Pustkovec

Popis stezky Pustkovcem

O Pustkovci:

První písemná zmínka o Pustkovci pochází z roku 1377.  Název je odvozen od dávného majitele, jímž byl zřejmě Pustek, což je domácká podoba jména Pustimir. Obec bývala vždy ryze zemědělskou, což v podstatě nezměnila ani industrializace Ostravy. Pustkovec nebyl zasažen imigranty, jeho obyvatelstvo zůstalo původní. V padesátých letech minulého století měl být Pustkovec zbourán, aby ustoupil zástavbě Poruby. Nestalo se zcela, jen z části. Dnes je obec obklíčena ze všech stran hradbami výškových paneláků, uprostřed kterých zůstala zástavba rodinnými domky a vznikla nová zástavba řadových domů.

Pustkovecká trasa začíná na náměstí Družby. Z něj se vydáme po modré turistické značce, projdeme ulicí Sokolovskou a po průchodu mezi domy se před námi rozprostře malebné Pustkovecké údolí s rybníkem v popředí. Jmenuje se „Ve dvoře“ a má rozlohu tři čtvrtě hektaru. RybníkKaždoročně se zde koná slavnostní výlov kaprů, línů a amurů. Celé údolí je významným krajinným prvkem a celková rozloha devíti hektarů zeleně je využívána jako městský park pro odpočinek a rekreaci. Protéká zde Pustkovecký potok, který jako poslední pravostranný přítok vtéká do řeky Opavy, jen chvíli před tím než se spojí s řekou Odrou. V parku nalézáme pestrý soubor stromů, křovin, travin a květin. Rostou zde sasanka hajní, blatouchy, kuklíky, ale také různé druhy vrb, střemchy, habry, jasany, třešně ptačí, kaliny a jiné. Lokalita svědčí zpěvným ptákům - k vidění jsou šoupálek, strakapoud nebo brhlík. Z živočichů tu zahlédneme veverky, potvrzen je výskyt netopýra vodního, zaznamenáni byli čolci, skokani, ropuchy, a také vzácná a silně ohrožená žába kuňka žlutobřichá. Cestou vinoucí se stále podél potoka dojdeme až k bludnému balvanu. Jde o sedimentární křemencový útvar se zvláštními mísami a jamkami, který byl vytažen z potoka v roce 1938 v části zvané Šibranky. V roce 1945 vykopali občané pod kamenem díru jako kryt, aby se chránili před dělostřeleckou palbou. U kamene je odpočívadlo. Ve stejné vzdálenosti, avšak vlevo, je umělecky ztvárněná socha s názvem Cyklista od Antonína Gavlase z Plesné.

U tohoto místa je křížení turistických tras s možností odbočit vlevo k restauraci Slovan nebo vpravo - ve směru na Martinov a Děhylov či Plesnou a Dobroslavice. My však pokračujeme po modré místní značce.

KostelPřejdeme ulici 17. listopadu a dostaneme se ke Kostelu svatých Cyrila a Metoděje, který je zajímavou ukázkou moderní architektury sakrálních staveb. Tento objekt obdržel také čestné uznání v soutěži „Dům roku 2000“. Vpravo najdeme dvě pietní místa, první je věnováno padlým ve druhé světové válce, to druhé tvoří soubor bludných kamenů a pomník obětem první světové války. Pokračujeme dále až dojdeme na křižovatku a dostaneme se k památníku Petra Bezruče a historické lípě. Odtud se vydáme po schodech mezi garážemi, projdeme parkem kolem dětského hřiště a po místních komunikacích dojdeme na Opavskou ulici. Silnice, přes kterou se vydáme na druhou stranu je hlavním tahem na Opavu a tudíž velmi frekventovaná, ale má světelně řízený přechod. Přes něj projdeme na druhou stranu, k restauraci „Zlatý Lev“ – nejstarší fungující restauraci v Ostravě, která byla postavena jako zájezdní hostinec u tzv. „solné stezky“ vedoucí z polské Veličky až do Vídně.

Značka nás vede dál ulicí Krásnopolskou (zde je potřeba překonat kratší úsek středně frekventovanou cestou) pak podél zahrádkářské osady do lesa, kde po pěšinách doputujeme k cíli naší Hvězdárnacesty, ke Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy. Hvězdárna byla pojmenována podle vynikajícího česko-rakouského astronoma, který objevil 122 planetek a podílel se na vypracování a vydání hvězdného atlasu. Odtud se můžeme vydat dál, na rozcestí turistických tras odbočit po zelené značce lesem a cestou za vysokoškolskými kolejemi k zastávce městské hromadné dopravy na ul. 17. listopadu, nebo můžeme pokračovat po modré až na Vřesinskou ulici či projít celý okruh Porubou a Pustkovcem.

Významný krajinný prvek: Pustkovecké údolí, rybník nazvaný Ve Dvoře.

Turistická stezka:

Žlutá: Začíná v Pustkovci v části Mlýnek, ale můžeme k ní dojít po modré značce od restaurace Slovan (2 km). Pokračuje kolem Mikolajkova rybníka, Plesnou a Končinu do Dobroslavic. Je dlouhá 4,5 km.

Zelená: Tato trasa začíná v Porubě u restaurace Slovan a po průchodu kolem VŠB se vine lesoparkem. Podél potoka Porubka pokračuje do Hlubočce, Krásného Pole a Klimkovic (15 km). Končí po necelých 50 km až v Bludovicích nedaleko Žermanické přehrady.

Modrá: Také po této značce můžeme vyrazit z Poruby od restaurace Slovan, začíná ale o 0,5 km dřív na Havlíčkově náměstí. Pokračujeme přes Pustkovec a Martinov, kolem přírodní rezervace Štěpán do Děhylova, Hlučína do Darkoviček k Areálu čs. opevnění (18 km). Končí po 40 km v Sudicích.

Žlutá: Začíná v Porubě u smyčky na Vřesinské ulici a pokračuje kolem sjezdovky lesními pěšinami do lokality Mexiko a lázní v Klimkovicích. Končí po 9 km v Dolní Lhotě.