Červen 2017

Development Newsletter!!! červen 2017

 

Ostrava hostila konferenci evropského významu

 

V Ostravě se konala 6. ministerská konference Světové zdravotnické organizace (World Health Organization). Akce globálního významu s podtitulem „Životní prostředí a zdraví“ se uskutečnila ve dnech 13. až 15. června v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. 

Konference se zúčastnilo zhruba 500 delegátů a pozorovatelů z evropských členských států, Kanady, Filipín a Spojených států a 15 mezinárodních a nevládních organizací. Během tří dnů účastníci zhodnotili pokrok dosažený v oblasti životního prostředí a zdraví v evropském regionu WHO a rovněž se zavázali k dalšímu postupu, který vyvrcholil podepsáním ostravské deklarace. 

„Podařilo se nám tady navázat spoustu zajímavých kontaktů s jinými městy. Této příležitosti jsme využili také k tomu, abychom oznámili kandidaturu na Evropské zelené město 2020 (European Green Capital 2020) a řada institucí nám tady slíbila jakousi podporu v tom úsilí,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura. Kandidatura o titul Evropská zelená metropole roku 2020 má znamenat další kroky ke zlepšení ovzduší v regionu. 

V předchozích letech se konference konala pouze jedenkrát v zemi východní a střední Evropy, a to v Budapešti v roce 2004. Ostrava je po Frankfurtu (1989) a Parmě (2010) historicky třetím nehlavním městem, kde se konference konala. Jedním z hlavních důvodů pro volbu Ostravy jako pravého místa pro konání konference je unikátní historie a úspěšné rekultivace průmyslových objektů. 

Na konferenci WHO navazovaly v prostorách Nové radnice další odborné konference, probíhaly dny otevřených dveří v odborných institucích Ostravy. V rámci programu „Týdne zdraví“ byly pro veřejnost připraveny také sportovní aktivity, tvůrčí dílny a panelové diskuse na téma ovzduší. 

Dokumenty a další informace o konferenci lze najít na internetové adrese: http://www.euro.who.int/en/ostrava2017.    

 

V Ostravě vznikne Moravskoslezské inovační centrum


Město Ostrava chce ve spolupráci s Moravskoslezským krajem otevřít v létě Moravskoslezské inovační centrum (MSIC). Pomáhat by mělo začínajícím podnikatelům, ale také již fungujícím firmám. Do regionu by mělo přivézt více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje, a také zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou. Sídlem centra bude Vědecko-technologický park Ostrava (VTPO).

Transformaci VTPO a zřízení MSIC považuje primátor Ostravy Tomáš Macura za naplnění jednoho ze strategických cílů města. „Na rozšíření aktivit stávajícího Vědecko-technologického parku jsme se s novým vedením kraje shodli jednoznačně. Ostrava s parkem začínala v roce 1997. Za tu dobu park podpořil vznik a vývoj řady společností, jejichž aktivity narostly natolik, že se z kapacitních důvodů přestěhovaly jinam. Jedná se například o Tieto Czech, které je v Ostravě jednou z nejúspěšnějších zahraničních IT společností s cca 2000 zaměstnanci. Cítili jsme ale, že park v posledních letech fungoval spíše jako realitní agentura, než jako podporovatel inovací a start-upů. Věřím, že úzká spolupráce města, kraje a univerzit s využitím know-how z jiných úspěšných inovačních center přinese požadovanou změnu,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Město Ostrava uzavřelo letos s Moravskoslezským krajem Memorandum o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací, ve kterém obě strany deklarovaly společný zájem na koordinaci inovačního prostředí v Moravskoslezském kraji. To se nyní děje prostřednictvím zvýšení finančního podílu ve VTP a jeho transformaci. „Chceme, aby akcionáři VTPO zůstaly i univerzity, protože jsou důležitým katalyzačním prvkem fungování celého tohoto podniku," říká hejtman Ivo Vondrák.

 

Základní kapitál společnosti se navýšil celkově o 9,6 milionů korun. Na tomto navýšení participuje město Ostrava částkou 3,7 milionů korun. Moravskoslezský kraj i město budou mít ve společnosti stejný 45% podíl, zbývajících 10 % připadá na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Slezskou univerzitu a Ostravskou univerzitu.


Ostrava má lepší rating

 

Mezinárodní ratingová agentura Moody´s  udělila Ostravě historicky nejvyšší ocenění. Zvýšila Ostravě ratingovou známku na úroveň A1 stabilní ze stávajícího stupně A2 pozitivní. Stalo se tak rok poté, co agentura zlepšila Ostravě ratingový výhled z úrovně „stabilní“ na „pozitivní“, tehdy ještě v rámci skupiny A2.

