Červen 2011

Cestování Newsletter červen 2011

Statutární město Ostrava oceněno v soutěži Zlatý středník 2010

logo_strednikVe čtvrtek 19. května byly v pražském divadle Vzlet slavnostně vyhlášeni vítězové soutěže Zlatý středník, kterou již podeváté pořádalo profesní sdružení PR Klub, o. s. Ceny nejlepším tištěným i elektronickým periodikům byly uděleny v 11 kategoriích. Mezi oceněnými nechybělo ani statutární město Ostrava, které zabodovalo nejen tiskovinami, ale i elektronickými zpravodaji. Zlatý středník je odbornou profesní soutěží, která hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Nově byla ustavena kategorie Zlatá litera, za nejlepší český původní text, zároveň byla udělena poprvé i zvláštní ocenění za distribuci a hodnocení efektivity či cena za inovaci. Do soutěže se letos přihlásilo celkem 106 firemních časopisů, novin a on-line prezentací.

strednikStatutární město Ostrava navázalo na loňský úspěch v této soutěži a i letos se umístilo na 2. místě v kategorii Nelepší firemní zpravodaj (newsletter) se svým elektronickým měsíčníkem „Cestování Newsletter!!!“. S elektronickým zpravodajem „Development Newsletter!!!“ jsme obsadili krásné 3. místo. První příčku v této kategorii získala společnost AXA Česká republika s. r. o. za svůj zpravodaj AXA News.

Město Ostrava dále do soutěže přihlásilo tiskoviny „Výroční zpráva 2009“, se kterou se umístilo na 3. místě v kategorii Nejlepší výroční zpráva, a dále Metropolitan Magazine Ostrava, který získal certifikát TOP Rated.

www.prklub.cz/soutez-zlaty-strednik

Náš turistický průvodce zvítězil na festivalu TOURMAP

Již poosmé se konal mezinárodní festival map a průvodců TOURMAP, do nějž bylo přihlášeno celkem 538 turistických map a 201 turistických průvodců z celého světa. Kategorii turistických průvodců českých turistických subjektů vyhrál titul OSTRAVA!!! – Turistický průvodce po industriálních památkách, který do soutěže přihlásil Magistrát města Ostravy spolu se společností freytag&berndt.

Autorka fotografií: Jarmila Riesová

Bohatá mezinárodní účast byla letos rozšířena o celou řadu exotických zemí (Belize, Salvador, Grenada, Island, Martinique, Nikaragua, St. Vincent&Grenadiny, Jemen…), které zaujaly především návštěvníky Světa knihy 2011. Tento knižní veletrh, který se konal ve dnech 12. – 15. května, je již tradičně zároveň místem konání kartografického festivalu TOURMAP. Zde se každý ročník odehraje v premiéře a po té jej mohou jako novinku zhlédnout návštěvníci ORBIS Media Centra v přízemí budovy České centrály cestovního ruchu – CzechTourism (Vinohradská 46, Praha 2). Následně bude expozice k vidění tradičně i na nejstarším filmovém festivalu turistických filmů TOURFILM v Karlových Varech, a to přímo v lázeňském hotelu Thermal ve dnech 6. – 9. října.

Novinkou v tomto roce bylo dělení do samostatných kategorií - elektronické mapy, turistické mapy a průvodce. V kategorii turistických průvodců českých turistických subjektů vyhrála OSTRAVA!!! – Turistický průvodce po industriálních památkách, který do soutěže přihlásil Magistrát města Ostravy spolu se společností freytag&berndt.

Uvedený průvodce seznamuje na 144 stranách čtenáře s významnými i méně známými objekty průmyslového dědictví na území města, provede je prohlídkovými trasami, upozorní na kalendář zajímavých akcí. Poskytuje široké spektrum zajímavých a užitečných informací, včetně mapek k jednotlivým trasám. Součástí průvodce je pak samostatný plán města se zaznačením jednotlivých industriálních objektů, návrhů tras včetně ostatních významných turistických cílů a památkových zón města, které jsou blíže popsány na rubové straně mapy. Nechybí ani lokalizace města v rámci kraje, státu a Evropy a přehled informačních center. Průvodce je k dostání na pobočkách Ostravského informačního servisu a ve vybraných knihkupectvích.

