UNIVERZITY

Akademická půda je důležitou součástí inovačního prostředí. Studenti v Ostravě se aktivně podílí na výzkumných projektech, které mají praktické využití i v komerční sféře. Spolupráce firem s univerzitami je v Ostravě vítána.

V Ostravě sídlí tři univerzity s více než 23 tisíci studenty (údaj z r. 2023). Další 2 univerzity se nacházejí v blízkém okolí.

Celková úroveň vzdělanosti se neustále zvyšuje, město pro následující roky připravilo Strategii vzdělávání města Ostrava 2030, která představuje komplexní plán na rozvoj vzdělanosti ve městě.

Ve městě nechybí ani bilingvní školy či školy a silné zázemí vědy, výzkumu, vývoje a inovací.

  

 VŠB - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti. Realizuje základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni.

Díky tradici a spolupráci s průmyslem i řadou domácích a zahraničních univerzit v široké škále odvětví, poskytuje inovativní řešení v řadě oborů a jistotu uplatnění našim absolventům.

Nabízí studium na sedmi fakultách, dále provozuje IT4Innovation národní superpočítačové centrum a Centrum energetických a environmentálních technologií.

 

OU  Ostravská univerzita

Ostravská univerzita nabízí pestrou a širokou škálu studijních programů. Není však jen vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí.

Není však jen významnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí. Je také výrazným aktérem na poli společenského a kulturního dění, zapojuje se do života v Ostravě a pomáhá jí měnit svou tvář z průmyslového centra na studentské město.


Panevropska_univerzitaPanevropská univerzita

Panevropská univerzita je soukromou vysokou školou, která má dvě fakulty - Fakulta obchodní a Fakulta podnikání a práva. Studovat je možné v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu.

 

Přehled o počtech studentů a absolventů ve všech školských zařízeních v Ostravě naleznete ve Faktografických listech města, kapitola č. 4 Školství - ZDE, či v Brožuře Business in Ostrava!!! z roku 2023.