Prosinec 2010

Newsletter prosinec 2010

Všem čtenářům Cestování Newsletteru!!! přejeme pohodové vánoční svátky

a šťastné vykročení do nového roku 2011.

Pour Féliciter 2011

Jedinečná výstava o době Jana Lucemburského

„Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského.“ Tak zní celý název velkolepé výstavy o době Jana Lucemburského, která bude od 15. prosince k vidění v Ostravském muzeu. Výstava je oficiální součástí oslav 700. výročí od nástupu Lucemburské dynastie na český trůn. Hlavní kurátor výstavy a zároveň autor koncepce David Majer připravil s týmem odborníků velkolepý projekt, který by měl být realizován ve čtyřech segmentech. Návštěvníci mohou exponáty obdivovat až do 31. března příštího roku.
Úvodní segment nazvaný „První rytíř Evropy" představí dobu Jana Lucemburského v souladu s jeho pověstí statečného rytíře a častého účastníka turnajů, který neustále cestoval po Evropě. Unikátní expozice bude proto tvořena zbraněmi a zbrojí první poloviny 14. století. Součástí této části bude i nové, do nejmenších heraldicko-vexilologických a vojensko-strategických detailů zpracované dioráma jedné ze sekvencí bitvy u Kresčaku.

Druhá, historicko-archeologická část výstavy - „Ostrava středověká" - bude věnována speciálně oblasti moravsko-slezského pomezí a středověkým dějinám obou Ostrav. To vše bude zařazeno do kontextu dějin Moravy a Slezska v daném období. V rámci expozice budou vystaveny např. archeologické vykopávky, originální listiny a pečeti, ražby Jana Lucemburského nebo ukázky architektury a architektonické skulptury.

Třetí část nazvaná „Král cizinec" bude zpracována jako syntéza moravského a slezského umění 1. poloviny 14. století s výjimečnými časovými a teritoriálními přesahy. Velice zajímavý by měl být pokus o rekonstrukci uměleckého prostředí na dvoře královny - vdovy Elišky Rejčky v Brně. Prezentovány budou předměty, které spolu úzce souvisí, i když od konce 14. věku jejich vzájemné vztahy pomalu mizí (díla Mistra Michelské madony, rukopisy Elišky Rejčky, architektonické fragmenty z královské kaple na Starém Brně a transfery tamních fresek). Poprvé bude vystaveno několik luxusních kodexů olomoucké Kapitulní knihovny, které budou doplněny nádherným Gelnhausenovým kodexem a Zbraslavskou kronikou z Jihlavy.

Poslední segment „Král diplomat" představí velice atraktivní díla zlatnictví a uměleckého řemesla. Provenience vystavených předmětů bude velmi pestrá s poukazem na královy diplomatické schopnosti, pro něž byl ve své době velice ceněn. Mezi nejzajímavější exponáty patří část pokladu ze slezské Středy, kolekce pohřebních královských insignií Přemysla Otakara II. a pohřební koruna krále Rudolfa I. zvaného Kaše a několik předmětů z pokladu dómské pokladnice v Cáchách (relikviář sv. Simeona, zlacená agrafa se Zvěstováním Panny Marie). Poprvé bude v ucelené kolekci představena moravská a slezská sepulkrální skulptura.

www.ostrmuz.cz

Festival Souznění

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění proběhne od 16. do 19. prosince na několika místech Moravskoslezského kraje. Pestrý program nabízí v předvánočním čase po čtyři dny od čtvrtku do neděle nejenom koncerty a představení v zajímavých prostorách, ale také doprovodné výstavy, umělecká řemesla, filmové představení a slavnostní mši svatou. Součástí je i oblíbený Vánoční jarmark v Kozlovicích, letos rozšířený o nabídku regionálních kulinářských specialit. souzneniFestival probíhá v Ostravě, Kozlovicích a nově také v obci Václavovice. Tam také letošní ročník začíná a to koncertem adventní a duchovní hudby v kostele sv. Václava. V pátek 17. prosince si můžete duchovní a adventní hudbu poslechnout v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. V sobotu se festival přesouvá do Beskyd, kde je v obci Kozlovice připraven bohatý program včetně vánočního jarmarku, ukázky lidových řemesel a různých vystoupení. Tradičně se představí před zraky návštěvníků kovář, řezbář při výrobě betlémů a další řemeslníci při výrobě vánočních ozdob ze slámy a šustí, ručním malování vánočních baněk, zdobení perníků, háčkování a paličkování, při ručním tkaní koberců, výrobě zuberské výšivky (krajky), síťování, výrobě ozdobné i spotřební keramiky, při výrobě košíků a jiných věcí z proutí a při malování na skle. Návštěvníky čeká také ochutnávka a prodej specialit regionální a zahraniční tradiční kuchyně. Populární je také košt vína, piva, slivovice, vařonky a dalších speciálních nápojů.
V neděli 19. prosince proběhne slavnostní mše svatá v kostele Panny Marie Královny v Ostravě – Mariánských Horách. Festival vyvrcholí v Domě kultury města Ostravy, kde se odpoledne uskuteční setkání s lidovými tvůrci a uměleckými řemeslníky. Vše ukončí večerní galakoncert s úvodní filmovou projekcí. Průběžně můžete zhlédnout mezinárodní výstavu betlémů vyrobených významnými kumštýři i dětskými tvůrci.

