Poruba

Popis stezky

O Porubě:

První písemná zmínka o Porubě pochází z roku 1434. Jméno je odvozeno od vykáceného, vyrubaného místa v lese. Velká část dnešního obvodu vznikla po druhé světové válce, kdy měla být stará Ostrava zbourána a postaveno město nové. Porubě se proto zpočátku říkalo Nová Ostrava. Na zachování zelených ploch a budování parků bylo pamatováno ve všech etapách výstavby. Poruba je proto v tomto ohledu srovnatelná s mnohými lázeňskými městy.

Bludný balvan: jde o chráněnou přírodní památku ve Vřesinské ulici. Na naše území se dostal asi před třemi sty tisíci lety se skandinávským pevninským ledovcem. Je tvořen mohutným blokem z červené skandinávské žuly o rozměrech 320 x 170 x 120 cm a o hmotnosti přibližně 10,8 t. Je to druhý největší bludný balvan v České republice s absolutně nejdelší osou (370 cm).

Socha pro Porubu: o jednu ze zvláštností Poruby se postaral valašskomeziříčský sochař a výtvarník Miro Požar, který v červnu roku 2002 zamýšlel vytvořit během 24 hodin z dvoutunového pískovce umělecké dílo v podobě ženského profilu. Pokus o ojedinělý rekord však nevyšel kvůli nepřízni počasí, přesto originální socha v Porubě zůstala a je dekorativní součástí Hlavní třídy.

Letní porubské koupaliště: je největším svého druhu ve střední Evropě. V letních měsících ho denně využívá až 15 tisíc návštěvníků. V areálu je obří tobogán, hřiště pro minigolf a tenisové kurty s umělým povrchem, hřiště pro streetball a plážový volejbal, kuželky, stolní tenis, malý fotbal a další aktivity.

Památné stromy: Metasekvoje čínská

Porubská trasa prochází městskou památkovou zónou, v mapě značenou barevným ohraničením. Jde o ucelený architektonický soubor staveb postavený ve stylu socialistického realismu, tzv. sorely. Uvnitř městské památkové zóny je také několik významných krajinných prvků, kterými na své procházce rovněž projdeme.

Trasa začíná u restaurace Slovan v ulici 17. listopadu. Odtud půjdeme prolukou vlevo mezi domy po modré pásové značce na největší porubské náměstí – Havlíčkovo. Jeho plocha přesahuje pět hektarů a nachází se zde dětské městečko (oplocené dětské hřiště). Dominantou je zajímavý šestnáctipodlažní dům s hvězdicovým půdorysem známý jako Panorama. Ze stromů tady rostou jeřáby, smrky, břízy, javory a další. Z desítek bylin jmenujme alespoň jestřábník okoličnatý, popenec břečťanovitý nebo černohlávek obecný. Kromě běžných ptáků jako jsou kosi, sýkory a hrdličky, žije v této lokalitě silná populace rehka zahradního.

