Říjen 2012

Newsletter Cestování - říjen 2012

 

Fotoohlédnutí za událostmi minulého měsíce

 

Outdoorová Ostrava – to se nevidí každý den

OutdoorMezinárodní festival outdoorových filmů je největší akcí svého druhu na světě. Letos se uskuteční od 4. října do 8. prosince už jeho jubilejní, desátý ročník ve třiatřiceti městech České republiky a na Slovensku. Festival bude tradičně zahájen v Ostravě a skončí v prosinci v hlavním městě.

Filmy v kategoriích dobrodružný a extrémní sportovní film, horolezecký a horský film, dobrodružný vodní sportovní film a cestopisný film ukáží divákům atraktivní sporty, způsoby trávení volného času, ale i sociální stránky života lidí v odlehlých a nepřístupných místech planety.

Do jubilejního ročníku zasáhne 105 filmů z 16 zemí světa, promítány budou také nejlepší filmy z let minulých. K hitům doprovodného programu bude patřit Outdoorová Ostrava, která 10. října nabídne ve Foru Nová Karolina soutěže, exhibice a řadu atrakcí. Chystá se něco, co tu ještě nebylo - do Ostravy bude dovezen sníh. Návštěvníky čeká přehlídka několika dobrodružných atrakcí jako jsou oficiální závody ve freeski, skoky české reprezentace na trampolínách, parkur představení a další atraktivity, které diváky jistě nadchnou.

Čestným hostem festivalu bude Krzysztof Wielicki z Polska, který do Ostravy přijede besedovat na téma Koruna Himalájí. Pátý člověk, který vystoupil na všechny osmitisícovky světa, a dokonce některé z nich zdolal také v zimě – což je světová rarita.

www.outdoorfilms.cz

 

 

Ostravská galerie vystavuje umělecká díla z fondu národní banky

Galerie výtvarného umění Ostrava představuje umělecká díla, která se nacházejí ve fondu České národní banky. VystavujíGVUO se například malby Ivana Ouhela, Hugo Ullika či Michaela Rittsteina. Jde o první vystavení dlouho skrytých předmětů. Díla z fondu banky zatím nikde jinde v poslední době vystavena nebyla. K vidění budou do 25. listopadu.

Výstavní projekt si klade za cíl představit významná umělecká díla, která jsou v majetku České národní banky. Ačkoliv se nejedná o klasickou sbírkovou instituci, lze její soubor hodnotit jako velmi kvalitní a vhodný pro galerijní prezentaci. Díla banka nakoupila především v 90. letech minulého století.

Prezentovaná díla obsahují jak osobnosti české malby, tak i ukázky nejlepších děl na papíře, která jsou ve sbírce ČNB početně nejdominantnější. Návštěvníci například uvidí kresbu Jana Konůpka Živnobanka nebo lept Jiřího Kornatovského Tam odkud jsem.

Jedinečnost expozice podporuje rovněž fakt, že díla jsou společně vystavena poprvé a pro tuto událost byla svezena z různých poboček banky z celé České republiky.

www.gvuo.cz

 

 

Tanec Ostrava 2012

Letošní 12. ročník festivalu tanečního, pohybového a fyzického divadla Tanec Ostrava bude odstartován již 18. října.Tanec Představí choreografie velmi fyzické až divadelní, obsahující mluvené slovo, videoprojekce, improvizaci, silnou hudební složku a výrazný světelný design. Těšit se můžete na vynikající SPITEFIRE COMPANY, VERTE DANCE, MAIU, CIE LAROQUE a také velkou událost – přímý satelitní přenos večera NEDERLANDS DANS THEATER z Haagu složeného z choreografií Jiřího Kyliána, Medhi Walerskeho  a Johana Ingera.

Veškeré živé produkce se uskuteční v Multižánrovém centru Cooltour, těšit se můžete také na workshopy s účinkujícími, promítání dance for camera a diskuse s umělci. Festival potrvá do 15. listopadu 2012.

www.tanecostrava.cz

 

 

Ostrava v Praze - noblesa a syrovost

Třetí ročník projektu Ostrava v Praze proběhne v období od 22. 10. – 1. 11. 2012. Ostrava se, coby metropoleOV-P Moravskoslezského kraje, představí v hlavním městě formou fotografické výstavy exteriéry a interiéry ostravských divadel a jejich činoherní tvorbou. Soubory Národního divadla moravskoslezského, Divadla Petra Bezruče, Komorní scény Aréna a Divadla loutek Ostrava budou hostovat v prostorách Divadla komedie a Nové scény Národního divadla.

