Červenec - Srpen

Development Newsletter!!! červenec - srpen 2010

 

Černá louka už má svého vítěze

Dne 1. února 2010 město Ostrava vyhlásilo Mezinárodní veřejnou kombinovanou urbanistickou soutěž o návrh revitalizace území Černá louka. Ze zahraničních účastníků se do soutěže přihlásily ateliéry Foreign Office Architects (Velká Británie), Maxwan (Nizozemsko), NL architects (Nizozemsko) a Lacaton & Vassal Architectes (Francie). V pátek 18. 6. 2010 pak byly na Výstavišti Černá louka vyhlášeny výsledky této mezinárodní soutěže. Jedenáctičlenná porota složená z renomovaných urbanistů, architektů a zástupců města Ostravy v čele s architektem Josefem Pleskotem rozhodla o vítězném projektu, kterým se stal návrh nizozemského ateliéru Maxwan (www.maxwan.com).

Jak prohlásil předseda poroty architekt Josef Pleskot, vítězný návrh je pozoruhodný v architektonicko-urbanistickém zacházení s prostorem, který neklade důraz na jednotlivé budovy, ale hlavně na celek. „Tento návrh zaujal naprostou většinu poroty, protože vyzařuje nepřehlédnutelné kouzlo. Jde o hrozně zajímavé pojetí specifického, originálního městského prostoru, jímž opravdu Černá louka je. Tento návrh dokázal ze zapomenutého místa, které leží mezi městem a přírodou, vyhmátnout to podstatné. Dokázal připojit přírodu k městu a město k přírodě,“ zhodnotil klady vítězného projektu Pleskot.

Urbanistická kancelář Maxwan vznikla roku 1994. Její první zakázkou a zároveň realizací byl masterplan pro nově vznikající nizozemské město Leidsche Rijn (na okraji Utrechtu). Roku 2003 začal ateliér Maxvan projektovat novou městskou čtvrť Barking Reach (10 800 bytových jednotek) na východním okraji Londýna. Momentálně probíhá její výstavba.

V nové městské čtvrti na Černé louce vznikne kulturně-sociální klastr, který bude zahrnovat koncertní dům, výstavní síň, centrum moderní hudby, komplex škol od mateřské, základní a střední až po kreativní inkubátor v kombinaci se školou managementu umění a obytné budovy. Tyto stavby jsou v návrhu Maxwanu rozestavěny do jakéhosi půlkruhu, který může připomínat westernové městečko nebo kolonádu. Zbylý prostor je vyhrazen pro park, který v sobě obsahuje prvky anglického i francouzského parku. Sociálně-kulturní klastr Černá louka je klíčovým projektem Ostravy v boji o prestižní titul Evropské hlavní město kultury 2015 .

Za svůj vítězný návrh získá nizozemský Maxwan odměnu ve výši 900 000 Kč. Na druhém místě se umístil návrh, který připravili architekti Jiří Buček, Jiří Chmelík, Jan Kadlas a Pavel Šťastný. Ti si odnesou cenu ve výši 500 000 Kč. Třetí místo obsadil návrh americko-slovenského týmu architektů, který tvoří Peter Stec, Brian Tavoly, James Lowder a Peter Stec sr. Soutěžní porota udělila také dvě zvláštní ceny ve výši 62 500 Kč, které získaly kolektiv architektů Josef Kostka (Havířov), Marcin Jojko, Bartlomiej Nawrocki, Krzysztof Czech, Grzegorz Ostrowski a nizozemský ateliér NL architects.

Náklady na realizaci mezinárodní urbanistické soutěže dosáhly 4 625 tisíc Kč. Do soutěže se registrovalo více než 200 potenciálních předkladatelů soutěžních návrhů, téměř 30 zájemců bylo ze zahraničí. Porota nakonec vybírala ze 70 doručených projektů.

Pokud Ostrava v soutěži Evropské hlavní město kultury zvítězí, měla by nová čtvrť na Černé louce vyrůst do roku 2015. Vítěz bude vyhlášen v září. „I když nevyhrajeme, myslím si, že do roku 2015 by mohla být nejméně polovina z tohoto projektu na světě,“ říká náměstek primátora Ostravy Lubomír Pospíšil.