 „Dosáhli jsme na současné maximum, máme nyní stejný rating jako Česká republika. Žádné město nemůže mít lepší hodnocení než stát, do kterého patří. Letos jsme se tak definitivně zařadili do společnosti těch nejlepších. Oceněn tím byl náš tlak na efektivní, transparentní a prozíravou správu městských financí,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura a dodal: „Ratingové hodnocení není přitom žádnou samoúčelnou disciplínou. Obecně platí, že čím lepší rating, tím má hodnocený subjekt lepší přístup k externím finančním zdrojům za nižších nákladů.“

Ratingové hodnocení agenturou Moody´s je Ostravě udělováno od roku 1998, za tu dobu se postupně zlepšovalo od původního stupně Baa1 až po současný A1. Stejné ratingové hodnocení na stupni A1 má z českých měst již jenom Praha, Brno a Prostějov. Rating Ostravy je tak lepší než hodnocení Moravskoslezského kraje, které je na úrovni A2 stabilní.

  

Zelená pro začínající podnikatele

 

Startupový program GREEN LIGHT, který připravila Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava za podpory města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších partnerů, pomůže začínajícím podnikatelům realizovat zajímavé projekty. 

Cyklostan TYKE

Zavedený program na podporu podnikání GREEN LIGHT prochází změnami. Po čtyřech letech fungování se nově zaměří také na podnikatelské adepty a v rámci přípravného programu Start umožní rozjezd jejich businessu od úplných základů.

Doposud proběhly 4 ročníky startupového Akcelerátoru pro začínající podnikatele. Ti mohli rozvíjet svůj stávající produkt a posunout se tak zase o krok dál ve svém podnikání. Mezi úspěšné absolventy patří například Radim Malinowski se svým systémem na úsporu osvětlení  EnLog,   tým s unikátním cyklostanem TIKE nebo tým společnosti XTND, který již se svým elektroboardem vstoupil na celosvětový trh a uspěl na světoznámém Kickstarteru.

GREEN LIGHT Start, který připravuje Vysoká škola báňská –technická univerzita Ostrava za podpory města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších partnerů, je určen pro podnikavé lidi všech věkových kategorií, s inovativním nápadem, kteří jsou rozhodnuti rozběhnout své vlastní podnikání a nosí svůj nápad zatím pouze v hlavě. Andrea Šimoníková, z Centra podpory inovací VŠB-TUO, který se na přípravě Startu spolupodílí, k náplni programu dodává: „Start je určen pro úplné podnikatelské nováčky. Účastníkům poskytneme odbornou pomoc a vedení na jejich cestě od teoretického nápadu ke konkrétnímu řešení, vývoji produktu nebo služby. Naši mentoři provedou zájemce nejpodstatnějšími oblastmi, bez jejichž znalostí se podnikání neobejde a připraví je na vstup do opravdového světa podnikání.  Úspěšní absolventi mají dále možnost pokračovat v navazujícím programu Green Light Akcelerátoru.“

Více informací, jak se do Staru přihlásit, najdou zájemci na www.greenlight.vsb.cz, registrace byla spuštěna 28.6.2017.


Ostravští zastupitelé rozhodli o záměru města darovat Ostravské univerzitě pozemky v centru města

 

Zastupitelé města Ostravy rozhodli darovat přibližně 3,3 ha pozemků v centru města Ostravské univerzitě pro vybudování Fakulty umění a Centra zdravého pohybu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo výzvu z operačního programu Výzkum a vzdělávání, která bude vyhlášena pro univerzity ve třech strukturálně postižených regionech. Ostravská univerzita chce programu využít pro výstavbu Fakulty umění na Černé louce a výstavby Centra zdravého pohybu za Divadlem Antonína Dvořáka. Nové univerzitní budovy by měly být dokončeny do roku 2020.

Výše uvedené projekty město podpořilo rozhodnutím darovat přibližně 3,3 hektarů pozemků v centru města Ostravské univerzitě. Na části pozemků nyní stojí areál Miniuni, který se přestěhuje pod Slezskoostravský hrad.

Město Ostrava vlastní v centru města dalších přibližně 40 hektarů volných parcel, vhodných pro výstavbu objektů pro obchodní a administrativní činnost, ale i bytovou výstavbu. Více informací k volným pozemkům v okolí naleznete zde.

 

Rada schválila vítěze soutěže na konverzi bývalých jatek

 

Desítka architektonických kanceláří byla vyzvána, aby poslala své soutěžní návrhy do mezinárodní architektonické soutěže na konverzi bývalých městských jatek, které se mají stát sídlem městské galerie PLATO Ostrava. Porota posuzovala osm došlých nabídek, ze kterých vybrala vítěze a ostravští radní jej v úterý 2. května schválili. Autorem vítězného návrhu je studio Petr Hájek Architekti z Prahy, které patří do pětice přímo oslovených kanceláří.