Na Piazzetě Národního divadla pak bude možné zhlédnout výstavu s názvem Noblesa a syrovost, vystihující vzhled ostravských divadelních scén. Výstava ukáže současnou podobu prostorů, ve kterých se odehrává bohatý divadelní život města Ostravy. Čtyři profesionální divadla, pět divadelních budov, osm hracích prostor. Divadelní zážitky rámuje na jedné straně v plném lesku se skvoucí novobarokní zlatočervená noblesa interiéru Divadla Antonína Dvořáka zrekonstruovaného ke konci 20. století, na straně druhé novostavba loutkového divadla, doplněná unikátní přístavbou s alternativní scénou a dřevěným orlojem, která byla otevřena v roce 2011. Ne méně zajímavý je pro diváka i tvůrce zcela nový syrově minimalistický prostor Komorní scény Aréna. Ducha noblesy a syrovosti kulturní Ostravy můžete v Praze vidět jen krátkou dobu, ale v Ostravě každý den.

 

 

Představujeme ostravskou osobnost

Rubrika věnovaná významným ostravským osobnostem, jejich dílům, odkazům, vizím…

Osobností tohoto měsíce jsme vybrali horolezce, cestovatele, fotografa a publicistu Jiřího Kráčalíka, jenž je zároveň ředitelem mezinárodního festivalu outdoorových filmů, který Vám v říjnu Ostrava nabízí.

 

 

Soutěžte s námi o publikaci Průvodce Ostravou!!!

Dejte nám tip na netradiční ostravskou osobnost a my Vás odměníme Průvodcem Ostravou!!!

Své tipy posílejte na email: shrbacova@ostrava.cz

 

 

Jiří Kráčalík

JKJiří Kráčalík, horolezec, cestovatel, fotograf a samozřejmě ostravský rodák. S fotografií se začal seznamovat už za klukovských dob, pomalu získával zkušenosti a patrně toto klukovské zaujetí vedlo dál jeho životní cestu. Výtvarnou fotografií s horskou tématikou se zabývá od roku 1975. Využívá všech možností dostat se do hor, putuje do všech hor, které byly v době totalitních omezení dostupné. První opravdu „velké hory“ poznává na Kavkaze, prochodí hory v Rumunsku i Bulharsku, vystoupí na všechny dostupné vrcholy, poznává Julské Alpy, které mu ukazují cestu ke skutečným velehorám. Stoupá do hor a stále fotografuje…

Zúčastnil se řady zajímavých expedic do hor a velehor čtyř kontinentů světa, kde vystoupil na asi 140 vrcholů a působil jako fotograf a vedoucí expedic. Absolvuje řadu komponovaných pořadů o cestování pro veřejnost v divadlech malých forem. Připravil putovní výstavu čtyř autorů nazvanou Láska jménem hory. Je zakladatelem časopisu Turistika a Hory. Jiří Kráčalík byl zařazen a je evidován v encyklopedii českých a slovenských výtvarných umělců a životopisné encyklopedii předních českých žen a mužů České republiky „Who is who“, vydané Hübnerovým nakladatelstvím v Curychu. Za rozsáhlý projekt Mezinárodního festivalu outdoorových filmů obdržel nominaci na „Nejlepšího podnikatele roku 2008 a 2009“. Uspořádal od r. 1975 na 30 autorských výstav v ČR a zahraničí.

 

 

Techné Ostrava 2012

TechneMezinárodní festival filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách bude zahájen v Domě kultury Poklad v Ostravě - Porubě již 17. října. Festival se zaměřuje na záchranu technických památek, protože industriální dědictví je nejen kulturní hodnotou, ale také fenoménem pro cestovní ruch.

Festival je určen všem, kteří se zabývají problematikou technických památek, a to jak z řad odborníků – památkářům, historikům a kunsthistorikům, badatelům v oblasti geovědy a montánního turismu, pedagogům, pracovníkům státní správy, architektům, sociologům, atd., tak studentům vysokých, středních všeobecných a  odborných škol i širší veřejnosti, která se o tuto problematiku zajímá nebo jí není lhostejná. Jedním z hlavních cílů akce je seznamovat odbornou i širší veřejnost s možnostmi a výsledky péče a ochrany průmyslových a technických památek u nás i v zahraničí. Součástí festivalu jsou odborné semináře, setkání a diskusní pořady, exkurze pro odborníky a studenty do technických skanzenů v Ostravě i mimo ni, které jsou spojeny s památkami industriální minulosti. Festival potrvá do 19. října

Od samého počátku spolupracují organizátoři festivalu s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě, kde se vyučují obory spojené s technickými a průmyslovými památkami a jejich využitím. Tato spolupráce se rozšířila o další vysoké školy s obory stejného nebo blízkého zaměření (Slezská polytechnika Gliwice, Technická univerzita – Hornická akademie Freiberg). Výsledkem této spolupráce jsou vědecká kolokvia pořádaná v rámci festivalu Techné Ostrava.

www.techne.cz

 

 

Nové webové stránky pro kongresovou turistiku conv

Convention Bureau pro Moravskoslezský kraj a Ostravu se sídlem v budově Magistrátu města Ostravy spustil pod značkou CONVENTION!!! nové webové stránky pro podporu kongresové a incentivní turistiky. Tento projekt je uskutečňován v rámci členství v Czech Convention Bureau - CzechTourism. Ostrava je zde prezentována jako ideální destinace pro kongresy, semináře, meetingy a různé akce, která nabízí neotřelou, unikátní atmosféru.