Ostrava tak navázala na loňské nejvyšší ocenění klasického turistického průvodce Ostrava!!!, který se stal vítězem v žebříčku regionálních produktů napříč soutěžními kategoriemi.

Presstrip pro novináře českých médií zaměřených na cestování

presstrip1Ve dnech 30. května až 1. června 2011 proběhl press trip pro novináře celoplošných českých médií zaměřených na cestování. Poznávací cesta měla do poslední vteřiny plnohodnotný program, proto jejím heslem bylo „Ostrava na plný plyn aneb jedna akce za druhou“. Prezentace se zúčastnilo 14 novinářů převážně z Prahy, do Ostravy přijeli vlakem SuperCity Pendolino a ubytováni byli v hotelu Mamaison Imperial Ostrava.

Většina z nich zde byla poprvé a díky této akci se jejich pohled na Ostravu zásadně proměnil. Během tří dnů měli možnost navštívit nejvýznamnější lákadla turistické oblasti Ostravsko. Nechyběl Slezskostravský hrad, Landek Park a Dolní oblast Vítkovic, Divadlo loutek, vyhlídková věž Nové radnice, ZOO a Důl Michal.

presstrip2Při komentovaných procházkách s průvodcem informačního centra byli seznámeni s historií i architekturou města a při návštěvě vybraných restaurací ochutnali místní gastronomii a pivo vařené v malém pivovaru na Zámku Zábřeh. Na Zlaté Tretře pak na vlastní kůži zažili příjemnou atmosféru významné sportovní události. K nevšedním zážitkům se přidal i večerní pohled na město z vyhlídky výškového domu na Ostrčilově ulici. Další neopakovatelné zážitky jim pak umožnili instruktoři Centra bezpečné jízdy, kde si sami novináři odzkoušeli jízdu na kluzných foliích. Dech se novinářům zatajil při návštěvě Domu umění, kde tak hodnotné sbírky nečekali. Odměnou za výdrž v náročném programu byly relaxační koupele v Sanatoriích Klimkovice.

Významným momentem press tripu bylo setkání novinářů s panem primátorem, Petrem Kajnarem, který s nimi hovořil o významných investičních projektech obecně i v souvislostech s turismem, o Dolní oblasti Vítkovice, Komenského sadech, ale také atmosféře města a životě v něm.

Organizátory velmi těší, že novináři byli s návštěvou Ostravy velice spokojeni, do svých domovů odjížděli nadšeni. Mnoho z nich uvedlo, že to jistě není naposled, co Ostravu navštívili a plánují brzký návrat i s rodinou. Pro Ostravu je tak deklarováno několik pozitivních článků, které budou postupně vycházet v daných periodicích od června až do podzimu. Destinační management turistické oblasti Ostravsko tímto děkuje všem subjektům, jejich ředitelům i zástupcům, kteří se podíleli na realizaci. Hlavními partnery byly České dráhy, hotel Mamaison Imperial Ostrava, Ostravský informační servis, Dolní oblast Vítkovice a Landek Park, Centrum bezpečné jízdy.

Press trip se konal v rámci projektu „Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu TO Ostravsko“, náklady s ním spojené byly financovány z Regionálního operačního programu, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu.

Foto: Travel profi

logo_ROP_2

Turistická oblast Ostravsko v datech

Český statistický úřad informuje každé čtvrtletí o vývoji cestovního ruchu v České republice. V rámci projektu Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu Vám budeme pravidelně přinášet údaje o cestovním ruchu v turistické oblasti Ostravsko, v Moravskoslezském kraji i České republice. Chybět nebudou ani data z jiných šetření či obecné trendy. Zprávu o vývoji v prvním čtvrtletí roku 2011 si můžete přečíst v následujících řádcích.

Z rychlých informací Českého statistického úřadu vyplývá ….

V turistické oblasti OSTRAVSKO (zahrnuje území statutárního města Ostravy, města Klimkovice a obcí Vřesina, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom) dosáhl počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí roku 2011 téměř 24 % celkového počtu přenocování roku 2010. Rezidenti na návštěvě Moravskoslezského kraje nocují na Ostravsku z jedné čtvrtiny.

