Turistická oblast Ostravsko

Obce turistické oblasti Ostravsko

Do turistické oblasti Ostravsko spadají mimo statutární město Ostrava také následující obce:

 

 

 

banner ROP

Projekt Akční plán 2012 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko je spolufinancován EU.