Okruh Plesnou

O Plesné:

Rozloha: 4,87 km2

Plesná je druhou nejstarší obcí Ostravy, k první písemné zmínce se váže datum 17. prosince 1255. Název je odvozen od staroslovanského „ples", což značí jezero anebo místo s prohloubeným tokem. Ať do této obce zamíříte z kterékoliv strany, musíte nejprve do kopce a potom z kopce, jako by byl její střed na dně kráteru někdejší sopky. Je to sídlo malebné, a protože leží na západ od Ostravy, může se při převládajících západních větrech chlubit mimořádně čistým ovzduším.

Trasa:              Okruh Plesnou

Start:               Plesná (kostel), zastávka MHD, Plesenka, bus.č. 47 a 51                                        

Cíl:                   Plesná (kostel), zastávka MHD, Plesenka, bus.č. 47 a 51

Délka trasy:    7 km

Obtížnost:       Pohodová a lehká trasa

Převýšení:      76 m

Značení:          Po značených turistických stezkách, žlutá pásová a místní značka, 

                        polní a lesní cesty místní komunikace.       

Charakter trasy: Povrch stezek je většinou dobrý, v některých lesních úsecích a na polních cestách různorodý, což je dáno počasím.

Přístupné pro: Pěší, cyklisty s horským kolem, handicapované s obtížemi, pro in-line nevhodné.

PlesnáJedná se o trasu okružní, tudíž nezáleží odkud se na ni vydáme a kterým směrem půjdeme, nejvhodnějším místem je ale turistické rozcestí u kostela sv. Jakuba v centru obce, poblíž autobusové zastávky Plesenka. Tento kostel byl postaven v roce 1787 na místě staršího dřevěného kostelíku. Od něj se pak vydáme po žluté místní značce dolů přes park, jež tvoří jedinečnou ukázku zahradní architektury. Tu obec nechala vybudovat na prudkém svahu v místě zbořeného domu. Květinové záhony,keře a stromy protkané pěšinami jsou doplněny unikátní sbírkou dvaceti sochařských děl.

Ve dvouletých intervalech se zde koná Mezinárodní sochařské sympozium pořádané všestranným umělcem Antonínem Gavlasem. Některé ze soch pak zůstávají v Plesné, jiné jsou umístěny v dalších městských obvodech Ostravy.  Jde o skutečnou zvláštnost v rámci města Ostravy, která skýtá opravdový estetický zážitek. Kolem zastávek MHD Plesenka a stejnojmenné hospůdky přejdeme hlavní cestu. Značka nás dále povede na ulici Liščí, mineme hospůdku Pod ořechem a pokračujeme až do zalesněné části obce v lokalitě Padělky. Příjemnou lesní pěšinou pak dojdeme k výše zmiňovanému biotopu s názvem Studenec. Ten, stejně jako Novou Plesnou, značka obchází a po vyjití z lesa pokračuje po silnici ve směru na Velkou Polom až k turistickému informačnímu místu Vrchovina. Zde odbočíme nejdříve na polní a posléze lesní cestu, jež nás zavede do údolí Plesenského potoka, zvaného místními obyvateli Bogdalice. Značka nás dále vede nahoru do kopce a to už se nacházíme v katastru obce Dobroslavice. Tady, na rozcestí nazvaném   U křížů (podle smírčích křížů z 15. nebo 16. století viditelných v blízké zahradě) žlutá místní značka končí. Je zde také možnost občerstvit se, neboť poblíž je hned několik restauračních zařízení.

Plesná 1Okruh dále pokračuje po žluté pásové značce. Na kopečku s názvem Končina mineme vysílač a úžasné výhledy na Ostravu s panoramaty Beskyd v pozadí a opět vstoupíme na lesní pěšiny. Ty nás zavedou skoro až do centra obce Plesné. Zde je možné výlet ukončit, nebo pokračovat dále po žluté pásové značce kolem hájenky až do Pustkovce a na MHD nasednout až tam. Poblíž se nachází i dobře známá restaurace U Tondy, či Koliba na Mlýnku.

Další variantou je napojit se v Dobroslavicích na zelenou značku a po ní dojít do Děhylova na nádraží. Výlet si tak můžeme zpestřit, či zakončit projížďkou vlakem. Čekání na spoj může zpříjemnit posezení v hostinci u Žáby.

Turistické stezky:

Žlutá - vede z Pustkovce (Mlýnek) přes Plesnou do Dobroslavic

Zelená – vede z Koblova přes Landek, Petřkovice, Bobrovníky a Děhylov do Dobroslavic a dále pak přes Háj ve Slezsku směrem na Hrabyni a Kyjovice

 

Plesenská nej:

Nejčistší – Městský obvod Plesná dlouhodobě patří k obvodům s nejčistším ovzduším.

Nejpomníkovější – V Plesné lze najít Pomník obětem I. a II. světové války, pomník Rudé armádě, pamětní desku plesenského rodáka interbrigadisty Karla Svobody a také pamětní desku prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.

Nejfolklornější – Plesná je již 16 let dějištěm významného folklorního festivalu Májová Plesná. 

Nejstarší – Původní dřevěný kostel v Plesné byl pravděpodobně postaven ve 13. století, první písemná zmínka o něm je z 15. století. Byl vypálen během husitských válek. Dnešní kostel svatého Jakuba byl pak postaven v roce 1787.

Nejsportovnější – TJ Sokol Plesná pořádá pravidelný cyklistický závod Plesenská stezka, trénuje zde badmintonový oddíl a sbor dobrovolných hasičů pořádá pravidelně hasičské soutěže. Plesná se také pravidelně účastní Vesnické olympiády.