Maxvan

 

 

Dopravně informační portál města Ostravy spuštěn „naostro“

ITS_spustenVe středu 30. 6. 2010 byla spuštěna ostrá verze nového dopravně informačního portálu města www.doprava.ostrava.cz. Ten občanům nabízí navigaci na volná parkovací místa i aktuální informace o dopravě. Jde o první krok na cestě ke zlepšení informovanosti obyvatel i návštěvníků Ostravy v jedné z ostře sledovaných oblastí.

Z důvodu zvyšující se hustoty dopravy ve městě muselo zastupitelstvo Ostravy přistoupit k inovativnímu řešení a byla zpracována pilotní část projektu „Inteligentní dopravní systémy“.

Prvním projektem zaměřeným na ovlivňování dopravy je Parkovací navigační systém pro centrální část Ostravy, který představuje tři desítky navigačních tabulí pro vybraná parkoviště nebo oblasti s více parkovišti. V současné době systém pomáhá navigovat řidiče na více než 1 800 parkovacích míst. Aktuální volné kapacity parkovišť a parkovacích oblastí si motorista nebo kterýkoliv zájemce může najít na zmíněném Dopravně informačním portálu města Ostravy. Veškeré údaje jsou zobrazovány také na navigačních tabulích u vybraných komunikací ve městě.

V současné době byl v Ostravě také položen základ Dopravně informačního centra. Podařilo se spustit první aplikaci ze souboru Inteligentních dopravních systémů. Jejich podpora ze strany vedení statutárního města Ostravy by se v brzké době měla promítnout do zlepšení dopravní situace, rychlejšího a efektivnějšího cestování Ostravanů i návštěvníků městem.

 

 

V Ostravě vznikne nové technologické centrum zaměřené na energetiku

V Ostravě-Vítkovicích vznikne do roku 2011 technologické centrum zaměřené na energetiku. Firmy, výzkumné ústavy a Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), které jsou sdružené v klastru Envicrack, tam budou pracovat na vývoji nových technologií v oblasti energetiky. Spolupracovat budou například na energetickém využití odpadu. Vybudování centra o rozloze téměř 5 300 metrů čtverečních si vyžádá 49 milionů korun, Evropská unie na něj přispěje zhruba 21 miliony Kč. Centrum má být dokončeno v roce 2011.

Technologické centrum Ostrava bude sídlit v budově na křižovatce ulic 1. máje a Pohraniční. Budova se proto bude rekonstruovat. Hned na sousedících pozemcích poté vyrostou dvě haly s poloprovozními laboratořemi, tzv. vědecko-technologický park.

„V nově postavené hale bude tým složený z firemních odborníků, vědců i studentů vyvíjet takzvanou akumulační elektrárnu,“ řekl místopředseda klastru Envicrack Roman Smelik. Zkušební elektrárna bude podle něj využívat plyn vyrobený v takzvané pyrolýzní jednotce, kterou klastr zprovoznil v areálu už loni v květnu. Speciální zařízení, které vyvinul tým vědců a studentů VŠB-TUO, umí vyrobit plyn a elektřinu ze starých pneumatik či plastů, které by jinak skončily na skládce. Zkušební provoz pyrolýzní jednotky skončí v roce 2010, příští rok ji pak začnou přímo využívat firmy zabývající se likvidací odpadu ve Frýdku-Místku a Bruntálu. „Zatím jsou připraveny dva projekty, kdy bude pyrolýza využívána při likvidaci komunálního odpadu a při recyklaci plastů a fólií,“ naznačil Smelik. Další vyvíjené technologie by mohly najít uplatnění v energetice, teplárenství i dopravě.

Technologické centrum nabídne během pěti let práci zhruba 30 výzkumným pracovníkům a podobnému počtu lidí v dělnických profesích. Profesor Tomáš Čermák z VŠB-TUO dodal, že po jeho dokončení by v něm mohlo najít uplatnění až 60 vysokoškolských studentů a absolventů.

První etapa projektu včetně rekonstrukce části objektu pro vědecko-technologický park by měla být hotova ještě v letošním roce, celý projekt se bude dokončovat v roce 2011. Na projektu se bude svými vědeckými kapacitami podílet Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava a také výzkumné ústavy včetně průmyslových podniků.

Evropskou dotaci na vytvoření technologického centra získal přímo klastr Envicrack (Klastr alternativních zdrojů energie), sdružující 17 členů. Firmy z klastru uhradí polovinu nákladů, třemi miliony Kč přispěl na výstavbu centra stát. Samotná univerzita získala již dříve z EU zhruba 320 milionů korun na výzkum a vývoj energetických jednotek s co nejmenšími dopady na životní prostředí.