www.souzneni-festival.cz

V Zoo Ostrava dokončují pavilon hrochů

V letošním roce panuje v ostravské zoologické zahradě opravdu čilý stavební ruch. Po dokončení expozice pro medvědy a hulmany Čitván a expozice s domácími zvířaty Na statku se na nový domov mohou těšit oblíbení hroši obojživelní. Kromě nich budou ve zrekonstruovaném pavilonu k vidění i nové druhy afrických zvířat – krokodýli štítnatí a ryby z jezera Tanganika. Stavební práce jsou dokončovány, následovat budou estetizační a dekorační práce uvnitř pavilonu, které potrvají do jara příštího roku.
Stary_pavilonCílem rekonstrukce starého objektu postaveného v 70. letech minulého století je především snížení nesmírně vysoké energetické náročnosti provozu pavilonu a zlepšení životních podmínek pro zde chovaná zvířata. V rámci stavebních úprav došlo k výměně střechy, vstupních vrat a velké části obvodového pláště budovy. Součástí projektu je také změna vytápění objektu ze stávající elektrické energie na obnovitelný zdroj energie, konkrétně dřevěné pelety, a zavedení alespoň jednoduché filtrace vody, která přispěje k větší čistotě v hroším bazénu a zásadně sníží i stávající velmi nepříjemný zápach v pavilonu.

Po_rekonstrukciPár hrochů obojživelných s mládětem pobývá po dobu rekonstrukce v prostorách po nosorožcích, kam bohužel nemají návštěvníci přístup. V letních měsících byli hroši k vidění alespoň ve venkovním výběhu.
Tolik potřebná rekonstrukce se mohla uskutečnit díky finančním prostředkům v rámci Finančního mechanismu Norsko (17,5 mil. Kč) a díky spolufinancování ze strany zřizovatele Zoo Ostrava - statutárního města Ostrava (19 mil. Kč).

Součástí rekonstruovaného pavilonu hrochů může být i nový atraktivní prvek – kostra hrocha obojživelného v životní velikosti. Zoologická zahrada Ostrava se nyní uchází o finanční podporu na tento projekt z programu Prazdroj lidem. Svými hlasy můžete pomoci i Vy! Bližší informace k projektu a způsobech hlasování najdete zde.

www.zoo-ostrava.cz

Dotace pro Marketingovou strategii schválena

Projekt Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko, jehož předkladatelem je statutární město Ostrava, byl doporučen k financování v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Rozhodl o tom Výbor Regionální rady na svém jednání ve středu 3. 11. Výše dotace pro turistickou oblast Ostravsko činí 1 990 405 Kč (92,5 % z celkových způsobilých výdajů).
V současné době se již dokončují práce na tvorbě Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko. Její jednotlivé části byly postupně zveřejňovány na stránkách statutárního města Ostravy www.ostrava.cz v sekci Turista (http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/turista/marketingova_strategie). Všichni aktéři působící v oblasti cestovního ruchu na území TO Ostravsko mohli jednotlivé části připomínkovat a vyjádřit své návrhy.

Zpracovaná Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko společně s akčním plánem na období jednoho roku bude předložena ke schválení Úřadu regionální rady v prosinci letošního roku. Jednou z aktivit akčního plánu je i vznik jednotky destinačního managementu turistické oblasti Ostravsko, který je podmínkou pro získání dotací v následujících letech.

Výstupy z Marketingové strategie, stejně tak jako zpracovaný marketingový a akční plán, budou představeny odborné veřejnosti dne 9. prosince 2010 v hotelu Park Inn Ostrava. V příštím roce budou probíhat workshop s aktéry cestovního ruchu za účelem vzniku jednotky destinačního managementu.

logo_ROP

Vánoční Ostrava

Ani letos nebude v Ostravě chybět tradiční vánoční program. Vánoční trhy se budou konat na Masarykově náměstí v centru Ostravy od 4. prosince, kdy se slavnostně rozsvítí vánoční strom. Kromě něj se návštěvníci mohou těšit na ledové kluziště či Ježíškovu poštu.
stromNa vánočních trzích na Masarykově náměstí nebudou ani letos chybět ukázky tradičních řemesel a oblíbený živý betlém se zvířaty. Nově přibude Ježíškova pošta, kde si děti mohou nechat orazítkovat dopisy s přáním pro Ježíška. Součástí bude také doprovodný program s vystoupením folklórních souborů či vánoční vláček pro nejmenší. Novinkou je i ledové kluziště pro veřejnost, které nabídne zábavu, diskotéky, exhibice, koncert a další bohatý program.

Na tradiční výstavu betlémů zve od 3. prosince Slezskoostravský hrad, o stříbrné neděli (11. a 12. prosince) pak proběhne na hradním nádvoří Vánoční jarmark. V sobotu 4. prosince se společně s čertem a Mikulášem můžete projet historickou tramvají.

Své brány návštěvníkům otevře v prosinci také Důl Michal. Celý měsíc (od 9-15 hodin) bude možné si prohlédnout výstavu hornických a lidových betlémů v řetízkových šatných. V sobotu 4. prosince proběhne tradiční hornická slavnost pořádaná na svátek sv. Barbory – „Skok přes kůži“ a 11. prosince se uskuteční závod RC modelů aut – „Havířský pohár“.

Ve středu 15. prosince můžete zavítat do katedrály Božského Spasitele na gospelový koncert americké skupiny Nate Brown & One Voice, která je v naší republice poprvé.

Návrhy na revitalizaci Černé louky vystaveny na radnici

Pokud jste nestihli zhlédnout návrhy na revitalizaci území Černé louky v Ostravě v rámci výstavy Dům a byt 2010, nezoufejte. Výstava je pro velký zájem veřejnosti opakována. Návrhy jsou k vidění od středy 24. listopadu v budově Nové radnice.
K vidění je všech 66 soutěžních návrhů, včetně vítězného a dalších čtyř oceněných. Výstava probíhá do 8. prosince v kabinetu architektury a urbanismu magistrátu ve čtvrtém patře budovy ostravské radnice. Expozice bude volně přístupná v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Ve středu 8. prosince od 10 hodin se bude v místě výstavy konat veřejnosti přístupný odborný seminář. Na tento workshop je třeba se přihlásit. Svou registraci prosím zasílejte na e-mailovou adresu: petra.lednicka@cenapp.cz

pozvanka

Do veřejné kombinované urbanistické soutěže o návrh revitalizace území Černé louky, kterou vyhlásilo město Ostrava, se do konce května 2010 registrovaly více než dvě stovky soutěžících od nás i ze zahraničí. Soutěž měla nastínit způsob řešení celého území. Odborná porota v čele s architektem Josefem Pleskotem vybrala v rámci dvoukolového hodnocení z celkem 66 návrhů 30, z nichž určila pět nejlepších. První cenu nakonec získal renomovaný ateliér Maxvan Architects + Urbanists z nizozemského Rotterdamu. Klastr Černá louka, jak byla lokalita nazvána, se stal pilotním projektem kandidatury Ostravy na Evropské hlavní město kultury 2015. Ideou soutěže bylo pozvednout Ostravu mezi evropská kulturní města. Tento cíl trvá, i když Ostrava v soutěži EHMK 2015 neuspěla.

Úspěšný Fam Trip

Hotel Park Inn Ostrava ve spolupráci se statutárním městem Ostrava a dalšími subjekty představil krásy největšího severomoravského města incomingovým agenturám, čímž podpořil cestovní ruch v celém regionu.
Největší ze čtyřhvězdičkových hotelů v Moravskoslezském kraji, hotel Park Inn, ukázal předním českým incomingovým agenturám krásy Ostravy. Během víkendového Fam Tripu, konajícího se od 12. do 14. listopadu 2010, hostil tento hotel sedm významných společností působících v incomingovém cestovním ruchu. Během programu byly prezentovány nejen hotelové služby a jeho prostředí, ale také kulturní a architektonická lákadla Ostravy. Pozornost se přitom nesoustředila pouze na Stodolní ulici. Bylo představeno hornické muzeum v Landek parku, Rotschildův zámeček ve Vítkovicích, vyhlídková věž ostravské Nové radnice a za asistence školeného průvodce i centrum města Ostravy. Největší zájem však vzbudila národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice a projekt její rekonstrukce.

Jak uvádí sales manager hotelu Park Inn a jeden z hlavních organizátorů celé akce David Karčmář, „sami zástupci prohlásili, že jim tato poznávací pracovní cesta opravdu dokonale a reálně přiblížila město Ostravu a její nabídku, takže pro příště budou zástupci CK schopni s potenciálními klienty mnohem lépe vyjednávat a argumentovat“.

Statutární město Ostrava připravilo pro zástupce incomingových agentur tašky s propagačními a prezentačními materiály, zařídilo prohlídku vyhlídkové věže Nové radnice i procházku po centru Ostravy s průvodcem Ostravského informačního servisu.

Dvanáct představitelů společností AIMS, American Express Business Travel, Concepts by Liberty, Czech-in, Pragin, Prague International a Viaperfecta se díky uskutečněnému Fam Tripu lépe seznámilo s Ostravou a dle jejich slov se sem budou rádi vracet i se svými klienty.

www.parkinn.cz/hotel-ostrava

Křest knihy o privilegiu krále Karla IV. pro Ostravu

archivV hudebním sále Knihovny města Ostravy byla v úterý 23. listopadu slavnostně představena kniha „Z vrozené dobrotivosti – privilegium Karla IV. pro Ostravu“ vydaná statutárním městem Ostrava a Archivem města Ostravy v nakladatelství Tilia Šenov.
Listina římského císaře a českého krále Karla IV. ze 17. května 1362, kterou panovník městu uděluje právo konání výročního trhu, je nejstarším dokumentem uloženým v Archivu města Ostravy. Latinský text významného privilegia je čtenáři představen v českém překladu Richarda Psíka. Díky úvodnímu diplomatickému zhodnocení bylo možné specifikovat i typ pečeti na listině, neboť ta byla v průběhu staletí zničena. Publikace přibližuje také život města ve 14. století s důrazem na výroční trh, který přispěl nejen k jeho hospodářskému rozvoji, ale také k vzestupu mezi sídly patřícími do rozsáhlé državy olomouckého biskupství. Text doplňuje stručný životopis iniciátora vydání privilegia olomouckého biskupa Jana Očka z Vlašimi či biskupského notáře Jana Milíče z Kroměříže a také „návod“ pro stanovení data trhu. Závěr přináší informace o způsobu uložení listiny od 16. století do současnosti.

Kniha o rozsahu 35 stran s řadou fotografií je doplněna anglickým, francouzským a německým resumé. Autorsky se na ní podíleli Richard Psík, Blažena Przybylová, Eva Rohlová a Šárka Glombíčková. Její cena je 125 Kč.

http://amo.ostrava.cz

Prosincové akce na věži

Ostravský informační servis připravil pro prosincové návštěvníky své pobočky na vyhlídkové věži Nové radnice zajímavé akce. V sobotu 4. prosince a v neděli 5. prosince vás zde bude čekat Mikuláš, ve dnech 24.-26. prosince si připomenete vánoční tradice.
Mikuláš společně s andělem a čertem budou na vyhlídkové věži odměňovat děti drobnými dárky za přednesenou básničku. Na ochozu si návštěvníci mohou poslechnout výklad průvodce.

Než zasednete ke štědrovečernímu stolu, můžete se na věži rozvzpomenout na vánoční tradice. Házení střevícem, pouštění lodiček z ořechové skořápky po vodě nebo na výrobu vánočních ozdob, to vše na vás čeká na vyhlídkové věži. Na Štědrý den je otevřeno od 9 do 14 hodin.

www.ostravainfo.cz

Česko opět hledá svůj EDEN

V polovině listopadu odstartoval již pátý ročník prestižní soutěže o titul evropské excelentní destinace EDEN. Pro letošek vybrali organizátoři jako téma obnovu hmotného dědictví ve spojitosti s cestovním ruchem.
Česká republika se do renomovaného soutěžního klání zapojuje už po třetí. Odborným garantem celého projektu v Česku je agentura CzechTourism. Evropským rájem se v sezóně 2010/2011 mohou stát regiony a mikroregiony mající ve svém katastru staré továrny přebudované na muzea, koncertní síně či galerie, staré železniční tratě nebo jiná dopravní zařízení přetvořená na turistické a naučné stezky. Do kategorie obnoveného hmotného dědictví budou podle pravidel EDENU patřit i bývalá vězení nyní otevřená veřejnosti s návštěvnickými centry, či staré pivovary nabízející prohlídkové okruhy. Oceněné mohou být i regiony, které pro turisty zpřístupnily vojenské prostory, kde pořádají pravidelné rekonstrukce bitev a jiné akce. Objekty na jejich území musí ovšem fungovat jako turistická atraktivita nejméně dva roky.

Aby byla daná oblast zvolena excelentní evropskou destinací, musí splnit několik základních požadavků. Odborná porota bude například hodnotit, zda je v daném regionu dostatek ubytovacích i stravovacích zařízení, dopravní infrastruktura i propracovaný informační systém. Posuzovat se bude i přístupnost a kvalita nabídky. Plusové body získá destinace také v případě, že bude zdejší turistický ruch pozitivně ovlivňovat život místní komunity a životní prostředí.

Do soutěže je zapojeno celkem 25 evropských zemí. Vítěz za Českou republiku bude slavnostně vyhlášen v květnu příštího roku. Bude moci používat prestižní logo EDEN a získá další marketingovou podporu. Uzávěrka soutěže je 18. února 2011.

www.eden-czechtourism.cz