutek Ostrava

DLO.jpgNa jaře 1918 vzniklo v někdejším ostravském hotelu Slavia stálé loutkové divadlo spolku Vlasta, které kromě pohádek hrálo i českou klasiku pro dospělé. Ale až v roce 1953 začalo psát svou novodobou, skutečně profesionální historii ostravské Divadlo loutek, jež v roce 1999 přesídlilo z budovy na Masarykově náměstí do nového, moderního sídla, plně vyhovujícího i nejnáročnějším požadavkům inscenátorů. Divadlo loutek dnes přináší pestrý repertoár inscenací, uspokojujících nároky širokého spektra diváků – od nejmenších dětí až po jejich rodiče. Od roku 1995 pořádá toto divadlo každé liché roky mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse Ostrava a od roku 2000 každé sudé roky Divadelní pouť bez bariér.

Divadlo loutek Ostrava, p.o.

Pivovarská 15, 729 82 Ostrava 1
tel.: +420 596 114 884
www.dlo-ostrava.cz

Divadlo Petra Bezruče

Divadlo_Petra_Bezruce.jpgDruhé nejstarší ostravské profesionální divadlo vzniklo těsně po válce, v roce 1945. Tehdy neslo název Kytice a bylo určeno především mladému publiku. Během let divadlo několikrát změnilo adresu i název. Dnes je provozuje soukromá Divadelní společnost Petra Bezruče, která je finančně podporována z městského rozpočtu. Repertoár divadla se soustřeďuje téměř výhradně na činoherní inscenace, i když se zde čas od času s úspěchem uvádějí i představení muzikálového charakteru. Divadlo se specifickou poetikou, blízkou mladému publiku, dává první umělecké příležitosti mladým režisérům a absolventům herectví ostravské Janáčkovy konzervatoře a vysokých uměleckých škol.

Divadelní společnost Petra Bezruče, s.r.o.

28. října 120, 702 00 Ostrava
tel.: +420 596 618 363
www.bezruci.cz

Komorní scéna Aréna

KSA.jpgPatří k nejmladším a zároveň také nejmenším divadelním scénám v České republice. Vznikla na půdě někdejšího Divadla hudby, které se v roce 1991 osamostatnilo a transformovalo do podoby mnohožánrové umělecké scény. Komorní scéna Aréna navázala na tradici malých generačních divadel a její profesionální činoherní soubor nabízí dnes zejména středoškolské a vysokoškolské mládeži nonkonformní představení studiového typu.

Také v tomto divadle nacházejí uplatnění mladé herecké i režisérské talenty, se zdejším souborem však pracovala i řada renomovaných a zkušených režisérských osobností, které si zde rády ověřují možnosti práce v komorním divadelním prostoru. Vedle vlastních inscenací nabízí Komorní scéna Aréna četné zajímavé hudební pořady, pořádá diskusní a klubové večery a vzdělávací pořady pro děti a mládež. Rovněž se podílí na organizaci mezinárodního folklorního festivalu Folklor bez hranic.

Komorní scéna Aréna, p.o.

28. října 2, 701 85 Ostrava
tel.: +420 596 130 622
tel. +420 595 155 955 (pokladna)
www.divadloarena.cz

Bílé divadlo

Bílé divadlo Ostrava je volné umělecké sdružení, které se zabývá jevištními i tzv. paradivadelními experimenty. Na Bílém divadle je nejpozoruhodnější to, že ho vytvářejí amatéři. Každý má svoje zaměstnání, inscenace dávají dohromady ve svém volném čase. Soubor začal v roce 1982 inscenací Hráz věčnosti, podle textů Bohumila Hrabala a od počátků se profiloval jako plenérové, happeningové divadlo s náročnou dramaturgií - Tristan a Isolda, Faust, Máchův Máj a další.

www.biledivadlo.cz