Průměrná délka jejich přenocování je 2,76 dní, což je nepatrně méně než v roce 2010, tj. o 0,12 procentního bodu, ale více než roce 2009, tj. o 0,02 procentního bodu. Téměř ze 3/4 nocují rezidenti. Ze zahraničních hostů (podle státní příslušnosti) pak nejčastěji nocují hosté ze Slovenska (19,7 %) následováni hosty z Německa (14,8 %) a Polska (11,5 %). Z nich nejdéle zůstávají hosté z Německa, tj. více než 2 noci. Hosté ze Slovenska a Polska nocují obvykle více než jednu noc. Téměř polovina přenocování zahraničních hostů v Moravskoslezském kraji se uskuteční právě v ubytovacích zařízeních turistické oblasti Ostravsko.

Vývoj návštěvnosti turistických cílů Ostravska koresponduje s uplynulým ročním obdobím. Z dostupných údajů vyplývá nejvyšší nárůst návštěvnosti v ZOO (pozn. před narozením sloních mláďat), tj. o 66 % ke stejnému období roku 2010 a nárůst návštěvnosti o 44 % na Vyhlídkové věži Nové radnice.

V Moravskoslezském kraji pokračoval i v uplynulém prvním čtvrtletí roku 2011 růst návštěvnosti, a to celkem o 9 % oproti stejnému období roku 2010. Nárůst návštěvníků z ciziny byl o 7,7 % a u domácích návštěvníků o 9,3 %. Nárůst je zaznamenán také v počtu přenocování v 1. čtvrtletí 2011 oproti stejnému období roku 2010, a to celkem o 10 %, z toho u zahraničních hostů o 14,3 % a domácích o 9,4 %. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 oproti roku 2009, a to o 1,7 % celkem, z toho u zahraničních hostů o 5,7 % a domácích 0,9 %.

V celé České republice počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí roku 2011 7,4 milionu, což bylo o 6,5 % více než ve stejném období předchozího roku. K růstu přispěli více nerezidenti (jejich počet přenocování se zvýšil o 7,1 %) než rezidenti (růst o 5,8 %). Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo v 1. čtvrtletí celkem 2,4 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 8,5 %. Na rozdíl od počtu přenocování dosáhl vyššího růstu počet domácích hostů (10,0 %) oproti zahraničním (7,0 %).

Nerezidentů přijelo již tradičně nejvíce z Německa (265 tisíc), což bylo o 2,2 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu zahraničních turistů tvořili hosté z Ruska (113 tisíc) s meziročním zvýšením příjezdů o 42,0 %. Z prvních deseti zemí, ze kterých zahraniční hosté přijíždějí nejčastěji, vzrostl dále významně počet hostů z Francie (o 23,3 %), Slovenska (o 14,7 %) a Nizozemska (o 12,5 %), naopak hostů z Itálie a Velké Británie přijelo méně (o 7,4 %, resp. o 7,3 %).

Údaje o domácím cestovním ruchu z agentury CzechTourism

Z výzkumů1 zaměřených na domácí cestovní ruch (zima 2011) vyplývá, že téměř čtvrtina Čechů plánuje dovolenou v roce 2011 v tuzemsku, 16 % pak plánuje dovolenou jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Méně jak třetina lidí na dovolenou nepojede vůbec. Hlavním důvodem, proč Češi plánují dovolenou v tuzemsku, je především finanční dostupnost ve srovnání se zahraniční dovolenou.

Dalším významným důvodem je spokojenost s tuzemskou dovolenou, která Čechům vyhovuje. Jednoznačně hlavním důvodem, proč lidé preferují zahraniční dovolenou před tuzemskou, je absence moře v ČR. Mezi další často zmiňované důvody patří poznání cizích zemí a teplejší klima
v zahraničních zemích.

Tři čtvrtiny Čechů jezdí na kratší výlety po ČR. Necelá pětina populace (18 %) pak jezdí alespoň 1x měsíčně. Téměř čtvrtina (23 %) osob uvádí, že na jednodenní výlety po Česku nejezdí vůbec. Ze stejného výzkumu vyplývá nízká motivace návštěvníků k dlouhodobějšímu pobytu, přičemž výrazně převažuje jejich jednodenní pobyt bez ubytování.

