Leden 2011

Cestování Newsletter leden 2011

GRAND RESTAURANT FESTIVAL

Po úspěšném prvním ročníku, který navštívilo 7 055 hostů, se GRAND RESTAURANT FESTIVAL rozšiřuje i do mimopražských restaurací. Gastronomická událost roku se bude konat od 15. 1. do 15. 2. 2011 v Praze, Brně, Karlových Varech, Liberci, Plzni, Olomouci a také v Ostravě. Festival bude probíhat přímo v interiéru vybraných 38 TOP restaurací, lidé mohou v průběhu jednoho měsíce ochutnat luxusní delikatesy za festivalové ceny. Letošní ročník nese podtitul: „Vzneste se do gastronomického nebe.“
Mistrovský kousek šéfkuchaře, nejlepší jídlo od maminky, regionální/národní specialita nebo celé degustační menu nabídnou návštěvníkům v rámci GRAND RESTAURANT FESTIVALU šéfkuchaři TOP restaurací, které získaly vysoké hodnocení v publikaci Maurerův Výběr GRAND RESTAURANT 2010. V Ostravě se festivalu účastní restaurace Bamboo hotelu Park Inn, restaurace Harmonie Clarion Congress Hotelu a zámecký restaurant Zámku Zábřeh.

Tento svátek jídla trvá celý měsíc a je pořádán Pavlem Maurerem - organizátorem úspěšného a známého projektu PRAGUE FOOD FESTIVAL. Na rozdíl od letního festivalu, při němž návštěvníci ochutnávají delikatesy vždy venku na nějakém krásném specifickém místě, GRAND RESTAURANT FESTIVAL nabízí kromě nejlepších pokrmů hlavně zážitek z interiéru, atmosféry a servisu festivalových restaurací. Tato ojedinělá gastronomická událost umožňuje komukoliv, kdo má zájem o kvalitní gastronomii, aby navštívil nejlepší a zároveň leckdy dražší podniky této země a to za symbolické ceny. Letos poprvé bude festival probíhat i v jiných městech v ČR.

„Během prvního zimního festivalu se nám ozvaly některé restaurace z Moravy, že mají zájem o účast, proto jsme se nyní rozhodli o rozšíření do dalších šesti měst. Věřím, že dobré jídlo nemá hranice,“ vysvětluje Pavel Maurer.

K tomu, abyste se mohli zúčastnit GRAND RESTAURANT FESTIVALU, musíte mít zakoupenou festivalovou ochutnávku ve vámi vybrané restauraci na příslušný den a čas. Ochutnávky jsou v rozmezí od 200 Kč do 600 Kč za osobu. Vybírat můžete z mnoha variant. Připraveny jsou opět speciální dárkové poukazy. Nákup je možný přes www.grandrestaurantfestival.cz.

Výstavy Galerie výtvarného umění v Ostravě

Na zimní měsíce připravila Galerie výtvarného umění zajímavé výstavy. V prosinci proběhly v ostravském Domě umění dvě vernisáže, a sice k výstavě Vratislav 20/20. Architektura 1990-2010 představující architektonickou proměnu dvaceti městských okrsků Vratislavi a výstavě mezinárodně uznávaného umělce Jaroslava Róny. V Nové síni Poruba byla v témže měsíci zahájena výstava Svět podle nás, která je v letošním roce zaměřena na výtvarné možnosti nevidomých lidí.
RENOMAVýstava Vratislav 20/20. Architektura 1990-2010 dokumentuje architektonickou proměnu Vratislavi na 150 projektech z let 1990 až 2010. Představuje nejen dokončené projekty, ale i ty, které se teprve realizují. Součástí expozice jsou také modely některých staveb. Výstava potrvá do 20. března 2011.

Za posledních 20 let se tvář Vratislavi podstatně změnila. Kříží se zde polská, česká a německá kultura. Jednou ze staveb, které kulturní křížení dokládají, je Hala století (1913) Maxe Berga, jež se pyšní největší železobetonovou kupolí na světě a je zapsána na seznamu UNESCO. Město vyniká kromě středověkých pamětihodností i objekty ze začátku dvacátého století a z meziválečné doby. Během války bylo téměř 80 % města zničeno a poté téměř do původní podoby obnoveno. Současnou architekturou a stavbami město sebevědomě a dynamicky navazuje na svou historii.