Město Ostrava pravidelně seznamuje odborníky z MICE (z anglického Meetings, Incentives, Congress, Events) segmentu se svou nabídkou pro tento typ turistiky na specializovaných veletrzích. Odborníci největší zájem projevují o Dolní oblast Vítkovice, jsou příjemně překvapeni možnostmi ubytovacích kapacit, přijatelnými cenami a ochotou místních lidí. Jedinou výzvou pro nás zůstává dostupnost, a to především letecká.

Webové stránky CONVENTION!!!, zaměřené na MICE segment, jsou spuštěny v anglické a české verzi. Odborníci se v nich dovědí nejdůležitější informace, například se mohou seznámit s ubytovacími kapacitami v regionu, filtrovat je podle turistických oblastí. Pro novináře jsou připraveny rychlé informace, prezentace, odkazy na další důležitá místa. Samotný web by měl sloužit také jako informační portál, sdružující informace o regionu. Webové stránky jsou nyní ve zkušebním provozu a budou postupně doplňovány.

Důvodem těchto aktivit, kterým se město věnuje v rámci své stávající agendy, je především snaha zlepšovat pozitivní image města a dostávat Ostravu do povědomí takovou, jaká je, tedy industriální, dynamickou, energickou, otevřenou a charismatickou.

Magistrát města Ostravy se pod značkou CONVENTION!!! stal od 1. 1. 2012 členem Czech Convention Bureau – CzechTourism. Zastupuje regionální subjekty a komunikuje s nimi, stará se o propagaci celého Moravskoslezského kraje jako MICE destinace. Webové stránky byly hrazeny z rozpočtu Czech Convention Bureau – CzechTourism.

Více informací na www.conventionostrava.cz

 

 

Využije Ostrava svého potenciálu ve filmech?

FilmVe druhé polovině září přijeli na Ostravsko filmoví profesionálové z řad režisérů, producentů, scenáristů či lokačních manažerů, aby si prohlédli nejenom zdejší industriální prostředí, ale i další lokace a zákoutí. Ostrava a okolí se jim představila jako místa pro film přátelská, což je jejím dlouhodobým cílem v rámci aktivit Film Ostrava!!! Zájemci o případné filmové exteriéry a interiéry navštívili Ostravu­ Porubu, Důl Michal, Divadlo Antonína Dvořáka či Areál čs. opevnění Hlučín­ Darkovičky, ale také obvod Ostrava­ ­Vítkovice a areál Dolní oblast Vítkovice. Mnozí z nich neskrývali své nadšení lokacemi, které mají neobvyklý genius loci. Zda využijí danou lokalitu pro příští filmové projekty, ukážou až příští měsíce.

www.filmostrava.cz

  

 

 

Aktuální nabídka ostravského informačního servisu

V měsíci říjnu si na své přijdou milovníci divadel. Mohou se dozvědět zajímavosti o divadelnictví v Ostravě, a to v rámciNR prohlídky „Ostravská divadla“, která se uskuteční dne 7. října 2012.

V současnosti se může Ostrava pochlubit hned několika stálými scénami - Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Petra Bezruče, Komorní scéna Aréna a Divadlo loutek Ostrava. Jak tato divadla vznikala a jaké peripetie provázely jejich založení, můžete zjistit právě během této prohlídky.

Na stránkách Ostravského informačního servisu si zároveň můžete dopřát nonstop pohled na moravskoslezskou metropoli, a to díky čtyřem kamerám, které jsou umístěny ve výšce 72 metrů na vyhlídkové věži Nové radnice. Panoramatický pohled na Ostravu doplňuje také řada užitečných informací a statistik o aktuálních meteorologických podmínkách ve městě.  

www.ostravainfo.cz

 

 

Fotosoutěž

Zašlete nám foto včetně GPS souřadnic ze svých procházek stezkami Porubou a Pustkovcem, Hrabovou či Novou Bělou a my Vás za to odměníme! Nejzajímavější snímky od nás obdrží drobnou cenu a navíc budou zveřejněny na našich webových stránkách. Své fotografie zasílejte na shrbacova@ostrava.cz. Informace o těchto stezkách naleznete na stránkách www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/ostravske-prochazky/ostravske-prochazky.