V rámci Moravskoslezského kraje je mezi kategoriemi vzdálenosti navštěvovaných míst nejvíce zastoupeno rozmezí 21 až 50 km od místa bydliště návštěvníků. Nejčastěji využívaným dopravním prostředkem je stále jednoznačně automobil, asi čtvrtina z oslovených využila vlak. Typická délka návštěvy daného místa je jednodenní, 86 % pobytů je kratších než 3 dny. A více než dvě třetiny návštěvníků není v regionu ubytováno. Návštěvníci regionu jsou z více než 90% loajální, tzn., že více než 2/3 svou návštěvu regionu opakují více než jedenkrát a spíše více než třikrát. Jen přibližně 4% návštěvníků jsou spíše celkově nespokojeni. V restauracích se téměř vždy stravuje jedna třetina návštěvníků, dvě třetiny částečně a z téměř jedné třetiny spíše nikdy. Hlavními důvody návštěvy regionu jsou aktivity turistika, sport (resp. pěší turistika a zimní sporty) nebo relaxace. Významný důvod je také poznání. Více než polovina návštěvníků průměrné utratí za jeden den pobytu do 500 Kč (63 %), 91 % všech návštěvníků utratí do 1000 Kč.

Trendy vyplývající z marketingových kampaní agentury CzechTourism

Z monitoringu2 marketingové kampaně (listopad 2008 - únor 2011) agentury CzechTourism vyplývají následující doporučení:

  • K propagaci zejména využít internet (standardní i nové přístupy – sociální sítě, virální marketing apod.), případně outdoorové reklamy. Podporovat pozitivní word-of-mouth.
  • Propagační materiály, prospekty a průvodce využívá více než polovina návštěvníků a zároveň více než 2/3 využívají internet. Informace od personálu ve službách využívá je pouze 1/3 návštěvníků z velké části spíše částečně. Informace od příbuzných a známých jsou pak druhý nejvyužívanější informační zdroj u více než 2/3 návštěvníků.
  • Turistická informační centra alespoň občas využívá při cestování po Česku více jak jedna čtvrtina Čechů. Více jsou využívána lidmi mladšími do 44 let. Využívání turistických center roste s rostoucím vzděláním. Více jsou také využívána lidmi s vyššími příjmy. Důvody proč lidé turistická centra nevyužívají, jsou především nepotřebnost (lidé si poradí sami, 46%) nebo skutečnost, že necestují (20%).

Z téhož monitoringu vyplývají následující příležitosti domácího cestovního ruchu:

  • Výraznou příležitostí je pak aktivní komunikace široké nabídky služeb.
  • Zaměřit se na motivace návštěvníků k dlouhodobějšímu pobytu, nabídnout jim dostatek možností trávení volného času v regionech a tyto možnosti aktivně komunikovat v rámci propagace a marketingové strategie.
  • Sestavení atraktivních nabídek skládajících se z širokého spektra nabízených aktivit a možností trávení volného času a zároveň zajištění odpovídající infrastruktury (parkovací místa, úklid, možnost nákupů aj.).
  • V nabídce posílit možnosti turistiky i v zimních měsících (pěší turistika, poznávací turistika) a přizpůsobit tomu nabídku služeb (restaurační a odpočinková zařízení apod.).
  • Udržet a rozvíjet kvalitu místního orientačního značení, propojit tuto silnou stránkou s komunikací variability aktivit.

1) Výzkum pro Českou centrálu cestovního ruchu-Czechtourism zpracovala agentura Ipos Tambor na jaře 2011Byl zaměřen na zimní období 2010/2011.
2) Monitoring zpracovala agentura Ipos Tambor. Marketingová kampaň trvala od listopadu 2008 do února 2011, monitoring byl průběžný.

logo_ROP_2

Dream Factory Ostrava

Třetí ročník divadelního festivalu Dream Factory Ostrava proběhne ve dnech 8. - 11. 6. 2011 a nabídne okolo dvaceti produkcí vynikajících českých i zahraničních souborů.

Dream Factory do Ostravy každoročně přiváží kritikou oceňované soubory, které ve svém kraji zdejší divák jinak nemá šanci vidět. Zároveň se jeho organizátoři snaží představit odborné veřejnosti místní tvůrce a konfrontovat jejich práci s celorepublikovou špičkou.

