Železniční doprava

Dálkové a regionální železniční spoje

zeleznicniOstrava má 5 železničních nádraží. Nejvýznamnějším je Ostrava-Svinov, které prodělalo zásadní změny a modernizaci. Rekonstrukce, jejímž autorem je Václav Filandr, byla v roce 2007 oceněna cenou Grand Prix architektů. Ostrava hlavní nádraží se nachází v městské části Přívoz a do provozu bylo poprvé uvedeno v roce 1976. Na obou nádražích cestující naleznou i pobočky Ostravského informačního servisu, jehož pracovníci podávají komplexní informace o městě i okolí.

Dalšími jsou nádraží Ostrava-střed, Ostrava-Vítkovice a Ostrava-Kunčice. Z nádraží Ostrava-Svinov vychází také důležitá železniční trať ve směru na Opavu, nádražím Ostrava-střed projíždějí především vlaky ve směru na Frýdek-Místek a do pohoří Beskyd. Od konce roku 2007 je v provozu i nová železniční stanice Ostrava-Stodolní u Stodolní ulice, která výrazně zrychlí přepravu ve směru na Havířov. Další dvě železniční stanice Ostrava-Třebovice a Polanka nad Odrou mají pro dopravu menší význam.

Ostrava je spojena s Prahou denně také šesti až sedmi páry spojů vlaky Supercity „Pendolino“, které nabízí vysoký komfort a rychlost přepravy a navazují na služby Českých aerolinií. Současná jízdní doba činí cca 3 hodiny.
Partnerem Českých drah se od 15.6.2009 stala mezinárodní autopůjčovna Hertz, u které si zákazník může objednat přistavení vybraného automobilu na železniční stanice Ostrava hl. n. a Ostrava-Svinov. Automobil si lze objednat přes telefon na čísle 225 345 000 nebo prostřednictvím internetu, odkaz na rezervační formulář je na stránkách www.cd.cz nebo www.pendolino.cd.cz. Na nádraží pak zákazník dojde od vlaku k označenému meeting pointu autopůjčovny Hertz, kde na něj bude čekat řidič s klíčky od vybraného vozu. Pro zákazníky Českých drah navíc platí zvláštní ceník, který najdou na www.cd.cz. Držitelé In-karty dostanou navíc automaticky další slevu ve výši 7 % z půjčovného.

 

ČD centrum Ostrava-Svinov

Peterkova 79
721 00 Ostrava – Svinov
tel.: +420 972 761 398 (ČD – informace)
tel.: +420 972 111 111 (ČD – tel. ústředna)
email: OVASV@cdcentrum.cd.cz  
www.cd.cz 

ČD centrum Ostrava hlavní nádraží

Nádražní 196
702 20 Ostrava – Přívoz
tel.: +420 972 762 555 (ČD – informace)
tel.: +420 972 762 456 (ČD – mezin. pokladna)
tel.: +420 972 111 111 (ČD – tel. ústředna)
email: OVAHN@cdcentrum.cd.cz  
www.cd.cz