 

 

Rating Ostravy stále stabilní

Moodys_ratingMezinárodní ratingová agentura Moody´s Investors Service nedávno statutárnímu městu Ostrava potvrdila stávající ratingové hodnocení pro dlouhodobé závazky na úrovni A2.

„Výhled dalšího vývoje hodnotí Moody´s jako stabilní. Agentura tím říká, že nepředpokládá, že by v dohledné době mohly nastat skutečnosti, ohrožující schopnost města splácet své závazky,“ upřesnil náměstek primátora pro majetek a finance Lukáš Ženatý.

Rating je odrazem ekonomické schopnosti města dodržet závazky z vydaných obligací, splatit včas a v plném rozsahu úroky i jistiny přijatých úvěrů. Hodnocení vychází z podrobného prověření hospodaření města, jeho finanční strategie, situace a plánů. Udělený rating pak zohledňuje řadu faktorů včetně silných či slabých stránek města. Mezi silné stránky Ostravy podle agentury Moody´s Investors Service patří konzervativní řízení rozpočtu města, dobrá úroveň finančních rezerv a relativně nízký dluh v porovnání s průměrem českých měst. Naopak mezi slabé stránky města patří pokles výnosů ze sdílených daní vlivem propadu ekonomiky ČR v roce 2009, a také nejistá očekávání ohledně vývoje daňových výnosů v roce 2010. Současně Moody´s upozorňuje na omezené možnosti města pružně přizpůsobovat své příjmy a na těžko ovlivnitelné provozní výdaje. Oba faktory, jak konstatuje ratingové hodnocení, vyplývají ze systému financování měst v ČR.

Více informací naleznete na www.moodys.com.

 

 

Hustota obchodů v ČR je vyšší než v Británii

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ) si nechal vypracovat analýzu o hustotě obchodní sítě v České republice. Průzkum vypracoval analytik Zdeněk Skála ze společnosti Incoma GfK. Z výzkumu vyplynulo, že Česká republika v hustotě obchodní sítě již předehnala některé západoevropské země.

Na jednoho českého obyvatele připadá více metrů čtverečních prodejní plochy než například na spotřebitele ve Velké Británii či Itálii.Zatímco v Česku nyní na 1 000 obyvatel připadá celkem 249 metrů čtverečních prodejní plochy, tak ve Velké Británii tento ukazatel činí 194 metrů čtverečních, v Nizozemsku 183 metrů čtverečních a v Itálii 154 metrů čtverečních. Naproti tomu vyšší plochu na 1 000 obyvatel vykazují Slovensko (269 metrů čtverečních), Francie (311 metrů čtverečních), Německo (346 metrů čtverečních) a Finsko (454 metrů čtverečních).

Nejvyšší plocha v Česku připadá na hypermarkety (116 metrů čtverečních), za kterými následují supermarkety a malé samoobsluhy (85 metrů čtverečních) a diskontní prodejny (48 metrů čtverečních).

„Celková kapacita prodejních ploch přepočtená na obyvatele se za posledních 20 let zvýšila zhruba pětinásobně. Zatímco v roce 1989 představovala tato plocha pouhých 0,36 metru čtverečního na jednoho obyvatele, v letošním roce tato plocha vzroste na více než 1,6 metru čtverečního na obyvatele,“ uvedl prezident SOCR Zdeněk Juračka.

Na konci roku 2009 v Česku fungovalo už 476 supermarketů, 612 diskontních prodejen a 258 hypermarketů. Tržby deseti největších tuzemských obchodních řetězců loni kvůli hospodářské krizi, ale i strukturálním změnám, klesly poprvé od roku 1993, kdy bylo jejich sledování zahájeno. Zatímco v roce 2008 jejich tržby činily 312 miliard korun, tak loni se snížily meziročně o tři miliardy korun na 309 miliard.

