Bezpečnostní stojany na kola

V závěru roku 2005 zajistil odbor dopravy Magistrátu města Ostravy pro cyklisty, na základě zkušeností z Poruby, rozmístění bezpečnostních stojanů na kola. Tyto stojany byly osazeny v místech předpokládaných cílů cyklistů, které jsou vyjmenovány v přiložené tabulce.

Na fotografiích je zobrazen typ stojanu CITY. Obdobný postup platí i pro další typy uzamykatelných stojanů VELOCK.

Postup uzamčení kola do bezpečnostního stojanu VELOCK


Seznam umístění bezpečnostních stojanů na kola před úřady městských obvodů

Č. MOb Celkem počet stání Jednostranný po 6 stáních Jednostranný po 5 stáních Jednostranný po 4 stáních Jednostranný po 3 stáních Oboustranný
1 Moravská Ostrava a Přívoz
2 Mariánské Hory a Hulváky -
3 Plesná 8 1 1 (4 stání)
4 Hrabová 7 1 1
5 Polanka nad Odrou ** 15 3
6 *Svinov * 20 2 (10 stání)
7 *Nová Ves 9 1 1
8 Petřkovice 10 2
9 Lhotka 4 1
10 Slezská Ostrava 10 2
11 Hošťálkovice 5 1
12 Martinov 6 1
13 Proskovice 4 1
14 Krásné Pole 8 2
15 Pustkovec 4 1
16 Poruba -
17 Třebovice 8 2 (4 stání)
18 Michálkovice 20 4
19 Radvanice a Bartovice 4 1
20 Vítkovice 8 2
21 Ostrava - Jih -
22 Stará Bělá 3 1
23 Nová Bělá 3

Seznam umístění bezpečnostních stojanů na kola v ostatních lokalitách městských obvodů

Č. MOb Lokalita Celkem počet stání Jednostranný po 4 stáních
1 Moravská Ostrava a Přívoz Kniha Librex, Hornická poliklinika, Městské lázně, Nemocnice Fifejdy, Hlavní nádraží, Ostravský informační servis, 2x Městská knihovna, Hlavní pošta, Nádraží střed, Hotel Imperiál, Sokolská tř.-budova VZP, Výstaviště Černá Louka, krajský úřad 52 13
2 Mariánské Hory a Hulváky Knihovna, Hlavní pošta, u ul. Generála Hrušky 12 3
3 Plesná Kostel, Dům dětí a mládeže 8 2
4 Hrabová Kostelík, Základní škola, Sídliště Šídlovec -lékař Příborská 27 12 3
5 Polanka nad Odrou Hřbitov, ÚMob 8 2
6 Svinov Hřbitov, Kostel 8 2
7 Nová Ves Hřbitov 4 1
8 Petřkovice Hornické muzeum (Areál Landek), Hřiště 8 2
9 Lhotka ÚMOb, Hospoda Pod věží 8 2
10 Slezská Ostrava KD, U obchodu, U pošty, U pošty p.č.193/2, ul. Frýdecká, U pošty p.č.302/19 24 6
11 Hošťálkovice Kostel, ZŠ - ul.Výhledy, Mateřská škola 12 3
12 Martinov - - -
13 Proskovice Fotbalové hřiště (pož. nádrž), Hřbitov, Dům s malometrážními byty, Zákl. škola 16 4
14 Krásné Pole Hřbitov 4 1
15 Pustkovec Kostel, Bludný balvan, TJ Sokol, Ingelectric, Multifunkční budova 20 5
16 Poruba - - -
17 Třebovice Zdravotní středisko, Hřbitov, Altán, Nádraží ČD Třebovice 16 4
18 Michálkovice Hřbitov, Lékaři 8 2
19 Radvanice a Bartovice Hřbitov Radvanice, Škola Radvanice-ul.Trnkovecká, škola Radvanice-ul.Vrchlického, Pošta Radvanice, Hřbitov Bartovice, Pošta Bartovice, škola Bartovice, Hřiště -Škola ul. Vrchlického, Hřiště - škola ul. Trnkovecká 36 9
20 Vítkovice Nádraží ČD, Hřbitov, Městský stadion, nám. J.z.Poděbrad 16 4
21 Ostrava-Jih Kult. Dům K-Trio, Hlavní pošta Dubina, Finanční úřad Hrabůvka, KD Odra Výškovice, Poliklinika Hrabůvka, Nám. SNP (kult. Dům + pošta), Kult. Centrum Velflíkovo, Terapeut Výškovice 24 8
22 Stará Bělá Hřiště u školní jídelny, Park - zdravotní středisko, Dům služeb - knihovna 12 3
23 Nová Bělá Dům s pečovatelskou službou 4 1