ExodusJaroslav Róna, spoluzakládající člen skupiny Tvrdohlaví, patří bezesporu ke špičkám současného umění. Věnuje se především malbě, plastikám a dříve i vitrážím. V Ostravě vystavoval naposledy před 14 lety. Letošní výstava představí díla, která budou mít v Ostravě svou výstavní premiéru. Galerie výtvarného umění představí malby a plastiky z umělcovy vlastní sbírky i od soukromých sběratelů. K vidění bude do 6. března 2011.

Šestý ročník výstavy Svět podle nás se letos zaměřil na umělecká díla nevidomých lidí. Pomocí Axmanovy techniky, která vychází z hmatových schopností nevidomých, jsou nevidomí schopni vytvářet své představy o světě modelováním šamotové hlíny. Výstava nevidomých autorů Občanského sdružení Slepíši představí sochařský cyklus BIBLE. Potrvá do 29. ledna 2011.

www.gvuo.cz

Marketingová strategie dokončena

Rada statutárního města Ostravy schválila na svém jednání dne 14. prosince 2010 znění Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko. Součástí strategie je i akční plán na rok 2011. Dokument byl v prosinci 2010 předán Úřadu regionální rady Moravskoslezsko, který jej nechá posoudit externím subjektem.
Statutární město Ostrava podalo v červenci 2010 žádost o dotaci na financování projektu Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko z Regionálního operačního programu, dílčí oblasti podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu. Žádost o dotaci, stejně jako samotnou marketingovou strategii, zpracovávala společnost ProFaktum, s.r.o. Pro tvorbu strategie byl také ustanovena pracovní skupina složená z řad odborníků cestovního ruchu. Celkem na šesti setkáních byly diskutovány jednotlivé části dokumentu včetně akčního plánu na rok 2011, a jednotky destinačního managementu turistické oblasti Ostravsko. Výstupy pracovní skupiny byly zveřejňovány na internetových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz, přičemž přispět či vyjádřit své připomínky mohly všechny subjekty i aktéři působící v cestovním ruchu na Ostravsku.

V listopadu 2010 byl projekt Výborem Regionální rady doporučen k financování. Výše dotace pro turistickou oblast Ostravsko činí 1 990 405 Kč (92,5 % z celkových způsobilých výdajů).

Ve čtvrtek 9. prosince proběhla v hotelu Park Inn Ostrava závěrečná prezentace Marketingové strategie pro aktéry a subjekty cestovního ruchu z turistické oblasti Ostravsko. Následně byl dokument schválen radou města na jednání dne 14. prosince a poté předložen Úřadu regionální rady ke schválení. Po posouzení dokumentu externím subjektem (1. čtvrtletí 2011) se předpokládá uzavření smlouvy o dotaci.

Marketingovou strategii rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko si můžete stáhnout zde.

logo_ROP_barevne

Výstava „Jan Lucemburský - Král, který létal“ otevřena

vystava2Slavnostní vernisáží byla 15. prosince v Ostravském muzeu zahájena výstava evropského rozměru „Jan Lucemburský – Král, který létal“. Slavnost na pódiu na Masarykově náměstí před muzeem zahájil a ceremoniálem provázel herold v historickém kostýmu. Po úvodních slovech pozval návštěvníky na výstavu samotný král Jan Lucemburský se svou družinou.
Na výstavu autoři přivezli historické skvosty z našich sbírek, ale také z Německa, Itálie, Slovenska a dalších zemí. Vystaven je například vzácný opis Zbraslavské kroniky z roku 1393, který je nejstarším rukopisem dochovaným v celé úplnosti. Jeho cena a historická hodnota je dávána na roveň korunovačním klenotům. V kronice je zachycena česká historie včetně doby a osoby Jana Lucemburského. Vzácný bohatě iluminovaný rukopis může být vystaven jen na velmi krátkou dobu, v Ostravském muzeu jej budete moci spatřit pouze do 8. ledna 2011. Je velmi pravděpodobné, že pak už kronika nebude vystavena nikdy nebo až za dlouhou řadu let.