Čtyřdenní program bude probíhat na několika místech v Ostravě a tradičně vyvrcholí multižánrovou uměleckou okupací areálu Národní kulturní památky Důl Hlubina. Největšími lákadly letošního ročníku budou jistě Naši furianti Divadla v Dlouhé, Morávkovo a Havlovo Prase či Noc oživlých mrtvol z Hradce Králové. Příznivcům alternativních scénických forem dramaturgové vychází vstříc současným tancem, improvizací, pantomimou či švýcarskou akrobacií na lanech.

Festival si za dva roky své existence získal mnoho příznivců z řad odborníků i veřejnosti. Loňský dvoudenní program přilákal dvě tisícovky návštěvníků. Dream Factory Ostrava pořádá občanské sdružení OVArt s podporou partnerů, kterými jsou Divadlo Petra Bezruče, Dům kultury města Ostravy, Dolní oblast Vítkovice a především statutární město Ostrava. Patronát nad festivalem letos po Norbertu Lichém, Pavle Beretové a Vojtěchu Dykovi převzali slavní absolventi Janáčkovy konzervatoře Ivana Uhlířová a Vojta Švejda.

Kromě nabitého divadelního programu festival nabízí také prostor pro širší úvahu nad současnou situací kulturních subjektů v České republice v podobě veřejné diskuze na téma financování umění s názvem Grrranty? Dále pak projekci básnického dokumentu, plenérová vystoupení, výstavy a na závěr i koncert populární minimalistické elektro formace Kazety.

Novinkou festivalu je zapojení čerstvého prostoru Cooltour na Černé louce, využití budovy Divadla loutek Ostrava a postavení divadelního šapitó v areálu Dolu Hlubina.

Podrobné informace o programu, vstupenkách a místech konání se zájemci dozví na adrese www.dfov.cz.

LifeInLine Tour v Ostravě

LifeInLineV sobotu 18. června proběhne v Ostravě-Porubě závod Chance World Inline Cup. Představí se v něm závodníci světového formátu. Projet se společně s nimi máte možnost den před závodem.

Do Ostravy zavítá například Nicole Beggová z Nového Zélandu, která loni skončila v Ostravě druhá za fenomenální Kolumbijkou Cecilií Baenaovou. Premiérově se představí i její stájový kolega a krajan Peter Michael, několikanásobný mistr Nového Zélandu na maratonských tratích i na dráze, bronzový na trati 20 km na mistrovství světa 2009 v Číně. Přihlášeni jsou i Venezuelané Alexander Jose Bastidas a Alfredo Leon Moreno, Estonci Kaur Meressaar a Jaanus Ritson nebo Brazilci Edson Oliveirade Almeida, Eder Lopes Moraes, Mauro Cesar Pareschi a Kolumbijec Pablo Esteban Santamaria.

Ostrava už potřetí v řadě nabídne jedinečnou možnost zazávodit si s touto světovou elitou. V pátek 17. června od 20.30 hodin bude mít každý bruslař možnost se projet s nejlepšími světovými jezdci na uzavřené trati na Hlavní třídě. V sobotu 18. června bude od 10.30 hodin odstartován tradiční program Chance LifeInLine Tour, tedy závody na tratích 1, 3, 5, 10 km, štafety, volné bruslení a pak již závody WIC na 33 km, stejně jako v minulých letech otevřené i pro výkonnostní bruslaře.

www.lifeinline.cz

Festival TANEC OSTRAVA 2011

Festival soudobého tance a pohybového divadla TANEC OSTRAVA proběhne ve dnech 1. 6. - 23. 6. na několika místech v Ostravě. Hvězdami letošního 11. ročníku jsou RootlessRoot.

Místy konání se stanou Budoucnost, Divadlo loutek Ostrava, Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě a CoolTour – centrum pro podporu současného umění Černá louka.

Hvězdami letošního ročníku jsou bývalí tanečníci belgické skupiny Ultima Vez Josef Fruček (SK) a Linda Kapetanea (GR), dnes vystupující pod názvem RootlessRoot. V představení Eyes In The Colors of The Rain rozkládají fyzickou formu a dostávají se do nejzazší hloubky emocionálních možností člověka.

