Aktuality k pomoci

prvni_pomoc

Možnosti finanční výpomoci, které Ostrava připravila pro drobné podnikatele, jimž byla v důsledku krizových opatření vlády kvůli výskytu COVID-19 znemožněna jejich obchodní činnost:

Finanční dar 20 tis. Kč

Jednou z možností finanční výpomoci, kterou schválila Rada města Ostravy, je dar do výše 20 tisíc korun. Zažádat si o něj můžou menší podnikatelé s ročním obratem do 6 milionů korun, kteří mají provozovnu na území města Ostravy. Žadatelům z minulého týdne město vyplatilo celkem 626 892 korun. Podrobné informace a formulář žádosti zde.

Prominutí nájemného/pachtovného

Nájemci v prostorách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených do správy městským obvodům, mohou také žádat o prominutí části nebo celého nájmu za dobu uzavření prostoru. Rozhodovat se bude průběžně na základě došlých žádostí a zároveň probíhá jednání o podobném přístupu i s jednotlivými obvody. Podrobné informace a formulář žádosti zde.

Prodloužení splatnosti nájmu

Město schválilo prodloužení splatnosti nájmu za měsíce březen a duben o 3 měsíce a to všem živnostníkům, kteří k  13. březnu 2020 podnikali v provozovnách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených do správy městským obvodům. Ke stejnému kroku byly vyzvány také městské obvody a městské společnosti, které pronajímají prostory sloužící k podnikání. Jednotlivé obvody již opatření postupně přijímají.

Finanční dar 100 tis. Kč

Ostrava připravuje finanční výpomoc na zmírnění ztrát – finanční dar do výše 100 tisíc korun by se opět týkal menších podnikatelských subjektů s ročním obratem do 6 milionů korun. Získaný dar by bylo možné využít na úhrady nájmu, mezd zaměstnanců, zákonných odvodů, nákladů na energie apod. Konkrétní podmínky se připravují, první žádosti by město mohlo přijímat v dubnu.

Souhrnná zpráva - Ostrava podporuje místní drobné podnikatele


Regulace reklamního smogu – prodloužení termínu o 1 rok

Podnikatelé teď nebudou zatíženi striktní regulací reklamního smogu v rámci projektu Ostrava 360°. Rada města schválila přechodné ustanovení tohoto Nařízení, kterým podnikatelům posunuje termín pro odstranění nevhodné reklamy na svých provozovnách o 1 rok – z původního 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021. Plánuje se také stejné prodloužení termínu o 1 rok pro podání žádostí v rámci dotačního programu na Podporu obnovy reklamního označení provozoven.

Více informací na www.ostrava360.cz. Plné znění Nařízení ke stažení zde.