Listopad 2010

Newsletter listopad 2010

Veletrh Tour Salon Poznaň 2010

Ve dnech 20. – 23. října se statutární město Ostrava zúčastnilo mezinárodního veletrhu Tour Salon 2010 v polské Poznani. Ostrava se jako partner Moravskoslezského kraje představila na stánku agentury CzechTourism. Součástí prezentace bylo i představení nej trendy místa České republiky – proslulé ulice Stodolní. Magistrát města Ostravy připravil pro návštěvníky veletrhu speciální informační leták a spot o této ulici, která nikdy nespí, a ve spolupráci s agenturou CzechTourism a agenturou Stodolni.cz také ochutnávku míchaných nápojů.

Poznan_2010Veletrhu se účastnilo téměř 1 000 vystavovatelů z 50 zemí světa a navštívilo jej 25 000 osob z řad profesionálů i odborné veřejnosti. Cílem účasti bylo prezentovat nabídku města Ostravy a turistického regionu Severní Morava a Slezsko, informovat zúčastněné zástupce touroperátorů/CA, médií a odborníků o nabídce oblasti, a podpořit zájem polských turistů o Ostravu a celý region. Ostrava nabídla největší lákadla a zajímavosti města a okolí, poutala i na významné sportovní a kulturní akce, které se zde pravidelně konají.

Zvláštní pozornost byla věnována ulici Stodolní, která je známá svou nabídkou zábavy. Přes šedesát barů, restaurací a zábavních podniků návštěvníkům nabízí vše, na co si lze vzpomenout.

Nejen pro tuto příležitost připravilo statutární město Ostrava nový informační leták o této nejznámější ostravské ulici. Leták je zaměřen především na cílovou skupinu mládež a střední generace, čemuž odpovídá jak obsah, tak netradiční grafické zpracování, které zcela jistě upoutá pozornost. Zpracovaný je v trojjazyčné mutaci (ČJ, AJ, PJ) a nabízí nejen základní informace o Stodolní, ale také tipy na top akce probíhající v Ostravě či na nejzajímavější turistické atraktivity. Co návštěvníci určitě ocení je mapa a seznam klubů na Stodolní ulici. Pokud jsou zde poprvé a nemají dosud svůj oblíbený podnik, tak mohou podniknout „Tour de Stodolní“ – od klubu ke klubu, každý si najde to své, mapa jim bude průvodcem. Nechybí ani důležité kontakty a informace (např. o dopravě).

stodolni_obalPropagační materiál je k dostání také na pobočkách Ostravského informačního servisu. Statutární město Ostrava jej pak využije na dalších prezentačních akcích a při propagaci na domácích i zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Rozjednaná je i spolupráce s kluby na Stodolní ulici. Zájemci si leták mohou stáhnout i z webových stránek města. Naleznou jej v sekci Turista, pod odkazem Prezentujte Ostravu – Prezentační materiály.

V rámci propagace Ostravy a Stodolní ulice proběhla také tisková konference s přibližně třiceti polskými novináři. Zástupci statutárního města Ostravy a agentury Stodolni.cz na ní představili možnosti vyžití v krajském městě. Na závěr konference byl promítán nový tříminutový video spot pro umocnění atmosféry Stodolní jako fenoménu ostravské zábavy.

Po celou dobu veletrhu probíhal na stánku doprovodný program, vystupovala například česká kapela Marian 333, která hraje v klubech na ulici Stodolní. Pro návštěvníky byla každý den připravena soutěž o zajímavé ceny včetně ubytování v Ostravě pro dvě osoby. Příchozí mohli také zavítat k pivnímu baru s osmi druhy českých piv stejně jako k baru s koktejly. K nápoji dostávali menu lístek s cenami nápojů v polské měně, aby měli představu, kolik stojí drinky na Stodolní ulici.

Prezentace Ostravy na veletrhu Tour Salon 2010 se setkala s velkým zájmem nejen ze strany odborné veřejnosti, ale také běžných návštěvníků.

 

Architekt Josef Pleskot představil budoucnost Trojhalí

pleskot-vizualizace-webTrojhalí neboli budovy bývalé elektrocentrály a energetické ústředny (tzv. dvojhalí) na území Nové Karoliny v centru Ostravy projde zajímavou rekonstrukcí. Svůj návrh na úpravu těchto historických budov představil architekt Josef Pleskot. K radosti památkářů zůstane celý vnitřní prostor volný, nic se nebude vestavovat ani upravovat. Využití prostoru dvojhalí se bude řídit zájmy a potřebami občanů – může být využíváno jako koncertní hala, výstavní prostor, tržnice nebo hřiště, v zimě případně jako zastřešené kluziště a tak dále. Vedlejší menší hala by měla sloužit sportu.
„Když jsem si uvědomil, že dvojhalí zabírá zhruba stejnou plochu jako Masarykovo náměstí a že má dobrou střechu, napadlo mne řešit je jako průchozí zastřešené náměstí s co nejveřejnějším využitím,“ vysvětlil hlavní myšlenku svého návrhu Josef Pleskot.

Veškeré zázemí pro všechny tři haly bude umístěno v podzemí, a to s největším komfortem a bezpečím. Vstup do podzemí bude řešen zvenčí i zevnitř, hovoří se také o spojení s parkovišti v areálu Nové Karoliny. Hala dvojhalí by primárně neměla být vytápěná, ale za určitých podmínek by bylo možné v ní teplotu zvýšit. Vytápěný by naopak měl být objekt někdejší elektrocentrály (takzvané jednohalí).

„Chceme rovněž dospět k tomu, aby Trojhalí bylo propojeno s městem i oblastí Dolních Vítkovic, a to jak pěšky tak i tramvají nebo trolejbusem, aby bylo lidem dobře a pohodlně přístupné,“ dodal architekt Pleskot.

Zářijové zastupitelstvo města schválilo návrh založení zájmového sdružení právnických osob s názvem Trojhalí Karolina. Zakládajícími členy sdružení, které bude mít širší rozsah působnosti, mají být Vítkovice Holding, Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, zájmové sdružení Dolní oblast Vítkovice a město Ostrava, počítá se i s Moravskoslezským krajem. Historické budovy včetně pozemků pod nimi budou převedeny do vlastnictví sdružení formou daru. Tak bude mít město záruku, že neztratí nad nakládáním s historickými budovami kontrolu.

K rekonstrukci obou památkově chráněných objektů, pro niž budou využity především prostředky Evropské unie, by mělo dojít v letech 2011-2012. Odhadované náklady se pohybují okolo 300 milionů korun.

 

Příběh planety Země na Černé louce

V pondělí 11. října se na výstavišti Černá louka konalo slavnostní zahájení unikátní výstavy Příběh planety Země, kterou ve spolupráci s Národním muzeem Praha připravily instituce a podniky podporující vznik Světa techniky, nového místa pro zábavu, vzdělávání i výzkum v Ostravě. Hostem vernisáže byl také premiér České republiky Petr Nečas.
planeta-web-3Výstava mapuje vznik naší planety a poutavou formou seznamuje návštěvníky s nejdůležitějšími geologickými procesy a jednotlivými vývojovými etapami života na ní, od jejího vzniku až po současnost a blízkou budoucnost. Expozice rozkládající se na ploše 620 m2 zahrnuje simulaci přírodních jevů. Hlavními exponáty jsou mimořádně vzácné meteority, unikátní fosílie, rekonstrukce exotických biotopů a modely pravěkých zvířat. Návštěvník si prožije cestu do středu Země a do nitra sopky, chůzi po žhavé lávě a zemětřesení na vlastní kůži. Zajímavá je doprovodná počítačová hra na dotykových obrazovkách, jejímž prostřednictvím mohou návštěvníci mezi sebou soutěžit ve svých znalostech o přírodní historii naší planety.

Výstava, která je určena široké veřejnosti, zejména pak mládeži, je první z řady popularizačních akcí Světa techniky – Science and Technology centra Ostrava pro popularizaci technických oborů a přírodních věd, které bude umístěno v areálu Dolní oblasti Vítkovic.Výstavu si z Národního muzea vypůjčila Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, která má zájem na popularizaci přírodovědných a technických oborů.

www.cerna-louka.cz
www.svet-techniky-ostrava.cz

 

Nová expozice v Muzeu Mlejn

Muzeum Mlejn, které bylo otevřeno 7. listopadu 2009 u příležitosti 123. výročí založení Krupného mlýna Samuely & Wechsberg, představuje historii ostravských mlýnů, Mlýnského náhonu a Valchařské strouhy. Od čtvrtka 11. listopadu se jeho sbírky rozrostou o novou expozici ručních šrotovníků a mlýnků na obilí, které doplní současné exponáty muzea. K vidění budou mlýnky nejen tuzemské, ale také pocházející z Rakouska-Uherska, Německa, Francie, Švédska, Anglie a pochopitelně z kolébky vzniku těchto strojků – Spojených států amerických.
Informace o stávající expozici si návštěvník může přečíst na informačních panelech nebo v elektronické podobě. V muzeu jsou ukázky dokumentace, dobových předmětů z mlýnů, domácností, nářadí sekerníků a zedníků. Zajímavá je i sbírka peněz, kterými se platilo v době, kdy mlýny ještě fungovaly a další drobné maličkosti z doby Františka Josefa I. a první čs. republiky.

mlynkyNová expozice ručních mlýnků zahrnuje nejen strojky historické (nejstarší exponát pochází z roku 1876), ale i mlýnky z doby současné. Mezi exponáty se najdou také strojky, které si lidé vyráběli sami doma. Jsou svým způsobem unikátní, jedná se totiž o originály.

Mezi padesátkou ručních strojků pro zpracování úrody jsou zastoupeny exempláře vyrobené firmou Enterprise z Philadelphie, od které byla zakoupena licence na výrobu ručních mlýnků panem Porkertem ze Skuhrova nad Bělou. Jeho firma pak byla více než 120 let jedním z největších výrobců mlýnků v Evropě.

V muzeu se nachází také šrotovací stolice, tzv. „Kvarto“, na které si budou návštěvníci moci zkusit zašrotovat. Pokud i vy máte doma nebo na chalupě nějaký nepotřebný mlýnek, v muzeu jej rádi vystaví.

www.mlejn.com

 

Máme cenu z festivalu Tour Region Film 2010

TourFilmStatutární město Ostrava získalo na vrcholném národním festivalu turistických filmů TOUR REGION FILM, který se konal v rámci mezinárodního festivalu TOURFILM 2010 v Karlových Varech, cenu poroty za soubor klipů z DVD Ostrava!!!
Ve dnech 6. – 8. října 2010 se uskutečnil 43. ročník mezinárodního filmového festivalu turistických filmů TOURFILM. Jeho součástí byl již 17. ročník národního filmového festivalu turistických filmů TOUR REGION FILM. Slavnostní předávání cen proběhlo 6. října 2010 v Karlových Varech v Grandhotelu PUPP.

Hlavní hvězdou festivalu byla hvězda BBC Dr. Charlotte Uhlenbroek, která představila ukázky ze svých jedinečných filmů o komunikaci se zvířaty a o pozorování života šimpanzů v africké džungli.

Národní soutěž TOUR REGION FILM byla letos velmi dobře obsazena – 139 filmů v I. kategorii a 41 multimedií ve II. soutěžní kategorii. Statutární město Ostrava získalo cenu poroty PRIX JURY za soubor klipů z DVD Ostrava. Vítězem se stal film Znojmo – město s přívlastkem režiséra Jana Otruby. V kategorii multimedií zvítězil průvodce městem Havířov. Příští ročník festivalu TOURFILM se bude konat 5. – 7. října 2011.

www.tourfilm.cz

 

Medvědi si užívají v Čitvánu

Expoziční komplex Čitván pro medvědy ušaté a hulmany posvátné umožňuje návštěvníkům pozorování zvířat ve velkém prostoru a v přírodním prostředí.Po několikatýdenním seznamování s vnitřními prostory svého nového obydlí začal pár medvědů ušatých pobývat část dne také ve venkovním výběhu.
medvedMedvědi mají k dispozici téměř 1 hektar plochy s bohatým porostem vzrostlých stromů a křovin a také s jezírkem. Postupně si zde zvykají, dokonce si i označkovali silnými drápy první strom na znamení, že jsou tady doma.

Na nové si zvykají nejen medvědi, ale rovněž skupina hulmanů posvátných, s níž medvědi velký výběh sdílí. Hulmani se zde sice zabydleli už před několika měsíci, ale prostor patřil jenom jim. Teď se o něj musejí dělit s pro ně neznámými tvory. Vzhledem k rozlehlosti celého areálu, který mají zvířata k dispozici, a k rozdílnému způsobu života obou druhů, by mělo být jejich soužití harmonické.

Návštěvníci mají možnost pozorovat medvědy ve výběhu zatím jen část dne, poté jsou medvědi zavíráni opět do vnitřních prostor. Důvodem je stále trvající seznamování nejen s novým prostředím, ale také s pozměněným denním programem. Po určité době se samozřejmě čas, který budou medvědi trávit venku, bude prodlužovat. Hulmani však mají přístup do výběhu neustále.

Vzhledem k rozlehlosti a členitosti venkovního výběhu pro medvědy a hulmany se podél něj nachází pět různě architektonicky ztvárněných vyhlídek pro pohodlné pozorování zvířat.

www.zoo-ostrava.cz

 

Vánoční kluziště na Masarykově náměstí

kluzisteDominantou letošních Vánoc v Ostravě se stane osvětlené ledové kluziště, které vyroste v sobotu 4. prosince na Masarykově náměstí. Chybět nebudou ani tradiční vánoční trhy. Sváteční atmosféru dokreslí výzdoba a nasvícení kluziště.
Na ledovou plochu o velikosti 30 x 15 metrů se vejde přibližně 150 lidí. Areál kluziště nabídne i další doprovodné služby jako občerstvení, sociální zařízení, posezení s teplomety či půjčovnu bruslí za malý poplatek. Návštěvníci se mohou těšit i na bohatý doprovodný program například v podobě diskotéky na ledě, hokejových a krasobruslařských exhibic či vánočního koncertu.

Provozní doba je denně od 10 do 20 hod., přičemž během dne jsou plánovány tři šedesátiminutové pauzy na úpravu kluziště. Platit bude jednotné vstupné 30 Kč, děti do 6 let budou mít vstup zdarma. Kluziště bude v provozu až do 2. ledna 2011. Provozovatelem kluziště je společnost SAREZA, mediálním partnerem pak Hitrádio Orion a Deník.

www.sareza.cz

 

Město Ostrava se prezentovalo ve Wroclawi

wroclaw2Ve dnech 15. – 17. října se statutární město Ostrava prezentovalo na akci pořádané agenturou CzechTourism v polském městě Wroclaw. Prezentace se uskutečnila v obchodně-společenském centru Galeria Dominikanska.

Galeria Dominikanska, ve které prezentace probíhala, patří mezi nejnavštěvovanější obchodní centra ve Wroclawi. Představilo se zde 19 subjektů z České republiky. Statutární město Ostrava společně s Ostravským informačním servisem prezentovalo jak významné turistické atraktivity města tak i celého Moravskoslezského kraje, zejména pak technické památky, kulturní i sportovní akce, a jiné zajímavosti. Nabízeny byly propagační materiály v polštině, mapy i cyklomapy či drobné propagační předměty. Lidé požadovali zejména informace o možnosti trávení volného času či nabídce ubytování v našem městě. Zájem byl také o Programové balíčky města Ostravy, které byly rovněž poskytovány v polštině. Pomocí prospektového servisu se představila také Sanatoria Klimkovice. Jako jedinému subjektu se Ostravě v průběhu akce naskytla příležitost poskytnout rozhovor pro místní TV o turistických atraktivitách v našem městě a okolí. I přes větší vzdálenost Wroclawi od našeho města byl zájem o Ostravu opravdu značný.

 

Setkání kytaristů v Ostravě

V pátek 12. listopadu začne ve Zlíně 20. ročník Setkání kytaristů. O víkendu 13. a 14. listopadu se přesune do ostravského klubu Templ.
Festival založil v 80. letech kytarista a pedagog Luboš Kovařík jako pokračovatele slavných zlínských jazzových festivalů. Po odmlce v devadesátých letech jeho konání obnovili manželé Černí a festival prodělal dramaturgický vývoj a také rozšíření do Ostravy.

Přehlídka výběru těch nejzajímavějších kytaristů z uplynulých let je opět žánrově velmi pestrá. V klubu Templ na Stodolní ulici se 13. listopadu v odpoledních hodinách představí kytarové dílny Romana Pokorného a Amita Chatterjeeho. Přibude navíc velmi žádaný a očekávaný workshop kytarové experimentátorky Dagmar Andrtové-Voňkové. Workshopy se budou se konat v malém sálku Tanečního studia Flamenco nad klubem Templ.

Samozřejmě nezůstane jen u teorie. Na svých koncertech se později představí jak Dagmar Andrtová- Voňková, tak Roman Pokorný Fusion Trio.

V neděli 14. listopadu zahájí program svou kytarovou dílnou první československý profesor hry na kytaru Štěpán Rak. Letos slaví své životní jubileum, proto si přizval neméně úspěšného kytaristu, svého syna Jana-Matěje, a posluchači se mohou těšit na koncert s názvem Rak & Rak.

Klasickou kytaru pánů Raků vystřídá šílený newyorský rocker Adam Bomb, který si zahrál například s Billy Idolem, Chuckem Berrym, Kiss nebo Metallicou. Ani v neděli nebude chybět regionální scéna – loňský vítěz Setkání kytaristů skupina Once´s a divácký „miláček“ Moby Dick. Celý festival zakončí koncert Amita Chatterjeeho s Tomášem Reindlem.

www.setkanikytaristu.cz

 

Umělecké smalty před Novou radnicí

Na Prokešově náměstí před Novou radnicí v Ostravě byla v pondělí 12. října slavnostně zahájena výstava uměleckých smaltů.

 

web-sart-1 web-sart-4

 

Na šesti stojanech je vystaveno osmnáct uměleckých smaltů autorů Václava Maliny, Josefa Duchana, Katariny Szányi Hudečkové, Jana Hendrycha, Alexandry Horové, Ivany Štenclové, Oliny Francové, Jiřího Kačera, Kateřiny Štenclové, Barbary Lamoot a Jana Lamra. Tvůrci nevšedních výtvarných děl jsou účastníky tradičního sympozia Smalt Art Vítkovice, které od roku 2007 organizuje společnost Vítkovice Machinery Group.