Kromě živých představení a doprovodného progamu nabízí festival také pohybové workshopy s účastníky festivalu - Lenkou Bartůňkovou, Rootless Root (GR/SK) a Ferencem Fehérem (HUN).

www.tanecostrava.cz

Branou ostravské zoo prošel 100 000. návštěvník

navstevnikV úterý 10. května odpoledne uvítala ostravská zoologická zahrada svého 100 000. návštěvníka. Stala se jím malá Julianka Bitto z Moravské Ostravy, která do zoo přišla se svými rodiči. Rodina obdržela pamětní list a tašku s dárkovými předměty zoo.

V porovnání s loňským rokem je to číslo pro probíhající sezonu velmi pozitivní, protože v roce 2010 přišel stotisící návštěvník až začátkem června. Zvýšenou návštěvnost zaznamenali v zoo už v dubnu, kdy přišlo o 30 tisíc návštěvníků více než loni ve stejném měsíci. Pokud by se zoo těšila zvýšené přízni návštěvníků i nadále, můžeme se letos dočkat rekordní návštěvnosti.

Velkým lákadlem pro návštěvníky je samozřejmě malá sloní samička, za kterou přijíždějí lidé z celé republiky. Na webových stránkách zoo mohou nyní hlasovat o tom, jaké jméno sloní slečna dostane. Těšit se ale mohu také na řadu nově otevřených expozic (například expozici Papua s exotickými plazy, želvami a rybami), na stovky nových druhů zvířat a desítky vzácných mláďat.

www.zoo-ostrava.cz

Průmyslové památky Moravské Ostravy

Ostravský informační servis připravil další ze svých komentovaných prohlídek. V červnu se s průvodci můžete podívat po stopách průmyslových památek Moravské Ostravy.

Centrum Ostravy je plné zajímavých míst spojených s průmyslovou historií města. Během procházky uvidíte například jednu z nejmodernějších tramvajových vozoven v České republice, budovu bývalé pivovarské sladovny, objekt starých městských jatek, zrušené nákladové nádraží Českých drah a mnoho dalšího. Od průvodců se dozvíte zajímavosti z oblasti ostravského potravinářství, dopravy, pivovarnictví nebo hornictví.

Procházka se uskuteční v neděli 12. června 2011, sraz je na Vyhlídkové věži Nové radnice.

Trasa prohlídky:
ředitelství OKD, Důl Jindřich, tramvajová vozovna DPO, městská jatka, nákladové nádraží Českých drah, Karolina a Černá louka.

Cena prohlídky:
80 Kč pro dospělé, 50 Kč pro děti, studenty a seniory.

www.ostravainfo.cz

Vlakem na Landek park

Landek park připravil ve spolupráci s Českými drahami zajímavou nabídku na letní turistickou sezónu. Po předložení jízdenky ČD mají děti vstup na všechny expozice zdarma. Navíc je zde nyní mimořádná expozice Dřevěný svět her a hlavolamů.

V rámci speciální akce je v termínu od 1. 6. do 30. 9. 2011 dětem v doprovodu dospělé osoby po předložení maximálně 7 dní staré jízdenky ČD umožněn vstup zdarma na všechny expozice. Mohou sfárat do dolu nebo prohlédnout si největší expozici báňského záchranářství na světě. Nechybí ani naučné stezky vedoucí na vrch Landek, z kterého je krásný výhled do okolí, sportovní aktivity či jiné atrakce pro děti jako například minizoo.

Od 1. června je v Landek parku také speciální expozice Dřevěný svět her a hlavolamů, kde si můžete vyzkoušet, co dokážete. Formou her založených na manipulaci s předměty, logických her a hlavolamů můžete objevit třeba i skrytý talent a schopnosti. Přijďte si vyzkoušet, kdo z vaší rodiny nebo třídy bude nejlepší.

www.landekpark.cz

Prezentujte se na www.akce.cz

Internetový server www.akce.cz nabízí možnost prezentace akcí zdarma. Data odsud jsou dále šířena na portály CD.cz, Sedmicka.cz, Primavikend.cz, turistika.cz, Sousede.cz, Managerka.cz, Kulturniakce.cz a desítky dalších menších nebo regionálních webů. Pokud chcete prezentovat své akce na tomto serveru, stačí vyplnit jednoduchý formulář na adrese http://www.akce.cz/info/howtoinsertevent či se obrátit na správce portálu.