Leden 2010

Newsletter leden 2010

Ostrava o krok blíže k titulu Evropské hlavní město kultury 2015

V úterý 8. prosince 2009 proběhlo na ministerstvu kultury předvýběrové kolo soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2015. Třináctičlenná porota vybírala mezi třemi kandidáty – Ostravou, Plzní a Hradcem Králové. Do druhého kola soutěže postoupila první dvě jmenovaná města. Zástupci Ostravy představili nejen město a kulturní program pro rok 2015, ale také klíčovou část projektu – sociálně kulturní klastr, který by měl vyrůst na výstavišti Černá louka. Součástí by byla chybějící kulturní infrastruktura (např. koncertní síň, městská galerie, hudební pavilon), ale i školy, bydlení a zeleň.
Ostrava_postupPorotci složení ze sedmi zástupců evropských institucí a šesti členů jmenovaných ministrem kultury hodnotili kvalitu zpracování přihlášky, třicetiminutovou prezentaci projektu a zodpovězení doplňujících otázek. Za tým Ostrava 2015 před porotu předstoupili primátor Ostravy Petr Kajnar, ředitel projektu Ostrava 2015 Čestmír Kopecký, manažerka projektu Dita Eibenová a architekt Adam Gebrian, člen přípravného týmu. Pro dotazy porotců byli na ministerstvu k dispozici i další členové týmu Ostrava 2015.

Porotci na projektu Ostrava 2015 ocenili zejména teoretickou připravenost, zpracování přihlášky a nadšení týmu, které je zcela evidentní. Do jedenadvaceti dnů obdržel tým doporučení poroty, jak dále na projektu pracovat a doplnit jej. Druhé kolo soutěže, ve kterém bude titul Evropské hlavní město kultury 2015 udělen již konkrétnímu městu, proběhne na konci roku 2010.

www.ostrava2015.cz

Slezskoostravský hrad se pyšní novou hradní terasou

V pátek 18. prosince 2009 byla slavnostně otevřena nová přístavba Slezskoostravského hradu, která vyrostla u staré hradební zdi vpravo u vstupu na nádvoří. Její součástí je sál o ploše 240 m2 a terasa. Bude sloužit výstavám, ale také svatbám, oslavám či jednáním. Sál, který pojme až 200 hostů, vyrostl díky velkému zájmu o konané akce a dosavadní nedostačující kapacitě. Nová přístavba může využít rovněž svou střechu jako hlediště do nádvoří, kde se pořádají koncerty, Letní shakespearovské slavnosti a další kulturní akce. Samotný sál přístavby zdobí unikátní dvanáctimetrová dřevořezba polského umělce Janusze Czuprzyniaka. Přes půldruhého metru vysoká dřevořezba z lipového dřeva přibližuje hostům historii hradu i města ve čtyřech vytipovaných obdobích. Celé panorama nabízí desítky postav, skromně se u konce vyjímají i primátoři Ostravy Aleš Zedník a Petr Kajnar, kteří se o úpravy hradu a jeho využití významně zasloužili.

Projekt Hradní terasy Slezskoostravského hradu byl součástí Integrovaného plánu rozvoje města – Magnet regionu. Celková výše nákladů se vyšplhala na 11,5 milionu korun, přičemž 4 miliony byly poskytnuty z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Zbylou částku uhradilo statutární město Ostrava.

www.slezskoostravskyhrad.cz
www.ostrava.cz

Výstavy k loňské hasičské olympiádě v Ostravě

Světové hasičské hry dospělých a mládeže nazývané také neoficiálně „hasičská olympiáda“, které proběhly loni ke konci července v Ostravě, si nyní můžete připomenout na dvou výstavách. První z nich probíhá ve foyer Radnice města Ostravy, druhá pak v Hasičském muzeu města Ostravy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen fotografie z této velmi úspěšné akce, ale také například medaile, vlaječky nebo písemné dokumenty.
Hasičské hry se konají každé čtyři roky a do České republiky zavítaly loni po 36 letech. Do Ostravy se sjely 3000 sportovců z 28 zemí světa. Hry si nenechaly ujít tisíce návštěvníků.

Výstava ve vestibulu Radnice města Ostravy, která byla zahájena v pondělí 4. ledna, představuje celkem 23 fotografií o rozměrech 60x40 cm zachycujících zajímavé momenty z této akce. Zájemci ji mohou zhlédnout až do 29. ledna.