vystava4Zbraslavská kronika je jedním ze tří nejvzácnějších pokladů českého písemnictví, které budou v Ostravském muzeu v rámci výstavy o Janu Lucemburském k vidění. Dalšími jsou Žaltář královny Elišky Rejčky (asi 1329) a Antifonář Elišky Rejčky (1317). Z tuzemska i zahraničí bylo přivezeno na výstavu mnoho dalších unikátů, například relikviář svatého Simeona z dómské kapitulní pokladnice v Cáchách, hedvábná prošívaná látka určená pro ostatky svatého Karla Velikého, z Benátek pak unikátní knižní vazba - zlacené desky pro evangelium svatého Marka.

Část exponátů bude dovezena až v únoru a představena poprvé v rámci druhé slavnostní vernisáže v den 700. výročí Janovy korunovace českým králem 7. února. Výstava je otevřena veřejnosti do 31. března. Více informací najdete na www.ostrmuz.cz nebo na www.janlucemburskyostrava.cz.

Pozvání na veletrh Regiontour 2011

V termínu 13.-16. 1. 2011 se statutární město Ostrava představí na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2011 v Brně. V novém stánku Moravskoslezského kraje se návštěvníci budou moci seznámit s nabídkou atraktivit a novinek jednotlivých turistických oblastí regionu. Chybět nebude ani na zajímavý doprovodný program. Přijďte se podívat do pavilonu P k pultu Ostravska.
Stejně jako v minulých letech je na veletrhu zajištěn bohatý doprovodný program. Čím přispěje Ostrava? Letos se návštěvníci mohou opět těšit na ochutnávku piva Ostravar a to v určitých hodinách po celou dobu veletrhu. V sobotu si mohou poslechnout flašinetové písničky vysloužilého vojáka z 1. světové války a jeho společnice. Sanatoria Klimkovice nabídnou ochutnávku lázeňských oplatků.

Moravskoslezský kraj připravil pro návštěvníky zajímavé soutěže o ceny a další doprovodný program v podobě ochutnávek a vystoupení. Zavítejte ke stánku Moravskoslezského kraje, jistě nebudete litovat.

Glenn Miller Orchestra v Ostravě

Po více než roce se do České republiky vrátí jeden z nejznámějších swingových orchestrů na světě, Glenn Miller Orchestra. Pod vedením kapelníka Wila Saldena představí program nazvaný Evening of Swing and Elegance. V Domě kultury města Ostravy orchestr vystoupí 17. ledna.
Historie orchestru sahá do třicátých let 20. století. Glenn Miller přinesl nový zvuk, nezaložený na sólistech, ale perfektní harmonii celého orchestru. Na podzim roku 1939 začala rádia hrát hudbu orchestru Glenna Millera a jeho skladby In the Mood, Pennsylvania 6-500, String of Pearls a Moonlight Serenade se okamžitě staly populární po celém světě. I když jeho hvězdná kariéra trvala pouhých pět let, Glenn Miller se zapsal do historie jako vůdčí osobnost nejpopulárnějšího swingového orchestru na světě. Po jeho náhlé smrti při nikdy nevysvětlené letecké nehodě založil člen orchestru Tex Beneke nový Glenn Miller Orchestra. Od roku 1990 je kapelníkem orchestru Wil Saldem, který se představí i na vystoupeních v České republice.

Na koncertě zazní nejznámější swingové a jazzové skladby nejen od Glenna Millera, ale i od dalších amerických legend tohoto žánru ze 40. až 80. let minulého století. Vstupenky na koncert, který byl v Praze naposledy zcela vyprodaný, jsou již k dostání v pokladně Domu kultury města Ostravy a v síti Ticketstream.

www.dkmoas.cz

Znovuotevření pobočky letiště

OIS_letisteV úterý 30. listopadu 2010 byla na mezinárodním letišti Leoše Janáčka Ostrava slavnostně znovuotevřena zrekonstruovaná pobočka informačního centra společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., která v příletové hale letiště funguje od června 2008. Přestavba pobočky přinesla příjemnější a kultivovanější prostředí, větší prostor pro klienty a kvalitnější zázemí zaměstnancům.
Vysoký standard služeb poboček OIS mohou využít cestující na letišti, ale také občané z okolních obcí. Mezi nejžádanější služby na pobočce patří směnárenská činnost, prodej vstupenek, informace o dopravě a jiné. Samozřejmostí infocentra je široká nabídka suvenýrů, map a publikací nejen o Ostravě. Letištní pobočka má otevřeno ve všední dny od 7.00 do 21.30 hod., o víkendu od 7.00 do 18.30 hod.