Hlavní příčinou poklesu tržeb TOP10 nejsou jen změny na straně nakupujících, ale změny ve struktuře obchodních řetězců. Na prvním místě je definitivní odchod řetězce Plus z trhu a začlenění většiny jeho prodejen do řetězce Penny Market. V průběhu remodelace a přesunu prodejen mezi řetězci typicky dochází k poklesu úhrnných tržeb. Akvizice posledních let (Delvita, Plus) společně s otvíráním nových prodejen posunuly celou skupinu REWE (Penny Market a Billa) na druhé místo na českém trhu – hned za skupinu Schwarz tvořenou řetězci Kaufland a Lidl. Podobně úspěšný rok zažila skupina Tesco (třetí místo žebříčku), která rychle posilovala hlavně v oblasti menších obchodních formátů (Tesco Expres, Tesco supermarket) a současně se pustila do ambiciózní remodelace obchodních domů na novou značku Tesco My. Nejrozsáhlejší remodelace na trhu však proběhla ve společnosti Ahold, kde v průběhu roku došlo ke sjednocení hypermarketů a supermarketů pod jednotnou značkou Albert (celkem 279 prodejen). Současně společnost uzavřela méně výkonné a koncepčně nevyhovující prodejny, změnila sortiment a omezila velikost řady prodejen s cílem vyšší provozní efektivity. Takto radikální řez se projevil v poklesu tržeb a v umístění společnosti na 4. pozici. V první polovině žebříčku se v r. 2009 umístila ještě společnost Makro Cash&Carry, kterou zasáhl pokles obou jejích klíčových trhů – restauračních zařízení i nezávislých maloobchodníků. Společnost Globus otevřela v r. 2009 jeden nový hypermarket. Se svými 14 prodejnami dosahuje úctyhodného obratu a umístění na 6. místě žebříčku. Společnost GECO TABAK (7. místo) opět rozšířila své maloobchodní aktivity a umístila se na 7. pozici. Na 8. pozici postoupila skupina SPAR reprezentovaná zejména hypermarkety Interspar. Na 9. místě je (převážně velkoobchodní) společnost Peal. Do TOP10 se po dlouhé době dostal také nový subjekt – díky trvalému růstu tržeb i díky koncentraci trhu se na 10. místě poprvé objevuje společnost IKEA.

Retail

Více informací o průzkumu naleznete na www.incoma.cz.

 

 

Svět techniky

Národní kulturní památka a evropské dědictví Dolní oblast Vítkovice zahrnuje unikátní technické památky, které se staly součástí rekultivace celého areálu. Rozsáhlý projekt, díky němuž dostanou dnes umrtvené objekty novou funkci a využití, zahrnuje i Svět techniky - vědecký a výukový areál. Bude jej tvořit VI. energetická ústředna proměněná v interaktivní muzeum podle projektu architektů Heleny a Václava Zemánkových, energocentrum a novostavba vědeckého a výukového centra podle návrhu architekta Josefa Pleskota.

V rámci projektu bude realizována rekonstrukce a reaktivace třech základních objektů národní kulturní památky: VI. energetické ústředny, vysoké pece č. 1 a plynojemu. Vysoká pec č. 1 se promění v technickou naučnou stezku, která návštěvníky seznámí s technologií výroby železa, koksu a těžby uhlí pomocí virtuálních modelů. Prohlídková trasa bude zahrnovat také vizualizaci technologického procesu výroby železa, jímání plynu a výroby energie a bude na ní vybudována prohlídková trasa s rozhledem na Ostravu.

„Plynojem se podle studie architekta Josefa Pleskota změní na víceúčelovou aulu s kapacitou až patnáct set míst. Takzvaná VI. energetická ústředna by měla podle projektu renomovaných architektů, manželů Heleny a Václava Zemánkových, projít regenerací v interaktivní muzeum, výukový prostor a speciální laboratoře, v nichž by mimo jiné měla probíhat i přímá interaktivní výuka v technických oborech,“ přibližuje podobu první fáze proměny oblasti ředitel sdružení Dolní oblasti Vítkovice Petr Koudela.

Expozice s názvem Svět techniky, která bude spojovat muzeum s interaktivním science centrem, nabídne muzeální expozici firem spjatých s areálem a historií regionu, vědecké centrum s interaktivními modely a exponáty přístupnými široké veřejnosti, učebny pro výuku technických předmětů a kinosál s třídimenzionální projekcí.

Součástí Světa techniky bude i novostavba, navržená Josefem Pleskotem. „Bude se jednat o velmi jednoduchou stavbu trojúhelníkovitého půdorysu s jednou zrcadlovou fasádou, která bude zrcadlit z jedné strany industriální stavby a z druhé strany park,“ popisuje svou vizi, která se proměňuje postupně v realitu, architekt.

„Science and Technology Centrum je vlastně budovou pro vzdělávání, která obsahuje volné halové prostory pro umístění naučných tematických expozic. Trvalé expozice budou řazeny podle scénáře, jehož cílem bude zprostředkovat co nejdokonalejší a co nejkomplexnější naučný program pro žáky základních a středních škol i široké veřejnosti. Předpokládá se, že vznikne sedm trvalých expozic s tématy země, vesmír, úžasný svět techniky, zahrada (stavba, voda, světlo, vzduch), kdo jsem, jak funguje světlo a jak žijí zvířata,“ říká Josef Pleskot. Důležitou složkou náplně vědeckého a technologického centra bude i plocha pro pořádání dočasných tematických expozic, které budou střídány po třech měsících jako výstavy výměnné.

„Vědecké a technologické centrum bude v konečné podobě spolu s VI. energetickou ústřednou a novým energocentrem Dolní oblasti Vítkovic představovat vzdělávací areál, komplex Svět techniky, který takto zahrnuje i soubor staveb dolu Hlubina a soubor technologických staveb hutních zařízení. Celý areál ostravského Světa techniky je dnes v evropském měřítku jedinečným historickým dokladem zachovaného celého technologického toku výroby železa,“ dodává Josef Pleskot.

Stavební práce by měly probíhat v roce 2011 a zhruba v polovině roku 2012 by měly být tři objekty financované IOP již využívány.

Svet_techniky1          Svet_techniky2

Více informací o projektu naleznete na www.dolnioblastvitkovice.cz.

 

 

CTP Ostrava je klíčovou lokalitou společnosti CTP

Společnost CTP patří mezi přední developery komerčních nemovitostí v České republice. Do jejího portfolia patří především síť tzv. CTParků (obchodní parky), které jsou rozprostřeny po celé zemi. CTPark v lokalitě Ostrava-Hrabová vznikl v roce 2005 na ploše 110 ha a jeho součástí je také integrovaný kancelářský systém Axis Office Park.

„Od začátku jsme Ostravu považovali za místo hodné naší pozornosti a za dobu našeho působení můžeme jen konstatovat, že naše rozhodnutí vybudovat zde obchodní park s plochami pro kanceláře bylo správné,“ uvedl generální ředitel společnosti CTP Remon Vos.

Společnost CTP si na Ostravě cení především stále se zdokonalující infrastruktury, kvalitní pracovní síly vycházející ze zdejších vzdělávacích institucí (především technické univerzity), a v neposlední řadě přístup ostravského magistrátu, který se aktivně snaží do Ostravy přilákat významné investory. Dokladem je například automobilka Hyundai, která byla příkladem pro vstup dalších významných investorů.

V CTParku v Ostravě je k dnešnímu dni soustředěno 44 společností, které celkem zaměstnávají 3 249 lidí. Mezi nejvýznamnější nájemce industriální části CTParku patří ITT, I-ZONE, CTS, DB Schenker, Dachser, Coca-Cola, Gebrüder Weis, DHL, ABB Robotics, Rossignol a mnoho dalších. Společnosti ITT a I-ZONE se rozhodly pro rozšíření svých aktivit v rámci CTParku. Proto byla v květnu tohoto roku započata dostavba haly, jejíž dokončení se plánuje na srpen 2010. Hala bude sloužit výhradně těmto dvěma společnostem, s možností pronájmu 9 563 m2 volné plochy dalšímu potenciálnímu subjektu, který zatím není znám.

Kancelářská část CTParku Axis Office Park se skládá ze čtyř budov, na další dvě budovy je již vydáno stavební povolení. Ze čtyř stávajících budov jsou dvě již plně obsazeny společností GE Money, která si zde pronajala prostory na ploše cca 10 000 m2. Mezi nájemce dalších dvou budov patří například společnosti ABB, AWD, Schoeller Arca Systém, Charles Bridge Prague, Korean Exchange Bank, Ewals Cargo Care, Tauron Czech Energy, Ormonde OI, MEDICCO.

Společnost CTP je dlouholetým partnerem města Ostravy na veletrzích investičních příležitostí MIPIM v Cannes a Expo Real v Mnichově. Má tedy i nadále zájem v této lokalitě investovat a prostřednictvím svých nájemců nabídnout další pracovní příležitosti a rozvoj regionu.

