Naučná stezka Heřmanický rybník

Nenáročná trasa v délce 3 kilometrů kolem jedinečné vodní plochy Heřmanického rybníka s romantickými posedy mezi rákosím.

4Heřmanický rybník (116 ha) leží v oblasti široké nivy řeky Odry. Tato vodní plocha je jedinečná díky specifickému složení silně mineralizované vody s obsahem bóru a jódu, což má za následek, že je využíván jako obrovská záchytná nádrž, do níž se čerpají slané důlní vody z hlubin ostravsko-karvinských dolů.

 

Naučná stezka Heřmanický rybník nabízí nenáročnou trasu v délce 3 kilometrů začínající v blízkosti autobusové zastávky MHD "U Dvora" s 5 informačními tabulemi, odpočívadlem a ptačí pozorovatelnou s otevřeným výhledem na rybník a jeho okolí.

 

  

11Heřmanický rybník (116 ha) slouží především celeročnímu sportovnímu rybolovu, rybáři při něm využívají u nás zcela ojedinělé dřevěné posedy s dlouhými přístupovými lávkami. K dispozici je jich zhruba 70 a navozují atmosféru vzdálené asijské země. Rybník dále zaujme porosty rákosí, jež svým rozsahem nemají v širokém okolí konkurenci. Díky rozlehlé vodní ploše, porostům rákosí a skutečnosti, že tudy probíhá jedna z hlavních evropských cest tažných ptáků, patří Heřmanický rybník mezi významná ornitologická stanoviště mezinárodního významu. Každoročně se zde shromažďuje kolem 250 druhů ptáků a můžeme tady vidět velmi vzácné a chráněné opeřence - bukáče malého, slavíka modráčka středoevropského či ledňáčka říčního. Daří se zde rovněž několika druhům obojživelníků, včetně celoevropsky chráněného čolka velkého.

 

8Neobvyklou kulisu dělá na dohled stojící halda bývalého Heřmanického dolu, který asi po 150 letech činnosti ukončil těžbu v roce 1993, ale jeho monumentální halda stále prohořívá, i když se postupně odtěžuje a odváží.

 

Tuto přírodní zajímavost můžete navštívit díky Českému svazu ochránců přírody a jeho partnerům, kteří Heřmanický rybník zpřístupnili naučnou stezkou.

 

 

 

Mapa

www.mapy.cz/s/7QNR

 

Fotografie a textový podklad poskytl Petr Vlček.