Slavnostnímu otevření byli mimo jiné přítomni jednatel společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., ing. Radim Chytka, generální ředitel mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava, a. s., ing. Pavel Schneider a zhotovitel stavby ing. Vladimír Slonka.

www.ostravainfo.cz

Proměna pavilonu indických zvířat

Pavilon indických zvířat v ostravské zoologické zahradě prošel v posledním roce výraznou proměnou. Část mřížoví vnitřních ubikací zvířat byla vyměněna za bezpečnostní sklo, takže návštěvníci mají možnost pozorovat zvířata, konkrétně lvy či levharty, z bezprostřední blízkosti.
K úpravám došlo také v části návštěvnické, a to konkrétně k úpravě podlahy. Stávající podlaha byla nahrazena povrchem z betonu imitujícím vyschlé řečiště s otisky stop indických zvířat obývajících pavilon, např. lvů, levhartů, ale i stopy dalších druhů - slonů, antilop či ptáků. Tato imitace tak vytváří dojem přírodního povrchu bezprostředně navazujícího na expozice se zvířaty. Úpravy mohly být realizovány díky finanční podpoře Nadace ČEZ v celkové výši 100 000 Kč.

Nadace ČEZ již dříve podpořila částkou více než 1,3 mil. Kč řadu úprav v areálu zoo vedoucích k postupnému odstraňování bariér pro handicapované spoluobčany. V rámci podpory byla také několikrát vydána speciální mapa areálu Zoo Ostrava, v níž je vyznačena doporučená trasa s menším sklonem pro imobilní návštěvníky, místa s dotykovými prvky, cedulkami s Braillovým písmem, WC pro handicapované ad. Mapy jsou handicapovaným návštěvníkům a jejich doprovodu zdarma k dispozici u vchodu do zoo.

www.zoo-ostrava.cz

Informace z Ostravských výstav na Facebooku

Ostravské výstavy a.s. připravily svůj profil na sociální síti Facebook, prostřednictvím které se můžete rychle dozvědět, co se děje v areálu Výstaviště Černá louka, na Slezskoostravském hradě nebo ve světě miniatur Miniuni.
Pokud chcete být rychle informováni o novinkách a akcích areálu Výstaviště Černá louka, Slezskoostravského hradu či světa miniatur Miniuni, stačí se přihlásit na sociální síť Facebook. Pod následujícím odkazem http://www.facebook.com/home.php?#!/ostravske.vystavy jsou zveřejňovány aktuální informace o dění ve výše uvedených objektech. Naleznete zde informace nejen o akcích, které probíhají, ale také o těch připravovaných.

www.cerna-louka.cz

Online rezervace jsou stále častější

Podle nejnovějšího průzkumu agentury CzechTourism, který se uskutečnil ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR, jsou rezervace hotelů v regionech stále častěji prováděny přes internetové rezervační systémy.
Průzkumu se zúčastnilo 259 hoteliérů, z toho 102 z Prahy a 157 z regionů České republiky. V hlavním městě převažují turisté přijíždějící na dovolenou, v regionech je poměr mezi turisty cestujícími na dovolenou a turisty cestujícími za obchodním účelem vyrovnaný.

V oblasti volnočasové turistiky tvořily v roce 2010 online rezervace (tzn. GDS = Global Distribution System, online rezervační systémy a weby hotelů) v Praze okolo 50 %, v regionech pak 39 %, což je nárůst o 5 % proti roku 2009. Podrobnější informace o průzkumu naleznete na stránkách agentury CzechTourism.

Nejúspěšnějším rezervačním portálem je Booking.com. Jako druhý se umístil v Praze web Expedia.com., v regionech servery Hotel.cz nebo Ubytovani.cz.

www.czechtourism.cz