 Že se nám podařilo připravit soutěž tak, že máme za tři měsíce od vyhlášení vybrán vítězný návrh, považuji za velký úspěch. Je to zhruba o šest týdnů dříve, než jsme původně očekávali. Jsem rád, že se porota po intenzivní a věcné debatě nad předloženými návrhy shodla a můžeme začít připravovat další kroky.  Samozřejmě nás čeká ještě spousta práce a následných debat nad konečnou podobou projektu a jeho realizací. V letošním roce jsme stihli vyhlásit již tři architektonické soutěže, u dvou z nich už máme vítěze,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Porota vítězný návrh označila za citlivý a zároveň působivý projekt, který nejlépe vyhověl zadání a potřebám galerie a odpovídá vizi, kterou má Ostrava do budoucna.

Když jsem přesně před dvěma roky navrhoval vedení města, aby pro městskou galerii současného umění získala a rekonstruovala historická jatka, ani ve snu by mě nenapadlo, že v historicky rekordním čase – alespoň v rámci České republiky – dospějeme tak daleko. Výsledek soutěže je podle mě velkou satisfakcí. A také pro instituci, která má před sebou slibnou budoucnost, pro ostravskou kulturní veřejnost a pro město. Věřím, že i Ostravané přijmou výsledek soutěže za svůj a budou na něj pyšní,“ řekl Marek Pokorný, ředitel galerie PLATO Ostrava a předseda poroty.

Jako druhý nejlepší byl vyhodnocen návrh kanceláře zerozero z Prešova a třetí místo patří návrhu KWK PROMES architekta Roberta Konieczneho z Katovic. Všechny soutěžní návrhy jsou vystaveny v budově bývalého Bauhausu. 

 

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji


Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj pořádá letos již 5. Ročník soutěže INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Cílem soutěže je motivovat firmy v kraji k inovačnímu myšlení, podnikání a zároveň kraj a firmy zviditelnit mimo území kraje.

V letošním ročníku budou soutěžit jak živnostníci, mikropodniky a malé a střední firmy z Moravskoslezského kraje, tak základní, střední a vysoké školy.

Pro kategorii firem jsou předmětem hodnocení inovace výrobků, technologií a služeb, které byly umístěny na trh v předcházejících třech letech. Pro základní školy je určena kategorie Junior inovátor, ve které jsou předmětem hodnocení nápady žáků.

Všechny podmínky a přihlašovací formuláře jsou přístupné zde.


Známe Ostravský dům roku 2016

 

V letošním, 23. ročníku soutěže o Ostravský dům roku 2016 bojovalo o přízeň poroty i veřejnosti 6 přihlášených staveb, které byly dokončeny v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016. Veřejnost si také letos prostřednictvím webové ankety mohla zvolit svého favorita.

Odborná porota posuzovala celkový dojem a architektonický výraz stavby, dále kvalitu uspořádání a řešení jejího okolí, její zapojení do prostředí, technické provedení, přínos pro život města i skutečnost, jestli se jedná o příklad hodný následování.

Na základě posouzení jednotlivých přihlášených staveb rada na základě doporučení poroty udělila titul Ostravský dům roku 2016 Atletické hale Vítkovice v Ostravě Zábřehu, která nejlépe splnila stanovená kritéria a získala finanční odměnu ve výši 300 tisíc korun. Odměnu 150 tisíc korun schválila rada města pro Vědeckotechnický park 4MEDi – CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDiCAL INNOVATIONS OSTRAVA v Ostravě – Porubě a čestná uznání bez finančního ohodnocení pro tyto stavby:

Celková rekonstrukce bytového domu s přístavbou výtahu na ulici Přívozské 1628/36 v Moravské Ostravě, Hala s administrativní částí fy ROPER Engineering s.r.o. na ulici Výstavní 3374/40a v Moravské Ostravě a ANTRACIT HOUSE na ulici Lihovarské 689/40A v Ostravě – Kunčičkách.

O vítězi letošního ročníku rozhodovala také veřejnost prostřednictvím webové ankety. Téměř 800 unikátních hlasů rozhodlo o tom, že Ostravským domem roku 2016 – cenou veřejností se stává s 385 hlasy 4MEDi – CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDiCAL INNOVATIONS OSTRAVA v Ostravě – Porubě, na druhé místo se s 242 hlasy dostala Atletická hala Vítkovice, a třetí příčka s 58 hlasy patří ANTRACIT HOUSE v Ostravě-Kunčičkách.

 

Historické okénko

 

4. červen 1996 Italská společnost Video On Line připojila 4. 6. 1996 své uzly na severní a střední Moravě k celosvětové informační síti Internet.

Spojení bylo zajištěno pevnými linkami Ostrava - Praha a Olomouc - Praha o přenosových kapacitách 64 kb za sekundu. Uživatelům bylo umožněno napojení na Internet bez časového omezení za poplatek 495 Kč měsíčně. Rozvoj internetu v ČR byl teprve na svém počátku, 23. dubna začal vycházet Neviditelný pes Ondřeje Neffa, 30. dubna 1996 oznámil Ivo Lukačovič spuštění Seznamu těch nejlepších WWW stránek u nás, řada tištěných deníků postupně začala uveřejňovat svou internetovou podobu. V celé ČR měl do konce roku 1996 vzrůst počet uživatelů internetu na 30 tisíc.