CTPark_Ostrava

Další informace o společnosti CTP naleznete na www.ctp.eu.

 

 

Rekonstrukce hlavního nádraží

Dne 6. května byla zahájena první etapa dlouhodobého projektu „Estetizace hlavního nádraží v Ostravě-Přívoze“. Investorem rekonstrukce přednádražního prostoru je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, realizátorem stavby je společnost Hochtief. Náklady na opravu přístřešku by měly činit 18,44 milionu korun. Rekonstrukce by měla trvat cca 3 měsíce.

Tato etapa realizace zahrnuje opravu stávajícího přístřešku před budovou Českých drah, který je v havarijním stavu a jeho oprava je nezbytná. „Návrh stavebních úprav vychází z koncepce architekta Laciny. Rámová konstrukce bude opláštěna ze spodního líce i po obvodu a do spodní podhledové kapotáže budou osazena kruhová svítidla. Ocelové konstrukce budou otryskány a opatřeny ochranným nátěrem. Dojde rovněž k sanaci kotvení ocelových sloupů v základových patkách. Vrchní vrstva střešní konstrukce na nových podkladních a spádových vrstvách bude tvořena kvalitními lepenkami,“ informuje ing. Pavel Hudec, vedoucí investičního odboru úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
nadraziNové opláštění přístřešku a osvětlení dodá důstojný vzhled nástupnímu prostoru hlavního nádraží v Ostravě-Přívoze. Rekonstrukce se v konečné fázi dotkne také samotné trolejbusové smyčky, která dozná určitých změn. Nově vzniknou dvě výstupní zastávky, přičemž jedna bude ležet na nově vybudovaném ostrůvku, zastávka nástupní se trvale přesune až za oblouk smyčky, přičemž její délka bude odpovídat dvěma současně odbavujícím vozům. Kromě dvou trolejových stop se navíc smyčka dočká i stopy třetí, která však nebude napojena výhybkami a bude sloužit pouze manipulačním účelům.

Změny ve funkčnosti přístřešku se v plné míře projeví až po realizaci souvisejících dílčích investičních akcí: rekultivace ploch před nádražní budovou, úprava kašny, vybudování ramp pro bezbariérový přístup k budově ČD, vybudování polyfunkčního objektu s věží, úpravy komunikací, prodloužení ulice Skladištní včetně smyčky autobusů, sadové úpravy a nový mobiliář.

Přednádražní prostor ostravského hlavního nádraží by tedy měl po rekonstrukci více korespondovat s již opravenou nádražní halou.

 

 

Chystáme nový územní plán

Nový stavební zákon ukládá do roku 2015 upravit územní plány podle nově vymezené metodiky. Město Ostrava se proto rozhodlo prověřit aktuálnost svého územního plánu. Zastupitelstvo města poté rozhodlo, že územní plán raději vypracuje nový a pouze s úpravami se nespokojí. Nový územní plán má nahradit ten, který v Ostravě platí s malými změnami od roku 1994.

V současné době se sbírají podklady a údaje, oslovují se jednotlivé městské obvody. Ještě letos bude zpracován návrh územního plánu tak, aby mohl být v roce 2011 představen veřejnosti. „To, nakolik budou moci občané zasahovat do rozhodování o tom, co se kde postaví, je ale stále předmětem naší diskuse,“ řekl vedoucí odboru útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy Cyril Vltavský.

V novém územním plánu chtějí zastupitelé chránit zejména parky a zeleň. „Proti nevhodné zástavbě budeme bránit také náměstí. V návrhu územního plánu je také využití řek protékajících Ostravou a jejich okolí k volnočasovým a rekreačním aktivitám,“ doplnil Vltavský.

Podle primátora města Petra Kajnara se Ostrava musí připravit na příchod nových investorů a přitom zachovat svůj obraz. Město podle něj potřebuje novou plochu pro průmyslovou zónu, kde by vznikala nová pracovní místa. „Musíme být připravení na to, že jednou Arcelor Mittal skončí a tisíce lidí budou bez práce. Potřebujeme plochu, kterou pak budeme moci investorům nabídnout. Prozatím uvažujeme o Hrušově," nastínil Kajnar a dodal, že příliš míst na výběr není. „Ostrava je hotové město, máme volná tak tři procenta z celkové rozlohy města, a to většinou zemědělská pole. Potřebujeme také prostor pro bytovou zástavbu," řekl primátor.

