Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Brownfields a staré ekologické zátěže

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 09:55 - Radomír Panna

Brownfields

Brownfields lze definovat jako opuštěná území, která jsou postižena jejich předchozím využíváním. Převážně se jedná o lokality, na kterých se nacházejí rozpadající se obytné budovy, nevyužívané dopravní stavby nebo nefunkční průmyslové areály. Často se vyznačují obrovskými rozměry, negativními sociálními jevy a ekologickou zátěží. Zhusta se nacházejí v blízkosti center měst.

Staré ekologické zátěže

Jako typické staré ekologické zátěže lze charakterizovat lokality, ve kterých přetrvává znečištění horninového prostředí – zemin a podzemních vod – způsobené v minulosti úniky škodlivin z primárních zdrojů při výrobě, skladování a dalších manipulacích. Toto znečištění může ohrožovat životní prostředí, ekosystémy a zdraví obyvatel ještě dlouho poté, co byly zdroje odstraněny, a může znamenat omezení způsobů možného využívání lokality.

Dokumenty a materiály

Interaktivní mapa brownfields / Vyhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit na území města Ostravy

Důležité odkazy

Problematika brownfieldů je podrobněji zpracována v sekci Podnikatel/Investor (Investiční příležitosti). Další informace jsou zveřejněny také na webu https://dycham.ostrava.cz.