Porubou a Pustkovcem

Tuto turistickou trasu je, vzhledem k její délce, možno rozdělit na dva okruhy - porubský a pustkovecký. Je jen na Vás jaký si vyberete nebo si projdete celý okruh Porubou a Pustkovcem v délce 11,8 km.