O den později byla zpřístupněna i výstava v Hasičském muzeu města Ostravy. Expozici zde tvoří fotografie, medaile, oficiální známka olympiády, trička, vlaječky, písemné dokumenty, dárky výprav moravskoslezským hasičům a další spřízněné materiály. K dispozici bude návštěvníkům dva měsíce, tedy v lednu a únoru.

www.hzsmsk.cz

Zapojte se do projektu Ochutnejte Českou republiku

O tom, že nejen láska prochází žaludkem, se přesvědčil určitě každý z nás. Agentura CzechTourism ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR a Asociací kuchařů a cukrářů ČR připravila zajímavý projekt Ochutnejte Českou republiku (CzechSpecials), kterým se pokusí oslovit mlsné jazýčky českých i zahraničních hostů. Posláním projektu je vrátit se ke kořenům typické regionální kuchyně , ke kvalitním surovinám, a upozornit na delikatesy, které z českých i zahraničních hostů udělají zapálené kulinářské turisty. Kulinářská turistika je jedním z nejvyhledávanějších segmentů cestovního ruchu. V tradičních evropských zemích na tento trend vsadili a vyplatilo se.
O marketingových a mediálních aktivitách na podporu projektu Ochutnejte Českou republiku (CzechSpecials) jste se již mohli dozvědět z prezentací v populárních společenských tištěných a elektronických médiích (magazín FOOD, deník Mladá Fronta DNES, Český rozhlas, Česká televize, TV Nova) a v odborných periodikách (Gastro a hotel revue, magazín Makro, Marketing a media, COT magazín).

Restaurace a hotely, které se do projektu zapojí a získají certifikaci, mohou počítat s řadou výhod. Hlavními marketingovými nástroji pro propagaci projektu v tuzemsku i v zahraničí bude webový portál www.czechspecials.cz, www.ochutnejtecr.cz. Nezanedbatelný prostor v tomto médiu bude vyhrazen pro prezentace stravovacích zařízení přihlášených do projektu (fotografie, kontakt, mapa, odkaz na stránky subjektu). Podpora tohoto portálu bude zajištěna prostřednictvím pilotních komunikačních kanálů agentury – turistickým portálem www.kudyznudy.cz , profesním portálem www.CzechTourism.cz a řadou mediálních aktivit (jour fixy, press konference) prostřednictvím zahraničních zastoupení CzechTourismu v zahraničí.

Značka Czech Specials a Ochutnejte Českou republiku bude komunikována také v reklamních kampaních agentury CzechTourism v České republice a v Evropě v letech 2010–2013 . Součástí marketingové strategie bude propagace tištěných propagačních materiálů – brožur a katalogů ve stěžejních světových jazykových mutacích. Databáze subjektů bude sloužit jako zdroj pro organizování cest odborné veřejnosti (novináři, televizní štáby) do Česka. Projekt podpoří řada prezentačních akcí a veletrhů v regionech ČR a v zemích sousedících s Českou republikou.

Zvýšená pozornost bude věnována certifikovaným ostravským zařízením i v prezentačních materiálech, distribučních kanálech či jiných marketingových aktivitách statutárního města Ostrava. Staňte se členy a podpořte prezentaci turistické destinace Ostravsko!

O veškerých aktivitách, představení projektu, podmínkách pro získání certifikace a jeho výhodách se dočtete v rubrikách webu www.CzechSpecials.cz.

Ředitel Clarion Congress Hotelu Ostrava oceněn

V rámci 4. konference Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR), která se konala ve dnech 26. a 27. listopadu 2009 v Clarion Congress Hotelu Ostrava, byly členům asociace uděleny prestižní ceny. Mezi oceněnými byl i ředitel Clarion Congress Hotelu Ostrava Lubomír Bárta.

Mimořádná cena AHR ČR je někdy mezi hoteliéry a restauratéry nazývána též Oscar. Lubomír Bárta obdržel toto ocenění za mimořádný přínos českému hotelnictví a gastronomii a za příkladný přístup ke členství v AHR ČR. „Velice si tohoto ocenění vážím už proto, že o něm rozhodovali špičkoví profesionálové našeho oboru,“ komentoval prestižní cenu Lubomír Bárta. Mimořádnou cenu za dlouholetý přínos českému hotelnictví a gastronomii obdržel také Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj.

selmovinky_prebalKnížka pohádek o šelmách ze zoo

Zoo Ostrava připravila ve spolupráci se žáky moravskoslezských škol knížku pohádek nazvanou „Šelmovinky aneb pohádky a povídání o šelmách... trochu jinak“.
Literární soutěž vyhlásila ostravská zoo na jaře roku 2009 v souvislosti s kampaní evropských zoologických zahrad zaměřenou na problematiku evropských šelem. Jejím cílem bylo informovat veřejnost o ohroženosti těchto zvířat, dále snaha bourat zakořeněné mýty o šelmách a především seznámit veřejnost se způsoby, jak se šelmami v evropské přírodě společně žít.