Tady už se dostáváme na okružní trasu „Porubou a Pustkovcem“ značenou modrou místní značkou, která nás, přes již zmíněné náměstí a ulici Bohuslava Martinů, zavede na světelnou křižovatku u Vozovny. Zde překročíme hlavní dopravní tepnu - ulici Opavskou a průchodem v domovním bloku budeme pokračovat na náměstí Družby. Cestou projdeme nedaleko krytého bazénu s možností sportovního vyžití a relaxace. Z náměstí Družby nás značka zavede do Pustkoveckého údolí k rybníku s názvem Ve Dvoře. Zde začíná trasa Pustkovcem, která je pro svoji malebnost popsána jako samostatná část. Také se jedná o samostatný městský obvod města Ostravy. Údolím protéká Pustkovecký potok, který jako poslední pravostranný přítok vtéká do řeky Opavy, než se spojí s Odrou. My se vydáme proti jeho toku a Pustkoveckou ulicí se dostaneme k ulici Opavské. Tu přejdeme nedaleko restaurace „U Zlatého lva“ – nejstarší restaurace v Ostravě, která byla postavena jako zájezdní hostinec u tzv. „solné stezky“ vedoucí z polské Veličky až do Vídně. Ulicí Krásnopolskou a následným průchodem lesem pak dojdeme až ke Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy, která je pojmenována po česko-rakouském astronomovi, který objevil 122 planetek a podílel se na vypracování a vydání hvězdného atlasu. Odtud pokračujeme lesoparkem opět po modré místní značce k turistickému rozcestí „Za Myslivnou“, kde narazíme na zelenou pásovou značku. Tu je možno využít v případě, kdy preferujeme kratší variantu návratu do výchozího místa – k restauraci Slovan. Nás však trasa vede dál po modré značce. Kolem výletní restaurace Myslivna s možností příjemného posezení a občerstvení dojdeme po místních komunikacích na ulici Vřesinskou. Po ní pak pokračujeme kolem bludného balvanu a sokolovny až na světelnou křižovatku s ulicí 17. listopadu, kde je tramvajová točna. Odtud je možno se dopravit jak do centra Ostravy, tak i na opačnou stranu, např. k největšímu přírodnímu koupališti ve střední Evropě nebo do úžasné přírody v okolí Zátiší (tato oblast už je součástí obce Kyjovice). Trasa však pokračuje dál a my podél potoku Porubka dojdeme k Úřadu městského obvodu Poruba a následně ke kostelu sv. Mikuláše. Ten je jednou z nejstarších porubských památek a také jediným kostelem v Porubě, jeho historie sahá až do 15. století. Jde také o druhý nejstarší kostel v Ostravě. U něj zahneme doprava na Nábřeží SPB a po pár metrech si můžeme odpočinout v zámeckém parku. Ten se rozprostírá kolem zrekonstruovaného zámku, jenž nechal vystavět kolem roku 1573 Ondřej Bzenec z Markvartovic. Po Nábřeží SPB dojdeme k nejmonumentálnější stavbě Poruby – souboru obytných domů zvaných Oblouk.Sorela Při jeho navrhování se architekti inspirovali budovou hlavního štábu na Palácovém náměstí v Petrohradě. Jde o soubor obytných domů s obchody v přízemí. Projdeme Obloukem a po ulici Porubské se dostaneme k dalšímu architektonicky zajímavému souboru domů zvanému Věžičky. Na jednom z domů jsou umístěny unikátní sluneční hodiny. Průchodem ve Věžičkách se ocitneme na náměstí Vítězslava Nováka se zajímavou parkovou úpravou a promenádními chodníky. Ze stromů zde roste např. jerlín japonský, který ale pochází z Číny, dále tis červený považovaný za třetihorní relikt, který je v celé Evropě přísně chráněný. V této zóně se vyskytuje také mnoho ptáků, hmyzu a bylin. Zaznamenán zde byl například vzácný druh pavouka, běžník zelený. Z parku pokračujeme po místních komunikacích kolem Domu kultury Poklad, až se nám otevře vznešený prostor náměstí Jana Nerudy. Roste tu metasekvoje čínská stará půl století, u které se mělo za to, že vymizela již před desítkami milionů let. Jde tedy o živou fosilii. Strom je památkově chráněn. Z informační tabule na náměstí se dozvíme o výskytu jasanů a tisů, nachází se zde také různé byliny a ptáci.Metasekvoje

Monumentálním obloukovým průchodem se dostaneme z náměstí na Hlavní třídu, kterou přejdeme na druhou stranu a protějším obloukovým průchodem vejdeme opět na Havlíčkovo náměstí. V jeho horní části se malým průchodem v domovním bloku opět, už po modré pásové značce, dostaneme k cíli našeho putování – k restauraci Slovan.

Turisticky značené trasy:

Žlutá: Začíná v Pustkovci v části Mlýnek, ale můžeme k ní dojít po modré značce od restaurace Slovan (2 km). Pokračuje kolem Mikolajkova rybníka přes Plesnou a Končinu do Dobroslavic. Je dlouhá 4,5 km.

 

Zelená: Tato trasa začíná v Porubě u restaurace Slovan, vede kolem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a poté se vine lesoparkem. Podél potoku Porubka pokračuje do Hlubočce, Krásného Pole a Klimkovic (15 km). Končí po necelých 50 km až v Bludovicích nedaleko Žermanické přehrady.

Modrá: Také po této značce můžeme vyrazit z Poruby od restaurace Slovan, začíná ale o 0,5 km dál na Havlíčkově náměstí. Pokračujeme přes Pustkovec a Martinov, kolem přírodní rezervace Štěpán do Děhylova, Hlučína do Darkoviček k Areálu čs. opevnění (18 km). Končí po 40 km v Sudicích.

Žlutá: Začíná v Porubě u tramvajové smyčky ve Vřesinské ulici a pokračuje kolem lyžařského areálu lesními pěšinami do lokality Mexiko a lázní v Klimkovicích. Končí po 9 km v Dolní Lhotě.