 

 

Česko je pro německé investory stále atraktivní

Německé zahraniční hospodářské komory (AHK) již popáté prováděly průzkum mezi téměř 1 000 německými investory v 15 zemích střední a východní Evropy. V České republice průzkum realizovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). Německé firmy vyhodnotily Českou republiku jako nejatraktivnější zemi celého regionu. Česko tak obhájilo prvenství z loňského roku.

V hodnocení atraktivity se i přes hospodářsky a politicky složité období v regionu střední a východní Evropy příliš nezměnilo. Pouze Polsko si díky rezistenci hospodářství v době krize zajistilo dobrou pozici a polepšilo si ze čtvrtého místa na druhé. Slovensko, které ještě v loňském roce skončilo na druhém místě za Českou republikou, se propadlo na čtvrtou příčku. Top 5 zakončují Slovinsko a Chorvatsko.

Německo je největším přímým zahraničním investorem v ČR - na celkových investicích se od roku 1993 podílí zhruba 26 % (18,2 miliard eur). Střední a východní Evropa je celkově pro německé investory důležitým růstovým trhem. Do konce roku 2008 německé podniky investovaly v deseti východoevropských členských státech EU celkem 77 miliard eur, což je osm procent všech německých zahraničních investic. Největší objem investic – více než 20 miliard eur – přitom přitekl do Česka. Německé společnosti v ČR dokonce investují více než na růstových trzích v Brazílii, Rusku, Číně a Indii.

Top 10 – nejatraktivnější země střední a východní Evropy 2010 pro německé investory (v závorce umístění z roku 2009)

1. Česko (1.)
2. Polsko (4.)
logo_AHK3. Slovinsko (3.)
4. Slovensko (2.)
5. Chorvatsko (5.)
6. Rusko (7.)
7. Maďarsko (8.)
8. Estonsko (6.)
9. Rumunsko (9.)
10. Litva (10.)

Podrobné výsledky průzkumu a další informace naleznete na www.dtihk.cz.

 

 

Best of Realty vyhlašuje 12. ročník

Soutěž „Best of Realty - Nejlepší z realit“ je v České republice považována za nejprestižnější ve svém oboru. Nyní vyhlašuje již svůj 12. ročník. O nominaci na ocenění titulem „Best of Realty 2010“ se až do pátku 3. září 2010 mohou ucházet tuzemské stavby dokončené a zkolaudované po 1. lednu 2009.

logo_Best_of_RealtyKaždoročně jsou titulem „Best of Realty – Nejlepší z realit“ oceňovány projekty, které v uplynulém období přispěly k růstu úrovně českého realitního trhu a dokládají schopnosti developerů, architektů, projektantů, stavitelů i realitních agentů. Tituly uděluje odborná porota, složená z předních odborníků českého realitního trhu, v celkem pěti základních kategoriích: Rezidenční projekty, Nová administrativní centra, Rekonstruované kanceláře, Obchodní centra a Hotely. Vedle těchto kategorií získává Zvláštní cenu poroty také projekt, který se za příslušné období výjimečným způsobem zasloužil o rozvoj českého realitního trhu. V neposlední řadě uděluje Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí speciální cenu „Award for Excellence“ osobnosti, která se významně zasloužila o rozvoj oboru.

Uchazeči o titul „Best of Realty 2010“ musí organizátorovi soutěže, společnosti BEST OF REALTY, s. r. o., nejpozději do 3. září 2010 zaslat elektronickou přihlášku. Formulář naleznete na adrese www.bestofrealty.cz nebo www.bestofrealty.com a kromě něj je třeba na adresu organizátora doručit CD s kvalitními fotografiemi exteriéru a interiéru projektu. Přihlášky lze elektronicky zasílat již nyní.

Na výše uvedených adresách a prostřednictvím webů mediálních partnerů mohou dát svůj hlas nejlepšímu realitnímu projektu také laici. Vítěz tohoto hlasování si z galavečera odnese Cenu čtenářů. Dějištěm slavnostního galavečera se stane sál České národní banky na Senovážném náměstí v Praze. Ve středu 10. listopadu 2010 tam budou vyhlášeny výsledky soutěže a předána ocenění nejlepším projektům.

Více informací o soutěži, přihlášku do soutěže či možnost objednávky vstupenek na galavečer naleznete na www.bestofrealty.cz.