Žáci 2. stupně základních škol a středních škol měli v rámci soutěže napsat nebo převyprávět pohádky pro malé děti tak, aby v nich šelmy vystupovaly v pozitivním světle. Z nejpovedenějších pak vznikla vydaná publikace.

www.zoo-ostrava.cz

Hotelstars Union - klasifikace ubytovacích zařízení

Hotelové asociace z České republiky, Rakouska, Německa, Maďarska, Nizozemska, Švédska a Švýcarska vytvořily Hotelstars Union a pod záštitou konfederace HOTREC zavádějí od ledna 2010 ve svých zemích nový společný klasifikační systém.
Cílem Hotelstars Union je poskytovat hotelovým hostům transparentnější a spolehlivější informace. Od ledna 2010 zavádějí společná kritéria Rakousko, Česká republika, Německo a Švédsko. V průběhu roku 2010 se hodlá připojit rovněž Maďarsko. Švýcarsko přijme společná kritéria v roce 2011, stejně jako Nizozemsko.

Jako základ společné klasifikace byla vybrána upravená německá klasifikace, která je založena na celkem 270 jednotlivých kritériích. Pro dosažení potřebného počtu bodů je nutné splnit minimální kritéria pro každou z daných kategorií a volitelná kritéria.

Certifikovaná zařízení získají zároveň nemalou marketingovou podporu ve formě online propagace na stránkách www.hotelstars.cz, které nabídnou návštěvníkům informace o klasifikovaných hotelích i přímé propojení na jejich webové stránky. Navíc budou zařízení viditelně označena jako certifikovaná i na významných rezervačních portálech (www.expedia.com, www.czecot.com, www.hotelquide.cz, www.firmy.cz, www.dohotelu.cz, www.dopenzionu.cz, www.hrs.com).

Podrobné informace spolu s katalogem kritérií naleznete na www.hotelstars.eu nebo www.hotelstars.cz.

Národní divadlo moravskoslezské má nového ředitele

Ředitelem Národního divadla moravskoslezského byl k 1. lednu 2010 jmenován Radou města Ostravy Jiří Nekvasil. Za přítomnosti herců a dalších zaměstnanců divadla byl v pondělí 4. ledna slavnostně uveden do své funkce.
Nekvasil-inaugurace25Ostravský rodák Jiří Nekvasil absolvoval studium operní režie na hudební fakultě AMU. Od roku 1998 působil jako umělecký šéf, dramaturg a režisér Státní opery Praha a v letech 2002 – 2006 zastával post šéfa opery Národního divadla v Praze. V posledních letech působil jako režisér ve svobodném povolání nejen v České republice, ale i v zahraničí. Za svou dosavadní uměleckou dráhu realizoval téměř sedmdesát operních a činoherních inscenací, z toho řadu světových či českých premiér.

Jiří Nekvasil dlouhodobě spolupracuje s Národním divadlem moravskoslezským i Divadlem Petra Bezruče. V současné době uvádí Komorní scéna Aréna jeho inscenaci Strindbergovy Hry snů.

www.ndm.cz

Moderní tobogan na krytém bazénu v Ostravě-Porubě

Milovníci rychlé jízdy se mohou již od soboty 9. ledna svézt na novém toboganu se světelnými a denními efekty, který vyrostl v krytém bazénu SAREZA v Ostravě-Porubě.
Nový tobogan měří 107 metrů a nabízí převýšení téměř 11 metrů. Součástí jsou i zajímavé světelné a denní efekty, které jistě znásobí tento adrenalinový zážitek. Návštěvníci se k atrakci dostanou po schodišti u bazénové haly. Jízda uzavřeným tubusem končí v dojezdovém bazénku pod 25metrovým venkovním bazénem, kde je opětovné propojení na schodiště. Tobogan bude přístupný celoročně. Provozní doba: po-pá 13.00-19.00 hod., víkendy a státní svátky: 9.00-19.00 hod.

Více na www.sareza.cz

Kde se pobavíte

Také v prvním měsíci nového roku se v Ostravě koná mnoho zajímavých kulturních a sportovních pořadů. Milovníci lantiskoamerických tanců si jistě nenechají ujít mistrovství České republiky v této disciplíně. Fanoušci skupiny Pink Floyd pak potěší největší hity této kapely v podání The Australian Pink Floyd Show.

Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích 2010 se uskuteční v sobotu 30. ledna v hale SAREZA v Ostravě-Porubě. Začátek soutěží je v 10.00 hodin. O den později se v ostravské ČEZ ARÉNĚ po roce opět představí slavná tributní kapela The Australian Pink Floyd Show. Její nová premiérová show s názvem Big Pink – Greatest Hits bude ještě větší než v předchozích letech, kdy byla představení v Ostravě beznadějně vyprodána.

Začátkem února nabízí ČEZ ARÉNA další světové představení - Lord of the Dance – které slaví úspěchy po celém světě již více než deset let.

www.csts.cz
www.arena-vitkovice.cz