Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 09:56 - Radomír Panna
Informace o poskytování finanční podpory statutárním městem Ostrava na ozdravné pobyty dětí ozdravného charakteru z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.

Poskytování příspěvků na ozdravné pobyty v období od 01. 11. 2017 do 30. 04. 2018

Školy, které byly zřízeny zastupitelstvem města, nebo zastupitelstvem městského obvodu, mohou podávat žádosti o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na realizaci ozdravných pobytů v období od 01. 11. 2017 do 30. 04. 2018 do 25. 05. 2017.

Kdo přispěl do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na konci roku 2016?

Zastupitelstvo města dne 14. 12. 2016 schválilo rozpočet na rok 2017, ve kterém opět alokovalo do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší částku 15 miliónů korun. Do fondu se ale rozhodly přispět také další společnosti, ArcelorMittal Ostrava, Veolia Energie ČR, BorsodChem MCHZ a Skupina ČEZ.

Poskytnutí příspěvků na ozdravné pobyty v období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017

Rada města usnesením č. č. 04942/RM1418/71 ze dne 11. 10. 2016 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017.

Dokumenty a materiály

Statut Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší